גדוד 129 – קטעים מיומן הקשר

"מעיל כאן קודקוד, מצטער אני לא מזהה נפילות על זעורה, תחדול את הסוללה" * קטעים מיומן הקשר של גדוד 129 כולל טעות הניווט שגרמה לחטיבה 8 לנוע לכיוון קלע במקום לזעורה

חטיבה 8 בששת הימים

כשבירו בישר בשעה 1130 שהוא חצה את הגבול, עלה המתח בחפ"ק פיקוד צפון בהר כנען. זו היתה המלחמה של אלוף דוד אלעזר והרמ"ט שלצידו אל"מ דן לנר, והרבה היה מונח על הכף מעבר ליוקרה האישית. כך החל מבצע מקבת-צפון להבקעת המערך הסורי ברמה.

כעבור שעה קלה, כשמג"ד 129 הודיע שגם מוצב נעמוש בידו, התחושה היתה שהכל עומד ללכת לפי התכנון: הגדוד ואחריו חטיבה 8 יתחברו ללא בעיות לציר הנפט ומשם ימשיכו בקלילות אל זעורה, יכבשו אותה, יתפסו את הרכס שמעל תל פאחר, ישתלטו על הציר למסעאדה, ויבצעו ללא בעיות את פקודת המבצע לכיבוש הרמה הסורית. אלא שאחרי הדיווח על נעמוש-בידינו הלכו העניינים והסתבכו.

לא מכבר פורסם כאן יומן הקשר של חטיבה 8, שממנה אפשר ללמוד על דרך החתחתים שעברו הכוחות עד לביצוע המשימה, שסטתה מאוד מהתכנון המקורי. רק מחצית מחטיבה 8 ביצעה לבסוף את הפקודה ככתבה וכלשונה. החלק האחר – גדוד 129 תעה בסימטאות ובצירים של עוקדה וסיר א-דיב, מצא את עצמו נדחף בעל כורחו אל מחסום הקוביות הקטלני שבמבואות קלע, שם נלחם כמעט עד לטנק האחרון.

לאחרונה מצא הקורא ב' ארבל מסמך מעניין ומרתק – חלקים נוספים מיומן הקשר של חטיבה 8, הכוללים דיווחים מרשת הקשר של גדוד 129 וגדוד 121 ברגעים קריטיים. המקור למסמך זה אינו ידוע. ביומן נחשפת בין היתר טעות הניווט של הגדוד, שאותו הוביל צוות מפלוגת הסיור של חטיבה 8 מתוגבר בקמב"צ של חטמ"ר 3 שהכיר את השטח. עוד אפשר לראות ביומן איך המג"ד בירו, אריה דיין, סבור שהוא נלחם על זעורה, היעד המקורי, בעוד שהפלוגות שלו נמצאות בכלל כ-4 ק"מ דרומית משם, את רגע הדיווח על פציעתו ופינויו, את נטילת הפיקוד על-ידי מ"פ הסיור רפי מוקדי, שנפגע ונהרג בהמשך, ונסיונו למשוך את הגדוד צפונה.

ב' ארבל אף פיענח את שמות הקוד בקשר: צופית – מח"ט 8, ברק – פיקוד צפון, רכבת – גדוד 129, פקועה – פלוגה פ', ורד – פלוגה ו', זוהר – פלוגה ז', נרקיס – מג"ד 121, לבנה – פלוגה ל', כלנית – פלוגה כ', צופית 5 – פלס"ר (צוות סיור), מברג עדולם – הסייר דן בונה מחטמ"ר 3 (מברג – קמב"צ),  מעיל – קצין תותחנים (קש"א), דרדר – מטוס.

להלן המסמך. בסוגריים בצבע כחול – הערות הבלוג להבנת הקרב.

המטרה והמשימות:

א) גדוד 129 עם 26 טנקים יכבוש את מוצבי נעמוש ויחפה למוצבי זעורה.

ב) גדוד 377 עם 15 טנקים ופלוגת חרמ"ש יכבוש את זעורה עליון ויתחבר לכביש מסעאדה.

ג) גדוד חרמ"ש 121 עם 14 טנקים יכבוש את מוצבי זעורה תחתון.

ד) פלס"ר מאבטח את האגף הדרומי.

שעה 1000: "קודקוד צופית כאן קודקוד ברק, מקבת פעל, אומר שנית מקבת פעל".

מח"ט 8: "כאן קודקוד צופית רות, תחנות צופית כאן קודקוד תחילת תנועה, סוף".

[כעבור שעה קלה לאחר שהכוחות הראשונים חלפו על פני גבעת האם]

מ"פ פ' מגדוד 129: "קודקוד רכבת כאן קודקוד פקועה, כבד (טנק) אחד שלי מושבת".

מ"פ ו': "קודקוד רכבת כאן קודקוד ורד, גם אחד הכבדים מושבת".

מ"פ פ': "קודקוד נרקיס כאן קודקוד כלנית, ברד [קוד פרטי לאש ארטילרית] בעמדה, אומר שנית ברד בעמדה".

מג"ד 121: "כלנית כאן קודקוד נרקיס המשך בתנועה".

מ"פ ל' מגדוד 121: "קודקוד נרקיס כאן קודקוד לבנה, משנה שלך הרדוף [מ"פ ל' של פלוגת החרמ"ש מודיע למג"ד אריה קרן על נפילתו של הסמג"ד ופגיעה בשני זחל"מים ליד גבעת האם], כמו כן שני גורים פגועים עבור".

מח"ט 8: "קודקוד ברק כאן קודקוד צופית זקוק לסיוע של דרדרים כדי להפסיק את הברד על המסגרת שלי".

בירו, מג"ד 129

בירו, מג"ד 129

תוצאות הפגזת המטוסים היתה החלשת האש אך לא יותר מכך.

בשעה 1130 – מג"ד 129: "קודקוד צופית כאן קודקוד רכבת, כרגע חציתי את הגבול".

"תחנות רכבת כאן קודקוד פקועה עבור, קדקוד ורד + זוהר עולים צפונה על נמרד ועולים על גור אל עסקר, פקועה אתה עולה על נעמוש".

בשעה 1220 מ"פ ו': "גור אל עסקר בידי".

מג"ד 129: "תחנות רכבת כאן קודקוד, עבודה יפה המשך תנועה אחרי 5 צופית".

הטנק של פלוגה פ' יילחם אחר כך על תל פאחר [הערת הכותב שהעתיק את הקלטות הרשת: נראה כי הכוונה לטנק של פלוגה ו' שנלקח מאוחר יותר ע"י מפקד פלוגת הסיור של גולני לסיוע לכוח שהוחש לעזרת גדוד 12 ותקף את פאחר ממזרח].

מ"פ פלס"ר המנווט עד העלייה לנעמוש: "קודקוד רכבת כאן 5 צופית, החצי כבד שלי מושבת אני ממשיך רק עם החמישייה [חמישייה – נראה שהכוונה לג'יפ סיור, כינוי פלוגת הסיור ברכב החטיבתית – 5] של מברג עדולם".

ויכוח האם לפנות שמאלה: "קודקוד רכבת כאן 5 צופית, הדרך פנויה ממוקשים וניתן לנוע מהר יותר" [נראה שכאן נקודת הטעות בניווט. כפי שנמסר לי ע"י הקש"א של גדוד 129 נאסר לעלות על דרכים עם עשבייה מחשש למיקוש. עשבייה מעידה על כך שהסורים אינם משתמשים בציר. הקש"א זוכר ויכוח בין רפי מוקדי לסייר דן בונה בעניין זה. אי הפנייה שמאלה שינתה את כיוון התנועה המתוכנן לזעורה, והביאה את הגדוד במקום זאת לסיר א-דיב וקלע. הערה של הכותב – ב. ארבל].

הדרך עברה במהירות, מ"פ ו': "קודקוד רכבת כאן קודקוד ורד, כבד שלי נפגע אני ממשיך בלעדיו".

מתקרבים לסיר א-דיב ופיצול הדרכים: צפון – זעורה, דרום – ציר הנפט, דרום-מזרח – קלע.

מ"פ פלס"ר: "קודקוד רכבת כאן 5 צופית, אני נמצא כחצי ארוך מאיספהן על ניקאס, מזהה אויב על סיר א-דיב" [איספהן – שם קוד למקום. ניקאס – שם ציר].

מג"ד 129: "כאן קודקוד רכבת רות, עצור במקומך אני עוקף אותך, קודקוד זוהר כאן קודקוד רכבת תגיע אחריי עם 4 כבדים".

מ"פ ז': קודקוד רכבת כאן זוהר, מנהל מגע בחזית".

החלה לנחות ארטילריה ואש מכיוון קלע.

מג"ד 129: "קודקוד צופית כאן קודקוד רכבת, כרגע במגע בחזית עם סיר א-דיב ובעומק עם זעורה וקלע נמצא תחת ברד". [המג"ד עדיין סבור שהוא לפני זעורה למרות שזיהה כבר את סיר א דיב].

קטע מהיומן"מעיל רכבת כאן קודקוד, הפעל אש על זעורה במהירות" [הנה, הוא עדיין חושב שזעורה לפניו. ראוי לציין כי המטרות טווחו מראש, כך שהסוללה ידעה לאן לירוות – הערה שלי, ב.א.].

"מעיל כאן קודקוד, מה עם האש?".

קש"א 129: "כאן מעיל, הסוללה כבר יורה מזמן".

מג"ד 129: "מעיל כאן קודקוד, אתה בטוח שאמרת להם זעורה?".

קש"א 129: "כאן מעיל, חיובי".

מג"ד 129: "מעיל כאן קודקוד, מצטער אני לא מזהה נפילות על זעורה, תחדול את הסוללה" [מתחיל להבין שנפלה טעות].

טנק המג"ד נפצע בבסיס האנטנה והמג"ד עצמו נפצע מרסיסים בפנים, על הגדוד נורית אש ונוצר בלגן. בשעה 13:15 נכבש מוצב סיר א-דיב.

מג"ד 129: "ורד כאן קודקוד רכבת, תעלה על הגבעה ותחפה עליי".

מ"פ ו' למרות שלא הבין מה רוצים ממנו, טיפס והתמקם על גבעה במרחק של קילומטר.

מג"ד 129: "2 של זוהר כאן קודקוד רכבת, תפנה מסגרת אחת שלך ימינה, מזהה שם שני כבדים".

המג"ד רואה שלא עונים ועולה ברשת הפלוגתית: "2 של זוהר כאן קודקוד רכבת, קורא בזוהר שני כבדים מימינך עלה והשמד מטרות, אני צופה".

הטנקים הושמדו.

"קודקוד זוהר כאן קודקוד רכבת, עצור תנועה".

"קודקוד ורד כאן קודקוד רכבת, תחבור לזוהר ותנהלו עם קלע, אומר שנית קלע".

"קודקוד פקועה כאן קודקוד רכבת, נוע לעבר זעורה, אומר שנית זעורה".

המ"פ לא מבין ונשאר בסביבה [אנו רואים שהמג"ד עצמו מנסה לתקן את הטעות בניווט ולהפנות את הפלוגה השלישית לזעורה].

מג"ד 129: "מעיל כאן קודקוד רכבת, הפעל אש על קלע".

מעדכן את המח"ט: "קודקוד צופית כאן קודקוד רכבת, כרגע מנהל אש עם שתי מסגרות שלי לעבר קלע, מסגרת נוספת בדרכה לזעורה".

מח"ט 8: "כאן קודקוד צופית רות, לרשותך שני דרדרים לסיוע על קלע".

מג"ד 129: "כאן קודקוד רכבת, תודה אין צורך".

המג"ד נפגע מצרור בלסת, ממשיך לפקד על הגדוד בעזרת פתקים וקצין הקשר הגדודי.

קצין הקשר גדודי: "קודקוד זוהר כאן כספית דרכי מקודקוד, המשך אש לעבר קלע".

המ"פ לא שומע, המג"ד מתחיל להיחנק ומפונה בג'יפ סיור.

הסמג"ד נוטל פיקוד ומתקן את טעות הגדוד [כך נכתב במקור. אנו יודעים כי לגדוד לא היה סמג"ד. לכן יש להניח שהכוונה למ"פ הסיור רפי מוקדי, שנטל את הפיקוד על הגדוד – ב.א.].

סמג"ד 129: "תחנות רכבת כאן משנה, כרגע אני מחליף את קודקוד, כולם בתנועה אחריי צפונה לזעורה".

מ"פ ז': "כאן קודקוד זוהר היישר, מנסה לארגן את המסגרת ולחבור אליך".

[עד כאן המסמך שנמצא, ומן הסתם יש לו המשך. מקווים להגיע אליו מתישהו]

#מלחמתששתהימים #רמתהגולן

11 מחשבות על “גדוד 129 – קטעים מיומן הקשר

 1. אין כמו רשתות קשר אחד לאחד בתור ראיות נקיות וחותכות להבנת הקרב לאשורו.
  בלי עדויות לוחמים "למיטב זכרוני" או "אני לא זוכר בדיוק", בלי עדויות מוטות של מפקדים, בלי כיסויי תחת של מח"טים, בלי מכבסות של אלופי פיקוד המגובים בהיסטוריונים מטעם. לכן זהו מסמך חשוב נוסף בשרשרת. תודה לארבל על מציאתו ועיבודו.

  הוספתי ופענחתי את שמות המעורבים ברשת הקשר הזו: מ"פ ז' בגדוד 129 הוא נתי הורביץ ["זוהר"] שבהמשך הקרב תפס את מקום המג"ד הפצוע וזכה בעיטור הגבורה.
  מ"פ פ' הוא אפי וולך ["פקועה"],
  מ"פ ו' הוא אילן לבנון ["ורד"].
  מ"פ ל' מגדוד 121 ["לבנה"] הוא דן זסלבסקי שהיה זה שדיווח למג"ד שלו על זחל"ם המוות ליד גבעת האם שבו נהרג בין היתר הסמג"ד מויש חביב.
  מ"פ פלס"ר הוא רפי מוקדי שבהמשך מכונה במסמך הזה סמג"ד. הקריאה שלו ל"תחנות רכבת" לנוע אחריו צפונה הוא אחד האחרונים שלו בטרם נפגע ונהרג ליד מוצב 8173.

  אהבתי

 2. ניתוח הקרב לפי היומן הזה: מרגע ההגעה של חטיבה 8 ותנועה דרך גבעת האם, יורדת הפגזה כבדה על הכוח. רואים בקשר שני טנקים פגועים מגדוד 129, אחד מפלוגה פ' ואחד מפלוגה ו'.

  אבל מי שספג את עיקר את המכה היה הזחל"ם של סמג"ד 121 – עם 7 הרוגים:

  ברשת הקשר אנחנו רואים את המח"ט מנדלר מזמין מטוסים לשיתוק מקורות הירי [ "קודקוד ברק כאן קודקוד צופית זקוק לסיוע של דרדרים כדי להפסיק את הברד על המסגרת שלי"].
  מה הועילו המטוסים? ביומן הקשר מופיעה הערה – תוצאות הפגזת המטוסים היתה החלשת האש אך לא יותר מכך.

  חיפוש בכתבה בנעמוש שפירטה את גיחות המטוסים מעלה שתי גיחות אוויריות בשעה המשוערת של הפגזת הכוח על גבעת האם – 11:15. שני יעפים על עמדת חת"מ בזעורה ושני יעפים על 8187 [מתחם ארטילרי בין ג'בב אל מיס לזעורה כ-5 ק"מ מגבעת האם]. לגמרי לא בטוח שאלה היו מקורות הירי על חטיבה 8, אולי דווקא מבורג' בביל ותל עזזיאת.

  הדיווח הבא של בירו הוא: "תחנות רכבת כאן קודקוד פקועה [צ"ל להיות קודקוד רכבת] עבור, קדקוד ורד + זוהר עולים צפונה על נמרד ועולים על גור אל עסקר, פקועה אתה עולה על נעמוש".

  ובכן, זו הנקודה שבה גדוד 129 מגיע לדרך הפטרולים הסורית. בירו מחלק את הכוחות – פלוגה ו' ו-ז' צפונה לגור אל עסקר [מה זה נמרד?]. ופלוגה פ' לנעמוש. אחרי שמ"פ ו' מדווח שגור אל עסקר בידו, כלומר האגף הצפוני של התנועה נקי, אפשר להמשיך במלוא הקיטור דרומה אל נעמוש ומעבר לו אל התוואי שיוביל לציר הנפט וממנו לזעורה. בשלב זה מ"פ פ' מדווח על טנק שלו מושבת. זה קורה באיזור נעמוש והטנק הזה יוחרם כ-4 שעות מאוחר יותר ע"י מפקד סיירת גולני שנע משם כתגבורת לתל פאחר ממזרח, כפי שכתב ארבל.

  כאן מגיעה טעות הניווט של גדוד 129 שסיבכה את הכל. קודם כל מ"פ פלס"ר מדווח כי חצי כבד שלו מושבת: זהו הזחל"ם שלו שלפתע התקלקל וחדל לנוע ועל כן מוקדי הצטרף לג'יפ של הקמב"צ דן בונה, שצורף לגדוד 129 בתור מי שמכיר היטב את השטח. בדיווח הבא מודיע 5 צופית – שכעת הוא דן בונה כי עדיף להמשיך ישר מאחר שהדרך נקיה ממוקשים לעומת פנייה שמאלה שהיתה הדרך הנכונה. קש"א 129 הסביר לארבלי שהביא את המסמך הזה – כי הפנייה שמאלה היתה מלאה בעשבים גבוהים ולכן העדיפו שאין לנוע עליה מחמת מוקשים. הדבר הוא בניגוד לדעתו של מפקד הפלס"ר רפי מוקדי ומי שמכריע בעניין הזה הוא המג"ד בירו.

  ובכן, אם כך הדבר, מדובר בטעות "מחושבת".

  אבל מה האלטרנטיבה? כשמסתכלים על המפה מ-67 רואים שאם לא פונים מנעמוש שמאלה לכיוון צפון-מזרח [זעורה] אלא ממשיכים על הדרך ישר [דרומה], אין מנוס מתנועה דרך מוצב עוקדה ומשם לציר הנפט דרך סיר א-דיב ובטווח מוצבי קלע. אפשרות אחרת היתה לנוע דרך תוואים ו-ואדיות מפוקפקים שיוציאו את הכוח לציר הנפט כ-800 מטר צפונה לסיר א-דיב, אבל זו ריזיקה גדולה מאוד.

  אם כך, הקמב"צ-סייר דן בונה ידע שהכוח ייאלץ לעבור דרך עוקדה וממנו מזרחה, ואולי לא העריך נכון את כוחם של סיר א-דיב וקלע שעלולים לתקוע את חטיבה 8.

  הכוח נע אם כן דרומה ונכנס ללחימה מול הסורים שבמזרח.

  לפני שגדוד 129 יעבור את עוקדה – אני נזכר בדו"ח יעפי חיל האוויר על הרמה הסורית המופיע בבלוג זה [תחת הכותרת "הכתישה האווירית"]. ביום ה-9 ביוני בשעה 13:00 בצהריים טייסת 113 מורידה 2 יעפים על 8169 – הלוא הוא עוקדה. כך נכתב בדו"ח. תמוה מאוד מאחר שהדבר אינו מוזכר ברשת הקשר של גדוד 129 שממש בשעה זו עובר דרך עוקדה. איך ייתכן שמטוסי חיל האוויר יפציצו בלי שהתבקשו? לגמרי לא מובן.

  הלאה.

  מג"ד 129 מדווח: "קודקוד צופית כאן קודקוד רכבת, כרגע במגע בחזית עם סיר א-דיב ובעומק עם זעורה וקלע נמצא תחת ברד", ומיד בהמשך פוקד להנחית ארטילריה על זעורה.

  בירו התבלבל במיקומו. אם מולך בחזית מצויה סיר א-דיב – מה לך ולזעורה? ואכן אין גבול לתמיהתו כשהוא איננו מבין למה אין אש על זעורה כפי שדרש והקש"א עוד אומר לו שכן יורים על זעורה. בנקודה זו בירו שכבר היה פצוע קלות מבין איפה הוא באמת ומנסה לארגן את השורות. הוא מצווה על המ"פ נתי הורביץ לחסל שני טנקים סורים שהוא רואה מימין ולאחר מכן שולח אותו ואת פלוגה ו' להילחם בקלע, בעודו מנסה למזער נזקים ופוקד על המ"פ אפי וולך לנוע לזעורה. אלא שוולך לא מבין את הפקודה [כנראה שחשב שהוא נמצא בזעורה] והעדיף להישאר באיזור.

  בירו מדווח למח"ט 8 על המצב. המח"ט מנדלר מבין את התסבוכת ומציע לבירו סיוע אווירי על קלע, אבל בירו וסיבותיו עימו מסרב בנימוס ["תודה, אין צורך"]. על הסירוב הזה גדוד 129 ישלם בשעות הבאות מחיר יקר.

  בירו נפצע שנית, הפעם בצורה חמורה יותר, ואת הפקודות הבאות הוא מעביר ע"י כתיבת פתקים לקצין הקשר הגדודי שנמצא עימו בטנק ולאחר מכן כבר לא יכול עוד ומתפנה לתאג"ד בג'יפ של הסייר דן בונה, בעוד שמ"פ הסיור רפי מוקדי תופס את מקומו של בירו על הטנק ולוקח פיקוד על הגדוד.

  מוקדי קורא לתחנות רכבת לנוע בעקבותיו צפונה כדי לדבוק בתוכנית המקורית ולהימנע מלעלות חזיתית אל קלע. הדיווח האחרון בפוסט הזה הוא של נתי הורביץ המ"פ שמאשר לו את הפקודה ומודיע שינסה לארגן את הטנקים שלו ולנוע צפונה – וכאן נקטע המסמך. מקווה שנגיע מתישהו אל ההמשך.

  בכל אופן המשך העלילה בתמצית: מוקדי נפגע ונהרג דקות ספורות לאחר מכן בדרכו צפונה דרך מוצב 8173 שפגע בו. ההודעה האחרונה של מוקדי היתה להורביץ – תפוס פיקוד. הורביץ המ"פ שהופך למג"ד לא מצליח משום-מה להפנות את פלוגתו צפונה אל זעורה והגדוד כולו עולה לקרב ראש בראש מול קלע ומחסום הקוביות שלו כאשר יתר חטיבה 8 נוטשת את גדוד 129 לגורלו וממהרת לנוע צפונה אל זעורה.

  יחלפו כ-3 שעות קשות עד שחטיבה 8 תתאחד בקלע, כאשר גדוד 129 מרוסק כמעט כולו.

  אהבתי

  • אכן.
   המח"ט אלברט מנדלר בסיור מפקדים ברמה הסורית ב-1968 סיפר: "ב-12:30 בירו בסיר א-דיב עם הגדוד שלו. החפ"ק בצומת סיר א-דיב עם ציר הנפט. הטעות מתבררת. נמצאים תחת אש רצינית של מערך קלע. בירו מתחיל לתמרן לעבר קלע. נראה את זה אח"כ מלמעלה. הוא נפצע פעם ראשונה, מחזיק מעמד. אני מאתר מה כאן קורה, הפיקוד מתערב 'מה קורה?'. מאתרים שבירו במגע עם קלע. ואז ההחלטה שלי, אישור של הרמ"ט: גדוד 129 תוקף את קלע חזיתית. יתר החטיבה עם החפ"ק פונים צפונה, עולים על ציר הנפט ורצים למשימה".

   אהבתי

 3. בירו היה לוחם משמעו ומעלה היה לי הכבוד להשתץתף תחתיו במלחמת יו'כ במיסגרת חטיבה 8
  אמיץ בן חיל אגדה שעליו נכתב הפסוק חשופים בצריח
  כשכולנו הורדנו ראשים בהפגזה בירו עמד זקוף ללא מורא וללא חת ראה מה נעשה וחלק לנו פקודות עד לנצחון

  אהבתי

 4. טעויות ניווט קרו בכל מלחמות ישראל וניתן היה למנוע אותם אם קצת ערנות של המפקדים והיה נחסך דם רב,ברמת הגולן אנו עדים לשתי טעויות קשות 1)קרב גדוד 129 2)קרב תל פחר שבו פספסו גולני את הדרך הנכונה ,מציע לכם לקרוא את הספר איפה אני נמצא לעזאזל של אלישיב בכדי להבין מעט מהבעיתיות שיש למפקד מוביל את יחידתו וכמה קל היה לאבד התמצאות בשטח לפני עידן הגי-פי-ס.. דרך אגב גם היום זה קורה אם כי פחות ,צוערים מבה'ד 1 שלומדים ניווט בדרך טבעית מחפפים ועובדים בעיקר אם המכשור המתקדם .

  אהבתי

  • אמיל,
   על הטענה שהבאת: "ברמת הגולן אנו עדים לשתי טעויות קשות 1)קרב גדוד 129 2)קרב תל פחר שבו פספסו גולני את הדרך הנכונה ,מציע לכם לקרוא את הספר איפה אני נמצא לעזאזל של אלישיב " אני מוצא לנכון להביא שוב את תגובתי בכתבה: "גם שרמן עולה את זה" מדצמבר שנה שעברה.

   אנו דנים כאן בנתיב העליה כפי שהיה אמור להיות בשעת הביצוע ולא באפשרויות אחרות שגם הן נשקלו והיא דרך גור אל א'סכר.
   שמעתי מפיו של ורדי יחד עם עוד 7 קצינים ועם שלמה שהוא חושב שהנתיב המתוכנן היה קילומטר דרומית לעין א'דיסה, דהיינו בגור אל אסכר.
   וזה כנראה הכוונה של דבריו בעמ' 97.
   זו היתה גם דעתו של קמ"ן החטיבה אז אורי שמחוני כפי ששמענו כשהיינו בביתו (ורדי, מוראד ואנוכי).
   מאידך כיום או יומים אחרי המלחמה, הוביל אורי שמחוני [כפי שאמר לנו באותה פגישה בביתו] את המח"ט ואיתו ורדי לנתיב היורד משיא הרכס שמדרום לתל פאחר, במקום שהכביש פונה היום לכיוון עין פית, וירד ישר לעין א'דיסה. כלומר אז לא היה לו פיקפוק היכן הנתיב.
   גם הפוטוסטט ותרשימים שמצא שמיל גולן בארכיון צה"ל מראה את העליה בעין א'דיסה.
   בפוטוסטט "של זמיר" נראים גם הנתיב הרלוונטי בעין א'דיסה וגם האפשרות שהעליה היתה יכולה להיות דרומה משם.
   בכל זה כבר דנו עד לעייפה אבל אני חוזר על כך כדי לערער את אמינותו של הכתוב בספרו של שימשי מפי ורדי ומפי הסמג"ד זהר נוי.
   כפי שאתה מביא גירסה שניה שבתרשים שבעמ' 92 הסותרת את דברי ורדי שנתיב העליה סמוך לעין א'דיסה.
   ואביא כאן מדבריו של אריק שרון זצ"ל: "אני רוצה לעזור לך [לביבי] אבל איני יודע אם לעזור לידך השמאלית או הימנית".
   אז גם אני רוצה להאמין לשימשי ואיני יודע אם להאמין לכתוב בעמ' 92 או 97.
   ואשר לציטוט שלו מדברי הסמג"ד, מהיכן ידע הסמג"ד שפיספסו את הפנייה?
   הרי הוא עצמו היה בקצה האחורי של הטור ולכן לא היה עד להתרחשות. המג"ד כידוע נהרג. הנווט סגל נהרג, הקמב"ץ בבית חולים וכן פליקס קצין הקשר.
   כידוע החיים לא תושאלו בדבר הטעות ומהעדויות שאספנו, כפי שכבר מניתי בעבר, המחלקה של ברוש עלתה במקום.
   לענין העבירות, אין כלל חשיבות אם היו בוחרים לעלות מדרום לכפר או מצפונו, שני הצדדים עבירים. יש חשיבות לבחירה רק מישקולי חשיפה לתל הדרומי.

   כבודו של שימשי במקומו מונח אבל הכתוב בסיפרו לא אמין ובטח שלא היה צריך להיות מובא כדוגמה לבעיות ניווט בצה"ל.
   לכן אין להביאו כאן כבר סמכא לענין מקום העליה או טעות ניווט כביכול.

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s