"כנראה ששתיים טועה" (15:35)

צלילה לנבכי רשת הקשר של גולני בששת הימים בתוספת יומן הקשר של חפ"ק החטיבה ב-9 ביוני * הארות והסברים – חלק 5 בסדרת נחשול-ורמוט-אולר

צילום פותח נחשול

מאת דני ביזר

בסדרת הכתבות "נחשול, ורמוט, אולר" 5-1, הובא בפניכם יומן המבצעים של חטיבת גולני משני ימי הקרב לכיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים. המקור לכתבות אלו הוא יומן מבצעים המכיל 80 עמודים, שיכונה מעתה "השמן", שנרשם להערכתנו בחפ"ק האחורי של החטיבה ושמקורותיו הם האזנה לרשת נחשול, רשת הפיקוד, ובמידת הצורך לרשתות הגדודים. כן היה לחפ"ק קשר טלפוני.

לכתבה זו מתווסף יומן מבצעים נוסף קצר בהרבה, להלן "הרזה", שנרשם על פי הערכתי בחפ"ק הקדמי. היומן הזה יותר דרמטי בתוכנו. יש בו הודעות שאינן מופיעות ביומן שכבר פורסם וגם הודעות שמופיעות בשני היומנים. השוואת שני היומנים במקומות בהם יש חפיפה בתוכן ההודעות אפשרה לי לוודא שאני מזהה נכון את אותות הקריאה.

כיוון שהיומן השמן פורסם כבר, וכדי להקל על הקוראים את הבנת התמונה בבהירות, שילבתי את ההודעות של היומן הרזה בתוך ההודעות של השמן. ההודעות של היומן הרזה צבועות בירוק. לא מובאות כאן שוב ההודעות מ-19:55 ואילך (ראו חלק 3 וחלק 4).

הוספתי הערות להודעות מתחת לטבלאות היכן שראיתי צורך להבהיר את הנאמר. פרשנות להבנת הקרב ברמה כללית יותר תתפרסם בהמשך.

המקור ליומני הקשר: ארכיון צה"ל ומשרד הביטחון

שמות קוד לבעלי תפקידים וכוחות

אולר – ק. אג"מ, ברוך גורודיש, מכונה ביומן גם "גורו". איתן – רשת גדוד 12, שימש גם כסיסמה לזיהוי כוחות בגדוד 12. ורמוט – פלוגת טנקים ו' של 377, עמדה לרשות החטיבה בגבעת האם לפיצוח מטרות. זיוה – פלוגת טנקים ז' מגדוד 377 ששתי מחלקות שלה והמ"פ זאב נמיר צוותו לגדוד 12. שתי מחלקות אחרות צוותו לגדוד 51. חנה – קצין קישור שיריון בחטיבה. מברג – קמב"ץ. נחשול – רשת חטיבת גולני. עסיס – ק. אספקה.

מספרי קוד לבעלי תפקידים וכוחות

1 – גדוד 51, מג"ד בני ענבר. 2– גדוד 12, מג"ד מוסא קליין. 3 – גדוד 13, מג"ד פנחס אלוש. 4 – מ"פ הסיירת רובקה אליעז. 4א, 4ב – צוותים של הסיירת. 7 – גורם הנדסי אחראי לפריצת צירים. 8 – תלוי בהקשר, חטיבה 8 או גורם מקצועי בחט' 1. 10 – קש"א שנמצא בגבעת האם. 16 – לא ידוע. 17 – גדוד המכמ"ת (בהקשר אחר גדוד 17 של ביה"ס למ"כים) מג"ד אלי עשת. 20 – גורם בחטיבה 8. 21 – מח"ט 1 יונה אפרת. 48 – סמח"ט 1 משה גת. 48ב – ע' סמח"ט חיים יפרח. 64 – ממסר. 65 – רמ"ט צפון דן לנר. 83 – גורם בפיקוד צפון. 84 – גורם בפיקוד צפון.

שמות קוד ליעדים

מזל – תל עזזיאת. 120 – גבעת האם, תל אבו חנזיר. דינה – בחריאת. עדנה – בורג' בביל. שפרה – תל פחר. לאה – נעמוש. חנה – מתחם גור אל אסכר. זיוה – עמדת מרגמות מזרחית ל-9141.

מספרי קוד ליעדים 

8183 – בגזרת חטיבה 8. 8169 – עוקדה, מוצב פלוגתי. 8193 – נעמוש, מוצב מחלקתי. 9100 – מתחם גור אל אסכר (לא היה מאויש), מזרחית לגבעת האם, ניתן לעלות ממנו לציר הנפט. 9124 – מוצב טנקים דרומית לבורג' בביל, כאן נצפו 5 טנקים. 9126 – תל עזזיאת. 9128 – בורג' בביל. 9131 – תל פאחר. 9138 – עמדת מרגמות מזרחית לתל פאחר. 9141 – מתחם טנקים, מערבית סמוך לקיבוץ שניר כיום

הערה: הכותב היה מ"מ בגדוד 12 בקרב תל פאחר

דיווח1דיווח2

* על גדוד 13 וגדוד המ"כים שבסיס הקבע שלו בג'וערה לנוע לנבי יושע
** אלוש הוא מג"ד גדוד 13
*** על פלוגת הטנקים ורמוט לנוע לגבעת האם
**** משה יוסף מג"ד גדוד 17, שעבר ת"פ חטיבה מרחבית 3 בפיקודו של מנו שקד
^ יענקל'ה הוא מ"פ הפלוגה המסייעת של גדוד 12 (נהרג במלחמת יו"כ). כיוון שמחלקת המרגמות שלו מצטרפת למכמ"ת הוא מתבקש לבוא לפקודה כדי לשמוע את תוכנית הסיוע

דיווח3
דיווח4
דיווח5

* מבקשים שיגיע פלס כדי לעבור בין המוקשים כנראה שבגבעת האם
** התקבל אישור לבצע את תוכנית מקבת. חטיבה 8 תיכנס ראשונה דרך גבעת האם. אחריה תנוע חטיבה 1 (גולני)
*** מודיע לסמח"ט שהתקבל אישור לביצוע מקבת
**** שלח את קצין הטיווח לגבעת האם והתחל בטיווח המטרות
^ קצין הטיווח הארטילרי מדווח שגמר לטווח את המטרות. זה תהליך שבו הקצין נותן נתונים על המטרות, מתבצע ירי ע"י הסוללה, וקצין הטיווח מתקן את הנתונים עד שנצפת פגיעה במטרה
^^ פיצוח הוא ירי של הטנקים על המטרות ביעדים בעיקר מצדיות ובונקרים. לא ידוע לי מה היו המטרות
^^^ קצין אג"מ בפיקוד צפון מבהיר את התמונה בגיזרה. חיל האויר עובר לתקיפת מטרות יותר בעומק כדי לא לסכן את כוחותינו. חטיבה 8 הגיעה לגבעת האם
^^^^ חנה הוא כפי הנראה קצין קישור לשריון שהוקצה לחטיבה. במשך הקרב עברו דרכו הרבה מהודעות פלוגות הטנקים ורמוט וזיוה. נוהל שנראה במבט לאחור מוזר ומסורבל

דיווח6
דיווח7דיווח8

* קצין האג"מ דרך הממסר מבקש מ-20 שהוא גורם בכיר בחטיבה 8 שיודיע מתי הם מפנים את המעבר בגבעת האם

** מג"ד המכמ"ת מציע למח"ט להפגיז את תל עזזיאת בקצב איטי
*** פלוגת הטנקים וורמוט שנמצאת בגבעת האם וסופגת הפגזה, מזהה שמקור הירי דרומית מזרחית לנעמוש
**** המח"ט מורה למג"ד 12 להזיז את פלוגת הטנקים זיוה אבל על יתר הגדוד להמתין ליד חורשת טל
^ מג"ד המכמ"ת פוקד על הקט"ק (קצין טיווח קדמי) להפגיז את תל חמרה למשך 10 דקות
^^ אלי הוא אליהו עשת מג"ד המכמ"ת

דיווח9
דיווח10
דיווח11

* המח"ט מבקש ממג"ד המכמת לירות פגזי עשן על תל עזזיאת. בהודעה הבאה שמקורה ביומן המבצעים של החפ"ק הקדמי, מתברר שהסיבה היא ירי של טנק מתל עזזיאת לכיוון גבעת האם ונועד להסתיר לטנק את שדה הראייה. כפי שהתברר לאחר כיבוש תל עזזיאת היה זה טנק פנצר גרמני

** זו הפעם הראשונה שנודע לי שנצפו 5 טנקים בבורג' בביל. כנראה שהם נצפו נעים דרומה

*** המח"ט מבקש להעביר מידע בדבר טנקים של האויב לרמ"ט צפון בגזרת חטיבה 8
**** מוסא קליין מג"ד 12 צופה לכיוון דרום מזרח על ציר התנועה של חטיבה 8 ורואה טנקים נעים בכיוון הנגדי. אני מניח שהוא חושש שאלה טנקי אויב

דיווח12
דיווח13
דיווח14

* הרמ"ט שואל האם צופים על בורג' בביל וחושבים שהוא נטוש והאם קלטו את ההודעה בדבר 5 טנקים שם? אין בהמשך דיווח שהטנקים הושמדו

** מג"ד 12 שואל מה נעשה בדבר הדיווח שלו על טנקים ליד עוקדה
*** המח"ט מדווח לרמ"ט שיש אפשרות לנוע על דרך מקבילה לזו של חטיבה 8 וכך לעקוף את החסימה בציר. הרמ"ט מורה לבדוק את האפשרות ע"י שליחה של הסיירת לבדיקה
**** זאב נמיר מ"פ פלוגת הטנקים זיוה שתחת פיקודו של מג"ד 12
^ קצין האג"מ הפיקודי מודיע למח"ט שכוח בחטיבה 8 נע שלא על פי התוכנית המקורית
^^ המח"ט שואל את קצין האג"מ האם הרמ"ט עדין רוצה שחטיבה 1 תנוע על הציר המקביל לחטיבה 8 בגלל העיכוב שנוצר אצל חטיבה 8 (הטעות בניווט?)

דיווח15
דיווח16
דיווח17

* נחום גולן, מח"ט גולני לשעבר, גר בכפר סולד. לכן קילומטר דרומה
** 9124 הוא מוצב טנקים דרומית לבורג' בביל. מבקשים כאן אש ארטילרית על המוצב. 8183 – סיר א-דיב, בגזרת חטיבה 8 מזרחית לדרך הנפט
*** ציר התנועה התפנה מכוחות חטיבה 8 ומאפשר תנועה של חטיבה 1
**** הסיירת מודיעה שהמוצבים, כנראה על דרך הפטרולים הסורית נראים נטושים

***** (מתייחס להודעה 119 שעה 1345) הרמ"ט מודיע למח"ט גולני שזוהו טנקים ברמת הבניאס (קיבוץ שניר כיום). פלוגת ורמוט שבגבעת האם אינה מזהה את הטנקים (אין קו ראייה) והטנקים האלה לא מטופלים עד שהם פוגעים בגדוד 12 הנע על תוואי ההטיה ואח"כ בטנקים של פלוגה ז' בגיא ההריגה שממערב לתל פאחר.

דיווח18
דיווח19
דיווח20

* המח"ט מזהיר את גדוד 51 מפני הטנקים באזור בורג' בביל. אין אזהרה כזו לגדוד 12 או לזיוה
** הכוונה לתל חמרה בחלקו העליון
*** זיוה 4, מחלקת טנקים של זיוה שנמצאת בגבעת האם
**** האם החבר'ה מהצד השני הם האויב? אם כן, האם קלטנו תשדורת שמורה לכוח של האויב לא לסגת? איזה טנקים מגיעים לעברנו?
^ המח"ט מזרז את גדוד 12
^^ גדוד 12 מגיע לתוואי ההטיה
^^^  הנקודה של ק. !! כיוון שבהערות כתוב שנמצא בעין א-דייסה, אני מבין שזו נקודת העלייה לדרך הנפט ליד עין א-דייסה עפ"י התכנון

דיווח21

* סלע – סא"ל שלום סלע, קצין קישור לשריון של חטיבת גולני, היה בזחל"ם המח"ט וכל הקשר עם הטנקים עבר דרכו ולא עם הכוח המסתייע (גדודי 12 ו-51)
** שביל העליה על יד עין א-דייסה הוא השביל עיזים המסומן במפה ושבו היה הגדוד אמור לעלות לדרך הנפט. כיוון שכתוב עם הא הידיעה אני מתחזק בדעה שזה עפ"י התכנון מקום העלייה
*** המקום בו נפגע הזחל הוא על תוואי ההטיה למרגלות הגבעה הטרשית שממערב לתל פאחר הצפוני. זהו זחל מרגמה 81 מ"מ של זיוה שבו נהרג משיח רחמים
**** בשעה זו נפגע זחל"ם הפיקוד של מוסא קליין ואין יותר קשר עם הגדוד ברשת החטיבתית נחשול

דיווח22
דיווח24דיווח25

* זחל הפיקוד של מג"ד 12 נפגע ואין קשר עם הגדוד ברשת החטיבה. החטיבה מנסה לתקשר דרך רשת הגדוד איתן
** מ"מ הטנקים זיוה 4 מדווחת שיש עליה אש מרגמות והוא חושב שזה אש של כוחותינו
*** אני מניח שכתוצאה מהדיווח על אש "ידידותית" המח"ט מורה מיד על הפסקת הירי הארטילרי על תל פאחר
**** מ"פ זיוה מודיע דרך חנה על פגיעה מתמשכת בכלים שלו ומבקש עזרה לשיתוק אש הנ"ט מצפון, מערב ודרום. הוא אינו יודע את טיבה של אש הנ"ט ואינו מסוגל לשתק אותה בכוחות עצמו. בדיעבד ידוע שמיקומו כשדיווח זאת הוא על צומת תוואי ההטיה עם הדרך שעולה מזרחה לתל פאחר. המחלקה של ברוש נמצאת כבר בעלייה מזרחה והמחלקה של צוק מאחורי הטרשית על תוואי ההטיה

^ המח"ט שואל את מג"ד 51 האם הוא רואה את תל פאחר והנ"ל משיב שהוא רואה שם את גדוד 12. כלומר, הוא רואה את גדוד 12 למרגלות התל
^^ המח"ט עצמו רואה את גדוד 12 ממערב לתל פאחר, מבין שלא בוצע האיגוף ממזרח ומורה למג"ד 51 על שינוי משימה שבה עליו לבצע את האיגוף של גדוד 12. גדוד 51 מדווח שהוא כרגע לפני בחריאת, כלומר כקילומטר דרומה ומערבה לתל פאחר, יחד עם הטנקים שלו מפלוגת ורמוט
^^^ המח"ט צופה בכוח של פלוגה ב' בפיקודו של סולוביץ' שנכנסת לבורג' בביל ומזהיר את גדוד 51 שלא לירות עליהם
^^^^ המח"ט עדין פועל ע"פ החלטתו לשלוח את גדוד 51 לתל פאחר ומקווה שאפשר לתאם זאת עם גדוד 12. המח"ט יודע כבר שיש הרבה נפגעים בתל פאחר
^^^* גדוד 12 מצליח להודיע למח"ט על כיבוש בורג' בביל כנראה ברשת איתן
^^** דיווח קשה של מ"פ הטנקים על כך שרק 3 טנקים נשארו כשירים ושהם תופסים עמדות. בדיעבד ידוע שטנקים אלה עמדו מערבית לטרשית והיו מוגנים מכיוון תל פאחר, אבל לא מירי הטנקים שמצפון מערב. טנקים אלו לא נפגעו, אבל לא השתתפו יותר בקרב
^*** פיקוד צפון מעדיף את כיבוש תל פאחר על כיבוש תל עזזיאת
*^^* רובקה מ"פ הסיירת מציע להגיע עם זחל"מי תותח 90 מ"מ למח"ט
*^*^ כוח של טנדרים אזרחים בפיקודו של רס"ן צבי פז (גולדה)
*^^^ פלוגת ורמוט מקבלת פקודה לנוע לתל פאחר. גם הכוח שאילתר רובקה מקבל פקודה דומה

דיווח26
דיווח27
דיווח28

* כנראה שהמח"ט מתבסס על יצירת קשר עם מ"פ א' ורדי מגדוד 12 ברשת איתן ושהודיע שתפס את התעלה עד מרכז המוצב הדרומי
** שוב דיווח ממ"פ הטנקים זיוה דרך חנה על ירי נ"ט מצפון, כנראה מרמת הבניאס או חירבת סודה וכן על ירי מחזית תל פאחר הצפוני
*** הסמח"ט מתאם את החבירה שלו עם הסיירת בנעמוש
**** המידע על מותו של מוסה כנראה הגיע למח"ט
^ זו מחלקה מפלוגת ורמוט. אין עדות על אף טנק שחובר לכוח שממזרח לתל פחר עד אחרי כיבוש התל. גם הטנקים שמגיעים באיחור למרגלות התל לא משפיעים על הקרב
^^ קצין האג"מ גורודיש מודיע לרמ"ט שמג"ד גדוד 12 טעה בכיוון התקיפה. שהקרב בשעת הדיווח לא הסתיים ורק חלק מהמוצב הדרומי נכבש. כפי הנראה, מכאן ואילך משתרש הביטוי "מוסה טעה"
^^^ מ"פ זיוה, זאב נמיר, מוסר שראה לאחרונה את המג"ד עולה לתל ונעלם מעבר לרכס

דיווח29
דיווח30
דיווח31

* ההודעה מ-21 ולכן לא ברור מי נמצא ליד רובקה, מפקד הסיירת. רובקה נמצא עדין בדרך על ציר הנפט
** הסמח"ט מודיע שרק עכשיו הוא יוצא עם הטנקים של ורמוט לכיוון תל פחר, אחרי שהתחמשו, כנראה מנעמוש?
*** רובקה מקבל הוראה להגיע מיד לשער הצפוני

דיווח32
דיווח33

* הודעה מוטעית
** כנראה דיווח של ורדי מ"פ א' לנחשול ברשת איתן שעובר עכשיו לרובקה
*** רובקה חושב שפלוגה א' שנמצאת בתל הדרומי יורה עליו. התל הצפוני נכבש רק ב-18:22 ובשעת הדיווח לא נכנס כוח הסיירת לתוך המוצב הצפוני ממזרח.

דיווח34

* רובקה מודיע שאין לו נפגעים. כידוע בשעת הטיהור של התל הצפוני נפצע רובקה עצמו ודוד כהן סגנו וכן נהרגו אברהם רימון ויעל ירון. מכאן נובע שבשעה זו עדין לא נכנסו לטהר את התעלה בתל הצפוני
** יתכן שרובקה לא הבין שאלה סורים שנמצאים בכיפת התל הצפוני
*** הסמח"ט מודיע למח"ט שנמצא בתל אבל עדיין יש ירי. הוא אינו בטוח מי היורים
**** סוף סוף התל הצפוני נכבש
^ עכשיו מגיעים לתל פאחר הכוחות של גדוד 51

——————————————————————————————————————————————————————–

לקריאת פרקים קודמים של רשת הקשר של גולני בקרבות החזית הסורית

לפרק 1 – לחצו כאן

לפרק 2 – לחצו כאן

לפרק 3 – לחצו כאן

לפרק 4 – לחצו כאן

24 מחשבות על “"כנראה ששתיים טועה" (15:35)

 1. לחטיבות יש בדרך כלל חפ״ק בו נמצא המחט מס״ח ומטה מצומצם וכן מפקדה עיקרית- הנמצאת קצת מאחור ובה מתפקד המטה. אכן, בשני הגופים מתנהל יומן מבצעים, כאשר מעצם טבעם של דברים, במפקדה העיקרית יש תעבורה רבה יותר של אינפורמציה.

  הערה נוספת: 10 לא נשמע לי כמו קש״א אלא כמו יחידת אש. עובדה היא כי בפרק הרביעי מונים את מספר הקנים שיש לו. נראה כי אצלו רוכזו גם מחלקות ה81 מ״מ.

  יומני מבצעים נרשמים בדרך כלל ע״י סמבצים.
  לעיתים נופלות בהן שגיאות שמקורן בין בחוסר התמצאות של הסמבץ, בין בשמיעה לקויה של המידע ובין ברישום מכלי שני. חלק מהשגיאות במקור מלמדות על כך. הערות ביומן המבצעים עשויות להיות הערותיו של הקצין הממונה באשר לטיפולו או הצורך בטיפול (ראה העמודה השמאלית של דפי יומן המבצעים).

  אהבתי

 2. ק. האג"מ מדווח על "טעות" בשעה 16:15 (שורה 179), בעוד המח"ט עושה את זה בשעה 15:35 (שורה 155) בשיחתו עם 1 כי "כנראה 2 טועה".
  ידוע כי ק. האג"מ היה בעיקרית בעוד המח"ט היה בחפ"ק הקידמי.
  מעבר לכך אין איזכור נוסף ואין דיווח של המח"ט לאולר על "הטעות". לכן נשאלת השאלה איך "ידע" על כך ק. האג"מ?

  אהבתי

 3. יתכן כי ק האגם שוחח עם המחט מאוחר יותר וביקש לרשום את הדיווח בשעה זאת ביומן המבצעים.
  כדאי גם לשים לב שמ"פ הטנקים, שיש הרבה פאניקה בדיווחים שלו, מדווח בשעה 1630 מפי הקש"א, משה הראל, על נפילת המג"ד.

  אהבתי

 4. אמתין בסבלנות לפרשנות המובטחת, להבנת הקרב ברמה כללית יותר.

  עד אז, האם מהכותרת ניתן להבין כי דיווח המח"ט "כנראה ששתיים טועה" הוא החידוש הגדול ברישומים הללו? – אם כן, הרי שהדיווח הזה התפרסם כבר ב2001.

  לענ"ד, החידוש ברישומים הללו מתבטא במה שאין בהם:

  ב1970 פירסם יחזקאל המאירי בספרו: "השעה 15.03, מוסה משדר למח"ט: "אני משנה כיוון. הדרך בציר שנקבע אינה עבירה. אני עולה על 'שפרה' מצפון מערב".

  ב1991 נדפס לוח אירועים בספרו של אריה יצחקי ובעזרתו של יאיר ישי ("לפי יומני מבצעים של חמ"ל וחפ"ק חט' 1, הדו"ח המסכם החטיבתי, תחקירים של מפקדים ולוחמים בשטח הקרב"), ושם נוספו גם המילים "עולה על היעד": "15:03 – מג"ד 12 מדווח: "עולה על היעד. אני משנה כיוון. הדרך בציר שנקבע אינה עבירה. עולה על שפרה (תל פח'ר) מצפון-מערב","

  אלא שלדיווח הזה כמעט ואין זכר ברישומים המתפרסמים עתה. כמעט, כי באחד מופיע רק שב1502 דיווח מוסה למח"ט: "נמצא בדרך אל היעד. זחל שלנו נפגע הרגע". ובאחר, מופיע שב1504 דיווח לו מוסה: "עולה על היעד". ורק זה. שום ידיעה על שינוי כיוון!

  בעניין זה אצטט את שכתבתי כאן בפוסט אחר:
  https://naamoush.wordpress.com/2014/02/14/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%94%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%93/comment-page-1/#comment-581
  הערה: הרישום 15:03 מופיע בכמה פרסומים, ונדמה לי – לא בוודאות, ובהחלט יתכן ואני טועה והוא נדפס עוד קודם – שלראשונה הוא נדפס בספרו של יחזקאל המאירי, 'משני עברי הרמה', מ-1970, בעמ' 120 (שם בעמ' 163 נדפס צילום מ"עמוד מתוך יומן המבצעים של חטיבת "גולני" ובו התשדורות שהועברו בשלב האחרון ללחימה על תל-פאח'ר", ואני מניח שמעמוד דומה לזה, קודם, נלקח הרישום על הודעת מג"ד 12. קצת מוזר שאחרי שהתפרסם בדפוס צילום שכזה, בספר שאמור להיות מוכר לקמ"ן גולני, הרי שכעבור שנים הוא מיתמם: "יש למישהו יומן של רשת הקשר החטיבתית". אלמד עליו זכות ואומר שכנראה וזכרונו אינו מן המשובחים). כאמור, על-פי הרישום, על הדקה, יש להניח שזהו רישום מדוייק, אף שעדיין צריך לוודא שלא נפלה כאן (בעמ' 120 הנ"ל) טעות דפוס שהחליפה בין 15.03 ל-15.30…

  עד כאן הציטוט. כעת אני רואה שהצילום הנ"ל (שבעמ' 163) הוא של עמוד מהיומן "הרזה" (כפי שהוא מכונה כאן), אלא שלפני ההדפסה מחקו ממנו כמה דברים. אגב, בדיווח בשעה 1728, שכאן (שורה 234) סומנו נקודות, נראה לי שכתובה המילה: "רובים".

  אגב, ראו גם
  https://naamoush.wordpress.com/2014/02/11/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C/comment-page-1/#comment-554
  "לדבריו של מתי ניב (קצין השלישות החטיבתי שהצטרף לזחל"מו של מוסא) כפי שנאמרו בשנת 1968, מוסא קיבל אישור לשנוי התוכנית ולתקיפת היעד מכיוון תוואי ההטייה. לדבריו של יונה אפרת (המח"ט), הוא לא קיבל הודעה ממוסא על השינוי בתוכנית."

  עוד משהו מעניין:

  בשעה 1430 דיווח המח"ט לקצין אג"ם: "ראשנו נמצא בציר קדחת בנקודה של ק." – אך לפני זה אין שום דיווח של מוסא למח"ט על הגעה לנקודה זו (רק ב12:26 12:27 דיווח שנמצא על דרך ההטיה, אך לא מוזכר שהגיעה לנקודה מסויימת). איך ידע זאת המח"ט? כנראה שראה בעיניו שהטור נעצר באותה נקודה (והתכונן לעלות לציר הנפט).

  בנוסף לזה:

  לא רק שברישומים שלפנינו לא מופיעה הודעת מג"ד 12 על השינוי בכיוון, גם לא מופיע דיווח שלו על אש שנורית על הגדוד שלו, ועל זחלמים שנפגעו (ורק ב1502 מופיע הדיווח הנ"ל: "נמצא בדרך אל היעד. זחל שלנו נפגע הרגע" – כאשר, לפי ההמשך, מובן שמדבר על זחל המרגמה). גם אם נאמר שהמג"ד לא ידע על הזחלמים שנפגעו מאחריו, אך את האש שנורתה הוא בוודאי ראה, ומדוע לא דיווח עליה? (ב1449 דיווח המח"ט: "נופלות פצצות על הדרך", וגם זאת, יש לומר, ממה שראה בעיניו).

  וראו כאן
  https://naamoush.wordpress.com/2013/12/21/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%98%D7%99%D7%9D/comment-page-1/#comment-387
  "מתי בדיוק השתבשה תוכנית ההתקפה של גדוד 12? מייזל כותב בעמ' 305: "כאשר הטור של גדוד 12 הגיע, על תוואי ההטיה, אל הכפר עין א-דיסה, החליט המג"ד, קצת אחרי השעה 14:30, לשנות את נתיב ההתקדמות ולהמשיך על התוואי שבו נע הגדוד עד אותו רגע". מהיכן לקח מייזל את המועד ("קצת אחרי השעה 14:30")? האם מרישום תקשורת כלשהו? אם כן, האין זה ראוי לצטטו?"

  עוד משהו:

  על הודעת המח"ט ב1606: "מוסה נפגע מבקשים סיוע אויר", כתבת: "המידע על מותו של מוסה כנראה הגיע למח"ט". והשאלה היא: איך? הרי ורדי (שעמד בקשר עם המח"ט) לא טוען שהוא ראה את המג"ד נהרג, ורק ב1630 דיווח על כך משה הראל (אחרי שירד עם חמאווי מהתל הצפוני, אל הטנקים למטה). לפיכך, לי נראה שהכוונה כאן לפגיעות בגדוד (שנקרא על שם המג"ד).

  ברשותכם, עוד שתי שאלות:

  א) לשם מה ניתן הקוד "שפרה" אם בקשר מזכירים במפורש את "פחר"?

  ב) מה משמעות ההודעה בשעה 1605: "הצלפים בפחר נמצאים במדרון *הדרומי* של היעד הצפוני".

  אהבתי

  • ב1970 פירסם יחזקאל המאירי בספרו: "השעה 15.03, מוסה משדר למח"ט: "אני משנה כיוון. הדרך בציר שנקבע אינה עבירה. אני עולה על 'שפרה' מצפון מערב".

   עינכם הרואות שאין הודעה כזו ביומנים שברשותינו.

   אהבתי

  • "הערה: הרישום 15:03 מופיע בכמה פרסומים, ונדמה לי – לא בוודאות, ובהחלט יתכן ואני טועה והוא נדפס עוד קודם – שלראשונה הוא נדפס בספרו של יחזקאל המאירי, 'משני עברי הרמה', מ-1970, בעמ' 120 (שם בעמ' 163 נדפס צילום מ"עמוד מתוך יומן המבצעים של חטיבת "גולני" ובו התשדורות שהועברו בשלב האחרון ללחימה על תל-פאח'ר", ואני מניח שמעמוד דומה לזה, קודם, נלקח הרישום על הודעת מג"ד 12. קצת מוזר שאחרי שהתפרסם בדפוס צילום שכזה, בספר שאמור להיות מוכר לקמ"ן גולני, הרי שכעבור שנים הוא מיתמם: "יש למישהו יומן של רשת הקשר החטיבתית". אלמד עליו זכות ואומר שכנראה וזכרונו אינו מן המשובחים). כאמור, על-פי הרישום, על הדקה, יש להניח שזהו רישום מדוייק, אף שעדיין צריך לוודא שלא נפלה כאן (בעמ' 120 הנ"ל) טעות דפוס שהחליפה בין 15.03 ל-15.30…"

   דני> אדגיש, אין הודעה כזו ביומנים שברשותינו. האם ברשותו של יחזקאל המאירי היה מסמך נוסף? המאירי היה ידיד אישי של אלוף הפיקוד ויתכן והועמדו לרשותו מסמכי הפיקוד. למשל דברי מפקד המוצב הסורי נמצאים רק אצלו ואולי נלקחו מתחקורו לאחר הקרב. מאז "נעלמו" המקורות האלה.

   אהבתי

   • לכאורה, בזמן שהטנקים ניסו לעלות מתוואי ההטיה לציר הנפט, היה למג"ד מספיק זמן לדווח למח"ט מה קורה (יש עיכוב קל, עוד מעט עולים, וכיו"ב). אך זה לא מופיע ברישומים, רק שב1427 דיווח שנמצא על התוואי, ב1435 "נמצא על שביל העליה ע"י עין א'דיסה", שהוא "כ500 מטר אחר הפניה מנעמוש" [אינדיקציה למיקום השביל, עד כמה שאפשר לסמוך על השערת "כ"], והפעם הבאה היא כשהוא כבר מאחורי הטרשית, 1502, כשדיווח על הפגיעה בזחל המרגמה. כלומר, יש כאן שתיקה של 27 דקות בדיווחי המג"ד.

    שתיקה זו מאלצת אותי לזרוק כאן השערה פראית [ביודעי כמובן שאולי לא נכון מצדי לעשות זאת, ברישום שישאר לדורות…], אותה יכולים לבדוק בקלות אלו שברשותם צילום דפי היומנים, לאשר או לפרוך: האם יש אפשרות שהדיווח של 1435 נמצא בסוף הדף, והדיווח של 1502 נמצא בתחילת הדף, והיה באמצע דף נוסף ש"נסחב" במרוצת הזמן ע"י… ?

    אהבתי

  • "בשעה 1430 דיווח המח"ט לקצין אג"ם: "ראשנו נמצא בציר קדחת בנקודה של ק." – אך לפני זה אין שום דיווח של מוסא למח"ט על הגעה לנקודה זו (רק ב12:26 12:27 דיווח שנמצא על דרך ההטיה, אך לא מוזכר שהגיעה לנקודה מסויימת). איך ידע זאת המח"ט? כנראה שראה בעיניו שהטור נעצר באותה נקודה (והתכונן לעלות לציר הנפט)."

   דני> שמואל"ק, אין מנוס מלשבח את חדות הקריאה וההבנה שלך. הלוואי והיו עוד קוראים כמוך! ולגופו של ענין, יש אפשרות שההודעה התקבלה באמצעות "חנה" שהיא להבנתי רשת שתי פלוגות הטנקים ורמוט וזיוה. הגורם המכונה "חנה" הוא מתווך בין חטיבת גולני לשתי פלוגות הטנקים וסביר שהיה עם או ליד החפ"ק הקידמי בו היה המח"ט. לעניות דעתי, לא סביר שהדיווח מבוסס על תצפית, אם כי יש אפשרות לצפות במקום מגבעת האם.

   אהבתי

  • "א) לשם מה ניתן הקוד "שפרה" אם בקשר מזכירים במפורש את "פחר"?"

   דני> אין לכך טעם. אפשר לומר שלא שמרו באדיקות על נוהל הדיבור.

   אהבתי

  • למעלה רשמתי:
   "על הודעת המח"ט ב1606: "מוסה נפגע מבקשים סיוע אויר", כתבת: "המידע על מותו של מוסה כנראה הגיע למח"ט". והשאלה היא: איך? הרי ורדי (שעמד בקשר עם המח"ט) לא טוען שהוא ראה את המג"ד נהרג, ורק ב1630 דיווח על כך משה הראל (אחרי שירד עם חמאווי מהתל הצפוני, אל הטנקים למטה). לפיכך, לי נראה שהכוונה כאן לפגיעות בגדוד (שנקרא על שם המג"ד)." – – – וכעת אתקן את דבריי: אין צורך לומר שהכוונה לפגיעה בגדוד (שנקרא ע"ש המג"ד), אלא, שהמג"ד עצמו, מוסה, אכן "נפגע", שהרי ב1510 יש הודעה: "זחל הפיקוד קיבל פגיעה יש שני פצועים", ובדומה לזה בהודעה ב1516, ומאז לא רשום קשר עם מוסה, לכן הניחו שהוא "נפגע" (כלומר, אחד מהשני פצועים בזחל הפיקוד), אך עדיין לא ידעו שנהרג על התל, עד שמשה הראל הודיע זאת ב1630.

   אהבתי

 5. תראו, הדבר הכי חשוב כאן הוא מה שאמר המח"ט ב-15:55: "כנראה ששתיים טועה…". זה אומר, שמג"ד 12 לא דיווח למח"ט דבר לגבי הצעדים שנקט בנקודת הפיצול, וכנראה שהדברים שנכתבו בעבר, בספרים ובדיווחים משנות ה-60 וה-70, לפיהם מוסא קליין הודיע למח"ט יונה אפרת משהו בסגנון "הדרך שנקבעה אינה עבירה, ממשיך ישר בציר ההטייה ועולה על פאחר ממערב", לא ברור על מה הם מתבססים. אם המח"ט אומר "כנראה ששתיים טועה" (ומשנה את המשימה כולה – שולח את גדוד 51 לפני ביצוע משימתו בתל עזזיאת כדי לעשות את מה שגדוד 12 מתקשה לעשות וזה לכבוש את תל פאחר לפי התוכנית), זה אומר שלמח"ט אין קצה של מושג למה גדוד 12 אינו מתקדם כפי שנקבע בתוכנית אלא ממשיך צפונה על ציר ההטייה אל שטח ההשמדה שמתחת לתל פאחר. נקודות חשובות שכבר עלו עליהן למעלה: המג"ד אינו מדווח על הפגיעות בזחל"מי הגדוד שנעו במאסף, ואינו מדווח שהגדוד למעשה לא איתו (בשלב הזה למעשה רק פלוגה א' נצמדה למג"ד, ב' ו-ג' נשרכו מאחור וחלק מהכלים שלהן נפגעו או נתקעו); המסקנה: כמו שכבר צוין בעבר, הפיקוד של גולני כשל בשלב הזה של הלחימה. למח"ט לא הייתה שליטה של ממש על מהלך בעניינים (כשהלחימה על תל פאחר מתנהלת ביוזמה של קצינים זוטרים וחיילים, בלי פיקוד שרואה תמונה כוללת), וגם גדוד 12 לא ממש התנהל אלא חילטר (בגבורה רבה, יש לציין). וכשאין מנצח על התזמורת ואין מפקד על הכוחות ועל החיילים, התוצאה היא בלגן ומן הסתם גם ריבוי נפגעים. ואמרו כאן כבר גדולים ומנוסים ממני, שהעיכוב בנקודת הפיצול היה מקום בו ניתן וצריך היה לעצור את הקרב ולהתנהל אחרת, בכיוונים אחרים, עם כוחות אחרים, ולא לשבור את הראש על המוצב. אבל כאמור, לא היו מנהלים לעסק.

  אהבתי

  • רני כתב> "תראו, הדבר הכי חשוב כאן הוא מה שאמר המח"ט ב-15:55: "כנראה ששתיים טועה…". זה אומר, שמג"ד 12 לא דיווח למח"ט דבר לגבי הצעדים שנקט בנקודת הפיצול, וכנראה שהדברים שנכתבו בעבר, בספרים ובדיווחים משנות ה-60 וה-70, לפיהם מוסא קליין הודיע למח"ט יונה אפרת משהו בסגנון "הדרך שנקבעה אינה עבירה, ממשיך ישר בציר ההטייה ועולה על פאחר ממערב", לא ברור על מה הם מתבססים. "

   דני> אני נוטה להסכים איתך. יש לי חששות דומים.

   אהבתי

 6. ב1535 שואל המח"ט את מג"ד 51: "האם מבורג' בביל רואים את פחר?" – – -נכון להעיר כאן שזו טעות, שהרי מג"ד 51 לא היה אז בבורג' בביל (כמו שנרשם בהמשך בתשובת המג"ד: "נמצא עם הכבדים לפני בחריאת"). המח"ט עצמו המשיך והזכיר את בורג', בשורה 157: "גמור את בורג' עם כוח קטן" [משפט הזה, בתוספת המילה "בביל", צוטט בין משפטי המפתח על התמונה שבראש הפוסט], אך מיד תיקן את עצמו (שורה 158): "… את בחריאת עם כוח קטן" [הנקודות מסמנות כנראה משהו לא ברור למפענח. אולי: תיקון. אולי: כוונתי].

  אהבתי

 7. "12:55 רואה חיילים רצים לבורג בביל…."
  עדות על חיילים סורים נמלטים מתל עזזיית לעבר בורג בביל ומשם עלו לתל פחר
  מכאן שבתל פחר היו יותר אנשים מהפלוגה שהיתה שם על פי הניירות

  אהבתי

 8. דני ידידי. שנינו בדקנו וראינו שקיימים היו שני צירים עבירים המוליכים מזרחה במעלה מעין א-דיסה לציר הנפט.
  מקריאת הפוסט "שכחו את הטנקים" שהופיע באתר זה, עולים הצברים הבאים(ותסלחו על הציטוט הארוך):
  ""אלא שכאן, מספר ברוש, הם קיבלו הוראה מהמג"ד מוסא קליין ז"ל לחזור לציר ההטיה. לדבריו, קליין שלח חבר'ה לחפש את הדרך המקשרת בין ציר ההטיה לציר הנפט, אבל אלה חזרו ואמרו לו שהשטח בלתי עביר. "אנחנו הגענו לנקודת הפיצול, במקום שבו פונים ימינה ועולים לכיוון עין עדיסה כדי לתת משם חיפוי לחי"ר. פה הגדוד שלכם היתה אמורה לעלות לציר הנפט, זו היתה התוכנית".

  מוראד: "כשפניתם לשלוחה ועליתם לעמדות ירי ויריתם, לא היתה פלוגה שעקפה אתכם בדרכה למעלה". ברוש: "לא, הם הלכו מאחורינו, אני יודע שפתאום הגיע אלינו מישהו מגולני ואמר לנו – מוסא רוצה שתחזרו לציר ההטיה, תוקפים חזיתית את תל פאחר". מוראד: "כלומר, היה ניסיון ללכת לציר המתוכנן (לדרך הנפט) ומוסא אמר לכם לחזור לציר ההטיה ולתקוף חזיתית?". ברוש: "נכון. היינו למעלה ארבעה-חמישה טנקים, המ"פ שלי היה אחריי עם עוד חמישה-שישה כלים. למזלו ברגע האחרון כשעבר לטנק, הזחל שלו חטף פגז. אנחנו היינו ארבעה-חמישה טנקים ביעד העליון, ירינו תשעה פגזים למטרה ואז קיבלנו הוראה לחזור למטה".

  ברוש אומר שהוא זוכר חיילי גולני שטוענים שהם לא מוצאים את הדרך המחברת את ההטיה אל ציר הנפט. ביזר ומוראד מתעקשים להבין האם הטנקים הם אלה שנתקעו בדרך למעלה ולא הצליחו להתגבר על תנאי השטח ולהגיע לציר הנפט. כאן ברוש מפתיע אותם: "אנחנו לא היינו מתוכננים בכלל להגיע לדרך הנפט. אנחנו היינו צריכים לעלות על עמדות אש בעין דיסה ולתת לכם סיוע משם, זה הכל". לשאלה האם הטנקים היו יכולים לעלות ולהגיע לכביש הנפט, אם היו נדרשים לכך, הוא עונה בפשטות: "כן, לא היתה שום בעיה. אנחנו הגענו לשלוחה, נתנו סיוע אש ואז קיבלנו הוראה לרדת להטיה ולהוביל משם את הכוחות לחזית של תל פאחר".

  ברוש עולה על טורים: "הטעות פה היא לא שלנו, העובדות בשטח, ואני זוכר היטב את המשפט הזה שאמרו גולני – אנחנו לא מוצאים את המעבר לכביש הנפט. זה היה או סגל (מ"פ ב' של גולני, שישב בטנק), או אחד הסמלים או מוסא (קליין, מג"ד 12), לא זוכר מי".

  אהבתי

  • בני היקר,
   בקרוב נפרסם את מסקנותי מקריאת היומנים בהסתמך כמובן על העדויות ששמעתי ועל המשקל שאני מעניק להן באופן סובייקטיבי.
   זכותו ואף חובתו של כל קורא להסיק מסקנותיו שלו, ביושר ובהסתמך על ההיגיון.

   אהבתי

 9. בהמשך להודעה של בני – מי היה חיים סלע:
  ביוני 1965 נתמנה אל"מ (מיל´) חיים סלע ז"ל לתפקיד מפקד "אגוז" בו כיהן עד 1967. התפקידים שהוטלו על "אגוז" הוגדרו ע"י אלוף הפיקוד דוד אלעזר תוך מאמץ מיוחד של הפיקוד להרחיב את היחידה. המרחב המבצעי שבו הופעלה היחידה הלך והתרחב.
  זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים נפרד חיים סלע מן היחידה וסגנו סא"ל אבי תלם תפס את מקומו והפך למפקד היחידה 1967-68
  http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=98811

  אהבתי

 10. בקשר לגורם, המזדהה ברשת הקשר כ"חנה":

  אין ספק כי המדובר בגורם קישור לשריון. כעולה מקריאת רשת הקשר, רוב התקשורת בין פלוגות הטנקים לבין הרמה הממונה (או המפח"ט או החפ"ק) נעשית דרך אותו חנה. כפי שנמסר לי,כנראה שלפלוגות הטנקים לא היה קשר לגדודי החי"ר אליהם חברו, והקשר נעשה כפי שהיה בימי יהושע בן-נון- בדיבור ישיר.
  נראה,שהדבר נגרם כתוצאה מהשוני בציוד הקשר שהיה לחש"ן לעומת הציוד שהיה לחי"ר ותחומי התדרים השונים. הציוד שהיה מותקן בשרמנים, היה כנראה ציוד מיושן שהתבסס על הציוד המקורי שהותקן בשרמנים במלחמת העולם השניה – מ"ק 510. היה זה מכשיר שקביעת התדרים שבו נעשתה ע"י התקנת גבישים לעשרה ערוצים קבועים מראש, בתחום תדרים שבין 20-28 מה"ץ. מאוחר יתר הותקן מכשיר GRC127 שפעל בתחום החש"ן 27-38.9 מה"ץ (בששת הימים הותקן רק בטנקים החדישים יותר, צנטוריון ופטון). מנגד, גדודי החי"ר, לפחות של גולני, השתמשו במלחמה במ"ק 10 שפעל בתחום תדרי הח"יר- 38-54.9 מה"ץ. (וכנראה שכך גם המכשירים המותקנים ע"ג זחלמי הפיקוד, היו מסוג הפועל בתחום החי"ר). לכן, פלוגות הטנקים לא יכלו לדבר עם החי"ר אליו חברו, אלא באמצעות אותו חנה.
  אציין, כי בין שרידי זחל"ם הפיקוד של פלוגת הטנקים זיוה נמצאו שרידי מכשיר קשר, שיתכן והיה מכשיר נישא מ"ק 300, שפעל בחלק מתחום תדרי החיר (40-48 מה"ץ), אך איני יודע מה היה התדר של גדוד 12- רשת "איתן".
  על כן

  אהבתי

  • כרגע ראיתי את תגובתי מיום 4/6/14. הערתי הנ"ל שגויה לחלוטין. לאחר התכתבות עם פרופ' אריה ורשל, שהיה קשר"ג הטנקים 377, קריאת דו"חות שהומצאו מאוחר יותר ומסמכים נוספים. ברור שהציוד היה GRC. בטנקים היו גם מכשירי מח 70 לקשר עם חי"ר ונמצאו אף רשומות, בהן נרשם כי הורו לשריונאים להתקשר עם החי"ר באמצעות מכשירים אלה.
   הבירור שעשיתי העלה כי הציוד העתיק עליו דיברתי יצא כמעט מכל מערך הטנקים, פרט לAMX (לפחות בחלק מן היחידות). בגולני כבר לא היה מ"ק 300 (היו מכשירים כאלה ביחידות אחרות). בקיצור, התגובה הקודמת שלי בקשר למערכות הקשר- בטלה ומבוטלת.
   הערה: למח 70 היה טווח קצר מאוד- שנועד לשמש רק בתוך יחידות המשנה. כך, שסביר כי לא ניתן היה , בכל מקרה,להפעילם ברשתות החטיבתיות.

   אהבתי

 11. בטבלת הרישום שלמעלה, שורה 133, נרשמה הודעה הנמצאת ביומן החפ"ק האחורי (היומן 'השמן'), והיא מ-"נחשול" [= "רשת חטיבת גולני"] ל-"21" [= "מח"ט 1 יונה אפרת"] מהשעה 1410:

  "החברה מהצד השני קיבלו הוראה לא לעזוב את המקום הטנקים שלהם מגיעים לעברינו"

  בצד (בטור "פעולה והערות" [במקור: "הפעולה שננקטה והערות"]) הועתק: "דמון הועבר ל-2".

  בהערה שנלוותה לפירסום ונרשמה למעלה (סימונה: **** ) כתב דני:

  "האם החבר'ה מהצד השני הם האויב? אם כן, האם קלטנו תשדורת שמורה לכוח של האויב לא לסגת? איזה טנקים מגיעים לעברנו?".

  כעת, כשראיתי את הצילום מהרישום, נראה לי לאשר את ההשערה הזו, שכנראה מדובר כאן בהודעה על קליטת תשדורת של האוייב: שכן לצד רישום המקור רשום על הודעה זו: "נחשול / 122" [=איני בטוח שזיהוי המס' מדוייק, אך ברור שיש כאן קו נטוי ואחריו מס'], וגם לצד רישום מקבל ההודעה רשום: "21 פ.צ.", כלומר, שהוודעה היא לא רק למח"ט גולני אלא גם לפיקוד צפון. זה יכול ללמד שמקור ההודעה היה במקום בו האזינו לרשת הקשר של האוייב, ואח"כ העבירו אותה למי שיכול להפיק ממנה תועלת.

  [את ההמשך, "דמון הועבר ל-2", נראה לי לבאר כדלהלן: לפני רישום הפעולה שננקטה רואים שנרשם: "2", ואח"כ רואים שהייתה כתובה המילה "האם" שנמחקה, ונשארה אחריה המילה "דמון" (אח"כ עוד מילה שנמחקה, נראית כמו "סוף"). כלומר, גדוד 12 דיווח במילת הקוד "דמון", שהיא שם הקוד למעבר הגבול (כנראה שנשאל "האם" כבר עבר את הגבול, וכשדיווח שאכן (וכך נרשם גם ביומן החפ"ק הקדמי, בשעה זו, 1410: "מדווח דאמון") אז נמחקה המילה "האם". ההמשך הוא במשמעות נפרדת: "הועבר ל-2", כלומר, גדוד 12 קיבל את הדיווח שהתקבל מקליטת התשדורת של האוייב].

  לאור זה נראה לי שיש לתת תשומת לב גם להודעה נוספת, המופיעה בהמשך היומן הזה ('השמן'), אלא שהועבר עליה קו מחיקה ולכן לא הועתקה בטבלה שלמעלה (מקומה הוא בין שורה 141 לשורה 142):

  בשעה 1444 החלה להירשם ההודעה הבאה [אות שאיני בטוח בפיענוחה צויינה בסימן ?]:

  "קיבל נסי [=כנראה הותחלה כאן המילה "נסיגה", אך לא הסתיימה ועל שלושת האותיות הללו הועבר, תוך כדי הכתיבה, קו למחיקה] הוראת נסיגה [=על ארבעת התיבות הללו הועבר קו למחיקה] ? שלכם קיבל אישור נסיגה [=גם על ארבעת התיבות הללו הועבר קו למחיקה]".

  בטור שבו נרשם "אל" מי יועדה הידיעה הזו, הותחל לכתוב משהו, ונמחק. המשבצת בטור המציין את מקור הידיעה ("מאת") נשארה ריקה.

  אין לדעת למה בסופו של דבר נמחקה הידיעה הזו, אולי בגלל שלא הייתה ברורה דיה, אך גם ממנה אפשר לדעת שבקשר עברו עוד ידיעות, שבסופו של דבר הוחלט שלא לרושמן, בדוגמת ידיעה זו שרישומה הותחל ולבסוף נמחקה.

  אם נניח שגם כאן מדובר על הודעה המספרת על הוראה שנקלטה מתשדורת הקשר של האוייב, ואם נניח שגם מג"ד 12 שמע בקשר את הידיעה הזו, אולי יהיה בידינו קצה של חוט להחלטתו שלא להתעכב בנסיון העלייה המתוכנן לגדודו, ולמהר בהתקדמות צפונה.

  אגב, בשורה 144 נרשמה הודעה מ"21" ל"נחשול": "דמון" – ועד כה לא הבנתי משמעותה, למי מודיע זאת מח"ט גולני (הוא "21"). אך כעת ראיתי שיש לתקן את הרישום, והמודיע הוא "1", מג"ד גדוד 51, שבשעה זו, 1454, ביצע את מעבר הגבול.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s