מכונתילה לקלע

"פחם מקבל הוראה לעלות במקום ותיק, עולים 4 טנקים, אחד פורס זחל בעלייה. פחם לא מזהה את הטנקים שפגעו בוותיק" * מתוך דו"ח מבצעי של גדוד 129 בקרב על קלע ברמה הסורית

מחסום הקוביות בעלייה לקלע, דרכו עבר גדוד 129

מחסום קוביות נ"ט לצד הדרך העולה לקלע

דם ויזע היה מנת חלקו של גדוד 129 במלחמת ששת הימים. זה היה הגדוד הלוחמני ביותר בחטיבה 8, שפעלה בשתי חזיתות. בקרבות על מערך מוצבי כונתילה המצריים איבד הגדוד שלושה לוחמים בקרבות של פלוגות ו'-ז' [בפיקודם של אילן לבנון ונתי הורביץ]. הצמד הזה דומיננטי גם ב-9 ביוני 1967 בחזית הסורית, כשאליהם מצטרף המ"פ אפי וולך. פלוגה ו' של לבנון [פלוגת "ותיק"] מנתה בקרבות סיני תשעה טנקים מסוג M-50. הורביץ ופלוגת "זווית" שלו – 11 טנקים M-51. פלוגת "פחם" של וולך מנתה קצת פחות משני אלה.

בגדוד היו שתי פלוגות נוספות [ה' – הדסה, ת' – תיכון] שנותרו בגזרת סיני בפיקוד הסמג"ד ולא הצטרפו ללחימה בצפון.

ב-5 ביוני 1967 בשעה 0800 עם קבלת הפקודה "נחשונים פעל" יצא גדוד 129 לתקיפת מוצבי כונתילה בקרב ש' ב-ש' עם טנקי סטלין האימתניים. ב-7 ביוני בבוקר, לאחר שהתברר שהמערך המצרי התמוטט וכחות צה"ל שטפו את מרחבי סיני, הופנה עיקר הגדוד במסגרת חטיבה 8 לטובת פיקוד צפון והחל במסע הארוך לגליל. בבוקר 8.6 בשעה 0600 הוא התמקם בחורשת המייסדים ליד יסוד המעלה. המג"ד אריה דיין [בירו] יצא לתצפית על איזור ההבקעה ביחד עם המח"ט אלברט מנדלר, שהועיד אותו להיות הכוח המוביל.

להלן הדו"ח המבצעי של הגדוד המתייחס לגזרה הסורית. הדו"ח אינו חתום ולא ברור מי חיבר אותו. המג"ד שנפצע, בירו, היה בבית החולים, הסמג"ד שנותר בגזרה המצרית לא היה מעורה בפרטים, כך שייתכן שהדמויות הדומיננטיות בחיבור הדו"ח היו המ"פ נתי הורביץ [שהחליף את המג"ד שנפצע] וקצין האג"מ של חטיבה 8, סרן אמנון רשף.

דו"ח מבצעי – גדוד 129 בגזרה הסורית בששת הימים [מארכיון צה"ל]

8 ביוני 1967, שעה 1145: קבוצת פקודות. המשימה: לעלות על הרמה בציר שיוצא מגבעת האם. סדר תנועה: 5 מהחטיבה [הכוונה לפלוגת הסיור], זווית, מחלקת הנדסה, ותיק, מחלקת הנדסה, פחם, מחלקת הנדסה, תאג"ד. שעת ה-ש': 1430. הכוח הסתדר לתנועה, אחה"צ ביטול המשימה. חוזרים לחניון.

9.6.67: 0300: פקודה לכניסה לחניון ליד שדה אליעזר.

0600: הכוח בחניון.

0900: פקודה לתזוזה – 27 טנקים.

1130: מעבר הקו הירוק, 25 טנקים. בגלל ידיעות מודיעיניות על מיקוש, כל הכוח נע על ציר אחד. לפני גור אל עסקר זווית פורס שלושה טנקים ראשונים, יתר הפלוגה בטור על הדרך כאשר כל אחד מנצל הזדמנות ויורה קדימה. הפגזה ארטילרית הולכת בצמוד לפני הכוח המתקדם. זווית שוטף המוצב וממשיך להתקדם קדימה, חוזר לציר הדרך, הפלוגה שוב בטור.

כיבוש המוצב נעשה באש קלה בלבד. הפלוגה ממשיכה להתקדם, נעצרת לפני נעמוש. זווית פורס שלושה כלים לפנים. יתר הפלוגה מאחור בטור.

קרב יריות קצר. יורים מספר פגזי נפיץ. ההוראה המקדימה היתה לא לירות עם השהיה. לאחר מספר פגזים מעבירים את זה להשהיה. האפקט יותר טוב. זווית עובר את נעמוש, נתקל באש מקלע, מזהה 5 נ"ט ו-7 טנקים, מנהל איתם קרב אש.

לפי הפקודה היתה צריכה להיות דרך לכיוון זעורה, הדרך לא נמצאה, זווית משפר עמדות לפנים, פורס הפלוגה לפני מחסום הטנקים.

המג"ד נפגע, מודיע להעביר פיקוד לזווית. מפאת תקלה בקשר זווית לא מקבל ההוראה. ההוראה של המח"ט לקודקוד 5 לקבל פיקוד.

קודקוד 5 מתחיל לארגן הכוח ונפגע, תחנות מברג שישבו בנבי יושע ושימשו תחנת ממסר מעבירים את ההוראות לזווית לקבל פיקוד על הגדוד. זווית מעביר את כל הטנקים לרשת זווית בגלל חוסר אמצעי קשר בטנק מ"פ.

בשלב זה מספר הטנקים 21 כאשר שניים פגועים לפני הקו הירוק עם תקלות טכניות וארבעה אחריו על ציר הדרך.

המוצב משמאל פותח באש. ותיק מקבל פקודה לעלות עליו. עולה, מזהה 7 טנקים, מנהל איתם קרב אש. לוותיק נפגעים 3 טנקים.

תרשים כללי של קרב גדוד 129 במבואות קלע

תרשים כללי של קרב גדוד 129 במבואות קלע. בכחול: נתיב התנועה של הטנקים אל הכפר

פחם מקבל הוראה לעלות במקום ותיק, עולים 4 טנקים, אחד פורס זחל בעלייה. פחם לא מזהה את הטנקים שפגעו בוותיק.

המצב: זווית – 8 טנקים, פחם – 3 טנקים, ותיק – 4 טנקים. רוב אנשי הפיקוד נפגעים. זווית מקבל הוראה לשמור מגע ולהשמיד טנקים ותותחי נ"ט. הושמדו שלושה T-34, צוות של הרביעי ברח, מספר מצדיות ומשאית חיילים.

זווית לא מזהה מעבר במחסום הטנקים, יורד בעצמו לכיוון המחסום, מוצא מעבר, שומר חיפוי צמוד, פחם מאבטח מאחור, זווית מעביר את הפלוגה.

זווית עובר עם הפלוגה, תופס עמדות, פחם עובר את המחסום ותופס עמדות, הכוח ממשיך בניהול אש לעבר קלע כאשר מנחיתים הנחתה ארטילרית על החלק הימני והטנקים יורים על החלק השמאלי.

טנקים מתחילים להיפגע הן מאש אויב והן מתקלות טכניות. הטנקים הלא תקינים בתנועה מקבלים פקודה לעמוד ולירות מהמקום. זווית ממשיך עם 7 טנקים תקינים לעבר הכפר.

קודקוד ותיק, כלי של זווית, פחם עם 3 טנקים, קודקוד זווית עם 2 טנקים. קודקוד ותיק נפגע לרגלי הכפר.

הכוח ממשיך בטור על ציר הדרך העוברת בכפר. שלושת הכלים הראשונים נפגעים מטנק לא מזוהה. זווית שולח אחד הכלים שלו באיגוף שמאלי לזהות מה פגע בשלושת הטנקים, הכלי נפגע.

זווית תופס עמדות בקצה הכפר. מתקבל דיווח על 7 טנקים סורים על ציר הכביש. זווית מבקש סיוע מטוסים. לאחר חצי שעה מגיעים המטוסים, הטנקים הסורים בורחים.

זווית שולח את הצוותים שהטנקים שלהם נפגעו לטהר את הבתים ולחלץ פצועים.

בסביבות 1900-1830 הגיעה תגבורת של יתר חלקי החטיבה, הכוח התארגן לחניית לילה.

10.6.67: עד הצהריים מתארגנים הכוחות. זווית מצטרף עם 3 כלים לגדוד 121.

אבידות האויב: 11 טנקים, 9-8 נ"ט, רכב קל, חי"ר.

אבדותינו: 8 טנקים, 13 הרוגים, 33 פצועים.

תרשים תנועה ולחימה של גדוד 129 מגבעת האם עד קלע

תרשים תנועה ולחימה של גדוד 129 מגבעת האם עד קלע

לקחים והישגים:

א) לא בוצעה תצפית מ"פים.

ב) ליקוי במסירת דיווחים תוך כדי הקרב.

ג) ידיעות מודיעיניות מוטעות.

ד) תנועה מכינוס להיערכות ארוכה מאוד.

ה) בשטח הררי אין בעיות של חום מנוע.

ו) מפקד חייב לשבת חצי גוף בחוץ אם הוא רוצה לשלוט בכוח שלו.

ז) 0.5 יעיל מאוד הן לירי על מטרות בצד כאשר התותח יורה לחזית, והן לירי על מטרות כאשר לתותח אין הגבהה.

ח) חייב להיות מקלען קדמי ובעיקר כדי ש'מלא מחדש' יוכל להתבצע תוך כדי תנועה.

ט) לא היתה קיימת האזנה לרשת חירום חש"ן.

י) הארטילריה עזרה רבות, במיוחד כאשר ניטרלה חצי יעד ואיפשרה לטנקים לירות על החצי השני.

יא) טנקים חייבים להמשיך ללחוץ קדימה כל הזמן, אפילו אם התותח לא תקין.

יב) יש להוסיף הרבה רימונים, כ-20 לטנק בלחימה בשטח כזה.

לקחים טכניים:

א) רצוי שיהיה 0.5 לפני המפקד ולא בצד מבחינת נוחות ההפעלה. אפשר לשים על חלק מהטנקים 0.5 – יותר נוח ופחות תקלות.

ב) יש לסדר קופסה מוגנת מאש קלה לרימונים מעל לצריח לנוחות זריקה.

ג) 2 כפתורים להפעלת המדוכות, 1 לימין ו-1 לשמאל. 2 מדוכות הספיקו למסך את הטנק.

ד) אסור לשאת דלק מבחוץ.

ה) על הג'ריקנים ועל הציוד של אנשי הצוות צריך לעשות מגן מאש קלה.

ו) אף טנק מהפגועים לא הפעיל מטפי כיבוי.

ז) מאוורר תא הנהג צריך להוציא את האוויר ולא להכניס אותו, כדי שהמקלען לא יקבל הרעלת גזים.

ח) רשת הסוואה – מקור לאש.

ט) התקן למפות בטנק מ"פ.

י) תרגולת היחלצות מטנק פגוע לא בוצעה כראוי.

6 מחשבות על “מכונתילה לקלע

 1. שלום רב

  האם תוכלו להתקשר אלי לטלפון שלי:0542446777.

  אני רואה את הצילומים שאתם מעלים לאתר אך הכיתוב נעלם תמיד אחרי שניה אחת ולא מצליח לשנות זאת כבר זמן רב.

  תודה

  דרור גלילי

  אהבתי

 2. מתוך הדו"ח: "לפי הפקודה היתה צריכה להיות דרך לכיוון זעורה, הדרך לא נמצאה",

  משפט לקוני שמכסה על הכשל של הגדוד, והוא לגמרי לא מדויק. הדרך כן נמצאה, אבל לפי העדויות שאחרי המלחמה הסייר הנלווה שהוביל את הכוח, סרן דן בונה, קבע שבהמשך יש נתיב אחר שיעלה את הכוח אל עבר זעורה. המג"ד בירו קיבל את עמדתו, ולא את זו של מ"פ הסיור החטיבתי רס"ן מוקדי. אז מי אשם בסטייה מהתכנון? הדו"ח אינו מציין טעות בניווט. בסך הכל "דרך שלא נמצאה". יחי ההבדל.

  אהבתי

 3. באותו קרב נוראי בצוות הטנק פעלו בגבורה מפקד טנק מ"מ סגן נחום גנצ'רסקי, נהג אבישי אטינגר, מקלען עוזי אברהם תותחן נדב סיון, טען קשר דני קנרי.
  זכורים לי אותם מורטי עצבים שלא יישכחו אצלי לעולמים, תוך כדי הקרב קיבלתי הודעה בקשר, שאני חייב ובמיידית לפתוח את המדף ולצאת אל מחוץ לטנק בכדי לחלץ מתוך הצריח את דני הטען קשר שנפצע ברגלו שנפגע מצידודו של הצריח תוך כדי פעילות טעינתו של התותח.
  ברגע שיצאתי ובדרכי לצריח בכדי לחלץ, החלו הסורים במתח ירי של מקלעים על מנת לפגוע בי, למזלי הגדול לא נפגעתי אך את פגיעות הקליעים המרובים שמעתי, ואף הצלחתי לראות רבים מהם נופלים בטבעת הצריח החיצונית.תוך כדי אש התופת אני מנסה להוציא את דני מתא הטען קשר, ועוזר לו ובתמיכתי להגיע לתא המקלען ולהכניסו פנימה.
  לאחר מכן אני עולה שוב אל עבר הצריח ונכנס לתא הטען קשר על מנת למלא את תפקידו של דני.
  תוך כדי תנועה אני שומע צעקות של כאבי תופת מתא המקלען, כאשר אבישי הנהג כבר לא יכול לסבול אותם יותר, ואז החלטתי להשתיק את דני הפצוע ע"י בעיטה בראשו, וזאת מתוך חוסר ברירה, משום שהבנתי שצעקותיו יגרמו לצוות חוסר שקט. בהמשך הקרב אני שומע את קולו של המ"מ נחום צועק בקשר שבזוקה סורית פגעה ברגעים אלו בשני טנקים לפנינו, והיא בדרך לפגיעה בטנק שלנו, הפקודה הייתה שבמיידית אטען את התותח בפגז, וכאשר אני מנסה להכניס את הפגז מתברר שהוא נתקע בבית הבליעה שהיה מלא בשמן מעורב עם בוץ, כך שזה מה שהקשה עלי את טעינת התותח, וכל צוות הטנק החל בצעקות שאנסה לעשות משהו, משום שהזמן לא היה לטובתנו, והלחץ והמתח בתוך הטנק היה נוראי, משום שפגיעה בטנק הייתה עלולה לחסל את כולנו, ואז עם כל הכוחות ואייני יודע מאין קיבלתי אותם, הצלחתי לטעון את התותח, ונדב התותחן המוכשר שלנו זיהה במיידית את המטרה שחוסלה, ואז כולנו הרגשנו בהקלה לאחר שפגענו וחיסלנו את אותה עמדה.
  לאדם מן השורה יהיה מאוד קשה להבין את כל מה שכולנו עברנו בקרב לכיבושה של רמת הגולן, משום שלא ניתן לתאר את כמות האירועים, אך אנו כלוחמי גדוד 129 יכולים להוסיף ולומר שמדינת ישראל התברכה בצבא ובלוחמים כה גיבורים שכה נחושים להצליח ואף מוכנים להקריב את עצמם למען המשך קיומה של המדינה.

  אהבתי

   • לכבוד עוזי אברהם ולכל הלוחמים .

    מלאו אסמינו בר .

    מילים: פנחס אלעד (לנדר)
    לחן: דוד זהבי

    מָלְאוּ אֲסָמֵינוּ בָּר וִיקָבֵינוּ יַיִן
    בָּתֵּינוּ הוֹמִים, הוֹמִים מִתִּינוֹקוֹת
    וּבְהֶמְתֵּנוּ פּוֹרָה –

    מָה עוֹד תְּבַקְּשִׁי מֵאִתָּנוּ מְכוֹרָה
    וְאֵין, וְאֵין עֲדַיִן?
    מָה עוֹד תְּבַקְּשִׁי מֵאִתָּנוּ מְכוֹרָה
    וְאֵין, וְאֵין עֲדַיִן?

    אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s