מברג מפענח את הקולות

איתמר בן דוד, קמב"צ חטיבה 8 שהיה בזחל"ם הפיקוד בזמן הקרבות על הרמה הסורית, מנתח את קולות הקשר שהתפרסמו כאן לאחרונה מכיבוש קלע וזעורה ומאשר את מה שידע כל השנים: המח"ט לא ידע שגדוד 129 הסתבך בקרב על קלע, ועל מקומו ומצבו ידע רק כשהחפ"ק הגיע למוצבי זעורה * בן דוד – "מברג" ברשת הקשר – קובע: כאשר פנה זחל הפיקוד ובעקבותיו הגדודים 377 ו-121 לכיוון זעורה, הנחנו שגדוד 129 נמצא לפנינו. המח"ט לא היה נע ראשון ללא כוחות לוחמים לפניו

"מברג" היה שם. קמב"צ חטיבה 8 איתמר בן דוד בחזית התמונה, ומאחוריו על זחל"ם החפ"ק המח"ט אלברט מנדלר [בגבו לצילום] עורך תחקור ראשוני למ"פ ז' מגדוד 129 נתי הורביץ. צולם בכפר קלע כשעה לאחר שנכבש [מאלבומו של איתמר בן דוד, הצלם לא ידוע]

מאת איתמר בן דוד (קמב"צ חטיבה 8 במלחמת ששת הימים)

9 ביוני 1967 – כיבוש הרמה ע"י חטיבה 8.

עד כמה היה מח"ט 8 מודע למצבו ומקומו של גדוד 129?

חטיבה 8 קיבלה הוראה לפרוץ ולכבוש את המוצבים הסורים שחלשו על עמק החולה ולהמשיך משם לקונייטרה. גדוד 129 שהוביל את החטיבה, היה אמור לכבוש את מוצב נעמוש, להגיע לצומת בין נעמוש לעוקדה, מערבית לסיר א-דיב ושם לפנות מזרחה, לעלות על ציר הנפט צפונה ולחפות על כיבוש זעורה בידי גדוד 377 וגדוד 121.

בהגיע הגדוד לסיר א-דיב, נפתחה עליו אש מדרום מזרח, ממוצבי סיר א-דיב וקלעה המערביים והגדוד נמשך אחר האש וביצע התקפה גדודית על הכפר קלע.

עוד לפני כניסת הגדוד למערכי קלע, נפצע המג"ד בירו ובמשך זמן-מה נשאר הגדוד ללא שליטה. מ"פ הסיור ניסה לתפוס פיקוד, אך הוא נהרג זמן קצר לאחר שעלה על טנק הפיקוד. נתי גולן, מפקד פלוגה ז', הוביל למעשה את ההתקפה תוך תיאום עם שאר המ"פים, אילן לבנון ואפי וולך.

לקרב יצאו 23 טנקים מסוג M-50 ו-M-51. במתחם בין סיר א-דיב לקלע הטנקים נכנסו לשטח השמדה ועלו משטח נחות לכיוון קלע, שהיה במקום שולט על גבעה גבוהה ולא ניתן היה לבצע איגוף בגלל תנאי השטח. בנוסף, בדרך המובילה אל היעד היו קוביות בטון שחסמו את הציר. היעד היה מורכב ממגנן נ"ט מתוגבר בטנקים סורים. במהלך הקרב נפגעו 8 טנקים, עוד 13 טנקים יצאו מכלל פעולה. לקלע הגיעו שישה טנקים מתוכם נפגעו ארבעה ורק שני טנקים נותרו שלמים. בסה"כ היו לגדוד 13 הרוגים ו-33 פצועים.

חפ"ק החטיבה הגיע גם הוא לצומת סיר א-דיב ומשם פנה שמאלה, צפונה, לכיוון זעורה, וזאת לפי התוכנית המקורית. עם החפ"ק נעו גדוד טנקים 377 וגדוד ממוכן 121. לאחר כיבוש זעורה, שהיתה כ-4 ק"מ צפונית מקלע, הוביל המח"ט את גדוד 377 לכיוון קלע, שם בוצעה חבירה עם גדוד 129 לאחר שזה סיים את הקרב הקשה.

האם ידע המח"ט שגדוד 129 סטה ממסלולו ולא נע לכיוון זעורה?

בניתוח בדיעבד נשאלות שאלות: 1) האם היה מודע המח"ט למצבו של גדוד 129? 2) מדוע למרות הסתבכותו של הגדוד בקרב בקלע המשיך המח"ט בתוכנית המקורית לכיבוש מוצבי זעורה? 3) האם ידע המח"ט שהגדוד סטה ממסלולו ולא נע לכיוון זעורה, אלא פנה דרומה לקלע?

בסיור ברמת הגולן שיזם מח"ט 8, אל"מ דוד סונגרו, בחודש מרץ 2017 במלאת 50 שנה לקרבות רמת הגולן בששת הימים, הוזמנו להשתתף גם ותיקי החטיבה שלקחו חלק בלחימה. התבקשנו לספר לקצינים הצעירים את סיפורי הקרבות, ובין השאר תיארתי את מהלך הקרב מנקודת הראות של מיפקדת החטיבה.

תפקידי באותו קרב היה קמב"צ חטיבה. נקראתי בקשר – "מברג". בכל מהלך הקרב הייתי צמוד למח"ט בזחל הפיקוד והייתי נוכח בכל מהלך ופקודה בקרב. סיפרתי לנוכחים שהמח"ט המשיך בתוכנית המקורית לכיוון זעורה מאחר שסבר שגדוד 129 נע לפניו לזעורה, והוא לא היה מודע לכך שהגדוד הסתבך בקרב קשה בקלע. רק בהגיע המח"ט עם שני הגדודים הנוספים לזעורה, נודע לנו מה קורה עם גדוד 129 ואז ביצענו תנועה דרומה מזעורה אל קלע וחברנו עם הגדוד. כמובן שסיפרתי את מה שידעתי מאז המלחמה ולא הייתי מודע לדוחות כלשהם שמסרו אחרים ולהיסטוריה הרשמית שנכתבה ונערכה בצה"ל.

בסיור ברמה נכח נציג ממחלקת היסטוריה במשרד הביטחון, והוא השמיע קלטת בה מדווח המח"ט אלברט, שכאשר נודע לו שגדוד 129 נמצא בקלע, הוא החליט להמשיך בתוכנית המקורית לכיבוש זעורה, ומשם לנוע ולסייע לגדוד. גם בדיווח של המח"ט כפי שמופיע בספר על כיבוש רמת הגולן של מח' היסטוריה ("להסיר את האיום", עמ' 228) מאשר המח"ט כי היה מודע למה שקורה עם גדוד 129, אך החליט לאפשר לגדוד להמשיך בלחימה ושאר החטיבה תמשיך לזעורה.

לאחר הסיור, פנה אליי שלמה מן מאתר "נעמוש" וביקשני להסביר את הסתירה בין שתי הגירסאות [קראו כאן]. לעזר שלח אליי שלמה את תמליל קלטת הקשר החטיבתי מהמלחמה.

כעת התפרסמו כאן הקולות עצמם מרשת הקשר החטיבתית. ברצוני להתייחס אליהם.

מסקנות:

מתמליל הקשר ברור שכאשר פנה זחל הפיקוד ובעקבותיו שני הגדודים לכיוון זעורה, הנחנו שגדוד 129 נמצא לפנינו. המח"ט לא היה נע ראשון ללא כוחות לוחמים לפניו. כשיובל בן-ארצי, קצין הקשר של גדוד 129, שהיה בטנק של המג"ד דיווח שהמג"ד נפצע, המח"ט מודיע לרפי מוקדי, שקיבל פיקוד באותו שלב, לפנות שמאלה, צפונה, והבנו שהוראה זו מבוצעת והגדוד נע לפנינו (דקה 23:26 בקלטת הקשר).

בפועל נע המח"ט ראשון כשאין לפניו שום כלי לחימה אחר.

עם הגעת החפ"ק לזעורה התחתונה, כ-3 ק"מ מסיר א-דיב, מאבד המח"ט קשר עם גדוד 129. המח"ט מניח שהגדוד נמצא מאחור, לא ברור היכן בדיוק, ואינו ממשיך בתנועה לזעורה כפי שהוא הורה לרפי מוקדי. בשלב זה אין דיווח על הפגיעה בטנק הפיקוד שעליו עלה רפי מוקדי, ואז הוא מזרז את גדוד 377 שיעבור קדימה וייכנס לזעורה (החל מדקה 32:40 בקלטת).

לחפ"ק אין כל מידע על כך שרפי מוקדי נפגע ואין למעשה פיקוד על הגדוד. המח"ט אינו יודע שהגדוד המשיך להילחם בכיוון מוצבי קלע. המח"ט ממשיך לנהל את הקרב בזעורה, בעוד גדוד 129 נלחם במוצבי קלע.

לאחר כיבוש עיקר מוצבי זעורה (החל מדקה 40:40 בקלטת הקשר) מנסים המח"ט וקצין האג"מ לאתר את גדוד 129, אך ללא הצלחה. קצין אג"מ מדווח מדי פעם על מקום הגדוד, אך לא מדייק בדיווחיו (דקות 37:00, 46:49, 49:20, בקלטת). רק בדקה 49:53 מגיע דיווח מקצין האג"מ: "גדוד 129 נלחם בחרוף (נפש), יש לו הרבה כלים פגועים ונותרו לו רק 12 תקינים.

מדיווחים אחרים מתברר שהגדוד נמצא בקלע. המח"ט מחליט לנוע לקלע עם גדוד 377, אך כשהוא מגיע שארית הטנקים של גדוד 129 נמצאים על היעד.

מפת איזור לחימת כוחות חטיבה 8

הערות:

 1. יש להסתייג מלוח הזמנים שמופיע בקלטת. הקולות הנשמעים בקלטת פותחים כנראה בשעה 11:00, לפני שהגדוד המוביל, גדוד 129 עובר את הקו הירוק ושאר הכוחות נמצאים ליד גבעת האם. הקלטת מסתיימת בדקה 1:05:50 בחבירת הכוחות בכפר קלע. לפי לוח הזמנים הרשמי של הקרב, החבירה נעשתה בשעה 18:20, כלומר, למעלה מ-5 שעות לאחר תחילת התנועה. מהאזנה לקלטת ישנן הפסקות רבות וחוסר רציפות, כך שברור שהיא לא מייצגת את כל מהלכי הלחימה. ישנה חשיבות להערה זאת מאחר והטענה הנזכרת במסמך זה היא שלא נוצר קשר בין החטיבה לגדוד 129 והמח"ט לא ידע איפה נמצא הגדוד ומה מצבו. יחד עם זאת המסקנה נשענת על מהלך הפקודות בקשר החטיבתי, וזאת למרות ההסתייגות.
 1. בדקה 08:52 מדווח קצין הקשר שהמג"ד נפצע. לפני הפציעה כבש הגדוד את גור אל עסכר, את נעמוש ואת סיר א-דיב (שעה 13:15 בדו"ח הצה"לי). אין לפעולות אלה עדויות בקלטת וגם לא להיתקלויות הראשונות במוצבי קלע הצפון מערביים.
 2. סיכום ומסקנות: למח"ט נודע על מקומו ומצבו של גדוד 129 רק כשהיה כבר במוצבי זעורה. הוא לא היה יכול לסייע לגדוד בזמן אמיתי, כי לא ידע על הקרב בקלע בעת שהוא התרחש. כשהגיעו המח"ט וגדוד 377 לקלע, הקרב כבר הסתיים כך שלא היתה כל משמעות לכוונתו לסייע לגדוד מכיוון זעורה.

הקלטת הקשר של חטיבה 8 ביום הקרבות על הרמה הסורית 9.6.1967

סדר תנועה – חטיבה 8 בהבקעת הרמה, 9 ביוני 1967

גדוד 129 טנקים  (1 ברשת הקשר)

חפ"ק

גדוד טנקים 377 (4)

גדוד ממוכן 121 (3)

פענוח קלטת הקשר החטיבתי

תחילת תנועה

המח"ט (אל"מ אלברט מנדלר) וקצין אג"מ (רס"ן אמנון רשף) מורים למג"ד 4 (סא"ל אמנון חינסקי) לנוע יותר מהר ולא לעכב את גדוד 121, ולהודיע כשיעבור את התל (כנראה גבעת האם).

3 (גדוד 121, מג"ד אריה קרן) מדווח על הימצאו 3 ק"מ מהתל.

4 (גדוד 377) נמצא כק"מ אחרי החפ"ק. קצין אג"מ מורה לו לחפות לכיוון דרום.

5 נמצא אחרי 3.

04:30 דק': המח"ט מורה ל-4 לאבטח לכיוון צפון, איזור בורג' בביל (ליד תל פאחר) כי נראים שם טנקים.

המח"ט נמצא בנעמוש, 8193, וממתין ל-3.

גדוד 129

8:52 דקות: קצין הקשר של גדוד 129 (סגן יובל בן-ארצי) מדווח שהמג"ד נפצע. המח"ט מבקש מזווית, מ"פ ז' (סגן נתי גולן), לאתר את מקומו.

קצין אג"מ מורה ל-1 (קצין הקשר) לסמן עצמו בעשן צבעוני.

קצין הקשר הגדודי מודיע שיסמן עצמו בעשן צהוב.

*) בשלב זה מ"פ הסיור (רס"ן רפי מוקדי) עולה על טנק המג"ד ומנסה לנהל את הקרב כשלידו  קצין הקשר הגדודי.

1 (כנראה מ"פ ז') מדווח שקצין הקשר נמצא בחפ"ק המג"ד. 1 מנסה לקרוא לקצין הקשר.

מטפלים בחילוץ המג"ד הפצוע שמפונה בג'יפ סיור.

דקה 10:00: המח"ט מנסה לאתר את מ"פ זווית (ע"מ שיתפוס פיקוד על הגדוד).

4 מדווח לקצין אג"מ ואח"כ למח"ט שהוא אחרי 3 (לא הצליח לעבור אותו).

המח"ט מנסה ליצור קשר עם הקש"א (סרן אהוד אברהמסון) – 27.

4 מדווח על רק"מ לפניו. כנראה כוחותינו.

19:45: מ"פ הסיור מדווח למח"ט שהוא מקבל פיקוד. מדווח שהשיירה סוטה מדי דרומה. המח"ט מאשר ומורה לפנות שמאלה (לכיוון זעורה).

מ"פ הסיור מזדהה בתור 1.

המח"ט מזהה כלים שלנו (גדוד 129?) בכפר שמימין (סיר א-דיב?).

המח"ט מנסה לאתר את 4.

21:25: המח"ט ממנה את מ"פ הסיור מוקדי למג"ד 1. מורה לו לפנות צפונה ולהוביל אחריו את הגדוד.

המח"ט מורה ל-4 לנוע מימין (בכיוון צפון) ולאבטח את אגף ימין.

23:26: רפי מוקדי מקבל פיקוד על הגדוד, מבקש מהמח"ט שיאתר לו את מקומו. המח"ט מורה לו לנוע צפונה ולמשוך את הגדוד מסיר א-דיב (8183) צפונה (על ציר הנפט).

למעשה המח"ט מוביל את החטיבה: "תתקדם מיד אחריי".

פיצול חטיבה 8 בסיר א-דיב. גדוד 129 עלה לכיוון קלע, החפ"ק שהגיע כשעה אח"כ פנה צפונה אל זעורה

התנועה צפונה וכיבוש זעורה

24:30: המח"ט מזרז את 4 להגיע עד אליו. הוא מבין ש-1 ירד יותר מדי דרומה ולכן רוצה לקרב את 4 אליו. הוא שולח אליו את קמ"ן החטיבה (רס"ן אבי יערי) לצורך יצירת קשר פיזי.

4 מדווח שהוא ייכנס בתוואי מעל למח"ט. הוא גם מזהה טנקים מלפניו וחושב שזה אויב (לא היו טנקים סורים בגזרה הנ"ל).

27:10: המח"ט קורא ל-1. קצין אג"מ מדווח למח"ט ש-1 נותן פקודות ברשת שלו. לא נוצר קשר עם 1.

החפ"ק נמצא בסיר א-דיב, 8183.

יורדת אש ארטילרית על זעורה (כשכוחותינו כבר נכנסים לזעורה התחתונה).

30:23: המח"ט מפסיק את האש.

31:00: המח"ט מנסה לאתר את 1 (מוקדי, שאמור לנוע גם הוא צפונה).

4 מדווח שהוא נע אחרי החפ"ק.

המח"ט מורה לארטילריה להנחית אש על מוצבי זעורה התחתונה, 9101, 9106. השעה היא 13:30.

32:40 המח"ט מזרז את 4.

33:00: המח"ט קורא ל-1 – "האם אתה רואה אותי?". עדיין חושב שגדוד 129 נמצא בגזרת זעורה…

33:35: הקש"א מורה לארטילריה להפסיק את הירי על זעורה.

6 מדווח שהוא נמצא על עוקדה, 8169 (מערבית לסיר א-דיב), ושיש להפסיק את הארטילריה על זעורה (כנראה שיורים גם עליו). המח"ט מזרז את 4 לתוך זעורה.

36:25: קצין אג"מ מדווח ל-3 כי טנקים של 1 נמצאים ב-8188 (צפונית לג'בב אל-מיס). אין לדיווח הנ"ל על מה להסתמך.

3 מדווח שהוא נמצא בין 9101 ל-8190 (מוצבי זעורה התחתונים) ומתכוון לטהר את היעד.

37:30: קצין אג"מ מדווח ל-3 שישים לב כי המח"ט (גדוד 377) עולה על 9103 וכן ש-1 נמצא באל-מיס. 3 משיב שהוא אינו רואה את 1 (בפועל 1 היה כקילומטר דרומה מאל-מיס, באיזור 8170 ו- 8160).

אין דיווח ברשת החטיבתית על נפגעים מגדוד 129.

כוח שנמצא ב-8183 (גדוד 121, ראה הערה להלן) מדווח למח"ט שיורדת שם אש ארטילריץ 3 מקבל הנחיה לנוע לכיוון זעורה.

39:34: מג"ד 3 נמצא בתוך זעורה.

40:00: קמב"צ החטיבה (כותב שורות אלה) מודיע לכוחות לא לירות בכלים הכבדים שבחזית כי כולם מכוחותינו.

3 מדווח כי יורים עליו (כנראה 4 – גדוד 377).

הקמב"צ מורה לירות רק בתוך החפירות. כל הכבדים הם שלנו.

ישנה טעות בהקלטה. גדוד 3 שכבר כבש את זעורה (ראו דקה 36:00) מדווח יותר מאוחר (41:02) שהוא נמצא בעוקדה ונע על ציר הנפט צפונה.

41:02: גדוד 3 מבקש מהקמב"צ לתאם עם 1 ועם 4 לא לירות עליו בתנועתו מ-8183 (עוקדה) על ציר הנפט צפונה.

42:19: גדוד 3 מדווח לקמב"צ חטיבה שהוא כבש את 8169 (עוקדה צפון), 8168 (עוקדה דרום) ואת 8183, עוקדה צפון).

3 נמצא על ציר הנפט ומגיע עד דרומית לזעורה.

42:19: המח"ט נמצא ב-9101, 9102, לכיוון 8196 (דרומה לכיוון מוצב קלעה). אומר ל-3 שיתכונן לכבוש את 9108 (זעורה העליונה) ואת 9103 (חירבת ד'עבנה, מזרחית לזעורה).

היכן נמצא גדוד 129?

המח"ט מנסה לברר עם קצין האג"מ (נמצא בקיבוץ עמיר) האם בג'בב אל-מיס נמצאים כוחותינו – גדוד 129 או כוחות צה"ל אחרים – "יחידת משנה זרה שלנו".

44:40: קצין אג"מ והמח"ט מנסים ליצור קשר עם 1, אך ללא הצלחה.

המח"ט לא יודע שטנק המג"ד נפגע ונפל לוואדי ליד סיר א-דיב, ורפי מוקדי שקיבל פיקוד על הגדוד וקצין הקשר יובל בן-ארצי נהרגו. ראו שאלת המח"ט לאחר כיבוש זעורה ("האם זה רפי?", דקה 1:04:40).

44:20: קצין אג"מ מדווח למח"ט שהגדוד נמצא מצפון מערב לכפר סוכיך, שזה מצפון מזרח לקלע. בפועל הם היו בצפון מערב לקלע.

46:49: קצין אג"מ מדווח שהגדוד עצמו לא יודע היכן הוא נמצא, וכן שרמ"ט הפיקוד (אל"מ דן לנר) אומר שהגדוד נמצא מערבית מקלע.

מאז דיווח רפי מוקדי שהוא מושך צפונה, דקה 23:26, לא היה קשר עם גד' 129 ולא היה מעקב בנושא מיקומו. מבדיקה שערכתי, לא היו דיווחים מהגדוד לחטיבה גם ברשת הגדודית.

47:08: המח"ט מודיע לקצין אג"מ שהוא נמצא ב-9102, זעורה הדרומית, ושאנחנו יורים על טנקים הנמצאים בג'בב אל-מיס (כשני ק"מ דרומה).

 • ג'בב אל מיס נמצא קרוב לציר התנועה של גדוד 129 לכיוון קלע. ייתכן ונצפו הטנקים של הגדוד.

46:54: קצין אג"מ מדווח ש-1 נמצא בין קלע לבין סוכיך. הוא ממשיך בבירור.

49:53: קצין אג"מ מדווח פעם ראשונה שגדוד 129 (כנראה בקלע) "נלחם בחרוף" (נפש), יש לו הרבה כלים פגועים ונותרו לו רק 12 תקינים (מתוך 23 טנקים שנכנסו לקרב. בסוף הקרב נותרו רק שניים שלמים). בשעת קבלת הדיווח, המח"ט כבר נמצא בזעורה (ראה לעיל).

מחסום הקוביות ומעליו מוצב החוץ של קלע [צילום: יוסי עוז]

51:50: קמב"צ 1 מבקש מקצין אג"מ סיוע אווירי.

 • המשמעות היא שהקרב בקלע עדיין נמשך.

המח"ט מנסה לברר עם 1 האם יורים עליו בטנקים…

המח"ט ממשיך לנהל את השלמת כיבוש זעורה ע"י 3. מורה לו לכבוש את 9103, מוצב מדרום מזרח לזעורה.

54:00 המח"ט מדווח לפיקוד שכוחותיו כבשו את זעורה.

המח"ט מורה ל-4 להיכנס למבנה שדרות ע"מ לחסוך בדלק.

המח"ט מבקש אש ארטילרית על 8196 ו-8188.

58:18: מג"ד 3 מדווח על טיהור מוצבי זעורה.

קמב"צ חטיבה 8 מנסה לברר עם קמב"צ 1 מה מקום הגדוד ומודיע לו שהחפ"ק נמצא באל-מיס והוא בדרכו לקלע.

קצין אג"מ אומר לקמב"צ להיות בקשר אלחוטי עם 1 (או זווית), שנמצא בחלק הדרומי של קלע.

הקמב"צ מוודא שמ"פ ז' נמצא בקלע ומודיע שהחפ"ק בדרך אליו.

1:03:34: המח"ט מקבל דיווח על ירידת מטוסים. כנראה לא בגזרתנו.

1:04:05: 5 מודיע לא לירות צפונה מתל פאחר. המח"ט שואל האם 5 זה רפי (מוקדי) ומקבל תשובה שלילית.

הקלטת הקשר חלק 2 – חבירת החפ"ק לגדוד 129

00:10: 3 (גדוד 121) מדווח לקצין אג"מ על הימצאותו בזעורה.

00:50: זווית קורא ל-1.

02:10: קמב"צ חטיבה מדווח לקצין אג"מ על הרבה פצועים בקלע מגדוד 129 ושגם רופא לא נמצא במקום. יש להזעיק הליקופטר.

קצין אג"מ מטפל בנושא, שואל את הקמב"צ האם בוצעה חבירה עם פלוגה ז'. הקמב"צ מדווח על חבירה פיזית עם פלוגות ו-ז.

ליעד בקלע הגיעו שני טנקים מכל הגדוד, של המ"פ נתי גולן ושל המ"מ נחום גנצרסקי מפלוגה ו'.

לוח הזמנים לפי מח' היסטוריה במשהב"ט[1], 9 ביוני 1967

10:00 – יציאה מכינוס

11:30 – מעבר הגבול

12:20 – גמר כיבוש גור אל-עסכר ונעמוש ע"י גדוד 129

13:15 – כיבוש סיר א-דיב ע"י 129

13:40 – גדוד 377 נכנס לתוך זעורה

14:00 – פלוגה ראשונה עוברת את מחסום הקוביות שלפני קלע

15:30 – גדוד 129 עובר את מחסום הקוביות שלפני קלע

16:45 – שישה טנקים כובשים את קלע, ארבעה נפגעים, חלק מאנשי הצוות תופסים מחסה בתעלות

17:15 – החפ"ק וגדוד 377 עוברים דרך אל-מיס בדרך לקלע

17:45 – נתי ונחום יוצרים קשר עם המח"ט, נחום מציע למח"ט שהקמב"צ איתמר יגיע  רגלית ויחבור אל הטנקים

18:20 – חבירת החפ"ק לגדוד 129 בקלע

חלק מצוות חפ"ק 8 בצילום בקלע [איתמר בן דוד]

מתי נודע למח"ט שגדוד 129 נמצא בקלע ולא בזעורה?

גדוד 129 יצר מגע אש עם מוצבי ג'בב אל-מיס ומוצבי קלע המערביים, כאשר באותו זמן חשבם המג"ד בירו למוצבי זעורה, וכך אף דיווח למח"ט. גם מדיווחי קציני הגדוד, הם סברו שהם נלחמים בזעורה, או שלא ידעו כלל היכן הם נמצאים.

המג"ד מדווח לאחר מעשה שרק כשביקש אש על קלע והאש ירדה על יעד אחר (על זעורה, אבל זאת המג"ד לא יכול היה לדעת),רק אז הוא הבין שהוא נמצא מול קלע.[2] יש לציין שהמג"ד נפצע כבר בשלבים הראשונים של הקרב וכנראה לא העביר את המידע הזה למפקדי הכוחות.

המח"ט דיווח לאחר הקרב שכאשר נודע לו שגדוד 129 נמצא בקלע, הוא החליט למרות זאת להמשיך במשימה לזעורה עם שאר הגדודים.[3]

זחל הפיקוד של המח"ט הוביל את החטיבה על הציר מסיר א-דיב לזעורה, כשלפניו לא היה שום כוח אחר. הגדודים 377 ו-121 נעו אחרי החפ"ק.[4]

מפיענוח הקלטת

דקה 08:52: המח"ט מקבל דיווח שבירו נפצע. מנסה להשיג את נתי, מ"פ ז', אך לא מצליח.

19:45: מ"פ הסיור, רפי מוקדי, מודיע למח"ט שהוא על טנק המג"ד ומקבל פיקוד על הגדוד.

21:25: המח"ט ממנה את מוקדי למפקד גדוד 129.

23:26: המח"ט מזהה שגדוד 129 סטה דרומה ומורה למוקדי למשוך לכיוון ציר הנפט צפונה.

36:25: קצין אג"מ מדווח ל-3 שכוחות של 1 נמצאים באל-מיס. 3 שנמצא באותו שלב כשני ק"מ צפונה מאל-מיס, עונה שהוא לא רואה את הכלים האלו. כידוע, גדוד 129 נלחם כל העת בקלע מצפון מערב לדרום מזרח, אך יתכן ומרחוק זוהו הכוחות כאילו הם באל-מיס, שנמצאת כשני ק"מ צפונית לקלע וכקילומטר מזרחית מסיר א-דיב.

42:19: המח"ט נמצא במוצבי זעורה הדרומיים לאחר הקרב שניהל במקום.

44:20: המח"ט מנסה לאתר את מקומו של 1 שלא עונה. קצין אג"מ מדווח ש-1 נמצא צפון מערבה מסוכיך, שזה צפונית לקלע. לא ידוע ש-1 הגיע לאיזור זה כי הוא היה בלחימה בקלע. אין כל דיווח ברשת על הקרבות בקלע.

48:15: קצין אג"מ חוזר על הדיווח ש-1 נמצא בין קלע לבין סוכיך.

 • מתקבל כאילו 1 כבר עבר את קלע לכיוון מזרח!

49:53: מגיעים דיווחים שגדוד 129 נמצא בקלע ומנהל קרבות קשים. מדווח למח"ט על הרבה נפגעים. המח"ט נמצא בקשר עם קמב"צ 129 ושואל אותו – "אם יורים עליו". אין תשובה ברשת.

58:18: החטיבה בתנועה מזעורה לקלע, עוברת דרך אל-מיס.

1:03:54: המח"ט מודיע לקצין אג"מ שהוא נמצא בקלע (לאחר שבוצעה חבירת כוחות).

 • בספר "להסיר את האיום" מסופר שקצין אג"מ, אמנון רשף, שימש מקשר בין המח"ט לנתי, מ"פ ז'[5]. מדיווחי הקשר נראה באופן ברור שקצין האג"מ החטיבתי, שהיה בקיבוץ עמיר מעבר לקו הירוק החטיבתי, לא היה מעודכן על מצב הגדוד כמעט עד סוף הקרב. ידוע גם שקצין האג"מ לא נשמע ברשת הגדודית.

******************

[1] "להסיר את האיום", המערכה בזירה הסורית במלחמת ששת הימים, משהב"ט/מודן, 2017

[2] דו"ח המג"ד לאחר המלחמה

[3] "להסיר את האיום", עמ' 228

[4] שם

[5] עמ' 227

—————————————————————-

לכתבה רשת הקשר של חטיבה 8 חלק א' – לחצו כאן

לכתבה רשת הקשר של חטיבה 8 חלק ב' – לחצו כאן

31 מחשבות על “מברג מפענח את הקולות

 1. ברשת הקשר חלק א' יש אכן מספר דיווחים שמהם אפשר להבין שמח"ט 8 אינו יודע היכן גדוד 129.

  למשל כפי שציין בן דוד: המח"ט במבואות זעורה פונה למפקד גדוד 129 – "האם אתה רואה אותי?".

  בהמשך מודיע המח"ט שהוא נמצא על 9101 9102 לכיוון 8196 – כלומר במוצבי זעורה הדרומיים עם הפנים דרומה, הוא ודאי משתומם מאוד מדוע הוא לא רואה זכר לגדוד 129 כפי שמשתמע זמן קצר לאחר מכן: "1 כאן 20, איפה אתה נמצא?". תשובת קצין אג"מ היא יותר ממדהימה: 129 נמצא בסוכיך!

  המח"ט שכנראה לא מאמין למשמע אוזניו: "1 אמור שנית איפה אתה נמצא?".

  קצין אג"מ ממקום שהייתו ליד קיבוץ עמיר צופה במשקפת ומזהה כנראה את גדוד 129 צפונה מקלע (או שהוא מבין זאת מהאזנה לדיווחי הרשת של הגדוד), בעוד שהרמ"ט דן לנר ממקום תצפיתו מדייק קצת יותר – מערבה מקלע.

  על כל פנים בדקה הבאה המח"ט מבקש מקצין אג"מ לאתר לו את מקומו של 1, ובכך למעשה נראה שאיתמר בן דוד צודק בדבריו: רק לאחר כיבוש זעורה המח"ט מבין לאן נעלם גדוד 129.

  אהבתי

  • המשך:

   מח"ט לא יודע איפה גדוד תחת פיקודו? אלה דברים שעלולים לקרות בקרב, וזה מה שקרה בקרבות חטיבה 8 ב-9.6.67, אבל מטריד מאוד שאחרי המלחמה מסופר סיפור אחר.

   במסיבת עיתונאים סיפר אלברט: "כאשר הסתבר שהכוח המוביל הזה נמצא במגע עם טנקים אס.יו-100 ועם תותחי נ"ט, ועובר וחולף ולוחץ דרך מחסומי נ"ט בדרך לקלע, היה ברור שאין טעם למשוך את כל החטיבה אחר הכוח הזה, ולכן הפניתי את שאר הכוח צפונה על ציר מקביל".

   ובספר סיכומי קרבות הרמה שערכה מחלקת היסטוריה מ-1974 נכתב: "כאשר גם המח"ט נוכח בטעותו של גדוד 129 הוא החליט לאפשר לו להמשיך בלחימה על מוצבי קלע ולהפנות את יתר הגדודים למשימה המקורית, לכיוון זעורה. המח"ט ביקש וקיבל את אישורו של הרמ"ט הפיקודי דן לנר להחלטתו".

   כלומר, לפי דברי מנדלר ולפי סיכומי צה"ל הרשמיים המח"ט ידע כבר בציר הנפט בכפר סיר א-דיב איפה גדוד 129. הוא יודע שגדוד 129 נע בדיוק ממזרח לו, והוא מקבל החלטה לפנות צפונה אל זעורה למשימה המקורית ולא להמשיך אחרי גדוד 129 ולסייע לו.

   מנדלר אף מתאר זאת בסיור מפקדים ברמה ב-1968. שימו לב לדבריו: "ב-12:30 בירו בסיר א-דיב עם הגדוד שלו. החפ"ק בצומת סיר א-דיב עם ציר הנפט. הטעות מתבררת. נמצאים תחת אש רצינית של מערך קלע. בירו מתחיל לתמרן לעבר קלע. הוא נפצע פעם ראשונה, מחזיק מעמד. אני מאתר מה כאן קורה, הפיקוד מתערב 'מה קורה?'. מאתרים שבירו במגע עם קלע. ואז ההחלטה שלי, אישור של הרמ"ט: גדוד 129 תוקף את קלע חזיתית. יתר החטיבה עם החפ"ק פונים צפונה, עולים על ציר הנפט ורצים למשימה המקורית – זעורה".

   מצד אחד אין ספק בדיווחי הקשר שאנו שומעים במו אוזנינו: המח"ט מדווח בקשר שהוא בזעורה ומברר שוב ושוב ושוב איפה גדוד 129. הוא סובר שגדוד 129 ממש כאן מתחת לאף שלו, בזעורה, כפי שמספר הקמב"צ איתמר בן דוד.

   אז איך מסופר אחרי המלחמה סיפור לגמרי שונה?

   האם לפנינו סיפור שמעוות את המציאות, או מסלף? לא רוצה להשתמש במושגים קשים יותר. מנדלר מספר שהוא ידע שגדוד 129 נלחם בקלע, הרמ"ט משתף פעולה עם הגרסה הזו ועימו גם אלוף פיקוד צפון ועימם גם מחלקת היסטוריה, הכל כדי להראות שהחטיבה על אף הטעות בתנועה היתה בשליטה וכל ההחלטות התקבלו תוך ידיעה ברורה איפה נמצאים הכוחות.

   מבחינת חקר העובדות זהו מצב מטריד שמעלה שאלות רבות.

   אהבתי

   • ובכל זאת, לפני שחורצים את דינם של המח"ט והרמ"ט, הנה עדות שעשויה לחזק את גרסתם:

    עדות מ"מ מפלוגת הסיור כפי שהובאה בזמנו ע"י מחלקת היסטוריה: "כשהגענו לחלק העליון של סיר א-דיב, ליד עמוד חשמל שעל הדרך, ראינו שמוציאים את בירו מן הטנק שלו כשהוא פצוע בלסת. רפי עלה על הטנק. עליתי איתו, עזרתי לו ללבוש את האוזניות ומערכת החזה. רפי הודיע בקשר שקיבל את הפיקוד על כוח הטנקים א'. קפצתי מן הטנק, שלחתי את הג'יפ שלי עם הנווט שנכשל בניווט לפנות את בירו, שאיבד הרבה דם. חזרתי איתם קטע דרך עד לתחילת הכפר סיר א-דיב. שם ירדתי והמתנתי כדי לכוון את הכוח העולה, כי היה מרחק ניכר בין טור הטנקים של כוח הטנקים א' לבין הכוח שנע אחריו. כשהגיע זחל"ם הפיקוד עליתי עליו ודיווחתי למח"ט על הטעות בניווט הטנקים".

    ראו כאן – https://naamoush.wordpress.com/2015/07/18/%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-8/

    כלומר, מגרסה זו עולה שהמח"ט ידע בסיר א-דיב על הטעות ומבין שגדוד 129 עלה ונלחם לכיוון קלע.

    אהבתי

 2. לחפש ברשת קשר פיקוד צפון האם ישנם חלופי דברים בין המח'ט 8 לרמ'ט ששם הוא מבקש אישור לעזוב את גד'129 לנפשו ולתקוף בזעורה
  זה יפתור את הפרובלמה

  אהבתי

 3. המסח הקצה את כל הארטילריה לאברמסון לירי על קלעה ובנותיה. לפני שהוא עלה על זעורה הוא לקח ממנו חלק מיחידות האש לטובת זעורה. אז החפק ידע או לאו היכן 129?

  אהבתי

 4. טענה מעניינת בני.

  בשלב כלשהו בין סיר אדיב לזעורה על דרך הנפט מורה אלברט על הפגזה על זעורה.

  ברור שאין מרככים יעד כאשר אתה חושש / חושד שכוחותינו עליו ( קרי גדוד 129).

  גם כאשר אלברט מגיע לדרך הנפט בסיר אדיב, קשה להימנע מכך שהוא שומע את קולות הירי המגיעים ממזרח לו. ( כיוון קלע )

  גם הוראותיו לרפי מוקדי למשוך צפונה יותר מרומזים על כך

  מעניינת תחלופת הקולות הללו מקלטת חלק א'

  " מוקדי [דקה 23:26]: אני מטפס למעלה, אתר את מקומי, עבור.

  מנדלר: כאן 20, הכפר הזה מימין זה 8183, אנחנו צריכים למשוך אחריו צפונה, עבור.

  […]

  כאן 20 חיובי, אתה 1, עבור.

  … תתקדם מיד אחריי, עבור.

  4 כאן 20, הודעה עבור.

  תתקדם מיד אחרי כלומר יודע כי גדוד 129 לא לפניו.

  מיד אחרי זה אלברט מתחיל לזרז גם את הגעת גדד 377

  אהבתי

  • זאת גם המסקנה שלי. בשלב ראשון, בירו, מג"ד 129 מבקש ארטילריה על היעד שמשם יורים עליו. הוא חושב שהוא בזעורה. כשהוא נוכח לדעת שהוא לא מקבל אש על קלעה, הוא מתחיל להבין שהוא לא נמצא בזעורה, אבל לפי עדות הקציני הגדוד, הוא לא יודע איפה הוא.
   לאחר שבירו נפצע, אלברט המח"ט מורה לרפי מוקדי להוביל את הגדוד צפונה. הוא רואה שהגדוד סטה דרומה ולכן רוצה לתקן.
   כשהחטיבה מגיעה לזעורה, יש עדיין ארטילריה שמסכנת את כוחותינו והמח"ט מורה לחדול אותה.
   לפני שכוחותינו נכנסים לזעורה, המח"ט מבקש אש לריכוך זעורה. לפי הלו"ז שבקלטת, רק כשהגענו לפני זעורה, הבנו שגדוד 129 אינו נמצא לפנינו. זו גם הסיבה שהמח"ט מזרז את גדוד הטנקים השני לכבוש את היעד. אגב, גד' 129 היה צריך לחפות לכיוון זעורה לא לכבוש אותה.
   איתמר

   אהבתי

 5. מוקדי: אני מטפס למעלה, אתר את מקומי, עבור.
  מנדלר: כאן 20, הכפר הזה מימין זה 8183, אנחנו צריכים למשוך אחריו צפונה.

  רגע של פליאה: מ"פ הסיור לא יודע את מיקומו? והרי מכל הכוחות הוא הראשון שחייב וצריך לדעת את מיקומו המדויק. וכאן המח"ט הוא זה שמכווין אותו.

  פספסתי משהו או שלא הבנתי?

  אהבתי

 6. בתגובות למעלה הצביע שלמה על מצב מטריד שמעלה שאלות רבות מבחינת חקר העובדות: מח"ט המספק גירסה הזוכה להסכמת הרמ"ט, אלוף הפיקוד ומחלקת היסטוריה, כל זאת בשעה שהקלטות הקשר מספרות לכאורה משהו אחר. מצב זה הביאו להעלות שאלה לגבי גירסת המח"ט וכו': "האם לפנינו סיפור שמעוות את המציאות, או מסלף? לא רוצה להשתמש במושגים קשים יותר". לאידך, שלמה אף הוסיף וציין: "ובכל זאת, לפני שחורצים את דינם של המח"ט והרמ"ט, הנה עדות שעשויה לחזק את גרסתם" – וכאן ציטט מדבריו של ישראל זוהר.

  עד כאן קיצור מתוכן הדברים.

  לכאורה, אם נרצה לדחות את העדות המחזקת, נוכל להתפס על דבריו של זוהר "דיווחתי למח"ט על הטעות בניווט הטנקים" (ובפרט שנוספה בהם דעתו על "הנווט שנכשל בניווט"), כמכוונים רק על הטעות שנעשתה באזור נעמוש, שם במקום לפנות מזרחה המשיכו דרומה [טעות שאמנם כבר נכתב עליה כל-כך הרבה בבלוג, אך אי-אפשר שלא להביע תמיהה רבתי על אי-איזכורה, ולו רק במילים ספורות, בפוסט הנוכחי!], ולאו דווקא על הטעות שנעשתה בסיר א-דיב, שם במקום לפנות צפונה המשיכו ישר.

  אבל, דומני ואי-אפשר לשער שזוהר, מ"מ בסיירת, לא יטרח לעדכן את המח"ט גם על המצב *העכשווי*, שהכוח המשיך מזרחה, חצה את דרך הנפט, תמורת לפנות בה צפונה לעבר היעד המתוכנן.

  זאת ועוד: לפי המסופר בפוסט הנוכחי "חפ"ק החטיבה הגיע גם הוא לצומת[*] סיר א-דיב, ומשם פנה שמאלה, צפונה, לכיוון זעורה", סביר להניח [אני כותב זאת בהסתייגות מה, שכן אינני רוצה לקבוע זאת בוודאות. צריך בדיקה בשטח] שמהצומת הזו יכל המח"ט *לראות בעצמו* שיש טנקים שלו שנמצאים באזור שמזרחה לצומת.

  [* הערה: האמור על הגעת החפ"ק לצומת הזו, שונה מהמובא בפוסט מס' 377: "על-פי דבריו כאן של הקמב"צ בן-דוד, באיזור עוקדה הם ירדו מהדרך ונעו על טראסות לכיוון כללי צפון-מזרח, התחברו לציר הנפט במרחק משוער של כקילומטר אחד צפונית לסיר א-דיב, ונעו צפונה אל זעורה". ציטטתי את הדברים בפוסט 416, וראו בדברים הנכוחים שכתב שם ישראל הוברמן (4 בספטמבר 2017 בשעה 12:03). האמור בפוסט הנוכחי שב איפוא ומתקן את המופיע בפוסט 377]

  לאור כל הדברים הללו, אינני מבין מדוע שלא לאמץ פתרון קל לישוב השאלה מהנשמע בהקלטת הקשר:

  הרי גם מהקלטת הקשר ברור שאחרי שהמח"ט הורה למפקד הכוח, מוקדי, למשוך צפונה עם הכוח לעבר היעד המתוכנן, לא התקבלה כל ידיעה על כך שמוקדי לא הצליח במשימתו (אף טנק מהגדוד לא נסע אחריו, והוא עצמו נהרג בקרב, זמן לא רב לאחר פניית הסולו שלו עם הטנק צפונה, לא על דרך הנפט, אלא בשטח שמזרחית לו).

  אפשר איפוא, ולמרות הידיעה על לחימת טנקים בקלע, הרי שפנייתו של המח"ט צפונה בדרך הנפט באה מתוך מחשבה שלפניו בכיוון לזעורה נמצא *חלק* מגדוד 29, שבראשו (כך חשב המח"ט) מוקדי, המבצע את ההוראה שניתנה לו (ולכן הופתע המח"ט, כעדות הקמב"צ, כשהחפ"ק שלו הגיע ראשון לזעורה והתברר לו שלפניו אין שום כוח).

  אפשר וזו הייתה כוונת המח"ט כשסיפר באותה מסיבת עיתונאים, שנערכה ביוני 67' [פוסט 347]: "כאשר הסתבר שהכוח המוביל הזה נמצא במגע עם טנקים אס.יו-100 ועם תותחי נ"ט, ועובר וחולף ולוחץ דרך מחסומי נ"ט בדרך לקלע, היה ברור שאין טעם למשוך את כל החטיבה אחר הכוח הזה, ולכן הפניתי את שאר הכוח צפונה על ציר מקביל". כלומר, אפשר והאמור על הפניית "שאר הכוח" מכוון להוראה שנתן למוקדי (לעזוב את קלע ולקחת אחריו את שאר הגדוד). יצויין גם המח"ט לא סיפר כאן שהחפ"ק שלו הוא הראשון שפנה כשרק אחריו יתר החטיבה.

  אכן, בסיור מפקדים שנערך שנה אח"כ, ב-13 ביוני 68', מופיע כבר שינוי קל בדברי המח"ט: "ואז ההחלטה שלי, אישור של הרמ"ט: גדוד 129 תוקף את קלע חזיתית. יתר החטיבה עם החפ"ק פונים צפונה, עולים על ציר הנפט ורצים למשימה המקורית – זעורה". כלומר, הוא כבר איננו מזכיר את הוראתו למוקדי. איני יודע לומר אם לא זכר, או שסתם לא דייק. כך או כך, יתכן ובעקבות דברים אלו נכתב בספר של מחלקת היסטוריה, מ-74', כי "כאשר גם המח"ט נוכח בטעותו של גדוד 129 הוא החליט לאפשר לו להמשיך בלחימה על מוצבי קלע ולהפנות את יתר הגדודים למשימה המקורית, לכיוון זעורה. המח"ט ביקש וקיבל את אישורו של הרמ"ט הפיקודי דן לנר להחלטתו".

  קיצורו של דבר: התיאור המתבסס על דברי המח"ט אכן לא מדוייק, אך יש בו גרעין של אמת.

  אהבתי

  • כתבת: "…סביר להניח שמהצומת הזו יכל המח"ט *לראות בעצמו* שיש טנקים שלו שנמצאים באזור שמזרחה לצומת".

   אי אפשר לראות ממקום זה של דרך הנפט מה נעשה בסיר א-דיב ממזרח, מעבר לכ-200 המטר הראשונים של הדרך שעולים ואז הדרך נעלמת מהעין. מלבד מספר בתים הקרובים לדרך הנפט אי אפשר לראות יותר, אלא רק את הרכס העליון (תל זעתר, מוצב מרגמות) שעליו גם יושב קלע. למעשה שטח של כ-1.5 ק"מ ויותר שהולך מזרחה מוסתר למי שנמצא בנקודה זו של ציר הנפט בסיר א-דיב. כשאלברט הגיע לשם גדוד 129 נמצא בשטח הזה, חלק עלה לכיוון 8173 – גם את זה לא כל כך אפשרי לראות מדרך הנפט, ולמעשה השטח כמו בלע את גדוד 129.

   לא יודע מה היה מצב הגדוד מבחינת הלחימה כשהמח"ט הגיע לדרך הנפט. אולם נראה שחילופי האש לא היו באותו רגע רציניים במידה כזאת שיגרמו למח"ט סקרנות לבדוק מאיפה זה בא, מה קורה ומי יורה. הוא פשוט פנה צפונה ומיהר לצמצם טווח אל המשימה המקורית.

   לפי הקולות בקשר אני נוטה לכיוון שהמח"ט לא הבין את תמונת הקרב לאשורה והאמין שגדוד 129 נלחם בזעורה.

   אהבתי

   • אוקיי, אם אי-אפשר לראות, אז אי-אפשר. הבנתי מהנכתב למעלה שמהשטח שליד קיבוץ עמיר אפשר היה לזהות במשקפת את השטח ["צפונה מקלע"? מי נמצא שם?], ושהרמ"ט מהמיקום שלו יכל לראות את גדוד 129 "מערבה מקלע". תזכיר לי בבקשה איפה היה הרמ"ט שהוא הצליח לראות את השטח שאי-אפשר לראות מהצומת עצמה?

    וגם, כתוב בבקשה הסבר קצר למשפט המסיים: המח"ט "האמין שגדוד 129 נלחם בזעורה". האם כוונתך לומר שהוא חשב שמוקדי הצליח למשוך אחריו את כל הגדוד שעבר כולו למלחמה בזעורה?

    אהבתי

    • צפונה מקלע – איזור ג'בב אל מיס וסוכיך. קצין אג"מ בחפ"ק באיזור עמיר זיהה כנראה לפי העשן והאבק שגדוד 129 נלחם שם. הרמ"ט בזמן הזה היה אמור להיות בסביבת גבעת האם, מהאיזור הזה יש מבט אלכסוני (נוח יותר מעמיר) על איזור לחימת 129 ולכן הרמ"ט מדייק יותר באשר למיקום הגדוד. מי שנמצא בשטח הלחימה עצמו לא יכול לראות ממקומות רבים מה נעשה יותר מ-300 מטר קדימה, האיזור בנוי מתאי שטח קטנים שהתצפית מהם כלפי מעלה מוגבלת.

     לגבי המח"ט שהאמין שגדוד 129 נלחם בזעורה: זה לא קשור אם מוקדי הצליח להפנות את 129 צפונה, אלא מסתמך בעיקר על דברי הקמב"צ איתמר בן דוד, וכן על העובדה שהמח"ט נע על כביש הנפט לזעורה ולא המתין לטנקים של 377. אף חפ"ק שפוי שרכוב בזחל"מים לא יעמיד את עצמו בראש כוח תוקף. העובדה שהמח"ט נסע סולו כ-4 ק"מ מסיר א-דיב לזעורה מלמדת שידע או העריך שגדוד 129 כבר נמצא שם ונלחם. למזלו של המח"ט, ממוצבי זעורה הדרומיים אין אפשרות לראות את דרך הנפט, אחרת החפ"ק הזה לא היה מגיע למעלה.

     אהבתי

 7. מצטער לקלקל את התמונה

  כבר הערתי אתמול ב 0955 בהמשך לתגובה של בני יום לפני כן.

  "בשלב כלשהו בין סיר אדיב לזעורה על דרך הנפט מורה אלברט על הפגזה על זעורה.

  ברור שאין מרככים יעד כאשר אתה חושש / חושד שכוחותינו עליו ( קרי גדוד 129)."

  גם הוראתו של אלברט למוקדי

  "כאן 20 חיובי, אתה 1, עבור.

  … תתקדם מיד אחריי, עבור."

  תתקדם מיד אחריי כלומר יודע כי גדוד 129 לא לפניו.

  4 כאן 20, הודעה עבור.

  מיד אחרי זה אלברט מתחיל לזרז גם את הגעת גדוד 377

  אהבתי

  • "תתקדם מיד אחריי כלומר יודע כי גדוד 129 לא לפניו." – – – מההקלטה לא משתמע שהאמירה הזו ("תתקדם מיד אחריי") נאמרה לגדוד 129, ובמילא אין להוכיח ממנה לגבי מיקומו של 129. בכלל, נראה שהיא נאמרה עוד לפני שהמח"ט הגיע לדרך הנפט.

   אהבתי

   • מבנה התנועה של החטיבה הוא כזה

    גדוד 129 ראשון

    אחריו החפ"ק

    אחריו

    גדוד 377 ואחריו גדוד 121.

    ברור שכאשר אומרים תתקדם אחריי אותו אחד אליו פונים נמצא אחרי המח"ט.

    כיוון שמיד לאחר המשפט שציינתי יש פניה לחינסקי (4) בקשר ) הפניה הקודמת היא למישהו אחר.

    וכיון שלפני כן יש תשדורות עם אותו ישהו אחר שזה מוקדי ההסתברות הגבוהה ביותר שהפניה היא למוקדי

    "כאן 20 חיובי, אתה 1, עבור.

    … תתקדם מיד אחריי, עבור."

    מה היה מיקומו של אלברט באותו רגע? יש לבדוק מול שאר התשדורות

    אהבתי

    • לגבי המיקום: כשאלברט אומר "הכפר הזה מימין זה 8183, אנחנו צריכים למשוך אחריו צפונה" – משתמע מכך שהוא נמצא מערבה מדרך הנפט, כאשר הכפר סיר א-דיב, שהמוצב שבו סומן במפות במס' 8183, נמצא *ברובו* בהמשך הדרך, מצד ימין [אם כי, חלק מהמוצב, כפי שמשורטט במפות, היה גם משמאל לדרך], ו"אחריו" – כלומר, אחרי כניסה *קטנה* אל שטח המוצב [=כך זה נראה במפה, כך שלמעשה זה] *בתוכו* – צריכים לפנות שמאלה, לעלות על דרך הנפט ולנסוע בה צפונה. משתמע איפוא שכאשר המשפט הזה נאמר, אלברט עדיין לא נכנס לסיר א-דיב.

     מיד אח"כ אומר אלברט למישהו [לא ברור בהקלטה מי, ולכן צויינו ברישום בבלוג שלוש נקודות … ] "תתקדם מיד אחריי".

     אם נאמר שהפנייה היא אל גדוד 129, האם אלברט חושב שהוא, המח"ט והחפ"ק שלו, נמצאים ראשונים, ואף אחד, כולל גדוד 129, לא נמצא לפניו? איך זה? האם בדרכו עד הנה הוא לא ראה שהוא אינו חולף על פני גדוד 129 שהקדים אותו?

     [כל זה, לפי המובא כאן שאלברט והחפ"ק הגיעו בסופו של דבר לצומת הנפט ובה הם פנו. ברם, לפי הגירסה הקודמת, בה נאמר כי "באיזור עוקדה הם ירדו מהדרך ונעו על טראסות לכיוון כללי צפון-מזרח, התחברו לציר הנפט במרחק משוער של כקילומטר אחד צפונית לסיר א-דיב", אז האמירה על סיר א-דיב שנמצא מימין, יכולה להאמר בהגעה אל דרך הנפט, ואז גם אפשר שהאמירה "תתקדם מיד אחריי" היא אכן אל גדוד 129, שנמצא אכן מאחור = מדרום].

     "כיוון שמיד לאחר המשפט שציינתי יש פניה לחינסקי (4 בקשר) הפניה הקודמת היא למישהו אחר" – – – לאו דווקא. וכי בלתי-אפשרי להניח שמדובר בפנייה *כפולה* אל חינסקי? וכי חסרות אמירות כפולות בקשר?

     אהבתי

     • כאשר מישהו אומר הכפר מ ימין משמע הוא לא לפניו אלא נמצא כשפניו צפונה ולכן הכפר נמצא מימינו.

      לגבי הירידה מעוקדה על הטרסות.

      איתמר בן דוד שולל זאת בתגובה שלו מיום 4.9.17 שעה 1050 בפוסט 416 "מחפשים את הבור".

      אלברט לא חלף על פני גדוד 129 , כי הגדוד עלה מסיר אדיב מזרחה, לכן הוא מבקש ממוקדי למשוך צפונה לעבר זעורה.

      אהבתי

      • אוקיי, דומני ואני מבין מה אתה רוצה לומר, ועדיין, לא הכל מסתדר אצלי…

       בכותבך על שמישהו ש-"נמצא כשפניו צפונה", האם כוונתך לומר: נמצא על דרך הנפט (קצת צפונה מהצומת, הנמצאת בתוך הכפר)?

       ההגדרה כאילו מי ש-"נמצא כשפניו צפונה ולכן הכפר נמצא מימינו", בכלל לא מדוייקת. כשנמצאים על דרך הנפט עם הפנים צפונה, הרי ששטח המוצב של כפר סיר א-דיב נמצא פחות-או-יותר משני צידי הדרך, כלומר, הן מימין והן משמאל. חוץ מזה, לא ברור לי, איפה בדיוק נמצא ה"ימין", כאשר הפנים לצפון, או כאשר מסתובבים אחורה כלפי הכפר?

       חוץ מזה, הרי חוץ מהציון לצד ימין ("הכפר הזה מימין זה 8183"), יש המשך למשפט: "אנחנו צריכים למשוך אחריו צפונה". אז איך אפשר לומר שמדובר על מישהו ש*כבר נמצא* כשפניו צפונה?

       אהבתי

 8. מחריד לחשוב מה עובר בראש על מפקד חטיבה שמגיע למקום הלחימה ונוכח שגדוד שלם נעלם כמו בלעהו האדמה.. ברצוני לשאול את איתמר אם הינו זוכר תגובה ראשונית של המפקד חטיבה אחרי שגמר לשפשף העיניים בתמהון ומה הדבר הראשון שהוא עושה ? מה אומרים למפקדים מעליו שנעלם גדוד תחת פיקודך?
  נועם

  אהבתי

 9. קשה לענות מה עלה בראשו של המח"ט 50 שנה אחרי.. קח בחשבון שתנועת החפ"ק מסיר א-דיב לזעורה זה מכס. 20 דקות, זה כ4 ק"מ ולמח"ט היו עוד כוחות לנהל ולפקד. בנוסף הגדוד היה ללא מפקד והנסיונות להתקשר עם נתי לא צלחו כי גם נתי היה תחת אש כבדה והרבה נפגעים..
  מה שצריך לשאול זה איך קרה שבאותו זמן שגד' 129 נלחם בקרב גבורה, שאר החטיבה הייתה עסוקה בטיהור מוצבי זעורה וכמעט ולא היו לה נפגעים.
  בדיעבד כולנו חכמים ואסטרטגים גדולים.
  איתמר

  אהבתי

 10. אחרי 50 שנה שוב מנסים לתת פירושים בדיעבד. כבוד ליהודה ארזי שהגיב במקום אחר!!
  כולם עשו את המיטב אז ב9.6.67 אולם ברור שמוסה קליין לא טעה בניווטו. חטיבה 8 כן. וזה תוקן ע"י פלוגות השריון של גדוד 377 שהיו בשטח לפני המלחמה ובימי הכוננות מרגע שיצאו מכורדני 18.5.67 היו בין היחידים בשטח הנכון דרומה וצפונה מגבעת האם גם בחמישה ימי לחימה ראשונים עד 9.6.
  רשת הקשר לא נותנת תמונה על הנעשה בלחימה בשטח זה אלא בנקודות אחדות בלבד.
  גדוד 377 והמגד אמנון חינסקי ז"ל ומפקדי פלוגותיו היו אלה שהגיעו נכון לקלע וזעורה עם המ"פים נויפלד ז"ל, עמי לב טוב ז"ל, בנצי פדן ז"ל שהוביל את כולם ליעד. ויודה ארזי שיזכה לחיים ארוכים.
  זה צה"ל של אז, גיבורים וגבורות ולהם מגיעה התהילה מבלי להשמיץ כוחות אחרים שהיו בשטח אבל לא במקום הנכון.

  ברוש עזרא מ"מ 3 פלוגה ז' גדוד 377 עם גדוד 12!!!

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s