סיכומי חטיבה 1: דו"ח מג"ד 51

דו"ח סיכום של מג"ד 51, סא"ל בני ענבר, משנת 1967 * תל עזזיאת, בחריאת וחירבת סודה נכבשו ללא בעיות וע"פ התרגולות * ומה גרם למותם של ארבעה לוחמים בכיבוש כפר בניאס? הדו"ח מתלבט בין אש סיוע של כוחותינו לבין מרגמות סוריות * פרק מס' 1 בסדרת דו"חות סיכום חטיבת גולני יוני 1967

סא"ל בני ענבר, מג"ד 51, בקבוצת פקודות כנראה מיום ה-8 ביוני 1967 [צילום: במחנה, ארכיון צה"ל]

סא"ל בני ענבר, מג"ד 51, בקבוצת פקודות של הגדוד כנראה מיום ה-8 ביוני 1967 [צילום: במחנה, ארכיון צה"ל]

סיכומי חטיבה 1 במסגרת מבצע "בני אור" [מלחמת ששת הימים] הביא למחלקת היסטוריה את דו"חות גולני בהבקעת הרמה הסורית. דו"חות אלה נכתבו כנראה כשבוע לאחר סיום המלחמה והם כוללים את סיכום המפקד [המח"ט יונה אפרת] וסיכומי המג"דים, כולל מ"פ הסיור. הדו"חות היו בסיווג "סודי ביותר" והם מהווים את הגרסה הרשמית הכתובה של גולני לאירועים.

יצוין כי ב-19 ביוני 1967 התקיים בחטיבת גולני פאנל ברמת מח"ט ועד מ"פים לסיכום קרבות החטיבה, שהוקלט ע"י מחלקת היסטוריה ופורסם כאן [לחלק א' של הפאנל – לחצו כאן].

פוסט זה מוקדש לדו"ח הסיכום שכתב סא"ל בני ענבר, מג"ד 51 – בכיבוש תל עזזיאת, בחריאת, חירבת סודה ובניאס.

להלן הדו"ח ככתבו וכלשונו. מקור: ארכיון צה"ל.

————————————————————————————————————————————————————

כללי

דו"ח זה מתייחס לשני ימי הלחימה של הגדוד 11-10 ביוני 67 [צ"ל 9 ו-10 ביוני] ועוסק בתיאור כל המשימות אשר הוטלו על הגדוד ועל חלקים ממנו. הדו"ח איננו נכנס לפרטי פרטים בביצוע הלחימה, אלא אם כן הם עשויים לשמש בחלקים חשובים.

רצ"ב מרשם הקרב המתאר בצורה גרפית את שלבי הלחימה [לדו"ח זה לא נלווה מרשם קרב].

שלבי הלחימה

להלן השלבים שבאו לידי ביטוי בתכנון ובביצוע.

א) קרב ההבקעה.

ב) ההתקדמות והטיהור.

נוהל הקרב

במשך השבוע שקדם לקרב ההבקעה חנה גדוד 51 בשטח כינוס במשתלת קרית שמונה וביצע מספר רב של תכנונים בווריאציות שונות ועל יעדים שונים. אולם היעדים אשר הוקצו לטיפול הגדוד ואשר חזרו בדרך זו או אחרת בכל התכנונים היו:

א) תל עזזיאת.

ב) תל חירבת א-סודה.

ג) ציר התקדמות צפוי להמשך טיהור בניאס-מסעאדה.

במקביל לתכנונים הנ"ל ביצע הגדוד תכנונים וסיורים רבים הקשורים לתפקיד הגדוד להתקפות נגד במרחב חטמ"ר 3.

בתקופה זו הוזעק הגדוד מספר פעמים לצורך בלימת התקפות הסורים וביצע מספר מהלכים שבאו לענות על דרכי פעולה של האויב הסורי בגזרה, כאשר לצורך זה ניתנו לגדוד תחת פיקוד הכוחות הבאים:

שתי מחלקות טנקים מחטיבה 37.

פלוגת חרמ"ש מחטיבה 37 (נלקחו חזרה אחרי 6 שעות).

קישור ליחידות ארטילריות בגזרה.

4 זחל"מים אחידים (הועמסה עליהם מחלקה "המיוחדת" של הגדוד).

יום ה-ע' – 10 ביוני 67 (נוהל קרב חפוז) [צ"ל 9 ביוני].

בשעה 0900 הוגדרה לגדוד המשימה כדלהלן:

גדוד 51 יחדור לאור היום בעקבות גדוד 12, יתקוף ויטהר את היעדים: א) בחריאת. ב) תל עזזיאת. ג) חירבת א-סודה.

על הגדוד להיות מוכן לכיבוש או לעזור בכיבוש היעדים הבאים: א) בורג' בביל / תל פאחר. ב) מחנה בניאס. ג) תל חמרה.

בקבוצת הפקודות הוקצו לגדוד הכוחות/אמצעים הבאים:

1)  12 זחל"מים אחידים ועוד זחל"ם פינוי וזחל"ם כתק"ל.

2) גדוד מכמ"ת (4 סוללות) בסיוע ישיר.

3) מכשיר קשר GRC7 לצורך קישור עם חיל האוויר.

4) אש טנקים בהפעלה חטיבתית (ולפי דרישה) של שתי מחלקות מגבעת האם.

5) מחלקת טנקים תחת פיקוד (החל משלב גמר חדירה גדוד 12), אשר יהיו צריכים להילקח ע"י הגדוד בתנועה על הציר בחריאת-עזזיאת.

הפלוגה המסייעת של הגדוד פחות המק"כים אשר על הזחל"מים והמחלקה המיוחדת נשלחה מיד (ע"י פקודה באלחוט) להתמקם ולהתחיל לטווח ואכן עשתה זאת כדלהלן:

1) מחלקת תול"ר באיזור שאר ישוב.

2) מחלקת מרגמות 81 מ"מ באיזור גבעת האם.

לאור המספר המצומצם של הזחל"מים נכנס הכוח בצמ"ה אשר כלל את הכוחות הבאים (לפי סדר החדירה):

1) זחל"ם פיקוד (היה במקורו זחל"ם הקש"א).

2) פלוגה ג' (מצומצמת) על גבי 4 זחל"מים.

3) פלוגה ב' (מצומצמת) על גבי 7 זחל"מים.

4) זחל"ם פינוי עם תאג"ד (כלל את הרופא).

5) זחל"ם כתק"ל.

יתרת הגדוד הועמס על אוטובוסים ורכב רך וקודמו לאיזור חורשת טל וכלל את: פלוגה א' והמחלקה המיוחדת, תאג"ד עם רס"ל המרפאה, תד"לים ודרגים.

קרב ההכרעה

טיהור בחריאת

עם מעבר הגדוד את הגבול הופעלה ארטילריה על ציר התנועה. פגזים נפלו בינות וסביבות הטור הממונע אך לא גרמו לעיכובים ולנפגעים.

בחריאת

בחריאת. נכבש ללא התנגדות

מחלקת הטנקים אשר נעה עם גדוד 12 לא נמצאה במקומה כפי שנקבע בקבוצת הפקודות, אך לעומת זאת צירפה מחלקת טנקים אחרת מתוך בסיס אש של גבעת האם, כאשר סידורי הקשר והתדריך החפוז למ"מ ניתנו במהירות ותוך הפגזה ארטילרית.

מחלקת הטנקים נעה בראש הצמ"ה ועם מעבר המסעף של דרך הפטרולים לעבר בחריאת הוכנסה פלוגה ג' בפיקוד הסמג"ד לעבר היעד לצורך טיהורו כאשר יתרת הכוח הממונע עם זחל"ם הפיקוד כמוביל נעו במהירות לעבר עזזיאת.

בחריאת נמצאה נטושה.

כיבוש עזזיאת (הלחימה על היעד)

הכוח המשיך לנוע על דרך הפטרולים כאשר מחלקת הטנקים מובילה ואחריה זחל"ם החפ"ק ופלוגה ב', תאג"ד סוגר מאחור. פלוגה ג' לאחר טיהור בחריאת הצטרפה מאחור וקיבלה כבר בשלב זה הוראה לדהור לחירבת סודה, מיד עם העלייה לעזזיאת.

אש טנקים שטוחת מסלול מתל פאחר ומהצפון וכן ארטילריה ליוו את תנועת הכוח על הציר. בשלב זה עזזיאת מועסקת בהנחתות ארטילריות בקצב הטרדה ע"י המכמ"ת והמרגמות 81 מ"מ והתול"רים של הגדוד.

בהגיע הטנק המוביל למרחק של כ-250 מ' מהפנייה לדרך העולה לעזזיאת נשמע פיצוץ חזק והתקבל הדו"ח שהטנק הראשון עלה על מוקש. כמו כן לא ניתן להמשיך מאחר וכל השטח ממוקש. אי בהירות בהבנת המצב לפי הדיווח בקשר לפיצוץ אילצו אותי לרדת מהזחל"ם לצורך בדיקה אישית של המצב. שתי פעולות עשיתי לפני כן: הוריתי לטנקים (כולל הנפגע) לפתוח באש על המוצב וכן להגביר את אש המרגמות על היעד לצורך נטרולו למשך הזמן שיידרש לי לפרק מוקשים או לפלס הציר בדרך אחרת.

גדוד 51 בתל עזזיאת [מתוך שחזור שלאחר המלחמה]

גדוד 51 בתל עזזיאת [מתוך שחזור שלאחר המלחמה]

המוקשים שנתגלו היו מקבץ צפוף על הדרך ותפקידם היה לחסום את הציר. הם הונחו במקום שהדרך חוצה את שדה המוקשים אשר היה ידוע לנו מתוך הפוטוסטט. המיקוש נעשה בצורה חפוזה ולכן ניתן היה בקלות יחסית לאתר אותם ובאותה מידה גם לפרקם. כאן הוריתי למספר חבלנים מפלוגה ב' מתוך הזחל"מים (הם זינקו ממש מתוך הזחל"מים למשימה) והם פירקו אותם במהירות ופילסו נתיב לעקיפת הטנק שנפגע מימינו.

כפי שנראה להלן נוצל הזמן של שהיית הכוח בפירוק מוקשים לאיתור מיקומו של טנק האויב על היעד (מתוך ידיעות שהיו לנו) ואכן זחל"ם החפ"ק איתר את הטנק ולאחר העברת ציון המטרה לטנקים שלנו (ניתן לאתרו בקלות מאחר וברגע זה ביצע תפנית ותזוזה לכיוון הכוח) פתחו אלה בירי והעלוהו באש.

תל עזזיאת (הלחימה על היעד)

סא"ל בני ענבר, מג"ד 51 בששת הימים

עם התקרבות פלוגה ב' לעבר היעד על הדרך ממזרח, עצרתי את הארטילריה והפניתי את פלוגה ג' בפיקוד הסמג"ד לעבר חירבת סודה (פלוגה ג' הצטרפה לאחר טיהור בחריאת, מאחורי פלוגה ב').

טנק אחד (מתוך השניים שנותרו) חיפה באש על התקדמות הטנק לתוך היעד, בעוד הטנק השני נע במהירות על הדרך כשאחריו הזחל"מים. ליד הכניסה למוצב על הדרך התפוצצו שני מוקשים אשר עצרו את שני הזחל"מים (השני והשלישי בטור) בעוד הטנק, זחל"ם המ"פ וזחל"ם החפ"ק (מסייעת באש מהדרך במרכז היעד) עלו למעלה עד מרכז המוצב ללא תקלות.

חיילי הפלוגה אשר הופתעו קצת מפיצוצי המוקשים על הדרך התאוששו מהר מאוד, ירדו מהזחל"מים והחלו בהסתערות לעבר פאת היעד לפי הארגון בכוחות לתוך התעלות כאשר הטנק, זחל"ם המ"פ וזחל"ם החפ"ק מסייעים באש מהדרך במרכז היעד ותוך כדי נסיעה.

מפקד הפלוגה עם אנשי הזחל"ם קפצו מהזחל"ם והחלו בטיהור המבנים והמצדיות שהיו בכיפה הדרומית של המוצב, בעוד שני כוחות מישנה נוספים פעלו בטיהור התעלות, הבונקרים והעמדות ביעד כולו.

אש שטוחת מסלול של תותח נ"ט או של טנק הונחתה על היעד במשך הטיהור כאשר נראה לי שכוונה לעבר הטנק שלנו או על הזחל"ם של החפ"ק שהיה חשוף לכיוון תל פאחר או תל חמרה, ונראה לי שאכן הופעלה מאחד המקומות האלה (לא הצלחתי לאתר). מאחר וחששתי קצת לכוח של פלוגה ג' בחירבת סודה ללא טנקים, הפניתי מיד את הטנקים שינועו במהירות ויתחברו לכוח, שם היה המוצב נטוש.

חוליית הטיהור של פלוגה ב' פעלה יפה ובאופן תכליתי, כאשר לא אחת נדרש מהם לצאת מהתעלה ולחפות חוליה על חברתה תוך הפעלת בזוקות וררנ"טים ורימוני זרחן (שהוכיחו את עצמם יפה) וכן להתגבר על סיוע הדדי שהפעילו חוליות האויב בינות למבנים ולמצדיות, ואפילו תוך יצירת פתיונות של דגלים לבנים מצד אחד ומתן אש במקביל ע"י אחרים מצד שני באגף.

לאחר הטיהור של חלקו הצפוני של היעד החלו אט אט החיילים הסורים למסור עצמם בשבי ולצאת בידיים מורמות מבונקרים. התנגדות קשה יותר ונמדדת של האויב היתה בחלקו הדרומי של היעד, שם פעל המ"פ ולשם התנקזו כוחות הפלוגה האחרים שהצטרפו אליו.

בשלב זה הורה לי המח"ט לארגן מיד כוח ולנוע מכיוון בורג' בביל לעבר תל פאחר לצורך סיוע לגדוד 12. מסיבה זו זירזתי ביותר את פעולת גמר סריקת המוצב ולאחר ריכוז השבויים ופינוי הנפגעים שלנו נענו במהירות לתל פאחר, כאשר הרגשתי היתה שמספר מסתתרי אויב נותרו ביעד.

מאוחר יותר נתתי ביטוי להרגשתי בשולחי את הסמג"ד לתדרך את מ"פ ד' שהחל לנוע עם פלוגה רגלית לפקודת הסמח"ט לתפוס את היעד בזהירות תוך סריקה יסודית של התעלות בכוננות מקסימלית. ואכן שישה שבויים נוספים נתפסו ע"י הכוח על היעד (למרות שהפעולה בוצעה מאוחר בלילה).

כיבוש תל עזזיאת. מתוך שחזור הקרב

כיבוש תל עזזיאת. מתוך שחזור הקרב

תוצאות הקרב

לאויב

1) 30 הרוגים נמצאו על היעד.

2) 26 שבויים (כולל מפקד המוצב וסגנו).

לכוחותינו

1) 1 הרוג (מנצור יוסף).

2) 1 פצוע (בינה נעמן).

3) מספר חיילים שרוטים מנתזים.

פינוי הנפגעים של כוחותינו בוצע לזחל"ם התאג"ד (שנשאר ליד הזחל"מים שמוקשו) ע"י חובשי הפלוגה וצוות התאג"ד שירד מזחל"ם הפינוי והתמקם בפאת היעד.

נפגעים נוספים ונזק לצל"מ אירוע כאשר נ"נ תד"ל של הפלוגה שנקרא לתגבר את הפלוגות שהתרכזו באיזור תל פאחר עלה על מוקש. התוצאות היו: שני נפגעים (סמל פרידמן אברהם ורב"ט כהן שלמה), נשק ותחמושת שנשרפו כליל כולל הנ"נ.

התקדמות וטיהור

טיהור מחנה בניאס (9142, 9166)

בקבוצת הפקודות שנערכה בתל פאחר נמסרה לגדוד המשימה על טיהור בית המשטרה (9142) וטיהור מחנה הבניאס (9166). למשימה זו קיבל הגדוד את הכוחות הבאים:

1) שתי מחלקות טנקים.

2) שתי תותחי 90 מ"מ (ע"ג זחל"מים).

3) זשני ג'יפי סיור (מיחידת הסיור).

4) גדוד מכמ"ת בסיוע ישיר.

לקבוצת פקודות גדודית הובאו מיד כל המ"פים, מפקדי הכוחות הכפופים ואף מפקדי הטנקים, ולאור פנסי כיס הובהרה המשימה של הכוחות כדלהלן:

1) המחלקה המיוחדת בתנועה רגלית תטהר את המשטרה וכן תפנה מוקשים באשם ישנם כאלה החוסמים את ציר דרך הנפט / מחנה הבניאס.

2) טנקים תופסים בסיס אש באיזור המשטרה ומסייעים להם לעבר המחנה ומחלקת טנקים נוספת חודרת לפקודתי לתוך המחנה בדרך הכביש ודוהרת מיד לקצהו הצפוני ומהווה חסימה שם במקביל לפעולת הטיהור.

3) פלוגות א' ג' מטהרות את המחנה מכיוון מערב למזרח כאשר גבולות גזרות בין הפלוגות מהווה הכביש שעבר במרכז המחנה. פלוגות ב' ד' עתודה לטיהור ולרדיפה בציר.

פלוגה מסייעת (תול"רים ותותחי נ"ט 90 מ"מ, ג'יפי הסיור והמחלקה המיוחדת) בשלב ב' היוו חסימה לכיוון תל חמרה והעיירה בניאס.

מהלכי גדוד 51 ביום ה-9 ביוני 1967 [באדום] וב-10 ביוני [ירוק]

מהלכי גדוד 51 ביום ה-9 ביוני 1967 [באדום] וב-10 ביוני [ירוק]

בקרבת השעה 0230 יצא הגדוד מתל פאחר ומחירבת סודה למשימתו, כאשר מתל פאחר יצא החלק הממונע (ג'יפי הסיור, הטנקים, פלוגות ב' ג' ע"ג זחל"מים), כאשר מחלקת טנקים נעה בראש ואחריה זחל"מ פיקוד והפלוגות מאחור, ובמקביל יצאו מחירבת סודה פלוגה מסייעת, פלוגות א' ד' בתנועה רגלית, כאשר המחלקה המיוחדת נעה לפנים (מאות מטרים) במגמת טיהור המשטרה בשלב הכנה לפעולת טיהור המחנה. פרט למספר פצצות תאורה של 52 מ"מ או 82 מ"מ אשר הועלו מכיוון הבניאס או תל חמרה לא הונחתה על הכוח אש בשלב זה.

המשטרה טוהרה בסביבות שעה 0300 כמתוכנן (הוברר שזוהי בסה"כ אורווה עם סוסים). כמו כן נתגלה שדה מוקשים אשר חוסם את המעבר לרק"מ ולמסייעת, אשר נמצא בדיוק במקום שציפינו שיושם. השדה פורק במהירות ע"י חיילי המיוחדת.

תוך כדי התקרבות הכוחות לאיזור הופעלה ארטילריה שלנו להעסקת המחנה וגדוד המכמ"ת (4 סוללות) עשה פעולה טובה ביותר. כל המחנה היה מועסק באש מדויקת ותכליתית, גם הטנקים תפסו עמדותיהם באיזור האורווה ופתחו בסיוע (כולל מחלקה אשר העסיקה מטרות לאורך ציר הכביש והמוצבים אשר עליו).

פלוגה א' אשר התקרבה לשטח ההיערכות והיתה צריכה להיות הראשונה בפריצה למחנה ספגה מיד מספר נפגעים ממספר פצצות מרגמה. אי בהירות לגבי מקורות האש אילצו אותי להפסיק מיד את אש הסיוע שלנו, ומרגע זה פעל הכל כמתוכנן.

הבניאסהפלוגה פרצה והחלה לטהר את התעלות בעוד פלוגה ג' עצרה את איזור הפירצה של פלוגה א' עם הזחל"מים והגיעה עד הקצה הצפוני של המחנה, והחלה משם בטיהור לאחר שירדו מע"ג הזחל"מים, מחלקת טנקים וזחל"ם הפיקוד שלו מיד על הכביש וטיהרו במרכז המחנה עד לשער המזרחי היוצא לכיוון עין פית.

פרט לעמדה אחת קרובה לגדר ועוד נגמ"ש ומשאית שברחו מיד בהיכנסנו למחנה לא אותר אויב במדויק וניתן להניח שהם הספיקו לעבור משם לעיירה בניאס, מאחר ומשם הופעלה אש מדויקת של צלפים לעבר החסימה של המסייעת אשר התמקמה ליד הגשר ההרוס. כתגובה לצליפה הפעלתי אש טנקים ותול"רים לעבר הבתים מהעיירה מהם הופעלה אש על כוחותינו.

פלוגות ב' ג' עלו מיד ע"ג הזחל"מים וכאשר הטנקים וזחל"ם הפיקוד לפניהם דהרו מיד על הכביש לתום טיהור מערכת המוצבים על הציר.

במוצב 9154 נמצאו שתי מרגמות אשר היו מוצבות לכיוון מחנה הבניאס ונראה היה שזה עתה עסקו בהנחתות אש וירי מפצצות מוכנות, וייתכן מאוד שכיתה זו היא אשר הנחיתה את מספר הפצצות על פלוגה א' לפי בקרה והנחיה של הכוח שנסוג ע"י הנגמ"ש מהמחנה.

תוצאות

לאויב

1) נגמ"ש שרוף על יושביו (מפגיעת בזוקה ואש טנקים).

2) משאית שרופה מאש טנקים.

3) נשק רב ורכב שלל.

לכוחותינו

1) שלושה חללים מפלוגה א' (סמל אלי כהן, רב"ט טרטנר גרשון, טוראי יצחקי זלמן).

2) אחד חלל מפלוגה מסייעת (מיוחדת) רב"ט מושקוביץ אליעזר.

3) 10 נגמ"שים מפלוגה א'.

4) אחד נפגע מפלוגה ד' (טוראי צבי קורנדיק).

המשך התקדמות

בשלב זה פוצל הגדוד לשני כוחות. הכוח המצויד ברכב קרבי בפיקודי עבר ת"פ חטיבה 45 והשתתף בטיהור מסעאדה עם החטיבה, כמו כן תפס מערך הגנה (לפי קוד מכבי ציר לדינו 449, 419, 418), והכוח על רכב בפיקוד הסמג"ד עסק בטיהור קונייטרה במסגרת חטיבה 1.

——————————————————————————————————————————————————–

דו"חות סיכום חטיבת גולני

לקריאת סיכום מח"ט 1 ולסיכומי גדוד 12 ופלוגת הסיור בכיבוש תל פאחר – לחצו כאן

לקריאת סיכומי גדוד 13 וגדוד 334 – לחצו כאן

לקריאת דו"ח סיכום של מג"ד 17 – לחצו כאן

6 מחשבות על “סיכומי חטיבה 1: דו"ח מג"ד 51

 1. הדו"ח לא מזכיר את חילופי הדברים בקשר בין המג"ד למח"ט בדבר אפשרות לשינוי משימה בסביבות השעה 15:35 בעקבות הסתבכות גדוד 12. בזמן הזה רוב גדוד 51 היה על דרך ההטיה עם הפנים צפונה, וכאן המח"ט יונה אפרת הודיע למג"ד 51: "אני רואה את 2 (גדוד 12) בין פאחר לבורג' בביל, כנראה ששתיים טועה, התכונן אתה לעשות את האיגוף המתוכנן של שתיים, רוצה להעביר אותך דרך עדייסה ממזרח לפאחר".
  https://naamoush.wordpress.com/2014/05/24/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%94-1535/

  הייתי מצפה לקרוא בדוח סיכום על הטוויסט הזה בעלילה – מדוע הגדוד לא נערך לאפשרות של סטייה מהנתיב ולמה המשיך בכל זאת לבחריאת ותל עזזיאת?

  אהבתי

  • המחלקה המיוחדת עלתה ברגל.ללא זחלמים.רק למחרת ביום שבת,לאחר המתקפה על מחנות הבניאס והמשטרה(אורוות סוסים בדיעבד) הועמסנו על זחלמים של מילואימניקים שחלפו בכביש מסעדה סניאס,עד מבואות קונייטרה.

   אהבתי

  • לכל גדוד חי"ר יש מחלקה מיוחדת המורכבת מאנשי חבלה עם אמצעי פריצה באמצעות בונגלורים וחומרי נפץ, ניטרול פצצות ופעילות של חיילי הנדסה.

   אהבתי

 2. נראה שהמאמץ העיקרי של הסורים התמקד בתל-פאחר (מוצבים אחרים ננטשו או שהיו חלשים, בהתחשב בכך שציפו לפריצה מסיבית לרמת הגולן) ומכאן הקרב הקשה שם. זה לא מוסיף כלום לחזור ולהדגיש בכל שיח שהגדוד טעה בנווט (גם הסיירת טעתה וגם הטנקים טעו). הלוחמים של גדוד 12 פעלו בנחישות ובאומץ למרות שהיו במצב נואש. הם לא ויתרו ולא נסוגו עד שהסורים נשברו. לא רק הובסו אלא ממש נשברו מהתקפות העקשניות עליהם… ואני בכלל מגדוד 13.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s