תחקיר אילן לבנון מ"פ מגדוד 129

תחקיר השלמה שעבר אילן לבנון, מ"פ ו' בגדוד 129, לאחר מלחמת ששת הימים * לבנון: "הח"ש נפיץ פגע קודם וזה בילבל את הנהג והוא סטה שמאלה ועלה על גדר אבנים ונעצר. כשנעצרנו כנראה חטפנו את הפגיעה השנייה. התותחן אמר לי 'נפגענו'. לא ראיתי בו שום פגיעה. יצאנו החוצה, ראינו שאנחנו 4 איש. צעקנו לו והוא לא ענה לנו, ואז אני נפגעתי ומיד אחריי נפגעו מוריס ו-וייס"

2017, אילן לבנון בגבעת האם על רקע הנופים שבהם טיפס אל מרומי הרמה הסורית

צלילה לפרטים הגדולים והקטנים של לחימת פלוגה ו' מגדוד 129 בכיבוש הרמה הסורית, מספק המ"פ סגן אילן לבנון.

לפניכם תחקיר שעבר לבנון על-ידי רס"ן יעקב זיסקינד, מתחקר מטעם חיל שריון [תח"ש], שלמעשה מהווה השלמה לדו"ח סיכום שכתב מ"פ הטנקים. דו"ח זה איננו בידינו, נכון למאי 2018. התאריך בו התבצע התחקיר לא צוין במסמך. אפשר לשער שמדובר על 1967 או 1968.

תשובותיו של לבנון מאפשרות זוויות נוספות בתמונת הקרב שעברה פלוגה ו', במסע הארוך והמייגע של חטיבה 8 במסגרת המאמץ העיקרי של פיקוד צפון בחזית הסורית במלחמת ששת הימים – 9 ביוני 1967.

מקור: ארכיון צה"ל.

קישור לתחקיר נוסף – מ"פים גדוד 129 בינואר 1968

להלן התחקיר

תחקיר אילן לבנון מ"פ ו' גדוד 129 חטיבה 8 / ע"י רס"ן יעקב זיסקינד

שאלה: האם באמת החטיבה שהתה באיזור חורשות שדה אליעזר והכביש לעבר כפר סאלד?

תשובה: זה היה מול חורשת ה-40.

אני מתכוון לשעת ההיערכות, לא כינוס. טוב, זו נקודה פחות חשובה לי. מה היה התכנון בעלייה לרמה?

היינו צריכים ככה: נתי עולה ראשון, לוקח את גור אל עסקר, והסתבר שגור אל עסקר ונעמוש זה למעשה דבר אחד, ואני לוקח את נעמוש ואני עובר בין שניהם וממשיך לכיוון זעורה, להוביל לזעורה.

זאת אומרת, אתה שובר שמאלה, זה תפקידך לבצע את התפנית אחרי העסק הזה?

כן, אבל מכיוון שנתי הלך לו קל ואני נתקעתי בגבעת האם עם ההפגזה, נתי עבר לפני ההפגזה, אני הגעתי לגבעת האם כשהתחילו להפגיז. הייתי כ-20 מטר מהזחל של מוש חביב [סמג"ד 121] כשהוא חטף את הפגיעה שלו. ראיתי זחל שחטף פגיעה. אחר-כך כשראיתי את התמונות של הזחל, הזחל היה מפורסם בתמונות… לא, אני טועה, זה היה זחל הנדסה.

האם קיבלתם הוראה להשאיר זחל"מים טכניים או שזה היה ספונטני? למשל אתה, לקחת את שלך?

לא, אנחנו השארנו את כל הזחל"מים שלנו למטה.

מי אמר את זה?

בירו, מתוך כוונה שכשנתקדם הלאה, הוא אמר 'תוך כדי מלחמה תיזהרו עם הזחל"ם, כשנגיע לשם נאסוף אותם'.

ואמר לכם איפה להשאיר אותו או שרק את הפרינציפ לא לקחת אותו איתך?

אמרו איפה להשאיר אותו על יד שמיר. הם נסעו איתנו עד שירדנו מהכביש של שמיר, לפני הגשר ירדנו מהכביש, עברנו דרך עפר.

במציאות הם נעו קדימה כדי לא להחמיץ את העסק והם כולם הצטרפו ליד גבעת האם, והם גרמו לדי הרבה מהומה שם. עכשיו גם הפגיעות של מוש חביב וגם של הנ"ט וגם של ההנדסה וגם טנקים שנתקעו שם וגם הזחל"מים הטכניים שבהוראה לא התחילו לעבור את הגבול, אבל הם באו עד אליו, זה גורם שצריך לחשוב עליו אחר-כך, מה עושים עם דבר כזה.

[המתחקר מצטט מעדות של אילן לבנון – הקראת "קרב ההבקעה מ' בשעה 10:00 התקבלה בחטיבה" ועד "בכל שלב ההתארגנות ותחילת התנועה היו הכוחות תחת אש ארטילרית של האויב"].

זה לא כל כך בטוח. האם בהתארגנות הייתם או לא הייתם תחת אש ארטילרית?

זה לא נכון.

למעשה מתי קיבלתם את ההפגזה?

את ההפגזה קיבלנו בגבעת האם.

עד אז על הכלים שלכם לא נפל פגז אחד?

לאורך הדרך שאני נסעתי אולי הזנב של הטור חטף הפגזות, אבל אני הייתי הפלוגה האחרונה של הגדוד. מהמקום שאני הייתי לא ראיתי שום פגז. יום לפני שעלינו, שהיינו בהמתנה על הכביש, נפל פגז אחד, זה הכל.

זאת אומרת שפה צריך לתקן "עם תחילת התנועה", נכון? "במעבר הגבול", זה יהיה יותר נכון. בשלב ההתארגנות זה כעת לא נכון, משום שעד שהסתדרתם זה היה מספיק מהומה ולא ירדו עליכם פגזים.

לא ירדו.

מוצב נעמוש

[המשך הקראה: "קרב ההבקעה" מ"גם בהמשך, מחמת התקדמות והטיפוס האיטי" ועד "הוסיפו גם הם על הצפיפות באיזור"].

פה יש הנקודה – הטנקים האלה הם שניים של אפי ואחד שלך. זה מפורט בנספח שציינתי אותו. מי זה שלך נתקע שם, הסמ"פ?

לא יודע. כשהיינו בגבעת האם, איפה שעמד הזחל של הנדסה שחטף פגיעה, אני עשיתי פנייה קלה שמאלה כי פשוט לא עליתי על השלב הנכון, היתה שם התפצלות. פניתי שמאלה, נסעתי 20 מטר וראיתי שאני עולה לגבעת האם, אז חזרתי בחזרה. אחריי עמד טנק הסמ"פ שנפצע באותו זמן, חטף רסיס.

סמ"פ של נתי?

שלי.

הטנק שלו המשיך? מי פוקד?

אני פקדתי עליו אחר כך.

רגע אחד, בשלב הזה שלא אתה פקדת עליו הוא המשיך, הוא מספר על מט"ק שהיה טען.

הטנק שלו המשיך אחרי הטנק שלי, הוא ירד מהטנק והטנק שלו המשיך אחריי.

לא היה עיכוב בעסק הזה, לא חסרו לך טנקים בשלב הזה חוץ מאותו טנק שנתקע ואתה לא יודע מי זה?

עד היום אני לא יודע. אני יודע שנתקע יוחנן רודי עם טנק, אני לא יודע איפה אני. בזמנו ביקשתי את אלברט לברר את כל הפרשה של כל מיני דברים שלא נראו לי בסדר ועד היום לא יצא לי.

השם זה יוחנן רודי? כנראה שזה טעות של כתבנית. הוא סמל?

הוא היה מ"מ.

אתה חושב שהוא חסר לך בשלב הזה?

אני שמעתי שיוחנן נתקע אחרי הקו הירוק, לא היתה לי הזדמנות לברר את זה.

בשלב הזה חסר לך טנק אחד, אתה ממשיך הלאה?

אני לא בטוח שחסר לי טנק אחד.

אז מה קרה עם הטנק הזה, מאיזה שלב הוא חסר לך?

אני לא יודע מאיזה שלב הוא חסר לי למעשה עד סוף הלחימה.

אתה מספר בדו"ח שלך שאת הגבול עברת עם שישה טנקים, למה אני לא יודע.

טנק מ"פ היו לי בעיות עם ההגיוי. כשיצאנו משעת ההיערכות הוא נשאר מאחור ועוד תיקן את הזחל, והוא הדביק אותנו אחר כך והגיע גם לסוף קלע.

יש פה נקודה מעניינת: פגשו שלושה טנקים שלך בזעורה. בוא ניגע בכל פרשת המספרים. בירו אומר שהוא ספר 25 טנקים שעברו את הגבול, לזה הוא מוכן להתחייב. אני טוען שעד הגבול הגיעו 26, ליד הגבול נעצרו שלושה ו-23 עברו. אתם יצאתם מהדרום 28. שלושה התהפכו בדרך. מכיוון שמצאתי נקודות רק של שניים, אז ציינתי שניים. אחד בחדרה ואחד בסדום. של מי הטנקים שהתהפכו? שלך בטח לא.

או ששניהם של נתי או אחד של אפי. לא שלי. שלי לא התהפכו. אני יודע שלשעת כינוס הגעתי עם 11 טנקים וב-09:00 בבוקר באותו יום יצאתי עם עשרה, כשטנק אחד עוד טיפל בזחל. זה טנק מ"פ והוא הגיע אחר-כך. יש עליו אפילו תמונה עם פגיעה של פגז נפיץ. נהרג בו חייל – סמל אלי והבה. זה טען-קשר שקיבל פגיעה בראש.

עכשיו נקודה מעניינת. כתוב בדו"ח שלך, אם אני לא טועה, מה זה הסיפור הזה? "נעתי לצפון עם 12 טנקים ואחד התקלקל בדרך. באמצע הדרך קיבלתי פקודה להחזיר שני טנקים. הלא תקין הוחזר והטנק השני שקיבל הוראה לחזור הסתבר שהגיע אחר-כך לצפון". מה זה?

זזתי עם 12 טנקים. באמצע הודיעו להחזיר שני טנקים. הודעתי להם לחזור. מפקד הטנק השני לא שמע את זה בקשר, אני לא יודע מה היתה הסיבה, והגיע. עלה על מוביל והגיע לצפון.

מי זה, חטין?

זה מ"מ של נתי שצורף לפלוגה שלי.

מתי?

אני לא זוכר אם כשעלינו לצפון הוא עדיין נשאר בפלוגה שלי, או שחזר לפלוגה ז'.

אתה מספר על המ"מ הזה, שאחר-כך מצאו את הטנק שלו דפוק בזעורה ליד האקליפטוסים.

זה לא מ"מ, זה היה טנק שעלה עליו הרס"פ בן נעים.

איך זה קרה? חטין מספר, יש לי דו"ח שלו, הוא מספר שהיו תקלות באיזור נעמוש.

זה היה טנק של חטין.

הוא החליף טנק, ואחר-כך עלה הרס"פ על הטנק הזה, התקדם איתו וכנראה נעצר בפאתי סיר א-דיב עוד לפני הכפר, ןנמשך למעלה כנראה עם הכוח של המח"ט.

כפי שאני הבנתי מהסיכומים של חטין, הוא חטף פגיעה בצריח ממרגמה בין נעמוש לסיר א-דיב ונפצע וירד מהטנק. הטנק שאני הייתי עליו, כמה מאות מטר מסיר א-דיב, פרצו לי מים החוצה מהמנוע ואני החלפתי טנק, ועליתי על טנק סמ"פ, שהסמ"פ ירד ממנו קודם. הטען-קשר של הטנק הקודם, שפרצו לו מים החוצה, היה יהושע, יהושע בן-נעים. כנראה שיהושע בן-נעים תפס את הטנק של חטין, שחטין ירד ממנו, ועלה עליו. טעה והלך בדרך המתוכננת בלי רצונו והגיע לזעורה, ושם נתקע.

הנה פה אתה מספר את זה [הקראה מ"11 הטנקים שיצאתי מציחור" עד "…טנק אחד התקלקל בזחלים"].

לא נפגע בזחלים, היתה לו תקלה בזחל, הוא לא נפגע. הוא הוריד כל פעם שרשרת מהכתר של הגלגל המניע.

אז מפה אפשר להתרשם כאילו שהוא התקלקל באיזה שהוא מקום בעלייה.

לא, הוא התקלקל על הכביש בערך בשעה 09:00 בבוקר.

תיקנו אותו והוא עלה בכל אופן?

הוא היה בטיפול והוא הגיע בסוף, הוא הדביק אותנו, הוא הספיק לעלות.

יחד איתכם?

יחד איתנו.

[מחשבים את מספר הטנקים שהיו: הפלוגה עלתה עם 10 טנקים, לאחד פרצו מים למנוע (טנק מ"פ) וטנק אחד הידרדר, נותרו שמונה]

זה שהידרדר, הגל הקרדני נשבר?

כן, עד סוף הקרב הוא נשאר.

[המשך ל"גבעת החיפוי עלו 4 טנקים ומ-4 אלו נדפקו 3"]

אתה ירדת עם אהוד?

כן.

[מקריא: "וכשירדתי עליתי על טנק של זאב חטין"…]

אבל זה לא בסיר א-דיב, כפי שאתה מספר זה אחרי סיר א-דיב.

זה כבר אחרי סיר א-דיב.

זאת אומרת כשחטין הגיע כבר אחרי סיר א-דיב.

זה טנק של המחלקה של זאב חטין.

הטנק של חטין נמצא אחורה לפני סיר א-דיב.

הטנק של זאב חטין נמצא אחורה, זה היה טנק מהמחלקה של זאב חטין.

זאת אומרת שזו הטעות בעניין הזה. אלה שני טנקים נפרדים – "היינו 5-4 טנקים" – 3 שלך, אחד של נתי ואחד אתה לא יודע של מי.

הטנק של חטין היה מהפלוגה של נתי, אחריי היה עוד הטנק של אהוד, הטנק של נחום ועוד…

מוצב עוקדה – צילום מהדרך העולה לציר הנפט בסיר א-דיב. מכאן עלו גדוד 129 ויתר חטיבה 8 לכיבוש הרמה הסורית [צילום: ברית מן]

[הקראה מתחקיר המג"ד: "הגדוד החל לנוע בשעה…" עד "דיווחתי על מעבר הירוק"].

שעה וחצי לקח עד שהוא הגיע?

כן, זה היה כ-30 ק"מ מאיילת השחר עד גבעת האם.

30 ק"מ נסיעה?

כן, ועצרנו בדרך גם כן. ההמתנה היתה כ-3-2 ק"מ צפונה לאיילת השחר.

ובהיערכות? או שזה היה אחד ליד השני, זה היה שלב אחד?

אנחנו המתנו שם עד יום שישי בבוקר. בבוקר העלו אותנו לכביש ונסענו.

מה ידעו על טנקים בסביבה? אויב?

לא זוכר.

זה הטריד אותם העניין הזה?

כן.

אני מדבר על תל עזזיאת, פנצרים ודברים כאלה, איזושהיא אינפורמציה?

אני לא זוכר.

תצ"אות ראית?

תצ"א לא ראיתי, אולי היתה תצ"א של 1:50,000.

הייתם עם אלברט ובירו על גבעת האם יום קודם בתצפית?

לא. ביקשנו לעלות ובירו אמר שאלברט לא קיבל אישור לעלות. אני אישיתי הכרתי קצת את השטח.

[הקראה מ"עם התקרבות הפלוגה המובילה" עד …"שיודיע לו מתי להסיט את האש"]

אתה שמעת את הדברים האלה ברשת הגדודית?

לא.

היית על הרשת בכלל?

כן.

והאזנת?

והאזנתי, כן.

אולי היתה זאת רשת סירא… אני לא מאמין.

[המשך הקראה: מ"מכיוון שממקומו בשדרה" עד "שנשאר מאחור באיזור כפר סאלד בגלל זחל רפוי"]

נשאר באיזור כפר סאלד אני לא יודע באיזו מידה כה מדויק, כי הוא הגיע למעלה.

מעבר הגבול שלך, אם זה רבע שעה הפרש, אז זה לא מעניין אותי, אבל אם זה כבר שעה הפרש אז זה הפרש גדול.

זה אני לא יודע, אני יודע שהטנק הזה עבר את הגבול.

יש להניח שכולם עברו את הגבול, בשלב זה או אחר. את כולם העלו למעלה. אני בטוח שמצבך כאן היה בשעה, אם לא יותר. זחל רפוי, דרגים נכנסים ועוד כל מיני, והגדוד של קרן והגדוד של חינסקי.

את זה אפשר לשאול את הקצין שפיקד על הטנק הזה – רפי פרץ.

תחקיר מ"פים של גדוד 129 שהתקיים בינואר 1968. מימין: נתי הורביץ מ"פ ז', אפי וולך מ"פ פ', המתחקר אפרים ריינר (במשקפיים), אהוד אברהמסון הקש"א של הגדוד (מאחור), אילן לבנון מ"פ ו' (במעיל שחור), מתחקר של מח' היסטוריה [ארכיון צה"ל]

[המשך הקראה – מ"כאשר הגיעה הפלוגה המובילה לגור אל עסקר" ועד "התברר לנתי שאין אף אחד מאחוריו"].

פה נוצר פער.

נכון, בשלב זה ראיתי את נתי שהוא היה כ-200 מטר לפני נעמוש, אני הייתי בגבעת האם.

[המשך הקראה – מ"ללא שהיות הניע את הפלוגה" עד "מעבירים את המרעומים להטיה וזה פטנט יותר טוב"].

מה הפטנט הזה?

לא יודע, יכול להיות שהיו להם בעיות עם ביצורים. לי יש M-50.

אתה יכול להתייחס לזמנים?

לא יכול להתייחס לזמנים. יכול להיות שזה שעמדתי על גבעת האם עם 3 טנקים וצפיתי על ההתקדמות של נתי, אולי גם כן תרם ליצירת הפקק.

יכול להיות, זה פחות מטריד, ובוודאי גם נעת כעבור כמה דקות.

כן, כי נתי נכנס כבר לנעמוש ולא היה מה לחכות.

זה נכון שבאמת לא ראו את הדרך הזאת?

לא ראו שום דבר. אתה זוכר שגם בשעת השחזור לא ראינו את הדרך הזו.

מתי חטין עבר אליך?

אני לא זכרתי אם במלחמה על הרמה אם חטין היה בפלוגה שלי. אני נזכר עכשיו שהוא לא היה בפלוגה שלי, הוא חזר לפלוגה המקורית שלו. בסיני הוא היה בפלוגה שלי עם המחלקה שלו.

[הקראה מ"פלוגתו של סגן נתי הורוביץ" עד "והמשיך בזנב של הפלוגה"]

זה נכון?

אני לא יודע איזה זנב, אני לא יודע מתי זה 'לאחר מכן'. אני הייתי הפלוגה האחרונה. כנראה שהוא נע אחרי הפלוגה שלי, אם לא היו מאחוריי עוד טנקים, יכול להיות שמגדוד 377 הצטרפו, אני לא יודע איפה היו אז.

[המשך הקראה מ"ברם טנק זה הגיע לקלע" עד "ובדרך נפגע"]

לבנון: את זה סיפר לי גם כן תותחן או נהג של אותו טנק שהיה איתו בבית חולים.

אז הנקודה הזו לפחות נכונה שמצאו את הטנק שם והוא היה עליו, מישהו נהרג גם בטנק.

הוא נהרג בטנק, ונהרג גם בחור מאפק.

מה היה בעוקדה דרך אגב?

בעוקדה עברנו ליד, בעוקדה ראיתי מבנה אחד או שניים, מספר מבנים בעוקדה, וראיתי תעלות חפירה עם בונקרים וגם כן בזמן שאני עברתי ירה משם מקלע, יריתי עליו בחזרה.

התפוצצות שם היתה איזו שהיא?

התפוצצות לא ראיתי. אני מתאר לעצמי שהיו שם כאלה.

עכשיו פרשת הטעות, אבל מה שאותי מעניין יותר מזה – עכשיו כשאתם עברתם, פה כתוב כך: "בינתיים עברו פלוגות ותיק, זווית ופחם את עוקדה". היה איזה שלב שאתה עברת את נתי?

לא.

מקריא: "כאשר נפתחה עליהם אש מסיר א-דיב, מכיוון המוצבים של קלע התחתונה". אני לא בדקתי כשהיינו שם אם אפשר בכלל לירות עליכם מקלע התחתונה, מה זה קלע התחתונה?

לא יודע. קלע התחתונה נדמה לי שהמוצב של הזרקור מימין, נדמה לי שהוא היה בקו הראייה עם כוחות שהיו בין עוקדה לסיר א-דיב. זה כולל אותי. אני קיבלתי אש ממוצב החיפוי, איפה ששלושה טנקים נדפקו. משם רואים. משם גם היה התרגיל עם התותח שהם שמו תותח דמי ותותח שני לידו ירה.

כאשר הגיעו הכוחות לסיר א-דיב התערבבו ביניהם הטנקים ולא המשיכו בשלב זה לפי הסדר הפלוגתי. היה אולי איזה שהוא גיבוש, אבל לא היתה מגמה ברורה.

אחרי סיר א-דיב אני לא יודע אם זה מעניין אותך, אבל בין נעמוש לעוקדה אני עברתי איזה זחל אחד או שניים של הנדסה.

הקראה: "בסיר א-דיב הגיעה ראשונה אחרי החפ"ק שהיה כאמור אחרי נתי פלוגת ותיק של סגן אילן לבנון, המג"ד תיפעל אותה לאגף שמאל לעבר קלע".

זה כן נכון, כי אני [יודע] שאפי היה בסוף, בשלב הזה כתוצאה [מזה] שהוא היה אחרון וגם קטן, המג"ד שלח אותו קודם כל – "אתה סע לזעורה". כשהתבררה למג"ד הטעות הוא שלח אותו לזעורה, אתה יודע מזה?

איפה שאני מצאתי את נתי ואפי אז לא היה מקום לשום הבדלה בין הפלוגות.

לכן אני מציין את זה, אבל איך שהוא לפחות המ"פ בקשר אמר – שינוע לזעורה. הוא לא ביצע את זה. שים לב להערה למטה – מן הראוי לציין שהטנקיסטים מסוגלים לפרוס בדרך כלל מפה אחת לפניהם על הצריח, ובחששם הרב מפני מיקוש העדיפו המפקדים להחזיק את מפות המוצבים 1:20,000, עליהם סומנו המקומות הממוקשים או החשודים במיקוש. עובדה זו גם משתמעת מהקלטת רשת הקשר, בה מופיעים כל המקומות בשמותיהם ומספריהם ממפת המוצבים, ולא ממפות קוד מכבי. אני מבין שאתה מאשר את המסקנה הזו.

אני נסעתי אחרון ונסעתי על בטוח.

אבל בכל אופן השתמשת במפות המוצבים.

כי היא היתה מפה יותר מפורטת.

רק?

אני חושב.

בעיית ההזדהות לא הטרידה אותך אז?

אני גם לא זוכר איפה היו המפות שלי באותו זמן.

בכל אופן היו לך מפות. קיבלת 1:50,000.

כן.

שני טנקים שהופיעו באגפו הימני של נתי, אני פה מציין, כנראה מקלע הדרומית, באיזור של הזרקור. אתה רואה?

כן.

ובלי שיבחין בהם בכ-800 מטר ממנו. אתה יכול להוסיף לי על הסיפור הזה?

לא.

המג"ד מספר – "כיוונתי את אילן באלחוט לצאת מהוואדי על מנת להתקרב לנתי, ואילו את אפי שלחתי לעבר זעורה האמיתית". באיזה ואדי היית?

לאיזה ואדי הוא מתכוון?

דרך הציטוט אני שואל אותך לאיזה ואדי הוא מתכוון, אתה אולי זוכר איפה היית? כנראה שאחרי סיר א-דיב שמאלה יש איזה גיא קטן.

אחרי סיר א-דיב אני עשיתי ניסיון לרדת מהדרך ולפנות שמאלה, עוד לפני סיר א-דיב. הם כבר היו כאן, אבל אני לא רציתי להיכנס לסיר א-דיב ורציתי לעבור לכאן.

"לעבור לכאן" – זאת אומרת מלפני סיר א-דיב, לחתוך את ציר הנפט ולבוא ל-8185.

אני לא יודע מה זה. הכיוון הכללי היה צפון-מזרח. עכשיו, כשהטנק שלי שפרצו לו המים היתה שם דרך קשה, לא היתה דרך ברורה, אז עזבתי את הטנק הזה כאן והחלטתי להמשיך בדרך. פריצת המים של הטנק היתה לפני סיר א-דיב.

אז עוד לא גבעת החיפוי. גבעת החיפוי כאן בערך.

כן, בוודאי, פריצת המים היתה כאן.

באותו ניסיון לחתוך את הדרך?

כן.

איזה אבידות בטנקים היו לך עד פה?

שום אבידות, רק הטנק הזה שהתקלקל.

הפעם הראשונה שלך, איזה טנקים פגשת בדרך? היית הרי אחרון.

ראיתי את הטנקים של נתי ואפי.

למטה?

לפניי.

לא, אני שואל אם עברת איזה טנקים?

עברתי טנקים של אפי שהתקלקלו, אחד שהתנגש ואחד ש…

אני מתכוון ממעבר גבול ועד לסיר א-דיב.

ראיתי טנקים בגבעת האם, כנראה שאלה היו טנקים של 377.

דופקים לכיוון תל עזזיאת? כשאתם עברתם הם כבר עמדו וירו ודפקו?

כן.

איך הם ירו דרך אגב? דפקו טוב? לא כיוון או קצב אש.

לא הסתכלתי על היריות שלהם, הייתי עסוק במעקב אחרי נתי.

אני מתכוון – ראית שהם עובדים באש מהירה ומחליפים עמדות?

אם החליפו עמדות לא ראיתי. קצב אש, עד כמה שאני זוכר, היה סביר.

כמה עמדו שם, אתה זוכר אולי?

אני חושב שראיתי טנקים.

במציאות היו 5 לפחות.

לא יודע, לא ראיתי אותם.

אתה לא יודע לאיזה ואדי מתכוון פה בירו?

אני לא יודע, יכול להיות שהוא ראה אותי במקום, בסביבות של הטנק שפרצו לו המים.

הטנק שפרצו לו המים, בכלל לפני זה לאיזה טנק החלפת?

היה לי את טנק הסמ"פ שגדעון ירד ממנו ולקח את הפיקוד המט"ק, והמקלען נהיה טען-קשר. היו 4 אנשי צוות. כשאני עליתי, המקלען עבר לטנק שפרצו לו המים כי לא היה זמן לפתוח את המדפים שייכנסו חזרה.

לעניין אנשי צוות, מה היה מצבך בפלוגה מבחינת מקלענים? בכל הטנקים חסרו לך או בכל הטנקים היו לך? מה היחס בעניין הזה?

אם התייחסתי בנושא הזה אני חושב שהתייחסתי בדרך שנסעתי לבית חולים. אני חושב שאז ציינתי את הנתון הזה. אני לא זוכר עכשיו מה היה המצב.

זאת אומרת שהטנק הזה חסר לך, דהיינו אני טוען 9, אתה טוען 10, אבל על סמך מה?

נבדוק את הדו"ח של רפי ונראה מה קרה לו.

לקרב הזה של קלע, הטנק כבר לא שיחק?

לא שיחק.

זה היה האבידה הראשונה ממש?

כן.

לא כתוצאה מאויב, אומנם, זה בערך המקום. מתי נודע לך מה קרה למג"ד?

כשראיתי אותו יורד.

אתה זוכר בערך את השעה? מה זה השאיר עליך? איזה רושם? חשבת מה יהיה, פיקוד וכו'?

אני חושב שזה העסיק אותי הרבה.

אתה ידעת ששוגים פה?

בשלב זה לא.

מתי נודע לך – לפני שראית אותו יורד או אחרי?

אני חושב שאחרי הקרב.

נתי אומר שנודע לו רק אחרי מחסום הנ"ט שזה לא היה בתוכנית שלכם.

היה עניין, אני חושב שבמקום שפרצו המים לטנק שמה היה לי בתודעה שצריך לפנות שמאלה, כשנכנסתי כבר לסיר א-דיב וראיתי את בירו יורד ובאותו זמן שמעתי בקשר שנתי קיבל את הפיקוד, אז הנושא הזה של טעות או לא טעות לא העסיק אותי ביותר. המקום האחרון שהיה, שאני טועה לפני סיר א-דיב, ושם גם שמתי לב לא לעלות על דרך הנפט. אמרו לנו שדרך הנפט לא בפירוש.

יש פה עדות מעניינת שהייתי רוצה לשמוע מה דעתך על זה, של רפי נויפלד [צ"ל יעקב נויפלד], מ"פ פרווה מ-377, בקטע האחרון [מקריא].

זה הטנק שהתדרדר כנראה.

מה יש לך להגיד על זה? זאת אומרת, זו עובדה שהוא ראה את העניין הזה, אז כנראה אחד מהם היה שלך שהתדרדר.

הטנק שהתדרדר התדרדר עם הגל הקרדני.

זה לא סיר א-דיב?

זה אחרי סיר א-דיב.

זה אחרי סיר א-דיב, איזה 800 מטר, לפה הוא לא הגיע.

לבנון: זה לא 800 מטר, זה בערך 400 מטר, זה היה בסביבה הזאת.

100 מטר מהפנייה.

לבנון: מה שקרה עוד שמהטנק של אהוד הוא שלח איש צוות למטה כדי לפנות מקום לי, אז יכול להיות שהוא ראה אותי רץ ואת איש הצוות.

אתה מתייחס לפלוגה שלך, אני מניח שבכל הגדוד היה לו מישהו שיעשה לו רושם כזה.

יש עוד נקודה – שמשלושת הטנקים שנפגעו למעלה משני טנקים לא נפגע אף אחד. נפגע קצין אחד בעין וזה צבי רונן ומהטנק שלו היו חמישה אנשים שהסתובבו על הרגליים, ומהטנק של ערודי גם כן הסתובבו חמישה אנשים על הרגליים, למרות ששני הטנקים שלהם נדפקו.

זו פרשה נפרדת, אז יכול להיות שהוא ראה שירדו אחר-כך מהטנק של אהוד.

אני עם הטנק שלי, זה שנקרע לו הגל הקרדני, ניסיתי לעלות ועליתי, ומשכתי אחריי את ה-4 טנקים האחרים.

איפה נשבר לך הגל הקרדני? בדרך למעלה?

עליתי למעלה, הגעתי כבר למעלה, הגעתי כבר עם 5 טנקים, אני ועוד 4.

היה שם רומבק, קופילוביץ, רונן ואתה.

וערודי.

אבל אתה לא היית עם טנק שלך, היית עם טנק של קופילוביץ.

אני הייתי הטנק החמישי, אני עליתי למעלה. אחר-כך הנהג ניסה להסתובב ואז הוא התדרדר, וכשהוא ניסה לבלום את הטנק הוא עשה טעות. לא הספקתי להזהיר אותו, הוא עזב את הקלאץ' ושבר את הגל הקרדני.

הוא היה בהילוך אחורי אז?

לא, הוא היה בהילוך קדמי, זו היתה ירידה חזקה.

באיזה שלב הצטרפת לאהוד קופילוביץ'?

כשאני הייתי למטה, קופילוביץ' היה כבר למעלה ועל ידו טנק אחד או שניים. בזמן שאני התדרדרתי היינו 2 או 3. הגעתי למעלה, אחריי הגיע אהוד ואחרי אהוד הגיע, נדמה לי, צביקה רונן.

ומה היה סדר העמידה שלכם? אתה הצפוני ביותר?

אני הדרומי ביותר לכיוון הדרך. אהוד מצד שמאל שלי ורונן עוד יותר צפונה. רונן היה הצפוני. אני הייתי צריך לעבור תעלה. הגעתי לתעלה של מוצב (8173), היתה תעלה שלא הייתי יכול לעבור אותה. ניסיתי להסתובב, הנהג הסתובב והתחיל להתדרדר. כשהוא ניסה לבלום את הטנק הוא עזב את הקלאץ' ונקרע הגל הקרדני. עזבתי את הטנק ורצתי לטנק של אהוד קופילוביץ' שהיה למעלה, מתוך כוונה לעבור טנק. לא ידעתי שיש לי שם 4 קצינים. הגעתי למעלה והתחילו לירות עלינו חי"ר. נכנסתי לטנק של אהוד ולא יכולתי כבר לצאת החוצה והתחלפתי עם אחד המט"קים.

המ"פ אילן לבנון (מימין) והמ"מ נחום גנצרסקי במעבר מחסום הקוביות. ברקע איזור קלע [צילום: עמוס זסלבסקי]

השלב של 5 טנקים למעלה, איזה שלב זה היה? הראשון, אתה היית החמישי אם כך.

כן.

אבל לא הזכרת את כל החמישה, אמרת שהיו שלושה. היה שלב אחד שהיו חמישה טנקים בחיפוי?

זה היה בסך-הכל 100 מטר, זה לא היה חיפוי. עוד לא הגענו לפסגת הגבעה. מהמקום שהתדרדרתי עד למקום ששם עמדו הטנקים בעמדות חיפוי היה מרחק של 200-150 מטר. אחרי שעברתי לטנק של אהוד עקפנו את המוצב מהצד הצפוני שלו, לא רצינו להסתבך בתעלות, והגענו לעמדות חיפוי שהיו לעבר המוצב, לכיוון קלע.

האם על הפסגה של המוצבון הזה הייתם כבר תלויים בזמן התנועה? כל זמן הטיפוס לא הייתם תלויים, נכון?

זה אני לא יודע. בזמן שהיינו על הדרך אני ראיתי שמישהו דופק לכיוון הזה, וכאן בכיוון הדרך ראיתי כ-6-5 פגיעות. ירה איזה טנק.

לפני המחסום?

כן.

טנק של מי?

אני לא יודע, היו שם טנקים שלנו. כאן על הדרך ראיתי פיצוצים, אני חושב שזה היה ח"ש, לא היה אבק שחור. אז או שמהצד הצפוני של הדרך מישהו ירה ואחר-כך הסתלק משם.

הגעתם למעלה, שיפרתם.

היינו 4 בשלב הזה. ירינו. בהתחלה ירינו על טנקים שעמדו מתחת לקלע. היו שם גם מחפורות לטנקים, פגענו שם באחד או שני טנקים T-34, ולאחר מכן התחלנו לחטוף אש. באותו זמן חטפנו גם אש יותר קלה מהסביבה היותר קרובה. היתה שם הצטופפות מיותרת של הטנקים. אנחנו, כל ה-4 טנקים, היינו על מרחק של כ-75 מטר. כשאהוד ראה שיש עלינו אש הוא ירד להחליף את עמדות הטנקים האחרים. כפי שאני מבין וכפי שראיתי לא החליפו עמדות. הטנק הראשון שנפגע זה היה הטנק של רונן. פגע לו פגז בכיפת הצריח וגילח לו את ה-0.5 ואת כיפת המפקד. המזל שלו שהוא היה בפנים ולא נפגע. ואז אנשי הצוות נטשו את הטנק. הטנק השני שנפגע היה של רומבק. הוא חטף פגיעה ישירה ומיד נדלק, ואז הטנק של אהוד ושלי, אנחנו החלפנו עמדה. לפני זה אני עוד רוצה לציין שאנחנו איתרנו שמאחורי איזה בית עמד טנק וירה עלינו.

ה-SU-100 המפורסם?

לא, טנק אחר. או שזה היה ה-SU-100. אני לא חושב שזה ה-SU-100  כי מזווית הפגיעה שנפגע הטנק של ערודי זה לא מתקבל שזה היה ה-SU-100 שבקלע.

שלא אתם דפקתם אותו, דרך אגב, אלא 377.

אני לא יודע מי דפק אותו. ירינו על הבית הזה כ-6-5 פגזים והתותחן פיספס, התותחן של אהוד. אני טענתי כל הזמן כשירדנו להחליף עמדה. הטנק של יאיר נפגע והחבר'ה קפצו ממנו החוצה, ואז הטנק שלי… ערודי נשאר האחרון ולא זז מהמקום. אחר-כך שאלתי את הנהג שביקר אותי בבית החולים למה הם יצאו להחליף עמדה קדימה ולא אחורה.

היה שם עניין, שהטנק של רונן או מי שזה היה נפצע, אז מיד הוא התחיל להידלק, זה רומבק, נכון?

כן.

מיד רצו עם אלונקה, עזבו טנק שלם כמו שהוא ורצו לרומבק.

לבנון: אחרי שהטנק שלהם 'התגלח', הטנק לא נפגע לדעתי, הוא יכול היה להמשיך לירות.

הוא דומם, וזהו.

הם עזבו את הטנק, יצאו ממנו החוצה, וכשהטנק של רומבק נפגע הם לקחו אלונקה ורצו לקחת חבר'ה מהטנק של רומבק. הטנק של ערודי יצא מעמדה קדימה ולא אחורה. הוא טוען שהידית השמאלית שלו לא עבדה טוב והוא לא יכול היה לצאת, וכשהוא יצא קדימה כנראה שבדיוק הטנק הסורי ירה וזה מה שהציל אותו, או שלא הציל אותו, כי אם הוא היה יורד אחורה הוא היה יותר נמוך והפגז היה מפספס אותו. בכל אופן, הפגז פגע לו במשקולת של הצריח והוא ירד למטה למנוע.

כל הטנק עמד בסיבוב אחורה?

לא, הטנק עמד עם הפנים לקלע, במקום לרדת אחורה הוא יצא קדימה ורצה להסתובב, יצא קדימה וחשף את עצמו עוד יותר, וזה גם גרם שהוא לא חטף את הפגז בצריח, אלא פגע במשקולת וירד למטה.

כמה טנקים השארת למטה?

שלושה טנקים.

מהחמישה שעלו, רק אהוד קופילוביץ' חזר למטה, מה המצב כרגע?

המצב כרגע הוא – שני טנקים מקולקלים בגלל סיבות טכניות, הטנק עם המים והטנק עם הגל הקרדני, ושלוש טנקים פגועים, זה חמישה.

אתה מדווח שאת המחסום עברת עם שלושה שלך, אחד של נתי ואחד שאתה לא יודע של מי.

לבנון: אם הייתי עם חמישה, זאת אומרת שנשארו לי עוד חמישה טנקים.

נכון, אבל זה לא נכון במציאות, משום שבדו"חות שונים….

רגע, אם נשארו חמישה טנקים שאני לא יודע שהם נפגעו, נאמר ככה, אז אני יודע שצריך להיות הטנק של נחום שלי, שהגיע בסוף עם נתי למעלה, הטנק של אהוד קופילוביץ', ואני עליתי על טנק של מחלקה 2 של נתי, אלה היו שלושה טנקים.

מה קרה לטנק הזה, למה הוא נעמד? של נתי, קופילוביץ' למטה, נתת לו פקודה לעבור.

ירדתי למטה.

מה ראית פה, טנקים דפוקים?

שום טנק דפוק פה לא היה, לא ראיתי שום טנק דפוק. ירדתי למטה, היו לי הפצועים של הטנק, של רומבק, ירדנו למטה, שם למטה פגשתי את אהוד הקש"א, לידו היה הזחל של הקש"א, שהוא טען שהוא לא עובד. על הזחל של הקש"א העמסנו את הפצועים והוא ירד למטה לתחנת האיסוף.

איפה היא היתה באותו זמן?

אני לא יודע, אני חושב שבנעמוש, כי אני הגעתי לנעמוש, אז היא היתה בוודאי בנעמוש בשלב הזה.

מטוסים עברו באותו זמן באוויר?

לא זוכר, לא חושב. אני אז עליתי על טנק של מחלקה 2 של נתי, שכנראה שהוא עמד כאן והוא עלה על הדרך. כנראה שהוא עמד מדרום לדרך בין סיר א-דיב ובין מחסום הטנקים.

למה לא שלחת את אהוד קופילוביץ' שימצא לעצמו טנק? נשארת על הטנק הזה?

אני הייתי כבר למטה, אני ירדתי כשירדתי לכאן לפגוש את אהוד [הקש"א], והורדנו את הפצועים מהטנק של אהוד קופילוביץ' ודיברתי עם אהוד הקש"א, אז אני הייתי למטה ואז הגיע הטנק ואני עליתי על הטנק.

לא ראית פה אף טנק דפוק מהחבר'ה האלה? אפי מספר שהוא עבר עם 4.

אפי היה באותו זמן בצד הזה.

מתחתיך? פה זה הרי מדרון.

לא, יש כאן שלוחה.

הוא עמד וגם כן דפק יותר קרוב לפתח. אפי עמד בנקודה ב' אתה אומר?

כן, כאן יש עוד שלוחה, הם עמדו וירו על קלע.

אפילו צפונית מנקודה ב'.

כשאני ירדתי למטה אז אני זוכר שנתי אמר לאפי שהוא עולה למעלה לגבעה, איפה שנדפקו 3 טנקים, ואני הזהרתי אותו שיש שם טנק שפגע לי ב-3 כלים, שיעלה בזהירות.

בזמן שאתה פה ירית והתנהל כל העסק, כולל הזמן הזה של הפגישה עם אהוד הקש"א, וכולל הפקודה של נתי לעבור את זה, מישהו עבר באותו זמן?

את המחסום אני עברתי ראשון.

מה קרה בינתיים בשטח? נתי מימין, פחם משמאל ואתה מתארגן עם ה-5 טנקים למעלה?

מה שקרה בשטח, הגעתי כאן למטה, עליתי על הטנק של מחלקה 2 פלוגה ז', יצרתי קשר עם נתי, אז הוא אמר לאפי לעלות קצב צפונה והוא החליט להתקדם הלאה. אז הוא קידם את הטנקים לכיוון המחסום העביר. גם חלק מהטנקים לצד שני של הדרך, אני לא זוכר איזה טנקים הוא העביר, ואז אני עברתי את המחסום.

סדר המעבר היה, אני מבין שאתה ראשון.

אני ראשון. אני חושב שאהוד היה אחריי, אהוד קופילוביץ'.

אהוד קופילביץ' אחריך, מי היה אחריו?

אני לא זוכר.

איך שעברת את המחסום חיפו עליך משני הצדדים והם עברו אחריך, לא משנה לי הסדר כרגע. פה היה מוצבון, הוא הפריע לך?

הוא לא הפריע. יריתי עליו תוך כדי תנועה ולא גיליתי שם שום תנועה.

בכל השלב של התנועה נסעתם במדפים סגורים?

לא, פתוחים, זאת אומרת צריח פתוח.

טען-קשר פתוח?

לא גם פתוח.

לא היו להם הוראות מקדימות בעניין הזה?

שום הוראות מקדימות.

כשירו, כשהיתה אש קלה מעוקדה וכו', הכנסת את הראש פנימה אני מתאר לעצמי, ככה אני הייתי עושה. השאלה היא אם השתמשת בפריזמות ודבר כזה?

לא, הייתי כל הזמן עם הראש בחוץ.

לא היה אף שלב שהכנסת את הראש פנימה?

אף שלב שהכנסתי את הראש פנימה.

תרשים תנועה של מ"פ ו' אילן לבנון מסיר א-דיב אל קלע. 1) נפגש עם המג"ד הפצוע בירו שמתפנה לתאג"ד. 2) חבירה עם נתי הורביץ מ"פ ז'. 3) תנועה לעבר מוצב 8173 וכיבוש היעד ולאחר מכן חזרה לכפר למפגש שני עם נתי הורביץ שבינתיים קיבל את הפיקוד על הגדוד. מכאן המשך תנועה מזרחה ומעבר במחסום הקוביות נ"ט. 4) אילן לבנון נפצע בפאתי הכפר קלע ומסיים את הקרב

השאלה היא אם משרמן אפשר לעבוד אם הקופולה הזאת קיימת?

קודם כל אמרתי שאם אני אכניס את הראש פנימה, אני לא אראה שום דבר.

בפריזמות לא ניסית להסתכל?

בפריזמות לא ניסיתי להסתכל. חוץ מזה, האש לא היתה כל-כך נוראית, אולי זאת הסיבה שאם האש היתה נוראית הייתי מכניס את הראש פנימה.

לא שמעת את הדפיקות של נק"ל בצריח?

פעם אחת שמעתי, כשהייתי טען-קשר. אז גם פתח 'המתן דקה' היה פתוח. אני חטפתי איזה רסיס קטן בגב מזה.

עברת פה והוטרדת מהמוצב הזה, נכון?

אני לא חושב שהוטרדתי. יריתי על התעלות, יריתי על הבונקרים.

היה פה עוד איזה שלב של הלחימה עד הפגיעה או לא?

לא.

מאיפה נפגעת, אתה יודע? משני כלים נפגעת, זה ברור.

אני יודע שפגעו שני פגזים בטנק.

אחד כנראה היה חלול והשני ח"ש נפיץ. ל-SU-100 ול-T-34 אין ח"ש, רק ח"ש נפיץ. באיזור הזה לא היו טנקים עד כמה שידוע, אולי בגבעת הזרקור?

אני לא נתקלתי בטנקים עד שהגעתי לכאן, גם אש קלה לא היתה. אחרי שנעצרתי התחילה האש הקלה.

פה נעצרת, ממש אם הייתם ממשיכים זה לא היה, למה נעצרת?

כי פגעו בטנק.

זאת אומרת שהטנק נעצר כתוצאה מפגיעה, לא מהשתהות?

לא, כתוצאה מהפגיעה.

אחרי הפגיעה ירדתם לאיזה סביבה, לאיזה משאית, נכון?

אחרי הפגיעה יצאנו החוצה, הטנק נדלק.

עם הפנים למזרח, כ-200 מטר לפני מחסום הקוביות

אתה מספר שאתה מדבר עם התותחן, הוא מדווח כהרוג?

ההשערה שלי לגבי התותחן…

מה זה אומרת השערה? לא בדקת את זה אחר-כך?

הוא נשרף עם הטנק, הטען-קשר נהרג.

הוא נהרג כבר כשהוא היה בחוץ, ואנשי התובה?

אחד נהרג ואחד נפגע בכלל.

התותח היה קדימה, מדפים סגורים, צידדת בשביל לאפשר להם לצאת?

כן.

יצאו?

כן.

למה לא השתמשת בפתח הדלת?

אני לא חושב שנתתי להם שהות.

אמרת להם לצאת או שהיתה פגיעה בקשר צעקות בפנים?

לא אמרתי להם שום דבר.

הם הרגישו את הפגיעה, איפה היו הפגיעות?

אני לא יודע. אמר לי נתי אחר-כך שהוא בדק את הטנק והוא ראה בצד שמאל מעל תא הנהג.

היה עוד במזקו"ם, אני חושב, לא בצריח או משהו כזה.

מה שקרה שם שכנראה הח"ש נפיץ פגע קודם וזה בילבל את הנהג והוא סטה שמאלה ועלה על גדר אבנים ונעצר. כשנעצרנו כנראה חטפנו את הפגיעה השנייה. מה שקרה עם התותחן, הוא אמר לי 'נפגענו'. לא ראיתי בו שום פגיעה. יצאנו החוצה. כשיצאנו החוצה ראינו שאנחנו 4 איש. צעקנו לו והוא לא ענה לנו, ואז אני נפגעתי ומיד אחריי נפגעו מוריס ו-וייס.

יצאתם 4 איש, הייתם מתחת לטנק או משמאלו כנראה?

היינו מאחורי הטנק, מאחורי תא המנוע, המנוע כבר דומם, אבל החשמל עבד.

הטנק כבר התחיל להידלק או עוד לא?

הטנק כבר התחיל להידלק, שמענו כבר התפוצצויות של כדורים בפנים.

מהר מאוד, זאת אומרת.

כן, מהר מאוד.

תחמושת קלה?

קלה. לכן אני משער שזה היה בסביבות ארגז הפעולה מעל המצברים.

הגדר הזו לא הפריעה לך לצודד את התותח?

לא, זה היה גדר אבנים בגובה חצי מטר, אולי פחות מזה.

התותחן אמר שנפגעתם, אני מבין שהטען-קשר או אתה צידדתם. אתה יצאת, הם יצאו, אתה…

ישבתי על הצריח וחבשתי את עצמי.

ואז נפגעת פעם שנייה?

לא, אז הם צעקו לי לרדת למטה.

כשישבת על הצריח מה קרה? התותחן עוד היה בפנים?

התותחן עוד היה בפנים.

ולא היתה איזו תגובה ממנו?

לא שמענו שום דבר. אני חשבתי שלמעשה הוא בחוץ באותו זמן. כשירדתי למטה ראיתי שאנחנו 4. קראנו לו והוא לא יצא, ואז כנראה בצד ימין דרומה מהדרך עמד איזה סורי שצלף בנו. היו שם עמדות מרגמה.

אני מבין שמפה, מבחינת מלחמה, גמרת.

כן.

מה ראית הלאה לפני שפונית?

לפני שפוניתי אני שכבתי מתחת לגדר האבנים, מאחורי המשאית. רציתי להתרחק ממנה כי היא היתה עם תחמושת. כשהתרחקתי ירו עליי. כנראה שנכנסנתי לשדה הראייה של מישהו. אז שוב חזרתי ובמשך כל אותו זמן עמדו הטנקים, הטנקים שהיו בין המחסום לבין המקום שאני נפגעתי.

היה פער גדול בינך לבין אהוד שהיה אחריך?

אהוד היה אחריי, אבל נפצע גם כן.

בעיניים?

כן, אהוד נפצע בעיניים.

איזה מרחק הוא היה בשלב התנועה?

בזמן התנועה הוא היה כ-50 מטר אחריי, אולי יותר. אבל אחרי שאני נעצרתי אני חושב שחלה הצטופפות, ויתר הטנקים עברו את המחסום כי לא יכלו לחזור, ואז בין המחסום לבין שלי נוצרה הצטופפות. היתה בעיקר אש קלה מצד הסורים, זה מה שהתרשמתי אז.

ראית מה עושים ומה פועלים או לא ראית?

טנקים שלנו עומדים ויורים.

מתי הגעת חזרה לכוח?

אני שכבתי שם כרבע שעה, חצי שעה, ואז בא ורדי וחילץ אותי עם טנק. אני הסרתי את כובע הפלדה אחרי שפעם אחת ניסיתי להתרומם ולראות מאיפה יורים וקיבלתי פגיעה נוספת בכתף. אז לא רציתי להרים יותר את הראש. ראיתי את ורדי וסימנתי לו שאני נמצא שם. הוא סימן לי בדגל שהוא ראה אותי, וכעבור כמה זמן צעק לי לעלות לסיפון. עליתי לסיפון בכוחות עצמי והוא חזר ברוורס עד למקום שיש עמדה ליד הדרך.

בין המחסום לקלע היה מוצב ממש על צד הדרך.

שם ירדתי, ואז הגיע אהוד הקש"א עם זחל"ם ופינה אותי אחורה.

ורדי המשיך חזרה?

ורדי כנראה המשיך הלאה, אחר-כך נתי עבר אותנו.

אתם מניחים תשעה, שישה פגועים, אנחנו יכולים לציין איפה? אחד זה נחום שלך, הגיע עם נתי, השני רפי פרץ הגיע לחניון, עוד אחד חסר שם.

לא יודע.

כמה M-50, M-51 היו לך בצפון?

לא היו לי M-51 בצפון.

לאפי?

לאפי היו כנראה.

איפה אהוד קופילוביץ' היה סמ"פ?

לא משנה כרגע.

———————————————————————————–

23 מחשבות על “תחקיר אילן לבנון מ"פ מגדוד 129

 1. תודה לאילן לבנון שסייע בהכנת תרשים התנועה שלו המצורף כאן.

  מהתחקיר הזה אני לוקח קודם כל התיחסויות לגבי הטעות בתנועת גדוד 129.

  המתחקר מבליט את דברי המג"ד בירו שאמר כי לאחר שהתבררה לו הטעות בתנועה הורה למ"פ פ' אפי וולך לנסוע לזעורה, אבל אפי לא ביצע את הפקודה. זה היה בשלב שטנקי הגדוד התערבבו זה עם זה בסיר א-דיב ממזרח לציר הנפט.

  ואיך בדיוק רצה בירו שאפי ייסע לזעורה? והרי אפי וכל היתר בטוחים שהם הגיעו לזעורה.

  בנקודה הזו הבילבול בשיאו.

  בתחקיר שטח מ-1968 של מ"פים 129 אמר אפי וולך: "הפקודה שבירו נתן היתה מאוד חפוזה, ובשלב זה היה ברור לי שאני לא יודע איפה אני נמצא. אני בפירוש התייאשתי מזה ונסעתי אחרי אהוד [הקש"א]. כמובן שהאמנתי שאנו נוסעים לפי התוכנית והאשמה היא בי – שאני לא ידעתי מה לעשות".

  בירו העיד בסיכום שלו כי בנקודה זו הוא ידע שהגדוד טעה [אחרי שהתברר שהסיוע הארטילרי שהזמין נוחת אי-שם 5-4 ק"מ צפונה] והודיע על כך למח"ט. מצד שני המתחקר מספר לאילן לבנון שהמ"פ-מג"ד נתי הורביץ הבין רק אחרי מחסום הקוביות שהגדוד לא נלחם כלל בזעורה [שמע את זה מקצין האג"מ אמנון רשף].

  עכשיו נציץ רגע בשעון. כשבירו מבין את הטעות השעה היא בערך 12:15 [ידוע שהוא נפצע והתפנה ב-12:30 לערך]. עכשיו נותר לשער באיזו שעה הגיעו הטנקים לקוביות והחלו לחצות אותן. הערכה גסה שלי – בסביבות 14:00. את זה יכולים להעריך טוב ממני אילן לבנון ונחום גנצרסקי שהיו שם. אבל בגדול – רק כשעתיים אחרי שבירו ידע לאן נקלע הגדוד שלו, הבין זאת גם המ"פ שהחליף אותו.

  נושא הטעות ואיפה הם – בקלע או בזעורה, לא העסיק במיוחד את המ"פים והמ"מים, כמו שמעיד כאן אילן שמרגע שנתי קיבל את הפיקוד – לא היה איכפת לו [לאילן] איפה הוא נמצא. דבר אחד הם ידעו – הם צריכים לחסל את הטנקים הסורים שיורים עליהם ולכבוש את הגבעה.

  אהבתי

 2. מדהים איך שלמה מוצא חומר על השריון של חטיבה 8 ברזולוציות של מ"פ ומטה, ואילו על גולני אינו מוצא, לא של הקודקודים ולא של הזוטרים.

  מעניין גם איך לא נמצא התחקיר של עזרא ברוש עם איש עם איש תח"ש עד עתה פרט לתחקיר עם ריינר שלטענת עזרא לא היה בכלל.

  אהבתי

  • אני מוצא מה שיש. מה שאין ולא התבצע – קצת קשה למצוא.

   כנראה שלא היה תחקיר של מח"ט גולני או קמ"ן וקמב"צ וקצין אג"מ. בחיל שריון היו יותר רציניים וחוץ מהתחקירים של מח' היסטוריה, בדקו ותחקרו אף הם מטעם עצמם וחפרו לעומק.

   מצד שני, אנחנו יודעים בוודאות שתחקיר חש"ן עם עזרא ברוש התקיים מתחת לתל פאחר. עזרא זוכר את זה, יש צילומים מהאירוע – אבל איפה המסמך עצמו? תעלומה.

   אהבתי

   • תודה לשלמה על כל החומר, אותו הוא לא רק מוצא, אלא גם מקליד ומפענח וכו', ומעטר/מגוון בתמונות חדשות.

    מכבר התברר, באמצעות הבלוג, שארכיון צה"ל הוא מקור שעדיין לא מוצה, זאת פני שטרם הושלט בו הסדר הראוי לארכיון.

    נמתין איפוא בסבלנות לחומר נוסף, הקלטות ומסמכים, כולל המוזכר בפוסט הנוכחי: "דו"ח סיכום שכתב מ"פ* הטנקים. דו"ח זה איננו בידינו, נכון למאי 2018."

    *) אבקש אם אפשר להבהיר מעט את המשפט הזה. הרי בהמשך הוקרא מהדו"ח הזה: "פלוגת ותיק של סגן אילן לבנון, המג"ד תיפעל אותה לאגף שמאל לעבר קלע"; "כיוונתי את אילן באלחוט לצאת מהוואדי על מנת להתקרב לנתי, ואילו את אפי שלחתי לעבר זעורה האמיתית", וזה לא נשמע כמו דו"ח של אילן, אם כי בהשלמה (שהתפרסמה בפוסט הנוכחי) אומר אילן: "אם התייחסתי בנושא הזה אני חושב שהתייחסתי בדרך שנסעתי לבית חולים. אני חושב שאז ציינתי את הנתון הזה. אני לא זוכר עכשיו מה היה המצב."

    אם אפשר, נא להבהיר גם את המסופר כאן: "הסתבר שגור אל עסקר ונעמוש זה למעשה דבר אחד, ואני לוקח את נעמוש ואני עובר בין שניהם וממשיך לכיוון זעורה, להוביל לזעורה." – – – שני המוצבים הללו הם "למעשה דבר אחד"? וגם, האם לא משתמע מהמשפט הזה שהמספר חשב שהדרך עולה לזעורה יוצאת "בין שניהם"?

    "כתוצאה וחזר" – – – חסר כאן משהו?

    האם כבר התבאר בבלוג מה הן "מפות קוד מכבי"?

    אהבתי

    • "כיוונתי את אילן באלחוט לצאת מהוואדי על מנת להתקרב לנתי, ואילו את אפי שלחתי לעבר זעורה האמיתית" – זה מתוך דו"ח המג"ד בירו.

     "כתוצאה וחזר"… כך זה מופיע במקור. לא חסר.

     מפת קוד מכבי – פעם ידעתי מה זה, אחפש שוב.

     אהבתי

 3. לאלו ענינים מתכון אילן לבנון באומרו בזמנו ביקשתי את אלברט לברר את כל הפרשה של כל מיני דברים שלא נראו לי בסדר ועד היום לא יצא לי.

  אהבתי

 4. חידוש שמביא התחקיר הזה: רס"פ ו' יהושע בן נעים שעלה על הטנק של המ"מ זאב חטין שנפצע ופונה, המשיך מעוקדה לדרך הנפט, שם פגש בחפ"ק 8, התחבר אליו ובעצם הצטרף לשדרת הטנקים של גדוד 377 לזעורה, בכפר זעורה בן נעים נפגע ונהרג.

  אנחנו יודעים עד כה על שני הרוגים בקרב בזעורה, שניהם מטנק הסמג"ד 377 פדן שנפצע קשה, והם אהרון בלולו ונעים מיראן ז"ל.

  עכשיו מתברר שיהושע בן נעים מגדוד 129 נהרג בזעורה. לא בסיר א-דיב או קלע.

  חיפשתי בתחקירי 377 ולא מצאתי אזכור לאירוע. אולי יהודה ארזי / אלישע שפירא / עידו מור יוכלו לספר.

  אהבתי

   • באתר יזכור לא רק המיקום לא מדויק
    גם תאריך הנפילה לא מדויק.
    יש לכך השלכה חשובה לגבי התאריך בו מציינת המשפחה
    את יום האזכרה ואמירת הקדיש לעילוי נשמתו.

    אהבתי

    • שמו של בן נעים מופיע על האנדרטה של חטיבה 8 בקלע.

     אכן, באתר יזכור תאריך נפילתו – שגוי.

     בינתיים מתברר שגם אריה גולדברג מחללי גדוד 129 נפל אף הוא בזעורה באותו טנק של יהושע בן נעים. גם תאריך נפילתו של אריה באתר יזכור שגוי – כ"ט באייר 8.6.67, במקום א' בסיוון 9 ביוני.

     אהבתי

     • שלחתי הודעה בדואר אלקטרוני למתחזקי אתר יזכור ,
      על הצורך בעדכון הנתונים .
      יש להניח שיתקנו זאת .
      מקווה שיעדכנו גם את המשפחות.

      אהבתי

 5. לטנק עליו פיקדתי סימון טקטי 2א של "זוית", יהושע בן נעים שהחליף אותי אחרי שנפצעתי והצטרף לשדרת 377 שפנתה בדרך הנפט לזעורה שם נפגע הטנק והוא נהרג, נהרג גם התותחן חבר קבוץ אפק אריה גולדברג.
  פרטים על שאר הצוות אינם ברורים לי חוץ מזה שהיו בצוות יחד עם יהושע ששה אנשי צוות, כי העליתי לטנק את חמש הצריח של פלוגת "זוית" (הוא והמקלען ישבו ביחד בתא המקלען), לגביו אני בטוח שיצא מהקרב שלם בגופו כי פגשתיו לפני כמה שנים לאחר שלא נפגשנו שנים רבות.
  אני מוסיף עוד פרט, טנק נוסף מפלוגת "ותיק" כנראה בסימן טקטי 4ב בפיקוד ויקטור זיידמן שהתעכב בעליה לסיר א-דיב, וכשהגיע לא מצא את הגדוד שכבר היה עמוק באיזור ואחרי סיר א-דיב והצטרף ל 377 ולחם במסגרת החוד של החטיבה בזעורה ולאחר מכן בדרך דרומה עד להתחברות עם הגדוד בקלע. ויקטור נפטר לא מזמן אבל את הסיפור שמעתי מהתותחן שלו חיים טויטו.

  אהבתי

 6. " יכול להיות, זה פחות מטריד, ובוודאי גם נעת כעבור כמה דקות.

  כן, כי נתי נכנס כבר לנעמוש ולא היה מה לחכות.

  זה נכון שבאמת לא ראו את הדרך הזאת?

  לא ראו שום דבר. אתה זוכר שגם בשעת השחזור לא ראינו את הדרך הזו."

  מניח כי מדובר על הפניה לצפון מזרח מיד אחרי נעמוש, שהיום היא בצורת דרך ברורה לגמרי ואילו אז כנראה שלא כך היה.

  אהבתי

 7. העדות של אילן מפרטת את מה שקרה לו. אני רוצה להאיר כמה נקודות בנקודות מפגש של עדותו של אילן, אהוד הקש"א ועזי שחם :
  1. הטנק שהתקלקל טכנית כבר בתחילת המערכה היה כנראה המטק שלי סגן אוזיק (בעליה לרמה בצוות הכוחות המחלקה שלי, מחלקה 4 בפלוגת ותיק היתה מורכבת ממני, המ"מ ומשני קצינים סגן ערודי וסגן אוז'יק). הטנק של אוז'יק התקלקל כבר בהתחלה, והדיווחים שלו כי הוא נתקע ולאחר מכן דיווח כי הוא חוזר לפעילות, העמיסו יותר מדי על הרשת הפלוגתית והוריתי לו להפסיק לדווח ולהתקדם אתנו ככל יכולתו…
  2. לא זכור לי כי גדוד 377 ירה על עזאזיאת בשעה שעברנו בגיבעת האם. למיטב זכרוני הם היו הרבה אחרינו. אני הייתי המחלקה האחרונה של הטנקים של 129 ואני זוכר בודאות את הזחל הפגוע, את הטרקטורים של ההנדסה ואת השעה בה הטנק שלי חצה את קו שביתת הנשק – 1130 בדיוק, על פי שעוני ואף הודעתי על כך לצווץת שלי על מנת לזכור לעתיד.
  3. הסמ"פ של אילן נפגע ועזב את הטנק למיטב זכרוני כבר בתחילת המערכה ולכן אם אילן מינה סמ"פ, אזי זה היה קרוב לאירוע ולא כפי שאהוד הקש"א מסר בעדותו כי הוא הורה לאילן לעבור לטנק אחר ולמנות את אהוד קופלביץ לסמ"פ. הדיווח הזה של הקש"א נראה לי מוגזם (אגב אני אישית לא זוכר על שום מינוי של סמ"פ לא בהתחלה ולא בסוף). לאחר שנודע לי על הפגיעה באילן ( לאחר שראיתי אותו מתחת לאיזה עצ או שיח, לקחתי פיקוד על הפלוגה אבל אינני זוכר אם היה מישהוא שענה לי….בעליה למוצב קלעה אלוף הפיקוד בעצמו, דדו, קרא לי בקשר ולאחר מו"מ הורא לי להיכנס לרשת של נתי ואף נתן לי את התדר שלו…נשארנו שניים.
  4. ההערה של חיטין לגבי ויקטור זיידמן מעניינת. אני זוכר שבערב אחרי התארגנות ראשונית בקלעה והחיבור לחטיבה, הגיע אלי ויקטור זידמן (אולי ישהו אחר? )עם זחל"מ מלא בתחמושת, ללא מכשירי קשר. לשאלתי כיצד לקח כזה סיכון להגיע אחרינו עם "פצצה" נוסעת, אמר לי כי לא היה לו קשר ולא קרא את הקרב הוא פשוט נסע אחרינו כי הבין שנצטרך תחמושת…
  5. לגבי עדותו של מ"פ ט של 121 עוזי שחם. הוא אכן הגיע לקלע בשעות הלילה המוקדמות ופגש אותי ושאל מה עושים, הצעתי לו כי ירד חזרה בציר לסיר אדיב כי יש שם הרבה נפגעים וצריך לשמור עליהם עד שייפונו. אני חושב שהוא החליף ביני לבין עמוס צור שאכן היה ממ הסיור שלנו או שפגש בשנינו ושנינו אמרנו לו אותו דבר .
  6. אני רוצה לציין שבקרב הפריצה על הרמה השתתפו 5 בוגרי מחזור 7 של הפנימיה הצבאית בחיפה: אילן לבנון – מ"פ ו גדוד 129, עמוס צור – מ"מ סיור 129, איתמר בן דוד – קמב"ץ חט 8, עודד (שורץ) שחר – קמב"ץ גדוד 12 של גולני (תל עזאזיאת), ואנכי, מ"מ 4 של אילן.

  אהבתי

  • לנחום – הטנקים שהוזכרו כמי שירו מגבעת האם על תל עזזיאת היו מפלוגה ו' גדוד 377 שהיתה ת"פ גדוד 51 מחטיבה 1 והגיעה לגבעת האם בסביבות השעה 11:00, השתחלה בתוך הפקק והעומס והחלה לרתק את היעד שלה בעזזיאת. בלי קשר אליה, שתי פלוגות אחרות של גדוד 377 שהיו ת"פ חטיבה 8 נעו בשדרה שלכם והיו בסדר תנועה אחרי חפ"ק המח"ט שהיה אחרי גדוד 129.

   אהבתי

 8. אני שוב נדרש ל"דרך" שפיפסנו?! נו, באמת תוך תנועה, די מהירה, ואש, פה ושם (וגם עלינו), ללא מפה, תדריך ופקודה שצריך לחפש את ה"דרך" לזעורה ואיש אינו לפנינו כפי שהיה אמור להיות ולנווט אותנו. אז דרך מכוסה בעשביה כלומר שאינה בשימוש, דוקא אותה לבחור!?
  אני כן זוכר את טנק המגד שלנו וזחלמים לידו על גבעת האם וגם שיריתי כמה פגזים אחד זרחן לכיוון תל עזזיאת, עצרנו באיזה מקום בדרכנו לחציית הגבול נתי עצר ראשון ואני אחריו, אז ניצלתי את המצב לחימום קנה והצוות וגם איזה סגירת חשבון עם התל על הירי לקיבוץ דן בנובמבר 1964. אני זוכר שבירו ממש נבהל כי הירי היה די קרוב להיות מעל לראשו. בשלב הזה עוד היה דגל הגדוד מונף על מוט מעל הצריח שלו וזה כנראה היה הסימן שקבל שכדאי להוריד אותו.
  נחום את השאלה מי הביא את התחמושת על זחלמים, יש לי ישר מהתנור: זה היה חנינא פורת שנשאר ללא טנק וקבל את המינוי לביצוע יחד עם פל' ט של 121.
  נחום בגדוד היו עוד כמה בוגרי הפנימיה הצבאית שנשארו עם מחצית הגדוד בסיני. אני זוכר את יוסי פורת מ"מ הסיור ואת אריה ברק מ"פ?? טוב שציינת זאת.

  אהבתי

  • במפגשנו האחרון סיפרת שעקפת את צוות הניווט שעצר לצד הדרך והתווכח (אני מניח שהויכוח נגע לציר). גם סיפרת על פקודה שהקשבת לה מעל הטנק. ברגע שעקפת את צוות הניווט, ברור שלא היה מי שיובילך כמתוכנן….

   אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s