יומן מבצעים גולני חלק א'

מסמך – יומן המבצעים של חטיבת גולני מתקופת ההמתנה ועד לסיום מלחמת ששת הימים * תזוזות, פעילויות ומארבים – איפה היו הגדודים ומה עשו בכל יום? * 21 במאי – מב"צ 1 לסמג"ד 12: "לתאם את מסלול התרגיל בלילה. לתאם עם מג"ב ומשק רמות נפתלי על מנת למנוע קשר רדיו" * 6 ביוני – גדוד 51 לק' אג"מ 1: "4 זחל"מים עם המג"ד נמצאים באיזור דן, המסייעת יצאה לאיזור מעיין ברוך עם הסמג"ד" * חלק א' מתוך שניים

לפניכם מסמך מעניין – יומן המבצעים של חטיבת גולני מהיום הראשון של תקופת הכוננות ועד יום לאחר סיום מלחמת ששת הימים. מדובר בפקודות ובהודעות מה-18 במאי 1967 ועד 11 ביוני – 24 ימים.

את הקטע החשוב והמעניין ביומן, הכולל את שני ימי הקרבות של החטיבה [ה-9 ו-10 1967], פרסמנו כאן במאי 2014 בארבעה חלקים [ראו כאן חלק א', ממנו תוכלו לעבור לכל השאר]. בנוסף לכך, בזמנו הוספנו ליומן זה שנרשם בחפ"ק העיקרי את יומן המבצעים כפי שנכתב בזחל"ם החפ"ק במהלך הקרבות ע"י סמל מבצעים [ראו כאן].

היומן המתפרסם כאן של החטיבה מתקופת ההמתנה הוא תוצר של מחלקת המבצעים החטיבתית. דרכו ניתן ללמוד על תנועת החטיבה ופעולותיה ברמה הגדודית והפלוגתית בכל התקופה הנ"ל. קצינים וחיילים ששירתו בחטיבה באותו זמן יוכלו לרענן את זכרונם באשר למקומות שבהם היו עם התאריכים המדויקים.

יצוין כי מיומן זה נעדרים מספר אירועים שאמורים היו להופיע בו. למשל, אירוע התפוצצות רימון ב-5 ביוני בשטח כינוס של גדוד 12 בנבי יושע, שממנו נהרג רס"ל ליאון אימברן. אין גם אזכור לנפילתם ופציעתם של מספר לוחמי גדוד המרגמות 334 באש נ"ס סורית בימי המלחמה. אין גם שמץ מידע באשר לתנועת החטיבה מזרחה ב-7 ביוני, כשניתן אישור לתקיפה מוגבלת ולכיבוש מספר מוצבים סורים הסמוכים לגבול, פעולה שבוטלה לבסוף. מיומן זה נעדרים גם דיווחי קשר באשר לתנועת חלק מהחטיבה לצפון השומרון ב-6 ביוני, כדי לסייע בכיבוש ג'נין והאיזור, פעולה שלא בוצעה לבסוף. ויש עוד.

היומן מוגש כאן כפי שהוא מופיע בארכיון צה"ל. אין בידינו את המקור כדי להשוות ולהיווכח אם יש דיווחים שהושמטו או אף שוכתבו מסיבה זו או אחרת.

לדיווחים הוספנו כמיטב יכולתנו פרשנות שלנו להבהרת הדברים עם שמות ומקומות. אם לקוראים יש פרשנות טובה יותר, אתם מוזמנים לשתף. כן הוספנו בתחילת כל יום תיאור כללי של מה שהתרחש במדינה ובצה"ל להבנת התמונה הכוללת.

יומן המבצעים של חטיבת גולני בתקופת מלחמת ששת הימים יתפרסם בשני חלקים. חלק ראשון, זה שלפניכם, הוא מה-18 במאי ועד 8 ביוני. חלק ב' [ראו כאן] כולל את שני ימי הקרבות [חלק זה, כאמור, כבר התפרסם כאן ב-2014 – אבל בגירסה גרפית שונה ועם הארות אחרות].

מקור המסמך: ארכיון צה"ל

להלן היומן:

יום חמישי 18 במאי 1967

פלוגה א' בגדוד 12 כמה חודשים לפני המלחמה [מאלבומו של דוד פופוביץ']

מה קורה ביום הזה באופן כללי: יומיים אחרי יום העצמאות – והמדינה כמרקחה. יום קודם, ב-17 במאי, קידמו המצרים כוחות לגבול ישראל, בניגוד להסכמים, ודרשו ממשקיפי האו"ם לעזוב. הסורים דחו את דרישת האו"ם לבדוק אם יש כוחות ואמצעי לחימה באיזורים המפורזים. בעקבות המתיחות, נכנסה גם חטיבת גולני לכוננות.

להלן יומן הקשר החטיבתי מיום זה:

שעה 0930: מאיתן פק' למפקד תורן: החטיבה נכנס למצב "בריח" החל מהשעה 0800 [דווח לכל היחידות ולקציני המטה].

פרשנות: איתן מהפיקוד – רס"ן איתן ברק קמב"צ פיקוד צפון. מצב בריח – מעבר לכוננות ב'.

20:00: קמב"צ 1 לבי"ס מ"כים: להעמיס תד"לים של כל הפלוגות בשדה.

פרשנות: בי"ס למכ"ים – גדוד 17 שהוקם על בסיס סגל מ"כים מג'וערה ושתי פלוגות מהנח"ל בפיקודו של סא"ל משה יוסף.

20:05: קמב"צ 1 לבר דוד: להעמיס גדוד וסוללות כל הדרגים.

פרשנות: אברהם בר דוד – סמג"ד מרגמות 120 של גולני, גדוד 334.

20:07: קמב"צ 1 ליוסי (קמב"צ 12): להעמיס התד"לים הפלוגתיים, הצטיידות מסייעת 4 נ"נ_קומנדקר ארוך, לפנות לאפסנאות בקשר לכך, לעשות קבוצת פקודות.

פרשנות: יוסי – סגן יוסי פרידמן, קמב"צ גדוד 12.

20:10: קמב"צ 1 לצלפים חולתה: נשארים בחולתה [נמסר לטוביה].

20:17: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: להעמיס 4 תד"לים, הצטיידות מסייעת, מקבלים 4 נ"נ_נ"נ 6×6 לפנות לאפסנאות לקבלת הנ"נ [נמסר לנחמיה].

יום שישי 19 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: המתיחות בגבול מצרים גוברת, האו"ם פינה את עמדותיו. צה"ל מגייס כוחות מילואים.

להלן יומן הקשר החטיבתי מיום זה:

03:00: מפקד תורן למבצעים 1: ניתנה הוראה מק' אג"מ מהפיקוד להעביר 30 חייל להעמסת תחמושת בכפר ילדים ליד עפולה [ניתנה הוראה למפקד בא"ח לבצע].

02:00: מבצעים 12 למבצעים 1: העמסת התד"לים נגמרה.

02:40: מבצעים 51 למבצעים 1: העמסת תד"לים נגמרה.

03:00: מבצעים בי"ס למ"כים למבצעים 1: העמסת תד"לים נגמרה.

08:40: מבצעים 13 למבצעים 1: העמסת התד"לים נגמרה.

09:25: קמב"צ 1 לקמב"צ 13: ממשיכים בכוננות חצי שעה.

09:27: קמב"צ 1 לסיור 69: מורידים יחידה ממערבים מאורגן בקבוצות של 11 חבר'ה בתצפיות בגזרת לבנון וירדן סה"כ 12 תצפיות שיהיו מוכנים עד שעה 13:00. המפקדים זומנו [נמסר לרובקה].

פרשנות: סיור 69 – פלוגת הסיור של החטיבה בפיקודו של סרן רובקה אליעז.

09:30: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: כל תצפית 4 אנשים, מפקד מקלע רובה, שהתצפית יקבלו הוראות בצהריים [נמסר ליוסי].

09:34: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: הרכבת תצפיות – מפקד, מקלע רובה ועוזי, יומני תצפיות, רשת הסוואה, מנות קרב, מים. כל תצפית תוצב ע"י קצין, תדריך בצהריים יינתן בחטיבה לכל המפקדים, להכין מחלקה מיוחדת ל-5 תצפיות [נמסר לישי].

פרשנות: ישי – כנראה סמל יהושע ישי, סמל מבצעים בגדוד 12.

09:35: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: פלוגה ג' עולה לגורן להחליף את הסיירת, להוציא מפקדים לסיור מפקדים, אוטובוסים יתייצבו. כוננות חצי בטל, 13 ימשוך צלף מהסיירת [נמסר לכץ].

פרשנות: כץ – סגן דוביד כץ קמב"צ 51.

09:38: קמב"צ 1 לקמב"צ 13: להכין את המיוחדת ל-5 תצפיות, כל תצפית 4 איש, מפקד מקלעון רובאי ועוזים+יומני תצפית, רשת הסוואה, ג'ריקן מים, מנות קרב, פקודת התרעה להפעלה, ציוד אופטי יידחף באם יופעלו.

09:41: קמב"צ 1 לשייטת 11: נמסר כי אי אפשר להגיע לישיבת תיאום סדרות ים [נמסר לחדוה].

פרשנות: שייטת 11 – נחתות חיל הים, באותה תקופה היה מתוכנן תרגיל הנחתה של כוחות עם גולני.

09:46: קמב"צ 1 לחימוש: 13 מעביר לסיירת את הצלף לתצפית שיש לו [נמסר לדוד].

09:50: קמב"צ 1 לסיירת: להוריד את החבר'ה מלמעלה ציוד מיוחד, רשת הסוואה, מנות קרב. כל מפקדי התצפיות יגיעו לקבל תדריך [נמסר לרובקה].

09:52: קמב"צ 1 לגולדה: לבנות פלוגה מסגל ת"פ משה יוסף, להרכיב כוחות מח'+נשק ולדווח אם מוכנה הפלוגה בפיקוד גולדה, למסור שיבוץ על הנעשה.

פרשנות: "גולדה" – רס"ן צבי פז, סגן מפקד בא"ח בן עמי. גדוד 17 יתוגבר בפלוגה נוספת מסגל מפקדי בא"ח גולני.

09:59: קמב"צ לגנדלמן: לתת התראה ל-902.

פרשנות: גנדלמן – רס"ן יצחק גנדלמן, ע' ראש אג"מ פיקוד צפון. גדוד 902 נח"ל כינרת אמור להפריש פלוגה לגדוד 17.

10:00: גנדלמן לקמב"צ 1: עלולים לגייס את ההשלמות של החטיבה, התראה בלבד.

10:05: קמב"צ 1 לפל' הדרכה: בין 23-21 השתלמות לכל צלפי החטיבה בבה"ד 3, עלול להיות שנרצה לבטל את ההשתלמות, שמבצעים ייתן התראה להודיע מאוחר יותר באם נשתתף [נמסר לסמל הדרכה].

10:08: קמב"צ 1 למיכצ'ה: ההודעה הנ"ל [נמסרה למיכצ'ה אישית].

10:10: קמב"צ 1 למשה יוסף: מקבל סגל מבא"ח, גולדה מכין אותם. מקבל עוד פלוגה, סה"כ 4 פלוגות.

10:12: קמב"צ 1 לפיקוד ע': זרקורים נתן 15 מפוזרים, עדיין רוצים שחבר'ה (צלפים) יחזרו מחולתה, 12 נמצאים בשטח 110 [נמסר למיקי].

10:15: קמב"צ 1 למיקי צפון: להכניס פלוגת אחת.

10:23: קמב"צ 1 ליוסי 12: בטלה ישיבת קמב"צים, פלוגה נוספת לחצי שעה בלי רכב וצלף מלבד זו שבשטח.

10:25: קמב"צ 1 למיכאל 13: בטלה ישיבת קמב"צים, לשלוח תיק גשר, נשארים בחצי שעה.

10:30: קמב"צ 1 לבי"ס למ"כים: בטלה ישיבת קמב"צים.

10:55: קמב"צ למכמ"ת 334: בטלה ישיבת קמב"צים.

10:50: קמב"צ 1 לסיור 69: ישיבת קמב"צים בטלה, בשעה 13:00 לבוא לתדריך תצפיות [נמסר לרובקה].

10:40: סמב"צ סיירת לסמב"צ 1: היה במוצקין ובדק את … כפי שצריך, חסרים להם מקל"פים וארגזי פעולה, ישנם 3 ג'יפי סיור תול"ר עם תותח, 2 ג'יפים בלי מיתקן.

11:05: קמב"צ 1 לנח"ל 902: פלוגה אחת לרשות בי"ס למ"כים של 70 איש+כיתות נשק מסייע, מק"כ ומרגמה [נמסר לקמב"צ].

11:08: בא"ח לקמב"צ: 65 אנשי סגל מגולדה.

11:10: קמב"צ 51 לקמב"צ 1: המפקדים יצאו.

11:10: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: פלוגה ב' נכנסת לכוננות.

11:15: קמב"צ 1 לסיירת 69: כל הצוות נשאר במשטרת יערה, המפקדים מגיעים ליערה.

פרשנות: מושב יערה בגליל המערבי ליד שלומי.

פלוגה ב' מגדוד 51 מתכוננת למלחמה

11:17: קמב"צ 1 לקמב"צ צפון: פקודה של מיקי לגייס את ההשלמות החטיבתיות.

11:48: מבצעים 51 למבצעים 1: המפקדים לגורן יצאו בשעה 11:00.

פרשנות: מושב גורן בגליל המערבי.

11:45: מב"צ 1 ל-12, 13, 51, מכמ"ת, סיירת, מ"כים, מחנה: על מפקדי היחידות להיות בשעה 13:30 בלשכת המח"ט לתדריך מח"ט.

13:50: קמב"צ 1 לגדוד 51: האוטובוסים של פלוגה ג' יצאו לגורן לזווד יותר כיתות, מריו מסר מקצועיות… מצבת כ"א אצל המג"ד שיהיה בתדריך בלשכת מח"ט.

14:00: ישיבת מפקדי יחידות + מטה מתאם.

14:25: פיקוד צפון אג"מ למבצעים 1: משאית עם 22 חייל בפיקוד קצין לחטיבה 37 באופן מיידי, גדוד מכמ"ת לפריסה מיידית, נמסר למג"ד [נמסר לקמ"ן ב-14:30, לפייביש ב-14:31].

פרשנות: גולני נדרשים לסייע בפריקת אמל"ח וציוד לחטיבת השריון 37 שהתמקמה בעין זיתים.

15:15: המשאית עם 22 חייל יצאה.

15:20: מכמ"ת מפקד תורן למבצעים 1: המכמ"ת זזו כולם כבר.

פרשנות: גדוד 334 – מרגמות 120 של חטיבת גולני יצא להתפרס בשטח.

15:45: פיקוד צפון למבצעים 1: החזרת טורינו מבא"ח למשקים לבסיס קבע [נמסר למפקד בא"ח לטיפולו].

16:40: פיקוד צפון למבצעים 1: בקשה לשטחי אש לצורך תרגיל ביום שבת.

16:25: מבצעים 1 למבצעים 13: שטח 115 איסור ביצוע אימונים [דווח לאיזי סמל מבצעים].

17:00: מבצעים 1 לקמב"צ 51: פלוגה ב' 51 עוברת לגדוד 13 ת"פ מג"ד 13 עם כל ההצטיידות תד"ל וקשר, הרכב יישאר שם צמוד ויהיה שם בכוננות להפעלה מיידית.

פרשנות: תגבורת לגדוד 13 שהיה הראשון מבין גדודי החטיבה להתמקם בגזרת הגבול, סמוך לקיבוץ עמיעד.

17:05: מבצעים 1 למבצעים 13: להיות מוכנים לתזוזה עקב תקרית בכינרת, הגדוד יקבל פלוגה רובאית מגדוד 51.

פרשנות: "התקרית" – קולות ירי שנשמעו מהצד הסורי. בהמשך הסתבר שהיה זה ניסוי כלים.

17:13: מבצעים 1 לג'וערה: 3 פלוגות 902 נח"ל חזרו מחופשה והתייצבו בג'וערה, כוננות מיידית לתזוזה והופעל מנעול.

פרשנות: מנעול – כנראה תזוזה לנקודות היערכות קדמיות.

17:15: פיקוד צפון למבצעים 1: כוננות מנעול הופעלה.

17:17: מבצעים 1 למבצעים 51: דווח לסמג"ד הופעל מנעול.

17:20: פיקוד צפון למבצעים 1: דילוג לחטיבה.

19:22: מבצעים 1 לסיירת: לשלוח ק' להר מנור.

פרשנות: הר מנור על גבול לבנון ליד זרעית ושומרה.

17:25: מבצעים 1 למג"ד 12: מצב מנעול, להיות מוכן לתזוזה לשדה אליעזר.

מבצעים 1 לבא"ח: מצב מנעול.

מבצעים 1 לסיירת: מצב מנעול, להיות מוכנים לתזוזה מיידית.

מבצעים 1 למג"ד 13: מצב מנעול, מקבל פלוגה מ-51, גם מיפקדת החטיבה תהיה ב-13.

מבצעים 1 למג"ד ג'וערה: מצב מנעול, מ-115 חוזרת לגדוד.

17:58: קמב"צ 1 ל-12, 13: מילות דיווח לתזוזה, גמר כינוס והיערכות, מוכן לתזוזה מלפפון, זז עגבניה, והגיע פלפל, גמר היערכות בצל.

18:00: קמב"צ 1 ל-51: מילות פרה לתזוזה גמר כינוס והיערכות, מוכן לתזוזה – מלפפון. זז עגבניה, הגיע פלפל, גמר התארגנות – בצל.

18:00: קמב"צ 1 לסיירת: דווח לרובקה על מילות הדיווח לתזוזה, גמר כינוס והיערכות. מוכן לתזוזה – מלפפון, זזה – עגבניה, הגיע – פלפל, גמר התארגנות – בצל.

18:20: חטיבה 1 לקמב"צ 13: מיפקדת החטיבה תתמקם במלחה (מעיינות עינב).

פרשנות: על כביש 90 צפונית ליסוד המעלה.

18:23: חטיבה 1 למג"ד 12: בשעה 0800 ראש פינה צריכה להיות נ"נ עם ק' חיילים, כוונים, פינים וחוטים, שלטים טקטיים (42) קמב"צ החטיבה לכנוס חורשת המייסדים נ.צ 2047275.

פרשנות: חורשת המייסדים – שמורת החולה הישנה סמוך ליסוד המעלה.

18:15: חטיבה 1 ל-51, 12, 13: שילוט טקטי נמסר (40) חטיבה – 41 (51), 42 (12), 43 (13).

פרשנות: כל גדוד קיבל מספר חלופי לצורך השילוט. 

דף מהמסמך כפי שמופיע בארכיון צה"ל [לחצו להגדלה]

18:25: חטיבה 1 ל-51, מ"כים: בראש פינה להיות עד שעה 0800. נ.ח עם קצין חוליית כוונים, טלפונים, שלטים טקטיים, ומשם יעברו למקום הכינוס בחורשת המייסדים.

18:30: חטיבה 1 למבצעים 12, מ"כ: עיקוב חילות כוון.

18:45: קמב"צ 1 לבי"ס למ"כים: להודיע למשה יוסף לא לזוז.

19:00: קמב"צ 1 לסיירת: חוליית שילוט נפגשת עם עודד ב-08:45 בתחנת דלק ראש פינה.

פרשנות: עודד – סרן עודד שוורץ, בחפיפה עם קמב"צ החטיבה סרן הלל בן מאיר.

19:05: קמב"צ 1 לגדוד 51: פלוגה ד' גדוד 51 זזה לראש פינה.

19:10: אג"מ פיקוד צפון לקמב"צ 1: מ"כים 511 מצורפים לחטיבה.

19:12: קמב"צ 1 לאג"מ צפון: איזור שילוט טקטי להשתמש.

19:25: אג"מ צפון לקמב"צ 1: מיפקדת החטיבה בפילון.

פרשנות: מיפקדת החטיבה עוברת למשכנה הקבוע במחנה פילון ליד אליפלט, מכאן ועד לסיום מלחמת ששת הימים.

19:30: קמב"צ 1 למג"ד 13: התראה שמיפקדת החטיבה תתמקם בפילון ולמסור לעודד שוורץ.

19:35: משה יוסף לקמב"צ 1: התעניין בקשר לחובשים.

19:38: פיקוד צפון לקמב"צ 1: דרישת קשר אלחוטי עם היחידות שבתנועה.

19:40: קמב"צ 1 לגדוד 12: א-ב-ג-ד מסייעת זזו.

20:45: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: פלוגות ג-ד זזו.

21:00: סיירת למבצעים 1: הג'יפים של הסיירת …

21:10: פיקוד למבצעים 1: 50 איש מאלה שחוזרים מהמשקים שיגשו למוצקין לרס"ר בינדר ויתר ה-50 באישור הפיקוד שיגשו לכורדני.

21:10: מבצעים 1 לבא"ח 1: 50 איש מאלה שחוזרים מהמשקים שיגשו למוצקין לרס"ר בינדר ויתר ה-50 באישור הפיקוד שיגשו לכורדני.

21:27: קמב"צ 64 לקמב"צ 1: האוטובוס עם …

22:35: ק' אג"מ לפיקוד צפון: מיפקדת החטיבה הגיעה לפילון, דווח לאג"מ הפיקוד.

23:55: מבצעים 51 למבצעים 1: מארב מגדוד 51 ששכב ליד הבריכה במלכיה, השומרים ידעו על מיקום המארב, לאחר תגבור השמירה נוספו שומרים שלא תוכננו, השומרים שהתקרבו למארב ירו לעבר המארב. עם הישמע הקריאה עצור סיסמא, חייל אחד נהרג פרג'ון מרדכי, חייל שני נפצע.

פרשנות: חלל ראשון לחטיבת גולני בתקופת מלחמת ששת הימים. 

יום שבת 20 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: שבת ראשונה בתקופת ההמתנה. בכל הגזרות מתבצרים ומחזקים קווי הגנה.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

01:20: חטיבה 1 למבצעים 1: לפי הוראת המח"ט יש להעביר את כל השיחות לחמ"ל פרט לשיחות של מפקדים.

02:05: קמב"צ 1 לע' קמב"צ פיקודי: דווח על מיקום ועל מספר חיילים הנמצאים בכל פלוגה.

02:30: קצין שלישות לחטיבה: בדיקת גיוס היר"מ והמילואים – 50 מתוך 60 נהגים הגיעו.

פרשנות: יר"מ – יחידת רכב אזרחי מגויס.

סמב"צ 51 לסמב"צ 1: הגדוד ממוקם במשתלה, עדיין אין קשר קווי. הסמב"צ נמצא במג"ב קרית שמונה.

01:55: מ"פ מיפקדה 51 לקמב"צ 1: התול"רים מבה"ד 3 הגיעו לגדוד ומתחברים עם הגדוד בצפון.

01:55: מ"פ מיפקדה 12 לקמב"צ 1: הכוח הגיע לגדוד ועומד להתחבר לגדוד בשדה.

02:00: פיקוד צפון לסמב"צ 1: ב-20 מאי שעה 1400 קבוצת פקודות בחמ"ל הפיקוד בנושא "סדן" ו"מקבת" למח"ט וק' אג"מ.

פרשנות: "סדן" – תוכנית ההגנה להתבצרות בקו, "מקבת" – תוכנית לכיבוש יעדים ברמה הסורית.

04:45: גדוד51 סמב"צ לסמב"צ 1: גדוד 51 יש קשר טלפוני, מוסר מהגדוד שרוצים חזרה את מפעיל המק"כ.

05:00: גדוד 51 סמב"צ לסמב"צ 1: שואלים אם יש לנהוג לפי הצעת מיקי, … בקשר לשחרור האוטובוסים לכוח.

08:00: קצין אספקה לקמב"צ 51: מה עם הדרגים והאם הם הועלו.

08:05: קצין אג"מ למג"ד ג'וערה: הקו נותק.

08:30: מח"ט לקמב"צ 1: המח"ט רוצה שיצטרפו … סיור במקומות צפוניים של התצפיות. שמיקי קצין אספקה יבדוק את נושא האוטובוסים שלא הוחזרו. כמו כן הוא מבקש את מפת המוצבים של הקטע הצפוני, המח"ט נמצא אצל מג"ד 51.

10:30: קמב"צ 1 לקצין שלישות: דו"ח התייצבות היר"מ והמילואים עד הצהריים להגיש למח"ט שיהיה בפיקוד צפון.

10:57: קמב"צ 1 לחטיבה 1 אג"מ: תיאום … לאימון קיץ.

10:45: קמב"צ 1 לקמב"צ אג"מ: דובר בקשר העברת מרכז הסיוע מכנען לפילון.

10:48: קמב"צ פיקוד לקמב"צ 1: מסדר לגדוד מ"כים אפשרות לקבל את הכוחות מק"כ מגדוד 13.

10:50: קמב"ץ 1 למודיעין פיקוד: בקשת דחיית החקירה של מקרה הקרנטינות.

11:00: קמב"צ 1 לקמב"צ 801: דווח על גיוס מח' החה"ן שלנו וצריך ל… להקצות מוקשי תרגול ליומיים שלושה.

פרשנות: גדוד 801 – גדוד הנדסה של אוגדה 36 האחראית על תכנון כיבוש הרמה הסורית ואמורה לפקד עליו.

11:15: קמב"צ 1 לקמב"צ 12, 51: כמה זחל"מים (12), מקל"פים, מק"כים, מ"גים, תול"רים, מרגמות? לבדוק מספר מדויק.

11:20: שתי פלוגות נח"ל בדרך לג'וערה.

11:55: תצפית סאסא לסמב"צ 1: בדיקת קשר עם תצפית סאסא, המדבר מרדכי פלג.

פרשנות: מרדכי (מוקי) פלג – לוחם בסיירת. מוקי מאשר לנו: "אני בהחלט זוכר תצפית על איזור לבנון. היינו עם מפה על מספר ישובים מעבר לגבול ואפילו משקפת 120 על 20 כמדומני, להעביר דיווחים על תזוזות רכבים ועוד. אפילו בא לבקר אותנו איזה קודקוד ושאל שאלות".

11:30: בי"ס מ"כים לסמב"צ 1: פלוגה ראשונה של נח"ל הגיעה למ"כים.

13:45: חטיבה 1 מבצעים לתצפית כוכב: דובר עם שאול מפקד התצפית – הכל בסדר שם, אין צורך בכל דבר חדש.

13:30: גדוד 51 למבצעים 1: מתכוננים לבצע ניסוי כלים עם תחמושת בדרג א' בשטח 100 או במטווח כפר גלעדי, היום לא מאושר, מחר יינתן האישור.

פרשנות: אין אישור בגלל שזה יום שבת.

13:40: גדוד 51 לחטיבה 1 מבצעים: סיור ברמת מ"פים-מג"ד למעיין ברוך בשעה 1400, רוצים אישור לביצוע.

14:25: פיקוד צפון אלחוט למבצעים 1: …על 33. א') שלח שני שחורים עם הגלגלים שנמצאים עכשיו הצלפים, ב) שלח מיד אדם היודע לתקן קופסאות גדולות של גלגלים שלהם כיוון שהמכשיר מקולקל. נמסר ליאיר מהקשר בשעה 1430.

18:10: ג'וערה לחטיבה 1: הפלוגה מנח"ל עדיין לא הגיעה.

19:00: קצין אג"מ לרמ"ט חטיבה 2: מחר מח"ט סמח"ט קצין אג"מ וקמ"ן בסיור על הסוסיתא לצורך תצפית.

פרשנות: חטיבה 2 אחראית על קו הגבול עם סוריה באיזור הכינרת.

22:00: קמב"צ לסמב"צ פיקוד: בקשת מטוס דרור ב-1400, טיסה במשך שעה מח"ט סמח"ט, ב-1700 לקבוצת פקודות מבקשים שהמג"ד של 37 יגיע לקבוצת סיור.

23:00: ע' קמב"צ לקמב"צ: פלוגה שלישית של נח"ל הגיעה היום לג'וערה בתור פלוגה מסייעת, מונה 40 חיילים מתוכם כיתת מק"כ 3 קנים מרגמה, שני קני מק"ב, כיתת מקל"פ, מח' חי"ר ואין מפקדים מקצועיים של מסייעת.

23:35: קה"ד חטמ"ר 2 לסמב"צ 1: שטח 115 מוקצה החל ממחר בהתאם להוראת הפיקוד לגדוד 32 מחטמ"ר 3, כינוס גדוד 13 לשטח מחייב תיאום עם אג"מ חטמ"ר 3.

יום ראשון 21 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: סוריה פתחה בגיוס מילואים, האו"ם התקפל מעמדותיו בגבול מצרים, המעצמות קראו להרגעה.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

00:30: קמב"צ צפון לקמב"צ 1: ביום 22 מאי פריצה דרך שווקה, בסיס אש כיתת 81 כיתת מק"ב+2 חוליות צלפים. קבוצת פקודות ביום 21 מאי שעה 1400 במחנה חורשה.

פרשנות: שווקה – חירבה כ-800 מ' מצפון לקיבוץ דפנה, כ-2 ק"מ מדרום-מערב למוצב נוחיילה הסורי.

הפיקוד ממליץ על דחיית התייצבות הכיתות עד 10:00, אישור תוכניות ב-211000 [התראה לגדוד 51 לגבי הכל].

00:45: קמב"צ 1 לע' קמב"צ צפון: מג"ד 37 יהיה בחטיבה בשעה 08:30.

פרשנות: לחטיבת גולני מוקצה כוח שריון מחטיבה 37, הכוונה לגדוד 377 טנקי שרמן.

01:05: קמב"צ 1 ל…: פלוגת שלישית מנח"ל בג'וערה, סה"כ 5 פלוגות.

01:05: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: ביום 22 מאי פריצת דרך שווקה, בסיס אש כיתת 81 מ"מ, כיתת מק"ב+2 חוליות צלפים, קבוצת פקודות ביום 21 מאי שעה 1400, הפיקוד ממליץ על כוחות של בני.

01:45: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: מחר המג"ד בשעה 0900 בחטמ"ר לתכנון של דבר, אפשרי שהגדוד יהיה ת"פ החטמ"ר, הוראות רק דרך החטיבה. מחר באוגדה ביער ביריה לשעה 1800.

פרשנות: חטמ"ר – חטמ"ר 3, החטיבה המרחבית להגנת הגבול עם סוריה מאלמגור עד דן.

08:30: חטיבה 1 : כינוס מפקדים קמב"צים וקציני מטה בקבוצת פקודות.

08:20: סמב"צ 1 לסמב"צ 2: המח"ט יהיה בחטמ"ר 2 היום בשעה 1100 במקום בשעה 0900 כמתוכנן. נמסר לסמל מבצעים יורם.

09:05: קמב"צ צפון לקמב"צ 1: בטלה העבודה בשווקה, לא צריך להעלות כיתת מק"כ וצלפים. איתן מדווח.

פרשנות: קמב"צ פיקוד צפון – רס"ן איתן ברק.

09:08: קמב"צ 1 לסמב"צ 1: במקום המחלקה של 51 למשמר כבוד תעלה מחלקה אחרת. נמסר לצבי.

פרשנות: משמר כבוד להלוויית החייל מרדכי פרג'ון שנהרג במלכיה.

12:50: ע' קמב"צ 1 לקמב"צ 1: הטלפון של תצפית לבונה מקולקל, נוסף לכך הם דורשים מפה 1:20,000. מזרחי מסר.

פרשנות: לבונה – תצפית חדשה על גבול לבנון מזרחית לקיבוץ ראש הנקרה.

13:40: תצפית חוסן מסו"ל גדעון לקמב"צ 1: מג"ד 37 ממתין במקום.

פרשנות: חוסן – ליד מעלות-תרשיחא.

תשובה: ימתין עד בוא המח"ט ויתחבר עם מוסה לפני כן.

15:55: קצין אג"מ צפון לקמב"צ 1: קצין אג"מ צפון הורה להחזיר את אחת מהיחידות לבסיס הקבע ולמהר על 105 לאג"מ, ניסוי החל ממחר.

15:58: קמב"צ 1 לסמג"ד 12: לארוז את הגדוד להיות מוכנים לתזוזה תוך חצי שעה חזרה לגדוד.

16:00: מת"פ צפון לשכת האלוף לקמב"צ 1: ביטול ההתראה לגבי תזוזת אחד הגדודים [מיקי הספקה מסר מיד לזוהר סמג"ד 12].

16:15: סמג"ד ח' לתצפיות כנען וסאסא: התקשרתי עם תצפית סאסא כנען.

17:15: מג"ד 13 למבצעים 1: תרגיל לילה לגדוד 13 לעלות לכנען, אותו תרגיל של גדוד 12 במקביל. בקשה לאשר תרגיל גדוד 13. דווח לפיקוד. בקשה לאשר את התרגיל נבדק ע"י ק' אג"מ, אושר בתנאי שיהיה קשר רדיו עם הכוחות, הכוונה ל-13-12 כאשר הם נעים עם מכשיר פתוח לאורך כל התרגיל.

פרשנות: החלו אימוני העליות של גדודי גולני על הרי נפתלי כדי להיות מוכנים לטיפוס על הרמה הסורית.

17:20: מבצעים 1 לפיקוד: תחמושת עבור בי"ס מ"כים לאמן את הגדוד שלהם, התשובה לגבי תחמושת תיבדק בקשר לשלהם. הגיעה תשובה.

17:30: קמב"צ 1 למג"ד 13: דווח למג"ד על אישור התרגיל ע"י הפיקוד.

17:33: קמב"צ 51 למבצעים 1: תיאום כוונת 81 לשלוח לשטח תל אל קאדי ושם הדבר ייעשה.

17:36: מבצעים 1 לקמב"צ 13: לגבי דישון 51 מביא את הצוות למקום בו הוא מתמקם, החלפת צלף לקראת העלייה לחוסם.

פרשנות: חוסם – מארבי לילה בגבול.

17:40: קמב"צ 1 לסמג"ד 12: לתאם את מסלול התרגיל בלילה. לתאם עם מג"ב ומשק רמות נפתלי על מנת למנוע קשר רדיו. לאורך כל התרגיל המכשירים חייבים להיות פתוחים ובהאזנה, לדווח בקשר לצלפים.

18:30: קצין אג"מ פיקודי לקמב"צ 1: אם עד שעה 2200 גורו לא מגיע שהקמב"צ יתקשר עם קצין אג"מ בפיקוד, במידה וגורו מגיע שיתקשר עם קצין אג"מ פיקוד.

פרשנות: גורו – רס"ן ברוך גורודיש, קצין אג"מ של חטיבת גולני.

18:45: ע' קה"ד צפון לקמב"צ: שטח אש 105 לא ניתן לגש"פ 181.

פרשנות: גש"פ – גדוד שריון של פיקוד צפון.

ע' קה"ד צפון לקמב"צ: ק' תול"ר למחר להדרכה לחטמ"ר 3.

21:15: קמב"צ 1 לע' קמב"צ צפון: בקשה לדלג עם מיפקדת החטיבה לחורשה הקרובה, הורדות של הקשר יותר טובות בגלל הקרבה לחפ"ק [הלל למיקי].

יום שני 22 במאי 1967

הרמטכ"ל רבין וראש הממשלה אשכול [לע"מ]

מה קורה ביום הזה: נמשכים המגעים הדיפלומטיים להרגעת הרוחות במזרח התיכון. רה"מ אשכול הודיע: ישראל רוצה שלום, אבל מוכנה למלחמה.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

09:15: קמב"צ 1 למג"ד 13: החלפת צלף, הצלף יעבור מ-51 ל-13, ההחלפה תיעשה במשתלה בכניסה לקרית שמונה.

09:20: קמב"צ 1 לסמל סיור: אי תיאום עלייה לתצפית עם גוש כרמל.

09:50: מיפקדת בא"ח לקמב"צ 1: חזי דיווח שחילקו אתמול נשק לטירונים.

פרשנות: חזי – רס"ן חזי אשל, מפקד בסיס טירונים גולני.

09:55: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: אמרו ליוסי שייכנס לשטח 100 לעשות ניסוי כלים … לחומת מפגע.

11:45: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: במקרה ויש רובה צלפים מקולקל נא לשלוח לתיקון בסדנה.

12:30: סמב"צ 51 למבצעים 1: כל הצל"פ מועבר מגדוד 51 לגדוד 13 מלבד כדורי זיקוקין שהם … זה של הגדוד ולפי פקודת המג"ד לא ניתן לגדוד 13.

13:35: מבצעים 13 למבצעים 1: א, ג יצאו לחוסם, פלוגה ב' בחצי שעה.

פרשנות: חצי שעה – כוננות לתזוזה תוך חצי שעה במקרה הצורך.

14:10: מבצעים 1 למבצעים 12: פלוגה ד' יוצאת לאימון שטח 105 יעד מבוצר. עוד הלילה יוצאות בשעה 1730. ישיבת קמב"צים לפני יציאה לתרגיל, נא קבלו אישור.

פרשנות: פלוגה ד' בכל הגדודים – הפלוגה הטירונית.

14:20: מבצעים 1 למבצעים 51: להוציא את פלוגה ד' לאימונים, על הסמג"ד לצאת לישיבה עם מח"ט 45.

14:30: מבצעים 1 לג'וערה: אישור כניסה פלוגה ד' מגדוד 12 לשטח. מרשם קרב של מקבת להביא לישיבת קמב"צ 1700.

15:50: מבצעים 1 למבצעים 13: פלוגה ד' לשלוח 100 בשעה 0700 לישיבת קמב"צים בחמ"ל.

16:35: פיקוד צפון אג"מ למבצעים 1: בטל להיום ולהלילה התראה לחזרת גדודים.

16:36: מבצעים 1 למבצעים 12, 13, 51, סיור 69: דו"ח לגדודים על צביעת רכב.

17:20: 51 למבצעים 1: 51 דיווח על גמר צביעת הרכב.

20:00: קמ"ן 1 לקמב"צ 1: מחר ב-1400 קבוצת פקודות בפיקוד.

יום שלישי 23 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: נאצר הודיע על סגירת מיצרי טיראן בפני שיט ישראלי. בישראל מכונסת ישיבת ממשלה דחופה. האפלה מוחלטת בכפרי הסורים. ארה"ב ממליצה לאזרחיה לעזוב מיד את המזרח התיכון. כוננות שיא בצה"ל.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

07:30: קצין אג"מ פיקוד לקמב"צ 1: להכניס לפלוגות למיידי ולהחזיר את הפלוגות.

07:31: קמב"צ 1 למפקד הסיירת: שייכנס לכוננות מיידית ויהיה מוכן לתזוזה [דווח לכל היחידות].

08:00: קמב"צ 1 לסמב"צ 1: הודע לכל שהם יכולים לרדת לחטמ"ר 3 ולעדכן את עצמם מפעם לפעם.

08:35: סמב"צ 1 לסיירת: להחזיר מיד את ג'יפי התול"ר.

09:00: … לסמב"צ 1: להחזיר מיד את פלוגה ד'.

09:05: חיים קש"ר לקמב"צ 1: להחזיר מיד לפלוגה ד', להזעיק את עידו וגורן.

פרשנות: עידו – סגן עידו רטן, קצין קשר חטיבתי.

יונה אפרת, מח"ט גולני

09:15: לשכת מח"ט 3 לקמב"צ 1: בהגיע קצין אג"מ לשלחו לגדות.

09:17: חזי בא"ח 1 לקמב"צ 1: 20 חייל שולחים להעמסה, נמסר לי להודיע לקצין אג"מ שיבוא מיד לחטיבה.

09:22: מבצעים צפון לסמב"צ 1: לאחר פנייה שלנו נמסר כי עידו ייסע לחטיבה.

09:27: פיקוד צפון אלחוט לחטיבה 1: נמסר לגדוד 12, לא נמסר לגדוד 51. הודיעו פעם אחרונה בערב יום אתמול.

09:32: חטיבה 1 אג"מ לג'וערה: לשלוח לשם רץ ולהודיע שיעברו דרך החטיבה.

09:37: חטיבה 1 אג"מ לפיקוד צפון: נשאל אם קבוצת הפקודות ב-1400 בתוקף עדיין.

09:45: סמב"צ חטיבה 3 לקמב"צ 1: מג"ד 181 יהיה מוכן ב-1400 לקבוצת פקודות בחמ"ל, בגדוד הכל בסדר, הודעה מהסמג"ד [הודעתי לפולק שימסור למג"ד בגדות].

פרשנות: פולק – רס"ן ישראל פולק, קצין אפסנאות חטיבתי.

09:30: קמב"צ 1 לק' אג"מ 1: גורו יגיע מיד לגדות לקבוצת פקודות.

10:00: יוסי לחטיבה 1: נמסר לאלי בחטיבה למסור לג'וערה את ההודעות לפלוגות ד' של 12, 51.

10:30: פיקוד צפון מיקי לקמב"צ 1: דבר עם מיקי בפיקוד, יש כוונה לקפל את התצפיות אם החוסם עדיין לא ידוע.

10:40: אוחיון בא"ח לקמב"צ 1: בא"ח מבקש 150 רובים.

10:55: קמב"צ צפון לקמב"צ 1: חטמ"ר 3 מבצע סיור אל דן-גונן, מחלקה מ-51 לכוננות מיידית לתגבור, קבוצת פקודות בחטמ"ר לכל המג"דים בשעה 1115.

11:05: קמב"צ 1 למג"ד 51: ניתנה הוראה להכניס פלוגה מגד' 51 לכוננות מיידית על זחלמיה ושיבוא מיד לקבוצת פקודות בתצפית בני צפת.

פרשנות: בני צפת – ממערב למשמר הירדן.

11:00: סמב"צ 1 לאסף סיירת: רובקה שיהיה מוכן ב-1115 בתצפית בני צפת לקבוצת פקודות.

11:05: קמב"צ 1 לקמב"צ ג'וערה: לשלוח רץ ל-104/108 להודיע ל-51 ד' לחזור לבסיס.

11:35: סמב"צ 51 לקמב"צ 1: סמב"צ 51 הודיע שהפלוגה על הזחל"מים.

13:50: חטיבה 1 חמ"ל לגדוד 51 קמב"צ: א) לדווח גמר ביצוע סיור בשן. ב) לדווח גמר צביעת רכב. ג) תוכנית אימונים [תשובה: א) לא מבצעים סיור, ב) מדווח גמר צביעת רכב, ג) תוכנית אימונים תישלח בהקדם].

13:55: פיקוד צפון לחטיבה 1 מבצעים: סיור תל דן-גונן עדיין לא נגמר. א) לדווח גמר ביצוע סיור בשן. ב) לדווח גמר צביעת רכב. ג) תוכנית אימונים [תשובה: א) המפקד עדיין לא חזר. ב) כנראה שלא נצבע רכב, לא היה צבע, פנו לאפסנאות, אין צבע. ג) תוכנית אימונים עדיין אין מי שייתן].

11:05: חט' דן מבצעים לסמב"צ גד' 13: דוח בשן.

15:00: אג"מ פיקוד צפון לקמב"צ 1: לכנס מפקדי יחידות ומ"פ ומפקדי קורס מ"כים לשעה 1700 בפילון.

15:00: קמב"צ 1 לבא"ח 1: נמסר לחזי מבא"ח כינוס מפקדי יחידות.

15:05: סמב"צ 1 לקמב"צ 51: נמסר לנ"ל על כינוס מפקדים.

15:06: סמב"צ 1 לסיירת/ברוך: נמסר על כינוס מפקדי יחידות.

15:09: סמב"צ 1 למבצעים 13 מיכאל: נמסר על כינוס מפקדי יחידות.

15:10: קמב"צ 1 למג"ד 12: נמסר על כינוס מפקדי יחידות.

15:15: סמב"צ 1 לבי"ס למ"כים: נמסר לרימן על כינוס מפקדי יחידות.

16:00: סמב"צ 51 לבי"ס למ"כים: פלוגה ד' חזרה לגדוד.

20:30: ע' קמב"צ פיקוד צפון לקמב"צ 1: ג'יפ קס"א יגיע לחטיבה הלילה, הפיקוד לקח 100 טירונים מבא"ח להעמסת תחמושת לחטיבה 45.

20:45: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: יוסי גדוד 12 הדילוג בטל, תאמו חניית לילה עם חטמ"ר 3.

20:50: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: גדוד 51 דילוג בטל, תאמו תנועת לילה עם חטמ"ר 3.

20:55: ע' קמב"צ פיקוד צפון לקמב"צ 1: החטיבה בכוננות של חצי להאפלה.

21:00: קמב"צ 1 לקמב"צ 13: יש למשוך את הבונגלור הארוך ממחנה החטיבה קבע אצל רס"ר פיביש.

יום רביעי 24 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: שר החוץ אבא אבן יצא לפגישות בצרפת ובארה"ב, יחידות מהצי הסובייטי נכנסו לים התיכון. 

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

08:45: מבצעים 1 לקמב"צ חטמ"ר 3: במקרה והחטמ"ר רוצה כוחות מחטיבה 1 נא לפנות ישירות לאג"מ החטיבה ולא לגדודים. גד' מ"כים ת"פ של חטמ"ר 3. במקרה ויש צורך בהם נא להעביר דרכנו שעתיים לפני המועד המיועד.

15:00: מח"ט 1 לקצין אג"מ: המח"ט הודיע על קבוצת פקודות לשעה 2200.

15:05: קמב"צ למג"ד 13: מג"ד 13 זומן לאישור תוכניות לשעה 2310.

15:15: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: שהמג"ד יהיה בשעה 1930 בחטיבה, 2100 קב' פקודות.

15:18: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: בשעה 1800 שהמג"ד, קמב"צ, קמ"ן יהיו לאישור תוכנית אצל המח"ט, בשעה 2100 אישור תוכניות סופי.

15:30: קמב"צ 1 לסרן ספקטור: מג"ד 34 יהיה בשעה 1900, אישור תוכניות 2100 פקודות סופיות.

פרשנות: סרן ספקטור הוא ע' קמב"צ של חטמ"ר 3. מג"ד 34 אחראי על גזרת הקו באיזור גבעת האם-תל דן.

16:00: קמב"צ 1 לקמב"צ 602: מ"פ ג' יגאל יהיה אצל המח"ט הערב 1800

פרשנות: סגן יגאל וולק הוא מ"פ הנדסה ת"פ גולני.

יום חמישי 25 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: מזכ"ל האום לא הצליח לשכנע בקהיר את נאצר לחזור בו מסגירת המיצרים, דוברים צבאיים בישראל אומרים: צה"ל מוכן למערכה אחרי עשר שנות אימונים.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

00:25: קמב"צ 12 לקמב"צ 1: מג"ד 12 בבית עד מחר בבוקר.

02:00: קמב"צ 12 לקמב"צ 1: גדוד 12 יצא לניסוי כלים.

10:00: מ"מ חה"ן לקמב"צ 1: מח' החה"ן זזה לג'וערה.

16:05: קמב"צ 1 לקמב"צ 37: שני הג'יפים צריכים להגיע.

17:00: קמב"צ 1 לאג"מ פיקוד צפון: מח' חה"ן חטיבה 1 עברה לג'וערה.

18:22: מיקי פיקוד לחטיבה 1 הלל: נתקבלה הוראה ממיקי ל"סדן", דווח לסיירת, מג"ד 13, קמב"צ 51.

18:33: קמב"צ חטמ"ר 3 לקמב"צ 1: להכין את המחלקה המיועדת עבור "צריח", מג"ד 51 לישיבה לגבי המצב.

פרשנות: צריח – ביצור הקו והטמנת מוקשים.

18:45: הלל לקמב"צ חטמ"ר 3: החבר'ה של 51 אומנם עבור חטמ"ר 3 ל"צריח".

18:55: הלל לסמג"ד 51: להכין את מח' חבלה.

19:00: מיקי פיקוד לקמב"צ 1: "סדן" "צריח" מופעל, ג'וערה במקומה, 12 במקומה, 51 במקומה, 13 לאליפלט, כל השאר במקומם.

20:06: אג"מ פיקוד צפון למבצעים 1: ירידה מחוסם והחלפה ע"י בי"ס למ"כ עם גדוד 13.

פרשנות: החטיבה יורדת ממארבי לילה בגבול לבנון ומתמקמת לאורך גבול סוריה.

20:35: סמב"צ 1 ל…: דווח על צריח וסדן לקמב"צ 13, סמג"ד 69, מכמ"ת, סמב"צ 12.

20:53: אביגיל לגורו: מחר בבוקר שעה 0800 יגיע ג'יפ מ"פ 1450 ורס"ן נויפלד.

פרשנות: אביגיל – פקידת המח"ט, גורו – רס"ן ברוך גורודיש קצין אג"מ גולני, נויפלד – רס"ן זוהר נויפלד סמג"ד 12.

21:35: מבצעים 1 למבצעים 13: מח' רובאית גדוד 13 כוננות מיידית.

21:45: קמב"צ פיקוד צפון לקמב"צ 1: נתן פקודה לחנ (150) להעמסה במחנה גדעון.

21:55: …. ניתנה פקודה לסמג"ד 12.

21:50: סמח"ט לקמב"צ 1: הוראה לק' מחלקה על גבי זחל"ם לכניסה למחנה על הכביש הראשי, רובקה שיבוא ללשכת המח"ט ב-2225.

22:30: סמב"צ לסמב"צ 13: מח' מגדוד 12 על זחל"ם למחניים.

סמב"צ לסמב"צ 51: מח' מגדוד 12 על זחל"ם למחניים.

23:00: מבצעים 1 לבא"ח 1: 30 טירונים של בא"ח יוצאים לג'למי להעמסה.

פרשנות: ג'למה – צומת שער העמקים, דרומית מזרחית ליגור.

23:03: סמב"צ 12 לסמב"צ 1: הכוח זז ב-2300 למחניים.

23:25: בא"ח לקמב"צ 1: בלי אישור לצאת להעמסת תחמושת למחנה גדעון.

פרשנות: מחנה גדעון – ליד בית שאן.

23:35: חטמ"ר 3 לקמב"צ 1: נושא הגשר נדחה, הזחל"מים בוטל.

23:45: חטמ"ר 3 לקמב"צ 1: ק' אג"מ חטמ"ר 3 מבקש קצין קישור שיוודא לנו על כל מה שהולך בגזרה.

יום שישי 26 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: ארה"ב דורשת ממצרים לפתוח את המיצרים ולהסיג כוחות מחצי האי סיני. נמשכת הכוננות בצה"ל – כל הארץ צבא, מאות ואלפי מתנדבים מתייצבים ביחידות צבאיים ומבקשים לסייע בכל אשר ניתן.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

00:05: גדוד 12 למבצעים 1: הכוח הממונע מ-12 חזר.

07:00: קמב"צ 13 לסמב"צ 1: הגדוד זז בשעה 2 לפנות בוקר.

07:25: אג"מ חטיבה 1 לקמב"צ פיקוד: דווח לפיקוד על פל' חוסם שחזרו ליחידה מגד' 13 שיתמקם באליפלט.

07:30: קמב"צ צפון לקמב"צ 1: בשעה 1700 אישור תצפיות בפיקוד, השתתפות המח"ט חובה.

16:00: מג"ד 13 למבצעים 1: בבית עד מחר, טיסה.

22:20: ק' אג"מ חטיבה 1 לסמג"ד גו'ערה/סמג"ד 13: ניתנה הוראה לדילוג.

22:40: ….: שני מ"פים ושני ס"מפים מחטיבה 37 יתייצבו בשעה 0840 מחר בחורשת טל.

פרשנות: מתהדק הקשר בין גולני לשתי פלוגות הטנקים מגדוד 377 שניתנו למשימות חטיבת החי"ר בתכנוני "מקבת".

22:50: קמב"צ 1 לסמב"צ 13: פל' ד' מתאמנת משעה 0500 עד שעה… ומשעה 1800 עד שעה 0400, כל כניסה לשטח מחייבת תיאום עם גש"פ 181.

יום שבת 27 במאי 1967

מחנה פילון, כאן התמקמה מיפקדת חטיבה 1

מה קורה ביום הזה: נמשכת ההתבצרות בכל קווי החזית, חופרים תעלות גם בערים, הג"א פירסם הוראות לשעות חירום.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

07:45: סמב"צ 13 לקמב"צ ג'וערה: חוליות חילוץ נשלטים של סימון היח' בפיקוד ק' או הרס"ר שיתייצבו בפילון, ישיבת קמ"נים וקמב"צים בשעה 0900 חובה.

07:46: סמל מודיעין 1 לסמב"צ 51: ישיבת קמ"נים וקמב"צים תיערך במודיעין החטיבה בשעה 0900 השתתפות חובה.

07:47: סמב"צ 1 לקמ"ן מכמ"ת: ישיבת קמ"נים תיערך במודיעין החטיבה בשעה 0900 ההשתתפות חובה.

07:48: סמב"צ 1 לסמב"צ 13: ישיבת קמ"נים תיערך במודיעין החטיבה בשעה 0900 ההשתתפות חובה.

08:15: סמב"צ 1 לסיירת (ברוך): ישיבת קמ"נים תיערך במודיעין החטיבה בשעה 0900 ההשתתפות חובה.

פרשנות: ברוך – ברוך ברנדס, סמל בסיירת.

קבלת חומר סודי

09:49: קמב"צ 1 לק' אג"מ 37: טנקים M-50 הם מקבלים פלוגה, לקמב"צ אוגדה 36 הפל' טנקים ושתי מח' הם M-50, סה"כ 3 זחל"מים דרגה ג'.

10:30: סמב"צ גד' 13 לקמב"צ 1: פל' ד' גד' 13 זזה לצורך תרגיל יעד מבוצר.

10:38: קמב"צ 1 למשה יוסף: שאל בקשר לדילוג של בי"ס למ"כים.

13:50: קמב"צ 1 לע' קמב"צ פיקוד צפון: האם הדילוג של ג'וערה מאושר [תשובה: להיות מוכנים לדילוג בחשיכה, 12 לשדה אליעזר, ג'וערה ו-13 לחצור, ק' קישור הליקופטר עדיין אין תשובה].

11:45: סמב"צ 1 לע' קמב"צ פיקוד צפון: בקשת אישור דילוג בי"ס למ"כים [תשובה: נענית בשלילה].

14:00: ק' ביטחון ל-12, 13, 51: לא להוריד מתחם למ"פ עם תכנון מקבת.

14:00: קמב"צ 1 לסיירת/אסף: תוכנן דילוג לכיוון חצור.

14:00: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: א) תתכוננו לדלג הלילה. ב) חל איסור מוחלט להתאמן בשטח 100 ללא אישור, מהחטיבה לתאם לפני כן. ג) מק"ב לא להוריד מתחם לרמת מ"פים.

16:00: סמב"צ 1 לסמב"צ 12: 2130 היום תיערך ישיבה באוגדה באחיהוד, המג"ד והמ"פ על נעמוש.

פרשנות: אוגדה 36 המתכננת את "מקבת" יושבת באחיהוד, בין עכו לכרמיאל.

16:14: סמב"צ 1 לקמב"צ 51: 2130 הערב תיערך ישיבה באוגדה באחיהוד, המג"ד חייב להופיע.

16:15: סמב"צ 1 לע' ק' קשר: 2130 הערב תיערך ישיבה באוגדה באחיהוד, ק' קשר חייב להופיע.

16:20: סמב"צ 1 לקמב"צ 13: 2130 הערב תיערך ישיבה באחיהוד, המג"ד חייב להשתתף.

16:28: סמב"צ 1 לסמב"צ 69: היום 2130 תיערך ישיבה באוגדה באחיהוד, מ"פ הסיירת ודוד כהן חייבים להופיע.

18:30: מבצעים 1 ל-12, 51, סיור 69: דווח ליח' על ישיבת מפק' יחידות בשעה 1915.

20:45: סמב"צ 1 לקמב"צ אוגדה 36: משחק המלחמה נדחה.

20:50: מבצעים 1 ליר"מ 1: הוראה להזיז את כל יחידות המילואים ממחנה הקבע למחנה בשדה.

20:37: סמב"צ 1 לקמב"צ/קמ"ן 13: ישיבת קמב"צים תיערך בשעה 2300 באג"מ החטיבה.

20:45: מבצעים פיקוד למבצעים 1: 12 – שדה אליעזר, 13 – חורשת עמיעד, ג'וערה – חצור [דווח לגדודים].

21:40: קמב"צ 1 למג"ד 13: הוראה לדילוג הגדוד למטעי עמיעד בכניסה לשטח אש 115 ולשלוח את המג"ד לתיאום לחטמ"ר.

21:35: מבצעים 1 למבצעים פיקוד: להוריד את כיתות המק"כ (בקשה לאישור) [לא מאושר].

21:38: מבצעים 1 למבצעים 12: אישור לדילוג בין 11 ל-12 בלילה בלבד.

21:55: מבצעים 1 למבצעים 51: להפעיל פל' טירונים, לשלוח אותם לכפר הנשיא מחר, לשלוח הזחל"מים לגדוד 12.

22:28: מבצעים 1 לסיור 69: שתי תצפיות שיח איקסנדר, הרימה של הסיירת יורדת מחר חזרה ליחידה.

פרשנות: שתי התצפיות כנראה באיזור גדות.

22:20: מבצעים 51 למבצעים 1: יצאו 40 חיילים מ-51 לכפר הנשיא.

יום ראשון 28 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: כוחות ירדנים מתוגברים תפסו עמדות בגבול, הממשלה בהתייעצויות חירום, החלו מהלכים לממשלת איחוד לאומי. דיווחים על תגבור כוחות צה"ל בצפון מחשש להתקפה סורית. רה"מ לוי אשכול משמיע נאום מהוסס ברדיו קול ישראל. אלופי המטכ"ל דורשים ממנו להורות על פעולה צבאית. מדורות ל"ג בעומר ברחבי המדינה.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

02:10: מבצעים 13 למבצעים 1: מדווח על גמר התמקמות.

10:00: סמב"צ 13 לסמב"צ 1: מג"ד 13 יצא לתצפית.

12:50: מבצעים 1 למג"ד 51: להיות בשעה 1400 ליד הטלפון לקראת משימות צפויות.

12:55: מבצעים 1 לקמב"צ מ"כים: על המג"ד להיות ליד טל' בשעה 1400 לקראת משימות צפויות.

13:00: מבצעים 1 למפק' יח' סיור: על המ"פ להיות ליד טל' בשעה 1400 לקראת משימות צפויות.

13:35: קמב"צ 1 למג"ד 13: על המג"ד להיות ליד טל' בשעה 1400 לקראת משימות צפויות.

14:45: מג"ד 51 לקמב"צ 1: גד' 51 יצא לתרגול על מודל במרחק כ-2 ק"מ, בגדוד נשאר רכב קטן כדי להזעיק עזרה במקרה הצורך.

פרשנות: המודל של גדוד 51 – תל עזזיאת, האימון נערך במושב בית הלל.

15:30: אוגדה/מה"ד למבצעים 1: אישור תוכניות של הערב 2030 נדחה למחר בבוקר 0800 בפילון, הגשת תוכניות היום עד 2200 לחמ"ל האוגדה כולל מרשם קרב ותוכנית אש כללית.

16:10: אג"מ 1 למפק חמ"צ: על מפקד החמ"צ להיות ב-1630 באג"מ החטיבה.

פרשנות: חמ"צ – משטרה צבאית.

16:10: אג"מ 1 למפק' הפח"ח: על מפקד הפח"ח להיות ב-1630 באג"מ החטיבה.

פרשנות: פח"ח – פלוגת חטיבתית חיל רפואה.

יום שני 29 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: נמשכים המאמצים הדיפלומטיים להרגעת הרוחות. נאצר תקיף בדעתו להילחם עבור שחרור פלשתין. 

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

07:50: סמל רווח פיקוד צפון לסמב"צ 1: בשעה 0630 התפוצץ מטען ליד הר מנור, נתגלו עקבות יציאה של 2 אנשים.

19:30: סמב"צ 1 לסמב"צ 51: כוננות חצי שעה להאפלה.

19:32: סמב"צ 1 לסמב"צ 12: כוננות חצי שעה להאפלה.

19:35: סמב"צ 1 לסמב"צ 69: כוננות חצי שעה להאפלה.

יום שלישי 30 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: דיווחים על היערכות של מעצמות מערביות לארגן כוח שיפרוץ את ההסגר הימי של מצרים.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

13:21: ק' אג"מ 1 למג"ד 12: הלילה הגדוד מדלג, הגדוד יחפור מערך עומק ברמת סירין, יורידו לגדוד 12 את כל הזחל"מים וירכזו אותם בגדוד 13, בשעה 1700 שהסמג"ד והקמב"צ יבואו לאג"מ חט', בטיפול שפלוגה ד' יוכלו להתאמן.

פרשנות: תפנית בהיערכות – גדוד 12 עוזב את אצבע הגליל ויורד לגזרת הכינרת להיערכות הגנתית סמוך ליבנאל. 

13:26: ק' אג"מ 1 למג"ד 51: שהסמג"ד עם הקמב"צ יהיו בשעה 1700 הנ"ל עקב דילוג הגדוד לאיזור כפר סולד, בשעה 1600 קבוצת פקודות של הפיקוד.

13:50: ק' אג"מ 1 לסמג"ד מ"כים: גדוד 51 לחפירת מערך 13 גדודי באיזור כפר סולד שמיר, גד' 12 ידלג לרמת סירין לחפור מערך עומק, גדוד מ"כ מתמקם בשרונה או בקעת יבנאל, לתת התראה למח' החה"ן לדלג, שאורי יבוא לאג"מ חט' בשעה 1700.

יום רביעי 31 במאי 1967

מה קורה ביום הזה: מצרים וירדן חתמו על הסכם הגנה. דיווחים ערבים על כוחות מעיראק שיתגברו את הצבא הירדני. הרמטכ"ל מסייר בגבול הדרומי.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

09:50: קמ"ן 51 לסמב"צ: הגדוד יצא לאיצטדיון, הקמ"ן מפקד תורן.

פרשנות: הפוגה לגדוד 51 במגרש הכדורגל.

09:00: מיקי פיקוד לק' אג"מ: יש אישור לתזוזת כוחות.

09:05: מיקי פיקוד לק' אג"מ: יש אישור לפלוגה ד' לשטחי אש.

20:40: מבצעים 12 למבצעים 1: גדוד 12 זז.

יום חמישי 1 ביוני 1967

הרמטכ"ל רבין מסייר בגבול הצפון [צילום אריה קנפר לע"מ]

מה קורה ביום הזה: מאמצים לכונן ממשלת אחדות לאומית. הרמטכ"ל סייר בישובי הצפון והצהיר: "יש בכוחנו להכריע את צבאות ערב על אדמתם".

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

01:00: מפקד תורן מ"כים למבצעים 1: שתי פלוגות והמסייעת הגיעו לבסיס.

01:35: גדוד 13 מג"ד למבצעים 1: גדוד 13 זז – פלוגה א' לחורשת טל, ב' חולתה, ג' כורזים, מסייעת חצי החולה חצי כורזים, ד' נשארו ב-115.

04:15: גדוד 51 למבצעים 1: הגדוד זז.

05:30: אג"מ חטמ"ר 3 למבצעים 1: גדוד 51 ו-13 התמקמו כבר, הם דיווחו זאת לאג"מ החטמ"ר.

06:10: אג"מ 1 לפיקוד: התמקמות החטיבה:

 1. גדוד 51: פלוגה מצפון לכפר סולד, פלוגה בין כפר סולד לשמיר, פלוגה ליד שמיר, 15 חייל במעיין ברוך, 15 חייל בנאות מרדכי, פל' ד' בשטח 100.
 2. גדוד 12 (עדיין לא דיווח שהתמקם): כל הגדוד חורשת שרונה, 15 חייל בשער הגולן, פל' ד' בשטח 9.
 3. גדוד 13: פלוגה בכורזים, חצי פלוגה בחולתה, חצי עד פלוגה בחורשת טל, 15 חייל בגדות, 15 חייל בעמיעד, 50 חייל בגדוד, פל' ד' שטח 115.
 4. מ"כים: שתי פלוגות בג'וערה, שתי פלוגות חורשת שרונה (לא נתקבל דיווח).
 5. סיירת: אליפלט.
 6. חה"ן: מסופח לגדוד 51.
 7. פח"ח: משתלה בחצור.

07:00: מג"ד 12 לאג"מ 1: גדוד 12 התמקם בחורשת שרונה.

פרשנות: חורשת שרונה – ביבנאל.

07:40: גדוד 51 לאג"מ 1: פלוגה ד' זזה לשטח 100.

19:45: ק' אג"מ לקמב"צ 1: לשלוח לסיור שייערך מחר 5 קצינים להשתתף.

יום שישי 2 ביוני 1967

מה קורה ביום הזה: שני חיילי צה"ל נהרגו ממזרח לכפר טובא-זנגריה בהיתקלות עם חוליית חמושים. הוקמה ממשלת האיחוד הלאומי – דיין ובגין בממשלה. דיין התמנה לשר הביטחון.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

06:50: סמב"צ פיקוד צפון לסמב"צ 1: מארב של חטמ"ר 3 באיזור נחל טובים שמדרום לכפר הנשיא נתקל בחוליית אויב, למארב 1 פצוע 2 הרוגים, לחוליה 1 פצוע שנתפס ומת, חוליית האויב הגיעה מכיוון מערב, המארב ששכב כלפי מזרח גילה אותם מקרוב, שהסתובב הרגישה החוליה במארב ופתחה באש.

פרשנות: התקרית החמורה ביותר בפיקוד צפון טרום מלחמת ששת הימים.

יום שבת 3 ביוני 1967

מה קורה ביום הזה: דיווחים בלונדון – מצרים חוששת ממהלומת פתע בעקבות מינויו של דיין. נכשלו מאמצי ארה"ב לפיתרון מדיני.

קמב"צ 1 לקמב"צ 12: המח"ט יגיע לגדוד בשעה 1930 לחכות לו.

19:30: סיירת למבצעים 1: הסיירת חזרה מהכינרת.

22:40: פיקוד למבצעים 1: החל מקבלת פקודה זו רשאית החטיבה להוציא לחופשה 25 אחוזים מאנשי הקבע והמילואים (לא כולל כוח סדיר).

פרשנות: סוף שבוע שקט להפליא עובר על החטיבה, כך על כל פנים עולה מרשת הקשר.

יום ראשון 4 ביוני 1967

מה קורה ביום הזה: שר הביטחון דיין: "אם תפרוץ מלחמה אני יודע שנזכה בה".

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

01:30: ק' אג"מ אוגדה לאג"מ 1: המח"ט צריך להיות ב-2100 בקבוצת פקודות "מקבת" בגבעת המורה.

09:50: קמב"צ 1 לסמב"צ 37 יורם: בשעה 1400 שסא"ל סלע ו-2 מ"פים הטנקים יהיו בחמ"ל החטיבה לקבוצת סיור.

פרשנות: סא"ל שלום סלע מונה לקצין המתאם בין חטיבת גולני לשתי פלוגות טנקים שצורפו מגדוד 377.

10:05: קמב"צ 1 לסמ"פ בן צבי חה"ן 602: בשעה 1630 שהמ"פ יגאל יהיה בקב' סיור באג"מ החט' בפילון.

10:30: קמב"צ 1 לסמב"צ בי"ס למ"כים: על אורי אלחנני לצאת מיד לאג"מ החטיבה גד' 13.

פרשנות: רס"ן אורי אלחנני צורף לגולני כמפקד כוח.

10:45: ק' דווח פיקוד לקמב"צ 1: בטלות כל החופשות, כל מי שיצא יחזור כמתוכנן.

פרשנות: ביטול החופשות – רמז ראשון לקראת המלחמה שבפתח.

10:46: בן ציון פייר לרס"ן עמידן: נאמר לו להיות בחט' ב-1100, שואל מה יהיה, יגיע לאמל ח'.

10:46: סמב"צ לסיירת: ביטול חופשות.

10:46: ק' קישור למטי: ביטול חופשות.

10:46: ק' קישור למחמ"ט אלי: ביטול חופשות.

10:46: קצין קישור לאביגיל: ביטול חופשות.

10:47: סמב"צ 1 לפח"ח/ד"ר: ביטול חופשות.

10:48: סמב"צ 1 לסמב"צ 13: ביטול חופשות.

10:48: סמב"צ 1 לאריכא: ביטול חופשות.

פרשנות: אריכא – סגן יצחק אריכא, מפקד מחנה מיפקדת חטיבת גולני.

10:49: קמב"צ 1 לקשר: ביטול חופשות.

10:55: ק' קישור שלמה לקמב"צ 1: נא לשלוח מיידית את רס"ן דרור אלחנני למח"ט 1 לקבוצות סיור.

11:30: ק' אג"מ 37 לק' אג"מ 1: שני המ"פים יגיעו לקבוצת הסיור, את סא"ל סלע נסעו להביא מתל אביב.

פרשנות: מפקדי פלוגות הטנקים מתלווים למפקדים בגולני בתצפיות.

11:37: קמב"צ 1 לקמב"צ מ"כ: מאושר ירי קליעי עץ בבי"ס למ"כ בשטחי אש בלבד.

11:35: קמב"צ 1 לקה"ס: מח"ט מבקש שפולק יכין שטחי כינוס במידה ויש שינוי לגבי מקבת.

פרשנות: רס"ן פולק – קצין אפסנאות חטיבתי.

11:36: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: כל החופשות בטלות, מי שיצא יחזור כפי שמתוכנן, יותר אין יציאות.

14:01: סמב"צ 1 לקה"ד בא"ח: כל החופשות בטלות, צוות לוחמה סופות יבקר בבא"ח בשעה 1800 מחר.

14:10: שילה לקמב"צ 1: המח"ט צריך להיות היום בשעה 2100 בחמ"ל הפיקוד לאישור תוכניות.

13:50: קה"ד פיקוד לקמב"צ 1: יש אישור לפל' ד' לירי קליעי עץ בשטחי אימונים 100, 115, 9, אין אישור לזרוק חזיזים.

14:30: מבצעים 1 למבצעים 13: יש אישור לפלוגה ד' של גד' 13 לירי קליעי עץ בשטח 115, אין אישור לזרוק חזיזים.

14:45: מבצעים 1 לקמב"צ 12: יש אישור לפל' ד' של גדוד 12 לירי קליעי עץ בשטח 9, אין אישור לזרוק חזיזים.

15:00: מבצעים 1 למג"ד 51: יש אישור לפל' ד' של גד' 51 לירי קליעי עץ בשטח 100, אין אישור לזרוק חזיזים.

16:45: קמב"צ צפון למבצעים 1: אישור התוכניות בפיקוד אצל האלוף בשעה 2100, הופעת מח"ט חובה.

17:00: אוגדה 36 לפ' חט' 1: מח"ט יגיע לאוגדה בשעה 1900 לקבוצת פקודות מקבת.

18:00: קמב"צ צפון לקמב"צ 1: להלן שטחי הכינוס – גד' 12 דרומית לגד' 51, גד' 13 עמיעד, גד' 51 קרית שמונה, ג'וערה חורשת ביריה, 2130 שחרור מהחטמ"רים כולל נח"ל.

פרשנות: גדוד 12 יחזור לאצבע הצפון.

18:25: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: הלילה הגדוד יחזור לקרית שמונה, אישור סופי יקבל בדווח 51 שהם יקבלו רכב לתזוזה.

18:30: קמב"צ 1 לסמב"צ 13: הגד' חוזר הלילה לחורשת עמיעד, האישור לתזוזה יגיע בצורת הגעת הרכב לתזוזה.

18:35: קמב"צ 1 למג"ד 13: על מג"ד 13 להיות על יד הטל' מוכן לקב' פקודות, להתחפר עם הכוח, תזוזה עם הגעת הרכב על פי הוראת אפסנאות, הפרדה מוחלטת בין האנשים לבין הרכב.

פרשנות: הפרדה בין רכב ואנשים – היערכות מפני הפצצות מהאוויר.

18:40: סמב"צ 1 לסמב"צ 69: להתחפר בשטח, להוריד תצפית סאסא, להפריד בין ריכוזי רכב לאנשים.

18:42: קמב"צ 1 לסמג"ד 12: מפנים את רמת סירין, זזים לצומת נבי יושע לחורשה מצפון מערב לכביש. הערה: תזוזה לדרגים ציר פוריה-טבריה-ראש פינה. לחפור שוחות אישיות, להפריד בין רכב לאנשים, מקבלים זחל"מים חזרה, המג"ד שיהיה ליד טל' מוכן לקריאה, הוראת תזוזת הגד' מהספקה, לקפל את התצפיות הלילה.

18:45: קמב"צ 1 לסמב"צ 13 מיכאל: לקפל תצפיות הלילה.

19:00: קמב"צ 1 למג"ד ג'וערה: זזים לפי פקודה לשטח כינוס בביריה, מגיעים לשטח ומתחפרים מיד, מפרידים בין הרכב לאנשים, המג"ד שיימצא ליד הטל' מוכן לקריאה ע"י המח"ט.

19:00: קמב"צ 1 למפקד בא"ח: להיות מוכן בבסיס לקריאת טל', להכין את הסגל שלו, להעביר שומרים לשטח 9 לשמירה על הבאגרים.

19:02: קמב"צ 1 לקמב"צ 51: לקפל תצפיות, לזוז לשטח כינוס בקרית שמונה, שהמג"ד יהיה מוכן לקריאה לקב' פקודות, לקפל את פל' ד' לגדוד, אחראי להביא אליו פל' הנח"ל.

20:45: מפקד בא"ח למבצעים 1: 22 חיילי בא"ח למחנה גדעון.

22:30: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: הגדוד יתחיל לנוע לעבר גדוד 13.

23:35: דולי למ"מ חה"ן ישי: לשעה 0130 קבוצת פקודות באג"מ החטיבה.

23:35: סמב"צ 1 לקמב"צ 12: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים 13.

23:35: מבצעים 1 למבצעים: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים 13, על המג"ד להיות נוכח.

יום שני 5 ביוני 1967

5.6.67. חיל האוויר המצרי הושמד ברובו תוך כ-3 שעות [צילום: ארכיון צה"ל]

מה קורה ביום הזה: חיל האוויר מנחית מהלומת פתע על שדות התעופה של מצרים ומחסל את מרבית מטוסיו. כך נעשה גם עם חילות האוויר של סוריה וירדן. כוחות שריון של צה"ל פרצו אל רצועת עזה וחצי האי סיני.

להלן יומן הקשר של גולני מיום זה:

00:00: קמב"צ 1 למפקד בא"ח: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים 13, על חזי וגולדה להיות נוכחים.

00:00: סמב"צ 1 למפקד המחנה: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים 13.

00:10: סמב"צ לדוקטור חטיבתי: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים 13.

00:10: קמב"צ 1 לקמב"צ 12: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים בפילון.

00:15: קמב"צ 1 לחמ"צ מפק': קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים בפילון.

00:20: קמב"צ 1 לחט' 37 מבצעים: קב' פקודות תיערך בשעה 0130 בשק"מ קצינים בפילון, על סא"ל סלע ושני המ"פים להיות נוכחים.

08:15: פיק' אג"מ למבצעים 1: כוחות אוויר ישראלים פוצצו שדות תעופה במצרים, הופלו 8 מטוסים שלהם, לנו אין אבידות.

פרשנות: מלחמת ששת הימים נפתחת בהתקפת פתע של חיל האוויר על בסיסי התעופה במצרים. 

08:15: פיק' צפון אג"מ למח"ט 1: כוחות פרצו לסיני, אוגדה 84 וחט' 7 בשני טורים נפרדים.

08:45: מבצעים 1 ל-12, 13, סיור: דווח למפקדי יחידות את הנ"ל.

09:05: אג"מ פיק' למבצעים 1: אישור לקבלת 5 זחל"מים מחטמ"ר 3.

11:00: פיקוד מלכה למבצעים 1: 200 הופלו, נכבשו חאן יונס מצרי, מגע עם אום כתף.

12:00: אג"מ פיקוד למבצעים 1: הופלו 2 מיגים.

12:30: מבצעים 1 לפל' סיור ו-51: דווח למפקדי יח' על הורדת 2 מיגים, הופצץ שדה תעופה מגידו, מיפקדת גד' חטמ"ר 2.

12:40: מבצעים 1 למודיעין פיקוד: בקשה להוריד תצפיות של הסיירת.

12:40: מודיעין פיקוד למבצעים 1: הפציצו את נתניה מטוסים סורים, את סירקין ירדנים ונעדר אחד נפגע על הקרקע.

13:00: פיקוד אג"מ למבצעים 1: הופל מיג ליד נשר, גרם נזק מועט, מטרת המיג היה להפציץ בכורדני, הופל מיג בכביש התענכים, ישובי התענכים הופגזו בצורה לא רצינית.

13:45: קמב"צ 1 לסמב"צ 51 (מריו): לדחוף לחורשת תל חי סמל פצצות 81 תאורה לפל' ד' חטיבה 37.

14:15: מודיעין פיקוד למבצעים 1: רפיח בידינו, עקפו את אבו עגילה, יש שלל מלחמתי, מפציצים בדמשק.

14:50: מבצעים פיקוד למבצעים 1: להלן רשימת המטוסים שנפלו – מיג 21 – 84, מיג 18 – 50, מיג 19 – 6, סוחוי – 1, טופולב – 21, איל28 – 26, איל14 – 14, אק – 12, הליקופטרים – 7, בלתי מזוהים – 4. סה"כ: 214. ממשיכים לכיוון אל עריש, כונתילה בידינו.

[פרשנות: נמשכים הדיווחים על ההצלחות המסחררות בגזרה המצרית]

15:15: קמב"צ 1 לגנדלמן: להעביר את שטח הכינוס של המיפקדה העיקרית לכניסה לקיבוץ הגושרים במקום בשאר ישוב.

פרשנות: בחטיבה לא מבזבזים זמן ומבקשים למקם את החפ"ק העיקרי קרוב לקו החזית למקרה שיוחלט לתקוף את הסורים.

15:20: מיקי פיקוד לקמב"צ 1: ביר לחפן נלקחה, אום שיכן על אום כתף עדיין נלחמים, לנו יש אבידות פחות מ-10 מטוסים, נלקחו טנקים במספר רב, חט' 7 בדרך לאל עריש.

15:20: סמב"צ 1 לסמב"צ סיירת, קמב"צ ג'וערה, בא"ח, גד' 51, גד' 12, גד' 13: מיג 21 – 84, מיג 18 – 50, מיג 19 – 6, סוחוי – 1, טופולב – 21, איל28 – 26, איל14 – 14, אק – 12, הליקופטרים – 7, בלתי מזוהים – 4.

20:30: מח"ט 1 לסמג"ד 51: 2 מח' שינועו באורות קטנים לפתח משק כפר סולד + 2 מחלקות שינועו לפתח משק להבות הבשן, שהם יירדו מהרכב רק לאחר שיגיע ק' מהסוללה.

21:20: … 2 מח' מגד' 51 זזו לשמור.

21:30: 2 מח' מגד' 51 זזו לכפר סולד.

21:35: רמ"ט פק' צפון לקמב"צ 1: כל יחידות החטיבה לתזוזה 0200.

21:35: קמב"צ 1 לסמג"ד 12: להיות מוכן לתזוזה ב-0200, תנועה ללא אורות, נעים רק באישור.

פרשנות: בלהט הדיווחים מיומה הראשון של המלחמה, אין שום אזכור למותו של רס"ל ליאון אימברן מגדוד 12 מהתפוצצות רימון בצומת נבי יושע.

יום שלישי 6 ביוני 1967

6 ביוני, ראש פינה לאחר ההפגזה [לשכת העיתונות הממשלתית]

מה קורה ביום הזה: הסורים הפגיזו עם שחר את כל ישובי הגבול וניסו לכבוש את קיבוץ דן ואת מוצב אשמורה. צה"ל פורץ בצפון השומרון וכובש את ג'נין. קרבות עזים בצפון ירושלים. כוחות שריון של צה"ל שועטים לעומק חצי האי סיני.

להלן יומן הקשר החטיבתי מיום זה:

01:25: סמב"צ 12 לסמב"צ 1: פל' א-ב והדרגים התחילו לנוע לכינוס, כשיגיעו למסיניות ימשיכו הלאה יתר הפל'.

01:35: מפק' סיירת לסמב"צ 1: הסיירת זזה לשטח, נשאר בינתיים פל' באליפלט.

02:05: קמב"צ 12 לסמב"צ 1: גד' 12 כולו זז.

07:35: מח"ט לסמח"ט: גד' 51 יהיה מוכן לתנועה למשק כפר סולד, עבר ת"פ חטמ"ר 3.

פרשנות: הסורים תוקפים בגזרת דן/שאר ישוב, דיווחים שגם כפר סאלד מותקפת.

07:40: מח"ט לסמח"ט: התראה לגד' 13 להיות מוכן לתנועה לקראת כורזים.

07:55: אג"מ 1 לגד' 12: על הגדוד להיות מוכן לתנועה, הסורים תוקפים לעבר דן עם שריון וחי"ר.

08:00: סמח"ט למג"ד 13: לפתוח אלחוט רשת חטיבתית, להיות מוכנים לתזוזה לציר, קשר עם מח"ט 3.

08:05: אג"מ לסיירת: תיאור המצב באיזור דן – מסך עשן, הסורים יורדים בטנקים וחי"ר, להיות מוכנים לתזוזה מיידית.

08:05: סמח"ט למח"ט: יש קשר קווי ל-13, 12, סיור. ההתקפה באיזור דן נהדפה.

08:15: מבצעים לק' אג"מ: תל דן, שאר ישוב הסחה, יש דיווחים על התקפה על ראש פינה מאיזור בית המכס.

מודיעין פיקוד לק' מודיעין 1: שריון מתקדם, יצא נגדו שריון ואוויר, ריכוזים גדולים של שריון מאחורי ג'לבינה ובית המכס, יורדת עליהם ארטילריה ומטוסים.

פרשנות: מערבולת בגבול סוריה, הדיווחים נורים בקצב, בפיקוד מנסים לאתר היכן מתרכז המאמץ העיקרי לפריצת הגבול הישראלי.  

08:20: מח"ט לסמח"ט: לתת פקודה ל-12 לזוז.

08:30: סמח"ט 1 למג"ד 12: להתמקם באיזור עמיעד עם רכב ממונע עם אפשרות להתחבר ל-13 מאחר והסורים מתכוננים לתקוף את אלמגור, תול"רים בפיקוד מג"ד 13 על זחל"מים, להיות בהאזנה ברשת חט' ורץ ליד הטל' של 13.

08:35: סמח"ט 1 למג"ד 13: תיתכן התקפה נגד אלמגור, גד' 13 מקבל תול"רים של 12, גד' 12 יורד אליך. להיות מוכנים לחכות לפקודה. הרשת האלחוטית שתהיה פתוחה לרשת החט', אתה מיועד לחסום את מוטילה ולתגבר את כורזים, התכנון – פל' לתגבר את אלמגור ועם יתר הכוח אתה תופס את מוטילה.

08:50: גד' 12 לאג"מ 1: גדוד 12 בתנועה.

09:00: ק' אג"מ 1 לרץ מג"ד 51: להעביר הודעה למג"ד 51 דרך רץ להיות מוכנים לתזוזה, לעלות על הרשת הפיקודית ולהיות בהאזנה, שהסמג"ד יבוא אישית לטל' ויתקשר למיפקדת החט' דרך ארמון עם הסמח"ט.

09:10: ק' אג"מ 1 לפח"ח: להיות מוכן לתזוזה לפי פקודה, לבוא לכאן על מנת לקבל מ"ק 10 ולקבל מפות והוראות.

09:15: חפ"ק גבע לק' אג"מ 1: הפגיזו את כורזים, מח' חי"ר התקיפו פעמיים את תל דן ונהדפו, הטנקים הסורים נותרו בבסיס אש בין נוחילה דף מלתל דן.

09:30: גד' 51 לק' אג"מ 1: 4 זחל"מים עם המג"ד נמצאים באיזור דן, המסייעת יצאה לאיזור מעיין ברוך עם הסמג"ד, 2 מח' + פל' א' בכפר סולד, יתר הגדוד במשתלת קרית שמונה.

10:00: גד' 12 לאג"מ 1: גד' 12 הגיע לכינוס בעמיעד [דווח לפיקוד].

12:30: פיקוד לאג"מ 1: מטוסינו הפציצו את דוריג'את ובית המכס התחתון, נעמוש, פאחר, עזזיאת, היתה הפגזה על הסוסיתא ועין גב, יש נזקים. בהר הצופים כוחותינו כבר התחברו, חטיבה 10 נעה לעבר רמאללה.

פרשנות: הדיווח מציין את הפצצות מוצבי תל פאחר ותל עזזיאת, יצוין כי בפירוט תקיפות חיל האוויר אין לכך אזכור ביום זה.

15:00: פיקוד לאג"מ 1: התראה לתזוזה.

15:15: סמח"ט 1 למג"ד 13: 12 יעביר ל-13 12 זחל"מים, 13 יהיה ת"פ פיקוד, גדוד 12 יזוז לכיוון עפולה.

פרשנות: שוב תפנית במיקום גדוד 12 – פקודה לנוע לגזרת הלחימה הירדנית בצפון השומרון.

15:30: סיור 69 למבצעים 1: הסיירת מדווחת על תזוזה.

15:40: מבצעים 1 למג"ד 12: ניתנה הוראה ל-12 לזוז.

15:45: ממכמ"ת למבצעים 1: עמדה בדפנה נכנסה … של המכמ"ת, הרוג ושני פצועים.

פרשנות: גדוד המרגמות של החטיבה סופג ארטילריה מדויקת ומדווח על נפגעים.

יום רביעי 7 ביוני 1967

מה קורה ביום הזה: צה"ל כובש את העיר העתיקה – "הר הבית בידינו". רמאללה ושכם נכבשות, פיצוץ של גשרי דמיה מעל הירדן. מטוסי חיל האוויר מפציצים בעומק הרמה הסורית.

להלן יומן הקשר החטיבתי מיום זה:

14:35: מבצעים 1 לחה"ן: ציפורן לפי תוכנית.

14:40: מבצעים 1 לסמח"ט: תדריך 21 בגירסה 58 בשעה 1500.

14:40: מבצעים לגדוד 13: ציפורן לפי תוכנית.

15:30: גד' 12 למבצעים 1: מדווח ציפורן.

16:55: גד' 13 למבצעים 1: גד' 13 נמצא במקום…

פרשנות: לגדוד המכמ"ת 334 היו 5 הרוגים ביום זה מהפגזות. אין לכך אזכור בדיווחי החטיבה. גדוד 12 שחזר מצפון השומרון וגדוד 51 נערכו עם כוחות נוספים ושריון לביצוע מקבת מוקטנת לכיבוש מספר יעדים, אולם הפקודה התבטלה. "ציפורן" היא מילת הקוד לפעולה. הדרמה של היערכות ותחילת תנועה לביצוע, ולאחריה ביטול וחזרה לנקודות כינוס, אינה מופיעה במסמך דיווחי הקשר.

יום חמישי 8 ביוני 1967

מה קורה ביום הזה: הושלם כיבוש הגדה המערבית, כוחות ראשונים של צה"ל מגיעים לגדות תעלת סואץ.

להלן יומן הקשר החטיבתי מיום זה:

18:25: ע' קמב"צ פיקודי לסמב"צ 1: התראה למח"ט לגבי קבוצת פקודות בפיקוד.

18:35: סמב"צ 1 לקמב"צ 1: קבוצת פקודות בפיקוד למח"ט.

פרשנות: היום הרביעי למלחמת ששת הימים – ורק שתי הודעות ראויות ביומן המבצעים של גולני? רשת הקשר של ה-8 ביוני משדרת את אווירת הנכאים שהשתררה בחטיבה ובפיקוד צפון על שהמלחמה עומדת להסתיים והגזרה הסורית נותרת ללא פעילות התקפית. המח"ט חוזר מקבוצת פקודות חטיבתית בידיעה שהסיכויים לפעולה על אדמת סוריה שואפים לאפס.

—  עד כאן חלק א'  —-

לחלק ב' של יומן המבצעים – לחצו כאן

13 מחשבות על “יומן מבצעים גולני חלק א'

 1. היי

  כתוב שם:

  : מבצעים 1 לג'וערה: ⇐3 פלוגות 902 נח"ל חזרו מחופשה והתייצבו בג'וערה, כוננות מיידית לתזוזה והופעל מנעול

  אני הייתי בגדוד 902 של הנח"ל. זה לא לגמרי מדוייק. אנחנו לא סתם יצאנו לחופשה. החזרנו למעשה את הציוד כי היינו אמורים ללכת לגדוד 50 (הנח"ל המוצנח) והיינו בין לבין בחופשה רגילה.
  בליל יום העצמאות אספו אותנו באוטובוס מהחגיגות ונסענו לגדוד בכנרת ושם קיבלנו את הציוד מחדש. אח"כ נסענו לג'וערה ושם היינו עד יום לפני המלחמה. בג'וערה עברנו אימונים, אבל לא משהו רציני. בסה"כ היתה אוירה די רגועה. אני זוכר למשל הופעה של להקת הנח"ל.
  אין לי מושג מה זה המנעול הזה. קרוב לוודאי שזה היה ברמה יותר גבוהה מחפ"ש. כוננות גבוהה לא זכורה לי.
  מה שאני זוכר זה נאום של המג"ד אחרי כמה ימים והוא טען שהמצב מתוח וחסר שמישהו יתקע פלוץ (בזו הלשון) והמרק יעלה על גדותיו.
  שרגא

  אהבתי

 2. זכור ל בהתקפה על דן בבוקר לקחו חלק מהגדוד שלי 51 לכיוון דן או כפר סולד חלק מהפלוגה ואני הייתי בהם לא היה לנו מזל ונשארנו במשתלה קרית שמונה בעצבים עד שכבר שיש מלחמה אנחנו נשארים בעתודה

  אהבתי

 3. ציטוטים מהנכתב למעלה, הסוגריים המרובעים שבתוכם נמצאים במקור:

  "את הקטע החשוב והמעניין ביומן, הכולל את שני ימי הקרבות של החטיבה [ה-9 ו-10 1967], פרסמנו כאן במאי 2014 בארבעה חלקים [ראו כאן חלק א', ממנו תוכלו לעבור לכל השאר]."

  ובהמשך: היומן מוגש כאן כפי שהוא מופיע בארכיון צה"ל."

  בהמשך ניתן צילום של [כנראה רק חלקו העליון של] עמוד אחד מהמסמך

  ותחתיו הכיתוב: "דף מהמסמך כפי שמופיע בארכיון צה"ל"

  כלומר, המסמך הזה הוקלד ב*מכונת כתיבה*.

  ומשהו לא מסתדר לי פה:

  הרי בפירסום הראשוני, ב-2014 [בפוסט מס' 97 עד 100], נכתב:

  "החומר הזה שכב כל השנים בארכיון צה"ל תחת ערימת קבצים ושמות, עד שאותר באקראי באחד הקטלוגים וכעת רואה כאן אור … יומן הקשר הוא בכתב יד שחלק קטן ממנו לא קריא, או מחוק, או משובש ואף רצוף בשגיאות כתיב."

  וצילומים מהיומן הזה, *בכתב יד*, התפרסמו בהמשך בבלוג, ראו לדוגמה צילום בפוסט מס' 104, מעל הכיתוב "קטע מיומן המבצעים של חטיבה 1 (ארכיון צה"ל)", וכן שני צילומים בפוסט מס' 340, אחד מעל הכיתוב: "דף מיומן הקשר של חטיבת גולני מה-9.6.1967 כפי שרשמה אביגיל קליין", והשני מעל הכיתוב: "דף מיומן הקשר של חטיבת גולני מה-9.6.1967 בחתימתה [משמאל] של רב"ט יהודית".

  אהבתי

   • אם הבנתי את כוונתך, התשובה פשוטה: מדובר בשני מסמכים זהים, האחד הוא המקור והשני הוא העתק שלו שהוקלד כנראה ע"י מח' היסטוריה כדי שיהיה קריא יותר. בזמנו מצאתי קודם את המקור שכלל רק את שני ימי הלחימה 9-ו-10ביוני, ולאחרונה מצאתי את השדרוג במכונת הכתיבה הכולל גם את תקופת ההמתנה [ולא כולל את יומן המבצעים שנכתב בזחל"ם המח"ט].

    אהבתי

    • יפה!

     כלומר, בפרק הבא שתפרסם יהיה חידוש, שנוכל לראות כיצד [מישהו מ-] מחלקת היסטוריה קרא והבין את המקור, כלומר, כתב-היד (שכידוע, יש בו הרבה פרטים חשובים שקריאתם אינה ברורה). אחכה בדריכות לפירסום.

     ישר כח על התגליות, זו של 'בזמנו' וזו של 'לאחרונה'. תקוותי שבקרוב, כהבטחת 'יגעת ומצאת', תגיע גם אל המקור-מקור, כלומר, סלילי הקלטת הקשר, ובמלואה. רק בהאזנה להקלטה נוכל לפתור כמה בעיות שטרם באו על פתרונן.

     אהבתי

 4. התחלתי בשעות האחרונות לעבוד על החומר ובמבט ראשוני לא נראה שיש הבדלים גדולים ולא תגליות. למעלה מכך: נראה שהתמלול שאנחנו ביצענו בזמנו מדייק יותר ממה שעשו במח' היסטוריה. אבל נחכה ונראה.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s