שאלון למפקדי הטנקים

מפקדי גש"פ 181 עונים על שאלון לסיכום הקרבות בגזרת חטמ"ר 3 – בהגנה על גשר הפקק ובאש לעבר עמדות אויב שעל הרכסים * "ירינו על עמדות, רכב וחיילים, זיהיתי פגיעות, המטרות שותקו" 

שרמן ביד לשריון בלטרון

הצצה ראשונה מקרוב לפעילותו של גדוד שריון פיקודי 181 (גש"פ) היתה בפרסום תחקיר שעבר המג"ד סא"ל אלתרמן [ראו כאן]. בנוסף התברר שכל מפקדי הטנקים של הגש"פ קיבלו שאלון למלא. להלן מספר שאלונים שאלונים שמילאו מפקדי טנקים.

מהדברים עולה בין היתר כי לגש"פ היו שני הרוגים בקרבות הגזרה המרכזית באיזור גשר הפקק – מול דרדרה וג'לבינה. אחד מהם הוא סמל מנחם פרח, וייתכן שהשני הוא בני שולמן. שניהם נפגעו מהפגזה על האיזור.

תחילה שמות מפקדי הטנקים של גש"פ 181 במלחמת ששת הימים: יורם קוצר, דן דקל, אברהם ג'ינו, יצחק גרוסמן, יצחק בוזני, נמרוד שדמי, משה בן ארי, רפי צור, יעקב יוגב, מרצל מרוביץ', יואב גוטפריד, עמי באר, יגאל ש', יאיר ג', עופר גלילי, אורי כהן, יורם בר אילן, ברוך שיין, גיורא גור, סמ"ר הרכבי, אהוד מקובר, יצחק כהן, מייק פלנגן, ראובן רוזנברג, יגאל סגל, רמי פקר, אמנון זיידל, אמנון לוי, מנחם פרח ז"ל.

מקור המסמך: ארכיון צה"ל.

שאלון 1 – יעקב יוגב: יריתי לטווח 2,200, המטרות שותקו

האם השתתפת בקרב? "כן".

האם ירית בתותח או בנשק אחר. פרט: תותח, מקביל, מקלע 0.5 ועוזי בשטח בנוי? "כן".

האם זיהית מטרות? "כן".

האם השגת פגיעות? "כן".

על אילו מטרות ירית? "עמדות, חיילים".

האם המטרות נפגעו? "כן".

האם זיהית פגיעות? "זיהיתי פגיעות".

האם המטרות שותקו או נשרפו? תאר בקצרה. "המטרות שותקו בשלב מוקדם, נשרפו בשלב מאוחר".

איזו תחמושת הועילה לך במיוחד ולאיזה מטרה? פרט. "נפיץ לעמדות, 0.5 לחי"ר בטווח רחוק".

באלו טווחים פתחת באש? "2,200".

באילו טווחים השגת פגיעה? "2,200".

כמה תחמושת הוצאת עד לפגיעה? "5 פגזים".

כמה פגיעות נדרשו עד להשמדה? "בטווח 2,200 לא השמדתי בונקר".

האם הלחימה היתה ביום או בלילה? "ביום".

האם נתגלו תקלות טכניות במערכות הירי? פרט. "לא נתגלו כל תקלות".

האם התברר שהמיתקונים ברק"מ לא מתאימים לייעודם? "הטלסקופ של התותחן קטן מדי".

האם היו לך תקלות טכניות אחרות והאם התגברת עליהן? "לא היו תקלות".

האם כמות התחמושת וסוגיה בטנק מתאימים? "כן".

כמה תחמושת הוצאת בטנק שלך? (הערכה). "53 פגזים נפץ וח"ש נפיץ, שני ארגזים 0.5, 4 מחסניות עוזי, 20 ארגזי פעולה 0.3".

האם נפגע הטנק שלך, ואם כן, האם יצא מכלל שימוש? "הטנק נפגע פגיעות קלות מאש מרגמות".

מה עשית כאשר נפגע חברך לידך? "אין נפגעים".

האם יש לך הצעה לשיפור/שכלול בטנק או בשיטות הלחימה? "1) הייתי מעדיף תותח בעל קליבר גדול יותר אשר מסוגל לעבוד ביעילות בטווחים שמעל 2,200. 2) פגז הנפיץ בטנק לדעתי קטן מדי, חייבים להגדיל את ראש הפגז. 3) המקלע הכבד קשה מאוד לתפעול, אפשר להעתיק דוגמה מטנק טי.54. 4) שכלול הטלסקופ עד כדי הגדלה פי 8. 5) הייתי מעדיף מנוע דיזל במקום מנוע בנזין".

על החתום: יעקב יוגב 1א', מס' הטנק 815992

שאלון 2 – מ"מ בפלוגה פ': נהרג טען-קשר בטנק מ"מ מרסיס שחדר דרך פתח המתן דקה

מה היה תפקידך? "מפקד מחלקה 2 פלוגה פ'".

תאר בקצרה את הקרבות בהם השתתפת. ציין מועד מדויק של כל קרב וקרב. "קרב על ציר בית שאן-יריחו 7.6.67. קרב סוריה על ציר תאופיק-קונייטרה מה-4 ועד 10 ביוני 1967".

מה ידעת על האויב בכל קרב? "ידיעות מודיעיניות מוקדמים".

מה הם הפקודות שקיבלת בכל מקרה ומקרה? האם נתנו לך ידיעות בקשר לסיוע שלנו (אווירי וארטילרי?) "כן".

האם היו הפקודות שקיבלת ברורות ומובנות לך. "כן".

האם היו מקרים בהם פעלת לפי שיקוליך מבלי לקבל פקודות? "בקרב בירדן הצטרפנו ללא ליווי שהובטח, כיוון שהקרב התחיל בטרם הגענו".

האם פעל הקשר או היו תקלות? איך התגברת עליהן? "החלפתי משדר תוך לחימה עם טנק סמל".

האם היו נפגעים ביחידתך? "נהרג טען-קשר בטנק מ"מ כתוצאה מרסיס שחדר דרך פתח המתן דקה".

האם היו תקלות ברק"מ? "תקלות בטנק גור שלא התגברו עד סוף הלחימה".

כמויות התחמושת לסוגים שהוצאו בכל מקרה: "30 נפיץ, 14 ח"ש נפיץ".

האם זיהית מטרות? האם מסרת זיהוי מטרות גם למפקדים אחרים? "כן, לפי התרגילים של 'צפה פגיעה' ו'טווח שלי'".

האם נעזרת בדיווחים של מפקדים אחרים לזיהוי מטרות? "כן".

האם הספקת למדוד טווח למטרות או ירית אינסטינקטיבית? "מדדתי טווח בכל מקרה".

על החתום: יאיר ג'.

שאלון 3 – מ"מ 1 בפלוגה מ': בפעולת ההסחה ירתה המחלקה בסביבות 250 פגז מכל הסוגים

"פעולת הסחה ליד גשר בנות יעקב, יום שישי 9.6.67, שעות 1700-0845 וכיבוש בית המכס העליון.

במסגרת הפלוגה בעמדות קדמיות תוך שינוי מיקום.

מיקום כללי.

ניתנו פקודות מתי לירות, כמה לירות ולאן.

כן.

כן.

שאלון אחד נמצא בכתב היד המקורי של המ"מ

שיניתי עמדות בהתאם לרוח הפקודה.

בפעולת ההסחה פקדתי שישנו עמדות כמוני וציינתי טווח. בסריקות הרמה הסורית לשעבר כמחלקת חוד חילקתי גזרות וכיווני אש.

דיווחתי כאשר גיליתי טנקים בבית המכס.

הקשר פעל כתקנו.

לא.

בתחילת הירי באחד הטנקים היו תקלות בתותח שתוקנו תוך מהלך הקרב בערך ב-10 דקות.

פצועים מרסיסים בלבד.

בפעולת ההסחה ירתה המחלקה בסביבות 250 פגז מכל הסוגים.

זיהיתי מטרות לרוב, דיווחתי כאשר עלו מנגד טנקים.

מדדתי טווח מראש בעזרת מפה.

על החתום: מ"מ 1 פלוגה מ' [אין שם]

שאלון 4 – גיורא גור: הגיעה העת להסב אותנו לטנק משוכלל יותר 

האם השתתפת בקרב? "כן, בעיקר בניסיון לשתק עמדות אויב על הרכסים, כאשר אנחנו עומדים על יד גשר הפקק ודרומית לו, ואחר כך העלייה לרמה מכיוון גונן".

האם ירית בתותח או בנשק אחר – פרט: "גם בתותח וגם במקלעים".

האם זיהית מטרות? "כן".

האם השגת פגיעות? "כן".

על אלו מטרות ירית? "רכב, תותחים, עמדות, חיילים".

האם המטרות נפגעו? "כן".

האם זיהית פגיעות? "כן, זיהיתי פגיעות".

האם המטרות שותקו או נשרפו? תאר בקצרה. "עמדות שותקו, חיילים נהרגו".

איזו תחמושת הועילה לך במיוחד ולאיזה מטרה? פרט. "ח"ש נפיץ ונפיץ".

באלו טווחים פתחת באש? "1,600, 1,800, 2,000".

באלו טווחים השגת פגיעה? "1,600, 2,000".

כמה תחמושת הוצאת עד לפגיעה? "תותח – 3-2, מקלע – 20-10 כדור".

כמה פגיעות נדרשו עד להשמדה? "2-1".

האם הלחימה היתה ביום או בלילה? "ביום".

האם נתגלו תקלות טכניות במערכות הירי? פרט. "כן, עודף שמן בלמים, אפיצות גדולה ביותר במנגנון ההגבהה".

האם התברר שהמיתקונים ברק"מ לא מתאימים לייעודם? "יש לצייד כל טנק במשפך למילוי דלק ושמן, הוא יעיל יותר מהזרנוגים".

האם היו לך תקלות טכניות אחרות והאם התגברת עליהן? "חוסר בברגי יתד תוך כדי נסיעה, החלפנו חדשים".

האם כמות התחמושת וסוגיה בטנק מתאימים? "במלחמה זו חסרו בעיקר כדורי תותח מסוג נפיץ. כמו כן מקלע ד.ס מקביל אינו יעיל בטווחים כי פתחנו באש".

כמה תחמושת הוצאת בטנק שלך? (הערכה). "תותח – 100 כדור, קדמי: 800 כדור. מקביל: 4,000 כדור".

האם נפגע הטנק שלך? ואם כן, האם יצא מכלל שימוש? "לא".

מה עשית כאשר נפגע חברך לידך? "לא היו נפגעים".

האם יש לך הצעה לשיפור/שכלול בטנק או בשיטות הלחימה? "תיאום כוונות לטווחים ארוכים יותר, משקפת חזקה יותר, מערכת קשר חוץ ופנים יעילה יותר. אביזרי קשר: מיקרופונים, אוזניות טובים יותר. ודומה שהגיעה העת להסב אותנו לטנק משוכלל יותר אשר מסוגל יהיה לעמוד בשעת הצורך בהתמודדות מול טנקים של האויב, שהם לאין ערוך חדישים, משוכללים ויעילים יותר, כגון פטון, צנטוריון, T-54".

על החתום: סמל מחלקה 1 גיורא גור

שאלון 5 – סמ"ר הרכבי: היו פגיעות רסיסים של מרגמות בכל הטנקים, אך כולם המשיכו

1 "הייתי סמל מחלקה".

2 "השתתפתי בקרבות הגנת גשר הפקק וכמו כן ביום התקפת שריון באותו המקום. קרבות אלה היו בימים 9.10.11.6.67".

3 "מחלקתי ישבה בעמדות חפורות מעל לירדן ליד גשר הפקק. המחלקה היתה משובצת במערך הגנה שכלל פלוגת חי"ר ופלוגת שריון.

4 "על האויב היו לי ידיעות מודיעיניות קודמות מפי סיירות של חי"ר, תצ"א ותצפיות אישיות של ימים קודמים".

5 "היות ועמדת הטנק שלי ישבה ליד עמדת הפיקוד של מ"פ החי"ר, ידעתי כל הזמן על המתרחש".

6 "הפקודות היו ברורות ומובנות. חוץ מפעם אחת שהיינו צריכים לתת סיוע לגדוד חי"ר שעלה על ג'לבינה והמטרות לא היו ברורות להבחנת עין".

7 "פעלתי לפי הפקודות שהיו".

8 "שיקוליי היו רק בבחירת מטרות על היעד היות והן היו רבות".

9 "השתדלתי להכניס את הצוות לאווירת קרב ושיהיה להם תמיד ברור מה אנו עושים".

10 "השתדלתי לא לדבר בקשר, דיווחתי רק על חוסר תחמושת ותקלה במנגנון התותח ופציעת אנשים וזיהוי מטרות שהייתי צריך עזרה בחיסולן".

11 "היו תקלות קשר. אצלי לא פעל קשר פנים. תרגלתי את הצוות להקשיב לי בלי קשר. היה זמן שגם קשר פנים לא פעל ואז השתמשתי בקריאת הקרב וחיקוי המ"מ".

12 "בפלוגה היו כמה פצועים".

13 "חוץ מתקלה במנגנון התותח שנבע מחום שמן בלמים, לא היו תקלות. לפני היציאה מהמחנה, המצמד לא היה כשורה".

14 "בפלוגה היו פגיעות רסיסים של מרגמות בכל הטנקים, אך כולם המשיכו. נפגע זחל"ם מנ"ט".

15 "איני זוכר כמויות מדויקות, ידוע לי רק שהלכו כ-100 פגזים ח"ש נפיץ ונפיץ, ו-10,000 כדורי תחמושת קלה".

16 "זיהינו מטרות ונעזרתי בזיהוי של מפקדים אחרים".

17 "עבדתי לפי מפה כמה ימים קודם וידעתי טווח בצורה כללית לגבי כל המטרות".

על החתום: סמ"ר הרכבי, מ' 405094

שאלון 6 – מ"מ אהוד מקובר: את הטווחים מדדתי בעזרת מפה של 20,000 של אנשי החי"ר שהיו בשכנותי

"תפקידי: מ"מ טנקים.

תיאור הקרבות: תפיסת עמדות אש מדרום לגשר הפקק על הסוללה שממערב לירדן, ירי תותחים ומקלעים לעבר הכפרים ג'לבינה ודוריג'את והרכס שמעליהם. האויב הפגיז אותי בארטילריה וכן בתותחי נ"ט ותול"רים. הקרבות נערכו בין יום שלישי ויום שבת.

השכנים הקרובים היו מחלקת חי"ר של פלוגה, גדוד 32, כאשר הטנקים נכנסו לעמדות אש בין עמדות החי"ר. במרחק של כ-500 בצפון התמקמו שתי מחלקות מפלוגת הטנקים נ' שאליה אני שייך. ביום שישי הצטרפה פלוגה מ' מדרום למחלקתי.

ידיעות על האויב היו כלליות: בג'לבינה כוח של חי"ר, נ"ט ומרגמות, עמדות של טנקים שאליהן הם לא נכנסו. בדוריג'את: חי"ר, נ"ט, תול"ר.

הפקודות שקיבלתי: א) להעסיק מטרות ממשיות בכפרים הנ"ל. ב) לסייע לחי"ר שעלה לדרדרה על-ידי ריתוק ג'לבינה. לא נמסר לי ידיעות לגבי סיוע.

הפקודות היו ברורות.

פעלתי לפיהן בכל המקרים.

היות ועמדתי על העת בעמדות, אף אחת מהחלטותיי לא חרגה מן הפקודות שקיבלתי.

הדיווחים: א) פגיעה בגשר הפקק. ב) חוסר תחמושת ודלק. ג) הצטרפות כוח של פלוגה מ' מדרום.

היו תקלות קשר שתוקנו בחלקן ע"י טכנאי קשר.

סמל המחלקה נפגע קלות מרסיסים בידו.

תקלות ברק"מ היו פעוטות. שום רק"מ לא נפגע במחלקתי.

כמויות תחמושת: ראה דו"ח תחמושת פלוגתי.

במשך הקרבות זוהו מטרות על-ידי מחלקתי ועל ידי. על הזיהוי נמסר למפקדי הטנקים במחלקתי וכן למ"פ.

את הטווחים למטרות מדדתי בעזרת מפה של 20,000 של אנשי החי"ר שהיו בשכנותי".

על החתום: פלוגה נ', מחלקה 2, מ"מ מקובר אהוד

שאלון 7 – מ"פ בגדוד 181: טנק אחד נפגע בפגיעה ישירה במגן התותח, טנק אחד נשרף

"פעולת הסחה על-יד גשר בנות יעקב – 9.6 עלייה לרמה בדרבשיה, 10.6 כיבוש בית המכס העליון, פלוגה מובילה בציר טוטם עד מוצב בית הקברות.

עצמאי – פלוגת טנקים נ' מצפון, פלוגת סיור חטמ"ר 3 בגזרתי.

ידעתי על האויב נתונים התחלתיים בלבד וידיעות מתוך תצפית עצמית, האזנה לרשתות חי"ר שכנים.

המקרה הראשון קיבלתי פקודה להתקפה לעבר גשר בנות יעקב. ביתר המקרים קיבלתי הוראות לתנועה בציר.

הפקודות היו ברורות ביותר.

אינני זוכר מקרים כנ"ל.

דיווחתי – האויב, טנקים של האויב, הוצאת תחמושת ודלק.

לא היה קשר בטנק מ"פ, עברתי לזחל. בזחל"ם לא שמעתי אם ולם בסדר.

שני הרוגים ושבעה פצועים.

טנק אחד נפגע בפגיעה ישירה במגן התותח וגרם לנעילת ההגבהה. טנק אחד נשרף. שני טנקים קרעו זחלים כתוצאה מאבנים שנכנסו.

16 כן כן כן

התחלתי לפי מפה ובמשך הזמן אינסטינקטיבי".

—————————————————————————

3 מחשבות על “שאלון למפקדי הטנקים

 1. בעבר תחקרתי קצת את ההיסטוריה של גבעתיים דרך שכונת בורוכוב, זוכר הסיפור על שני הטנקים שהוחבאו בפרדסי גבעתיים. בהחלט כבוד לגש"פ שטנקיסט מצבא הוד מלכותה שירת כאן במלחמות ישראל. בפעם הבאה בארכיון צה"ל אנסה לאתר את השאלון שלו ולצרף לכאן.

  אהבתי

 2. כבוד לבני שחיבר אותנו לשם מייק פלנגן, לשלמה שחיבר אותנו לגבעתיים, ולכתבה על מייק פלנגן ב NRG שחיבר אותנו לחטיבה 8!! כיוון שבה שירת מייק פלנגן במלחמת השחרור.

  שלמה

  כנראה ששאלונים כאלה היו נחלת כל החילות

  פגשתי כאלה בבית התותחן!!

  שנס מותניך ומצא את אלה שקשורים לפלוגה ז' ו ו' מגדוד 377

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s