הארטילריה בחטמ"ר 3

איך התפרסו גדודי הארטילריה במלחמת ששת הימים בגזרה הצפונית, מאיפה תצפתו, לאיזה מטרות ירו, כמה תחמושת הוציאו * וגם: ההרוג ורשימת הפצועים מאש נ"ס סורית * דו"חות מסכמים של מיפקדת חת"מ בפיקוד צפון ושל המג"דים נתי שרוני [871] ומשה פלד [402] 

תותחן 155 בפעולה בחזית הסורית, יוני 1967 [צילום: במחנה / ארכיון צה"ל]

כתבה זו מפרטת את היערכות גדודי הארטילריה לאורך גבול סוריה בתקופת ההמתנה. מדובר בהיערכות הגנתית שהוכרזה החל מתקופת ההמתנה לקראת סוף חודש מאי 1967 ועד לסיום המלחמה [מבצע "רוגל"].

בנוסף אנו מביאים כאן שני דו"חות של גדודים 871 ו-402. את סיכומי שני המג"דים בקולם פרסמנו בעבר (ראו קישורים בגוף הכתבה) וכעת אנו מביאים את הדו"חות המסכמים שלהם בכתב, כפי שהוגשו לקצין תותחנים ראשי ולקצין תותחנים של פיקוד צפון.

מקור החומר: ארכיון צה"ל.

הדו"ח של סא"ל נתי שרוני, מג"ד 871 שהיה מפקד הסיוע של חטיבה 8 בכיבוש זעורה וקלע, מאפשר לבצע הצלבות עם רשימת מטרות ההעסקה שקיבל ושעות הטיווח, ולהעמיק בהשתלשלות עניין הטעות בשיבוש התנועה. הירי הארטילרי לזעורה, ע"פ בקשת הקש"א, היה זה שגילה לחטיבה את מיקומה.

דו"ח ארטילריה פיקוד צפון לתקופת ההמתנה – כללי

במסגרת "רוגל" היו אמורות שתי חטיבות חי"ר ועוד גדוד שריון פיקודי להחזיק את הקו, כשאת עיקר מערך ההגנה מספקת הארטילריה. שלב א' כלל תנועה ותפיסה של המערך, שלב ב' התארגנות במערכים.

הסד"כ הארטילרי שעמד לרשות פיקוד צפון בגזרה הסורית:

 1. גדוד תומ"ת 871.
 2. תומ"ת 827.
 3. גד"ש 402.
 4. גד"ש 828.
 5. מכמ"ת 334.
 6. גמ"כ 337.
 7. גונדת איכון 412.
 8. פלגת זרקורים.
 9. גנ"מ 203.
 10. 3 סוללות דגם א' של חטיבה 37.

בפקודת הסיוע הארטילרי נאמר כי בגזרת חטמ"ר 3 יתפרסו חמישה גדודים, גונדת איכון ושתי סוללות נ"מ, תוך שמיפקדת אגד 212 וחפ"ק תמר ע"י מס"ח 3 יתפסו מקום במיפקדת גבע – מוצב פיקוד צפון. שלוש סוללות נ"מ נפרסו באיזור מפרץ חיפה.

הצבת הגדודים הארטילריים יהיו מכוונים מראש על סוללות אויב. לכל אלה נוספו עשר עמדות תצפית קרקע ושתי תצפיות אוויר.

פריסת גדודי הארטילריה בגזרת חטמ"ר 3

טבלה הקצאת סיוע

קישור:

א) מפקד אגד באוגדה 36 אל"מ ברוכין (מפקד אגד 212).

ב) מס"ח חטיבה 1 מג"ד 334 סא"ל אלי עשת.

ג) מס"ח חטמ"ר 3 – מג"ד 337 סא"ל דבון.

ד) מס"ח חטיבה 37 – מג"ד 827 סא"ל חיים ירקוני.

תצפית אוויר

א) מסו"ל מגד"ש 402 בכנף 1 מוכן להמראה לפי פקודה.

ב) מג"ד 402 יימצא במחנה הקבע ויהיה מוכן לדלג לכנף 1 לפי פקודה.

155 בפעולה [צילום: לע"מ]

תצפיות קרקע

עמדות ארטילריה

דו"ח מג"ד 871: פעילות מבצעית, העסקת מטרות והישגים

המג"ד נתי שרוני

גיוס

פקודת הגיוס התקבלה ביום ו' 19 מאי 67 כאשר:

א) צוות גיוס ראשוני גויס החל בשעה 17:00.

ב) הפצת צווים החל בשעה 19:00.

ג) איסוף החלוץ החל ביום 20 מאי שעה 01:30.

ד) איסוף הגוף העיקרי החל בשעה 06:00.

תוצאות ההתייצבות:

א) מתוך מצבה של 290 איש נשלחו 281 צווים מאחר:

3 בשלבי גריעה, 1 נפטר, 1 גויס ליר"מ.

ב) התייצבו מתוך 281 – 276 חייל כאשר: 4 חולים, 1 מגויס ע"י יר"מ, 6 שוחררו (4 מסיבות רפואיות ו-2 ע"י המת"פ).

שה"כ שירתו בגדוד בשירות פעיל 307 חיילים. אחוז התייצבות מקריאת הגדוד: 98 אחוז.

הגדוד היה מוכן ליציאה ביום 20 מאי 67 בשעה 16:00 כאשר קבוצת סיור גדודית היתה מוכנה בשעה 12:30.

פעילות מבצעית

תיאור המשימות

בשלבים השונים למן גיוס הגדוד הוטלו על הגדוד המשימות הבאות:

 1. סיוע כללי בגזרת חטמ"ר 3 תוך כוננות מיידית לפריסת פתע בחירבת שורה מול אפשרות תקיפה גדות ע"י הסורים – עד יום ה' 25 מאי 67.
 2. פריסת סדן בגזרת חטמ"ר 3 (מבצע רוגל) בכפיפות לפיקוד ובסיוע ישיר לחטמ"ר 3, החל ביום 25 מאי 67.
 3. פריסת סדן וכוננות למקבת החל ביום 27 מאי 67.
 4. סיוע למקבת החל ביום ו' 9 יוני 67.

עקב חשש להפגזת ישובים כבר ביום הגיוס הוכנסה סוללה ראשונה, שהתייצבה לכוננות מיידית על ידי במשימת השבת אש נ"ס לפי פקודה כבר החל ביום 20 מאי 67 שעה 1200.

למשימת סדן וכוננות למקבת פוצל הגדוד והעביר את סוללה ב' תחת פיקוד חטמ"ר.

פריסת גדודי ארטילריה [מספרי הגדוד בלבן] בגזרה הצפונית של חטמ"ר 3 – לחצו להגדלה

פריסת ארטילריה גזרת מרכז חטמ"ר 3

פריסת ארטילריה בגזרת דרום חטמ"ר 3

מועדי פריסה

פריסת הגדוד לראשונה בפיצול כאשר הגדוד פחות סוללה א' בעמדת כפר הנשיא וסוללה א' בעמדת שדה נחמיה. הפריסה בוצעה ביום ה' 25 מאי 67 כאשר הגדוד מוכן בשעה 2345 וסוללה א' בשעה 260100 (התנועה על שרשראות), מוצבים על מטרות 7112, 6106, 9210.

ביום שבת 27 מאי דילג הגדוד מעמדת כפר הנשיא כאשר סוללה ג' הצטרפה לעמדת שדה נחמיה והיתה מוכנה בשעה 280150, ואילו סוללה ב' פרסה בעמדת אוהלו והיתה מוכנה ביום א' בסביבות שעה 0300 לערך.

ביום ב' יוני דילגה סוללה ב' לעמדת תל קציר.

ביום 10 יוני 1200 דילג הגדוד פחות סוללה ב' מעמדת שדה נחמיה לקלע והיה מוכן בשעה 1720.

סוללה ב' דילגה ביום 11 יוני 0430 לעמדה בציר געש 36 (מפת מכבי) והיו מוכנים בשעה 1730.

סוללה ב' הצטרפה לעמדת הגדוד בקלע ביום ב' 12 ביוני והיתה מוכנה בשעה 1300.

ביום ב' 12 יוני 67 בשעה 1530 ניתה פקודת ירידה לפילון והגדוד הגיע לפילון בשעה 2230.

העסקת מטרות

ביום 6 יוני

שעה 0600 סוללה א' על מטרה 9210 59 – כדור ע"י מת"צ אוויר.

באותו זמן סוללה ג' על מטרה 8169א' – 55 כדורים ע"י מת"צ אוויר.

ביום 6 יוני שעה 0800 מט' 313 על מטרה 8154 ע"י מת"צ אוויר – 50 כדור.

ביום 6 יוני שעה 1100 מט' 313 על מטרה 9179ב' ע"י מת"צ אוויר – 40 כדור.

ביום 7 יוני 67:

בשעה 0800 מט' 313 על מטרה 8164 ע"י גבע – 93 כדורים.

בשעה 1445 מט' 313 על נ.צ 21502935 ע"י מת"צ אוויר – 3 כדור.

בשעה 1610 מט' 313 על מטרה 91014 ע"י מת"צ אוויר – 4 כדור.

בשעה 1615 מט' 313 על מטרה 8169א' ע"י גבע – 48 כדור.

בשעה 1715 מט' 313 על מטרה 9200 ע"י גבע – 4 כדור (הופסקנו לרגל הכנסת חיל האוויר).

ביום 8 יוני 67

בשעה 1440 מט' 313 על מטרה 9200 ע"י מת"צ אוויר – 32 כדור (מעורב מר' 51 ו-58).

בשעה 1530 על מטרה 9200 – 32 כדור (לא מבוקר).

בשעה 1600 מט' 313 על מטרה 8143 ע"י מת"צ אוויר – 4 כדורים.

בשעה 1703 מט' 313 על נ.צ 21942836 ע"י מת"צ אוויר – 4 כדורים.

ביום 9 יוני 67

בשעה 1130 סוללה ג' על מטרה 8169א' ע"י מת"צ אוויר – 24 כדור.

בשעה 1200 סוללה א' על מטרה 9106 ע"י קש"א גדוד טנקים חט' 8 (סיגר 422) – 20 כדור.

בשעה 1220 מט' 315 על מטרה 9107 ע"י סיגר 422 – 76 כדור.

בשעה 1230 מט' 313 על מטרה 9106 ע"י מס"ח חט' 8 (סיגר 401) – מטח גדודי 8 כדורים.

בשעה 1301 מט' 313 על נ"צ 21802880 ע"י סיגר 401 – 8 כדורים.

בשעה 1315 מט' 313 על נ.צ 216242830 ע"י 401 – 88 כדור.

בשעה 1400 – שנה על נתוני סיום הירי – 35 כדור.

בשעה 1510 על מטרה 8195 מט' 313 ע"י 401 – 40 כדור.

בשעה 1535 מט' 313 על מטרה 8188 ע"י 401 – 9 כדורים.

מפת חלק מהמטרות של גדוד 871 משדה נחמיה ביום 9 ביוני. נראה שיעד 8195 הוא למעשה 8159 – עמדת מרגמות סמוך למחסום הנ"ט [לחצו להגדלה]

ביום 10 יוני 67

בשעה 0330 על מטרה 9141 ע"י דני וס – 1 נפיץ ו-12 תאורה.

בשעה 0955 מט' 313 על מטרה 8121 ע"י 401 – 2 כדורי טיווח.

בשעה 1010 מט' 313 על מטרה 8124 ע"י 401 – 8 כדורים.

הרעשה של הרמה הסורית [ארכיון צה"ל]

סה"כ הוצאת תחמושת לפי סוגים (הגדוד פחות סוללה ב')

א) 748 פגזי נפיץ.

ב) 12 פגזי תאורה.

ג) 52 מרעומי 58.

סוללה ב' בעמדת תל קציר ירתה:

ביום 6 ביוני שעה 1100 על מטרה 4149 ע"ח מת"צ אוויר – 56 כדור.

ביום 7 יוני 67 שעה 1130 על מטרה 4116 ע"י מס"ח 2 – 42 כדור.

ביום 8 יוני 67 בשעה 1600 על מטרה 3175 ע"י מס"ח 2 – 21 כדורים.

בשעה 1700 על נ.צ לא זכור באיזור פיק ע"י מס"ח 2 – 22 כדור.

ביום 9 יוני 67:

בשעה 1700 על מטרה 4116 ע"י מס"ח 2 – 20 כדור.

בשעה 1800 על מטרה 4116 ע"י מת"צ אוויר – 22 כדור.

בשעה 1930 ע"י איכון אותה מטרה – 12 כדור.

סה"כ ע"י הגדוד – 943 פגזי נפיץ ו-12 פגזי תאורה.

אש נ"ס על הגדוד

ביום 7 יוני 67 בין השעות 1730-1645 הונחתה אש על סוללה א' ומיפקדה עיקרית (כ-80 כדור).

ביום 8 יוני 67 בין השעות 1730-1510 הונחתה אש על כל הגדוד (מעל 200 כדור).

ביום 9 יוני 67 בין השעות 1400-1130.

על סוללה ב' בתל קציר: 1) ביום 6 יוני 67 בין השעות 1230-1100, ביום 9 יוני 67 בין השעות 1200-1100.

הישגים מיוחדים הראויים לציון

א) ירי תחת אש יעילה.

ב) במיוחד צידוד גדול מחוץ לחפירות תחת אש נ"ס יעילה והמשך ירי.

ג) תיקון קשר קווי תחת אש ע"י חוליית הקוונים.

אג"א

הציוד שהתקבל היה כולו במצב תקין ולא היו חסרים פריטים קריטיים פרט ל-5 כוונות מקולקלות אשר הוחלפו בכוונות הפוכות.

בליל 21-20 מאי הושלם התקן פרט לתחמושת בטן שהיתה בפילון.

ביום 10 יוני לפני עלייה לרמה נדחפו 200 כדור בשעה 0500 ו-200 בשעה 1200.

ביום 11 יוני נמשכו עוד 400 כדור לעמדת קלע.

סיכום

יש לוודא ארגון תחמושת בבסיסים לפי סדרות מראש ולפי מלבנים.

יש לוודא לעבור כל פגז תאורה יספוק מרעום 501.

יש לוודא דחיפת חנות ומרעומים לפגעים.

יש להבטיח שכל הכוונות תהיינה בנות כיוון אחד (של א.מ.איקס ו-155 מ"מ).

יש לוודא לקראת לחימה (באם הזמן מאפשר) צמ"ה בסיוע ליחידות הארטילריה ולא להיות תלויים בתכנון החטיבות. כמו כן יש להצמיד קצין הנדסה ליחידות החת"מ.

יש לחפור את הכלים המתנייעים לגזרה צרה (בגבולות הצידוד המכני) ולבצע צידוד גדול מחוץ לחפירה (הצבה מחדש ע"י מכוון).

בזמן הנחתת אש נ"ס יעילה ע"י האויב יש לירות על מטרות ולהיות פעילים (ליזום מטרות גם אם אינן מתוכננות מראש), זאת במגבלה של כמות האבידות.

סא"ל נתי שרוני מג"ד [להאזנה לשרוני מסכם את מלחמת ששת הימים בגדוד 871 – לחצו כאן]

דו"ח מג"ד 402: פירוט תצפיות אוויר, העסקת מטרות, נפגעים מאש נ"ס וחיילים מצטיינים

משה פלד

דו"ח גד"ב חת"מ 402 – דו"ח מבצעי מסכם:

בתקופה לפני המבצע היה הגדוד במתקנים … [השם נמחק], חותמת ובמצפה רמון. ב-20 מאי 67 גויסה סוללת המילואים והכוח הסדיר הוחלף במתקנים. תוצאות התייצבות המילואים 100 אחוז.

סוללת המילואים היתה מוכנה ליציאה ב-210200. שתי הסוללות הסדירות וסוללת המיפקדה חזרו ממתקנים בליל 21-20 מאי, התארגנו וקיבלו פקודה להעמסת גדוד 25 פאונד ב-22 מאי 67. באותו יום הועמס כל תקן התחמושת הגדודי (25 פאונד) על הרכב.

הסבה לגדוד 155 מ"מ

20 מאי 67 בערב – קבלת פקודת הסבה בטלפון.

ליל 20-21 מאי משיכת 12 תותחים (בלתי כשירים) לאימון בלבד. ב-21 מאי תחילת אימון קצינים ומש"קים וסוללה ג'.

ב-22 מאי: תחילת אימון סוללה ב'. גמר אימון קצינים ומש"קים ושילובם באימוני הסוללות. קבלת שני תותחים כשירים והשלמת זיוודים. קבלת תשעה גוררים.

ב-23 מאי: תחילת אימון טכני לקצינים ומ"ט. קבלת 4 תותחים כשירים לירי. תחילת אימוני סוללת המילואים.

ב-24 מאי: קבלת 3 תותחים כשירים נוספים. גמר אימוני מקצועות לכל הקבוצות. גמר השלמת זיוודים.

ב-25 מאי: השלמה ל-12 קנים כשירים. ביצוע שתי פריסות סדורים (פריסת יום ופריסת לילה). ביצוע ירי אימונים בשטח 104/108 (120 פגז).

ב-26 מאי: קבלת תחמושת מבצעית. גמר העמסת הגדוד, יציאת הגדוד לשטח כינוס בבית קשת (פחות 3 קנים).

ב-27 מאי: גמר השלמת גוררים. הצטרפות 3 קנים נוספים לשטח הכינוס הגדודי. פריסה.

הערה: בתאריכים 31-29 מאי הגדוד קיבל עוד 6 תותחים 155 מ"מ ואימן 4 צוותים נוספים שהועברו לגד"ש 833.

יעילות מבצעית

תיאור המשימות:

מועדי פריסה: הגדוד פרס בליל 28/27 מאי בעמדת כפר הנשיא (עמדה מס' 176ג') והיה מוכן לירי ב-280100.

טבלת העסקת מטרות

דילוגים

11 יוני 67 לסביבות מחנה עלייקה. פקודת הדילוג ניתנה בשעה 0730. הגדוד היה מוכן בשעה 1500.

12 יוני 67 לאיזור מבואות קונייטרה, נצ"מ 22442775. פקודת הדילוג ניתנה בשעה 1300, הגדוד היה מוכן בשעה 1700.

סה"כ מספר פריסות

א) עמדת כפר הנשיא (176/2) – 27 מאי עד 11 יוני 0900.

ב) איזור מחנות עלייקה – 11 יוני 1300 עד 12 יוני 1500.

ג) איזור מבואות קונייטרה החל מ-12 יוני 1700.

סה"כ תחמושת שהוצאה

1,295 פגז נפיץ.

סה"כ הוצאת מרעומים: 124 מרעום 58.

1,171 מרעום 51.

מסלול קדמי

המג"ד היה על נושא תצפית או ירי וביצע את הפעולות הבאות:

 1. בתאריך 5 יוני העסיק פעמיים את נוחיילה (9174) ע"י סוללה ממכמ"ת 334.
 2. באותו תאריך העסיק סוללת מרגמות באיזור בניאס (1965א) ע"י סוללה ממכמ"ת 334 והעתיק את האש על הכפר בניאס ועל מוצב המשטרה כנקמה אישית על הפגזת ראש פינה.
 3. העסיק מטרות 9179, 9210, 8164, 8154, 8169א, ע"י גד"ב תומ"ת 871.
 4. העסיק מטרות 6106, 6176, 7149, ע"י גד"ב 402.
 5. תוך כדי ביצוע תצפית אוויר גילה שתי סוללות באיזור חירבת א-שייך חסון, מקום ב-6156, מטרה שלא היתה תפוסה בתחיל המערכה.
 6. בתאריך 8 יוני העסיק מטרה 4116 בכפר פיק ע"י סוללה מגדוד 871.
 7. בתאריך 9 יוני בעת שחטיבה 1 תקפה את איזור תל עזזיאת הונחתה על כוחותינו הפגזה ארטילרית. המג"ד גילה שמטרה 1965א יורה עליהם והעסיק אותה ע"י סוללה ממכמ"ת 334. בהמשך ראה שמחלקת טנקים יורה עליהם בתל חמרה על גבעת האם, מקום שבו היו מרוכזים כוחותינו ושיתק אותה ע"י סוללה ממכמ"ת 334 במשך שעה.

בתאריך 10 יוני בעת שחטיבה 37 עמדה לתקוף את כפר קנבה ואת המוצבים השולטים עליו, טיווח 3 מטרות ע"י גד"ש 828, גד"ב 871 וגדוד תומ"ת 827. הטיווח בוצע במהירות רבה.

לסיכום ניתן לציין שכל היחידות שהמג"ד הפעיל התגובות היו מהירות ביותר ודיוק האש היה רב פרט לגד"ש 828 שבאש לתכלית על כפר קנבה שני קנים מהגדוד החטיאו וסיכנו את כוחותינו. כמו כן סוללה א' מגד"ב 871 לא הגיבה בצורה נכונה באחד הטיווחים.

תוך כדי ביצוע תצפית אוויר דיווח המג"ד על תנועות אויב ושיירות אשר הועסקו אח"כ ע"י חיל האוויר.

הישגים מיוחדים הראויים לציון:

הגדוד הוסב לגד"ב במשך 4 ימים תוך קיום כוננות מתמדת על תותחי 25 פאונד.

ברצוני להדגיש שמות מפקדים הראויים לציון מיוחד:

 1. סרן ורדי יצחק ורס"ל אוחיון דניאל מבה"ד 9.
 2. רס"ל אוחיון משה, רס"ל בלאיש אליהו ורס"ר כהן אברהם מגדוד 402.
 3. סרן גרשון שלום – סופח כקש"א לגדוד.
 4. סרן קרופניק גדעון – פרס את סוללת 30 מ"מ באלמגור, גדות, שמורת החולה. לאחר מכן הובא לתצפית אוויר בשדה התעופה מגידו וביצע משימות תצ"א. ב-9 יוני סופח כקש"א לגדוד 121 חט' 8. לא נדרש להפעיל ארטילריה. הסתער אישית על מוצב 8195.

במשך הלחימה הונחתה על הגדוד פעמיים אש נ"ס יעילה ביותר, ולמרות הרוג ופצועים המשיך הגדוד לירות תוך פינוי הנפגעים. ההרוג הוא טור' ינון שמואלי אשר עד להיפגעו הכין תחמושת.

רב"ט סוויסה אלברט שהיה מפקד הצוות נפצע, אולם המשיך להגיש עזרה ליתר אנשי הצוות הפצועים. על כך ראויים שניהם לצל"ש.

אג"א

זיווד וציוד 155 מ"מ התקבל ממקורות שונים בפיקוד צפון ופיקוד מרכז בפרקי זמן שונים. הקא"פ נאלץ לחפש פריטי ציוד שונים בבסיסים רבים על מנת שהגדוד ייהפך לכשיר. חלק מהציוד (מכשירי תאורה, ציוד הסוואה, שקי חול וכו') הושלם ע"ח ציוד גד"ש 25 פאונד.

הכוונות שנתקבלו עבור הכלים היו כוונות של תומ"ת 105, עובדה שחייבה מתן היסטים הפוכים לקנים.

פריטים קריטיים שחסרו:

7 נגחי מה"ר.

כמות הפטישים היתה קטנה מדי.

כמויות תחמושת ומועדי דחיפה ליחידה:

א) הגדוד יצא עם 1,300 פגז נפיץ, 100 פגז מה"ר.

ב) בתאריך 29 מאי נדחפו לעמדה 78 פגזי תאורה, 270 מרעומי קרבה ו-100 מרעומי 500.

ג) ביום א' 4 יוני נדחפו לעמדה עוד 320 פגזי נפיץ.

ד) ביום ג' 6 יוני הועברו מהגדוד 100 פגזי נפיץ לגד"ב 833 באיזור ג'נין.

ה) בתאריך 10 יוני נדחפו לעמדה 150 פגזי נפיץ, 178 מה"ר ו-100 פגזי תאורה.

ו) בתאריך 10 יוני הועברו על-ידי לגד"ב 871 200 פגזי נפיץ.

מבט לשמיים: העיניים של הארטילריה בגבול הסורי [צילום: משה מילנר, לע"מ]

אכ"א

שמות הנפגעים ותיאור המאורע

א) בתאריך 6 יוני 67 נפלו מספר פגזים באיזור דרג א' והחיילים הבאים נפצעו קל מרסיסים: אספרהני אפרים, גרוסמן ניקולאי.

ב) בתאריך 9 יוני תוך כדי הפגזה כבדה על העמדה נפגע פגיעה ישירה צוות של סוללה ב':

 1. שמואלי ינון – הרוג.
 2. סויסה אלברט – פצוע קל.
 3. הררי אמיר – פצוע קשה.
 4. פשבין פרץ – פצוע קל.
 5. טיטלבוים בן ציון – פצוע בינוני.
 6. שמלצר דוד – פצוע קל.
 7. שירזי דוד – פצוע קל.

חלק ב' – סוללה 30 מ"מ

תפיסת מערך וכניסה לעמדות

ב-23 מאי הסוללה הועברה ת"פ חטמ"ר 3 לפי הפירוט:

 1. כיתה בכורזים.
 2. כיתה בגדות.
 3. כיתה בשמורת החולה.

עד תאריך 4 יוני כיתות 30 מ"מ היה חלק ממערך סדן של חטמ"ר 3 ועסקו בבניית עמדות ושיפורן.

פעילות מבצעית

יום ב' 5 יוני – בזמן הפגזה על גדות פגז מרגמה נפל על עמדת 30 מ"מ. לא היו נפגעים.

6 יוני – בגדות נורו 400 פגז 30 מ"מ ונפגעו המטרות הבאות: שתי משאיות תחמושת, משאית ריקה, בונקר תחמושת ושותקו שתי סוללות נ"מ.

6 יוני בכורזים נורו 342 פגז ושותקו עמדות בגבעה 62 ובחירבת דיקה.

7 יוני שותקו שתי סוללות נ"מ ועמדת גוריאנוב נהרסה ושתי משאיות ריקות הועלו באש.

ביום ה' 8 יוני בגדות שותק תותח נ"מ ופוצחו עמדות בדוריג'את.

ביום ו' 9 יוני בגדות בוצע ירי על בית המכס התחתון ובעקבות ירי זה נראו חיילים נפגעים ונופלים.

שבת 10 יוני בכורזים נורו 368 פגז וחיסלו כל עמדות חירבת דיקה.

סה"כ נורו 2,110 פגז 30 מ"מ.

הישגים ראויים לציון: הצוות של רב"ט לוי יעקב ישב בעמדה שלוש שעות רצופות תחת הפגזה כבדה של תותחים וקטיושות והמשיך למלא משימתו..

סיכום

לקחים והמלצות

לא קיימת בעיה בהסבת גדוד מסוג תותחים אחד למשנהו והדבר ניתן לביצוע במשך שבוע ימים תוך כיסוי כל הנושאים.

חייב להיות צמ"ה צמוד לגדודים או ת"פ מיפקדת הסיוע אשר תקצה אותו לכוחות בהתאם לצרכיהם. הצמ"ה חייב לנוע יחד עם הכוחות לצורך דילוגים והתחפרות.

נראה לי שבכל פעולה צבאית בה מופעלת ארטילריה חייב להיות מטות לצרכי תצ"א.

בכל המקרים שבאותם הפעילו חיל האוויר למטרות נ"מ הדיוק לא היה טוב. מאידך, כאשר הופעלה ארטילריה למטרות נ"מ תוך כדי קיום תצ"א לצרכי בקרת אש הדיוק היה מצוין.

אין להשתמש ברשת ניהול אש חטיבתית למקורות אש ע"מ למנוע שיבושים הן בתהליך ניהול אש והן בבקרת אש.

סא"ל משה פלד מג"ד [להאזנה לפלד מסכם את מלחמת ששת הימים – לחצו כאן]

105 בפעולה בששת הימים [צילום: מיכה חן]

10 מחשבות על “הארטילריה בחטמ"ר 3

 1. מהחומר עולה שגדוד 871 נשא מספר סידורי 400 ברשתות הארטילריה. 401 הוא המג"ד/מס"ח חטיבה 8. הקש"א המדובר הוא כנראה אהוד אברמסון שמכונה ברשת כאן 422 (מסול סוללה ב' של 871) למרות שבפועל הוא היה שייך בכלל לגדוד 342. "סיגר" הוא כנראה אות הקריאה של רשת המחו"פ של גדוד 871.
  שלמה, אתה יכול לצרף מפת מטרות?

  אהבתי

  • בדוח של נתי שרוני 871 יש זמנים מדויקים שעשויים לסייע בפענוח חלק מהלו"ז החסר של חטיבה 8, ובכלל לנסות להבין מה היה פה ומתי למעשה מתבררת הטעות למפקדי 129 – ע"פ אש הסיוע.

   אהבתי

 2. כדאי לשים לב שמיודענו גד"ש 828, אשר עקב סטיות של קנה בקרב תל פאחר, ניתנה לו פקודת חדל אש, המשיך בסטיות, הפעם של 2 קנים בירי על קנעבה.

  אהבתי

 3. לאחרונה פרסמתי מאמר בשני פרקים בבטאון התותחנים "תמיד תותחן" אודות ניהול האש הארטילרית במבצע מקבת. אכן, היה כאן סיוע ארטילרי מנוהל למופת. אמנם היו כמה תקלות קלות, אך אלה היו תקלות ביצוע מקומיות ולא תקלות תכנון. צה"ל הצליח לרכז אש ארטילרית במקומות שנדרשו ובמנות הולמות את המטרות, תוך ניוד מהיר של האש והפעלה במקביל של אש נס. הכל, חרף מגבלות הציוד שעמד לרשותו.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s