פרויקט תל פאחר, עדכונים

עדכון מצב של הצוות הפעיל בפרויקט ההתחדשות וההנצחה באתר תל פאחר * מה הן הדרישות והפעולות הנדרשות בשלב זה עד לאישור סופי? * עדכון יולי 2020: תוספת לסלעי ההסבר – פירוט מהלך כל כוח באמצעות ברקוד * עדכון 2: האנדרטה בלב האתר היא מעתה לחללי הקרב בלבד

אתר תל פאחר, קיץ 2018 

שלום לבני המשפחות השכולות ולוחמי תל פאחר

עבר זמן רב מהעדכון האחרון לגבי התקדמות פרויקט חידוש ההנצחה והמורשת בתל פאחר.

לאחר עבודה רבה שהשקענו בעקבות דרישות המוסדות הפורמליים השונים, וכן בירורים ותהליכים שעברנו בתוכנו, התקדמנו לקראת אישור הסופי של תוכניתנו.

בשנה האחרונה, לאחר שגיבשנו את התוכניות ב"צוות החשיבה" שהקמנו, שעיקרן פורסמו בבלוג נעמוש, הוצגו התוכניות בשלושה שלבים לגורמים המוסמכים הקשורים לתהליך ולמנגנון קבלת האישורים.

בתחילה הוצגו עקרונות התוכנית לגורמים השונים. בהתאם לסיכומים נערכו סיורים בשטח עם כל גורם וגורם, שבסיומם הועלו והוצגו דרישות נוספות. בין היתר נתבקשנו והסכמנו לקבל על עצמנו גם את האחריות לתכנון ולעיצוב האנדרטה החטיבתית, כולל דיוק בשמות החללים. על סמך הערותיהם הגשנו תוכניות מפורטות והן הוצגו שוב לגורמים במסלול האישורים.

במקביל, גיבשנו אנו בתוכנו את הטקסטים שייכתבו על השלטים. התהליך שבא לידי ביטוי בבלוג נעמוש היה קשה וגבה מאיתנו תעצומות נפש לא פשוטות. לא היתה דעה שלא היתה ראויה להתבוננות, אבל היינו צריכים להחליט. את השיקולים להחלטות פרסמנו כאן בבלוג, בשוך הוויכוח. הניסוחים עברו עריכה לשונית של הסופר מאיר שלו, שבמלחמת ששת הימים היה לוחם בסיירת גולני.

לאחר פגישה נוספת שהתקיימה לאחרונה במשרד הביטחון אצל סמנכ"ל וראש אגף למשפחות, הנצחה ומורשת, ונציגיו, ביוזמת ראש עמותת גולני ונציגיו ובהשתתפותנו כמובילי תוכנית ההתחדשות בתל פאחר, נתבקשנו להכין ולפעול בכמה מישורים נוספים, כדי להביא את כל הדרוש לוועדה הבין-משרדית במשרד הביטחון לקבלת אישורה.

הגורמים הרשמיים המעורבים בתהליך הם:

 1. האגף למשפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, שמגלה הבנה לפרויקט, מוביל אותנו בהנחיותיו להמשך ביצוע ההכנות. אנו מצפים לסיום תהליך האישורים בזמן הקרוב.
 1. עמותת גולני, אשר הנהלתה אישרה את תוכניותינ., ראש העמותה, המנכ"ל ונציגה הצמוד לפועלינו, עושים מאמצים עליונים לקדם את התוכנית.
 1. חטיבת גולני, המח"ט ומטהו אישרו בלב אוהד את התוכנית ופועלים לבדוק שוב את הנתונים ושמות החללים שייכתבו באנדרטה החטיבתית והגדודית, לרבות הכוחות שסייעו בלחימה.
 2. המועצה האזורית רמת הגולן אישרה להתקדם עם ביצוע התוכנית, אך נדרשת לאשרר אותה שוב.
 1. מחלקת היסטוריה של צה"ל אמורה לבדוק ולאשר את הטקסטים שייכתבו על השלטים, המתארים את משימת החטיבה והגדוד ומהלכי הכוחות בקרב.
 2. הרשות לפינוי מוקשים, לאחר שסיירה איתנו בשטח, הבטיחה לסייע בפינוי שטחים ממוקשים ונפלים, לאפשר הרחבת שטח הכניסה לאתר, לאפשר גישה לחלק הדרומי להנחת שלושה שלטים, וכן לאפשר הנחת דמויות ממתכת המדמות הסתערויות בחזית המוצב.

אף כי עוד עבודה רבה לפנינו, אנחנו מקווים לקבל את האישורים ואת התקציב בקרוב. נמשיך לעדכן.

בברכה,

אהרון ורדי, מוראד שמואל – בשם הצוות הפעיל

יצחק זמיר – בשם עמותת גולני

עדכון 21 ביולי 2020 – הסברה באמצעות ברקוד לאינטרנט

רקע

במצפה גולני –  תל פאחר הוקמה אנדרטה חדשה להנצחת חללי חטיבת גולני והכוחות החבירים לה במלחמת ששת הימים. כמו כן, בשבוע הבא מחדשים את האנדרטה הקיימת הייעודית להנצחת חללי קרב תל פאחר שלחמו במקום. בנוסף הוצבו כבר מספר שלטים בשטח. בחודש הקרוב נמצא בתהליך של ייצור, חריטה, והצבת 14 שלטים המתארים את מהלכי הכוחות שלחמו בתל פאחר וכיצד נכבש המוצב הסורי.

אף כי ניתן להבין את מהלכי הקרבות של החטיבה בכלל וכיבוש תל פאחר בפרט, באמצעות שלטי הבזלת, אנו מעוניינים (מהמלצות שקיבלנו מאנשי מקצוע, איתן תגר האדריכלית איילת אג"מי זמיר ועוד'), לתת למבקר באתר הסבר מורחב וחוויה יותר מוחשית במה שקרה בקרבות מלחמת ששת הימים בצפון רמת הגולן.

נאפשר למבקר להתבונן בשלט כזה או אחר, לסרוק ברקוד באמצעות הטלפון הסלולרי שלו ולקבל הסבר מורחב ומפורט יותר בעברית ובאנגלית, על מה שאירע באותם הרגעים הקשים של הקרב (ואנחנו רק בשנות העשרים לחיינו) שהשאירו זיכרונות כואבים מחד ומנגד, הפגינו הלוחמים אומץ, נחישות ודבקות במטרה, המהווים עוגן בערכי יסוד של הלחימה בצה"ל ומשמשים דוגמא ומופת לדורות של לוחמים בצה"ל.

 

השיטה

הקמת צוותים לגיבוש הטקסטים על פי השתייכותם לכוח שלחם בכיבוש תל פאחר. כל מרכז צוות יתייעץ עם לוחמים באותו כוח שיסייעו בידו לכתוב את הטקסט. בכל מקרה יש לידע את כל הלוחמים בכוח ולשמוע דעתם. מרכז הצוות יהיה אחראי לתהליך גיבוש הטקסט.

 

קווים מנחים

 1. כל טקסט יכלול עד 2 דקות של שידור באינטרנט.
 2. תיאורי הקרב יכללו את האירועים בשלב התנועה (בקצרה), הקרב בדרך אל המוצב והקרב על היעדים הצפוני והדרומי.
 3. חשוב להזכיר במהלך תיאור הקרב את כל שמות הלוחמים בשמם ופועלם (כפי שידועים לנו כיום) שלקחו חלק באותו כוח או אותה יחידה, כולל לוחמים שנפצעו או נהרגו ואלה שקיבלו צל"שים.
 4. יש לציין גם את אלה שלא הצליחו להגיע למוצב תל פאחר עצמו, כי נפצעו או נהרגו בדרך אליו, בגיא ההריגה וכד'.

 

 1. יש לידע את המשפחות השכולות ולקבל הסכמתם לנכתב בטקסט ככל שזה נוגע  ליקיריהם הלוחמים שנפלו בקרב.

 

 1. ההסבר המורחב צריך לשלב את תיאור העובדות, לשמר את הזיכרון של לוחמינו אך ביחד עם זאת לעורר עניין במבקר שיחוש ויחווה את קשיי הקרב הפיזי והרגשי ויבין את מהלכו של הכוח.

 

 1. ניתן להביע את הקטעים במלל שוטף באמצעות קריין ידוע או אחד משלנו, בסרטון אם יש כזה משחזור הקרב, תמונות וכד', הכול במסגרת 2 הדקות כאמור.

 

 1. לאחר שייכתב הטקסט ניתן יהיה להתייעץ עם חברים או בעלי מקצוע לגבי איזו צורת המחשה נכון יהיה לאמץ, כדי להביא את הסיפור ל"אוזן או לעין" של המבקר באתר.

 

מאחר ואנו עובדים היום בתנאים מיוחדים ויש לשמור על הנחיות משרד הבריאות, אפשר ונצטרך זמן מה יותר מהמקובל כדי לסיים את העבודה. נראה כי אפשר להגיש את העבודה עד סוף ספטמבר בשתי דרכים: אלי במייל: a.vardi@va-consult.co.il   או  בהחסן נייד (דיסק און קי). צוות שיבקש זמן נוסף לסיים את העבודה נאפשר זאת בהחלט ובלבד שתהיה בה שלמות לדעת אנשי הצוות.

במידה וטעינו בפרט כזה או אחר, או יתגלו עובדות חדשות, ניתן יהיה לערוך את הטקסט של אותו כוח מחדש ולהעלותו לאינטרנט בשנית.

טקסט המקור כנקודת מוצא – הטקסטים כפי שיהיו חרוטים בסלע הבזלת מצורפים בזאת (כנספח א' בקובץ (PDF.

יועץ תוכן מקצועי – שלמה מן ישמש יועץ תוכן מקצועי לצוותים.

מפיק חיצוני – לכשייבחר יציע דרכי "העמדה" ואופן החוויה של הסיפור באינטרנט (טרם נקבע המפיק – העסקתו מותנית בתקציב).

הצוותים

הצוותים

הנושא רכז הצוות היערות
החפ"ק הגדודי ופעולות המג"ד       משה הראל שלב א' התנועה אל היעד עד להיפגעות הזחל"מ בהשתתפות המטה שהיה עם המג"ד. שלב ב' העלייה והלחימה על המוצב.
כוח ורדי       שמואל מוראד
כוח אלכס       איזי גרנות
כוח שריון       עזרא ברוש
כוח דני       דני ביזר
כוח מיוחדת       ישראל הוברמן עזרא סלע מאשר
פל' ג'       איתן תגר, משה גילת הרכזים יתמקדו בכוח פל' ג' הפורץ למוצב הצפוני . לוחמי יתר הפלוגה יוזכרו בכוחות הרלוונטיים האחרים
כוח סולוביץ       יאיר ישי
כוח סמ"פיים      חנניה בולחובר מ"מ בפל' ג' היה בכוח שוורצי
כוח סיירת       בתיה מורג
כוח גולדה       רפי בן מרדכי
כוח הסמח"ט       יאיר ישי
כוח ארטילריה       אלי עשת
כוח תאג"ד       עמיאל דוד ד"ר הורנר מאשר
משימות החטיבה ומרשם קרב חטיבתי       איציק זמיר נציג עמותת גולני  להקמת אתר ההנצחה שימש מ"פ א' בגדוד 51.
משימת גדוד 12

ומרשם קרב גדודי

      שלמה מן וכן ישמש יועץ תוכן מקצועי לצוותים
בונקר מרכזי ü      איזי גרנות על בסיס חומר מודיעיני
ערכי לחימה ü      אהרון ורדי

 

בברכה ובהצלחה,

אהרון ורדי

עדכון – 26.7.2020: אנדרטה לחללי קרב תל פאחר בלבד

היסטוריה קטנה: מעתה האנדרטה שבלב אתר תל פאחר מיוחדת לחללי הקרב.

האנדרטה לחללי החטיבה כולה במלחמת ששת הימים הוצבה בכניסה לאתר.

9 מחשבות על “פרויקט תל פאחר, עדכונים

 1. גאה מאד שאני שייך לחבורה הזאת… לוורדי – אם אפשר להוסיף לכל הנאמר פרק תקציבי שנבין איך זה הולך להיות ממומן. והאם יש תהליך גיוס תרומות או נדבן יחיד?
  שאו ברכה.
  תודה בשם ההולכים והנישארים.
  איתן תגר

  אהבתי

 2. תודה ענקית למובילים בפרוייקט ורדי שמוליק שלמה אתם עושים עבודה קודש וזה לא ברור מאליו אנו מחזקים את ידיכם מעריכים ומוקירים את פועלכם לשימור מורה"ק תל פאחר ואיזכורה בתולדות עם ישראל
  חיים ושרה'לה סייג

  אהבתי

 3. כתבה מעניינת , מחזירה לתקופה מדהימה .
  אני עשיתי את רוב השרות במוצבים וסיורים בגבול הסורי , תחת המוצבים שירו כמעט כל יום .
  גם ישבתי פעם 9 שבועות בתל דן ללא יציאות
  הביתה , יותר גרוע מג'וארה . בששת הימים הצטרפתי לפלוגה של בז'ה ובשבת בבוקר אני
  וסגן גלר חנוך ירדנו וכבשנו את הבניאס , למזלנו
  ללא התנגדות . ירדנו תחת חיפוי של תול"ר , 0,5
  ומאגים . היעד הבא היה תל חמרה .

  אהבתי

 4. במתח שנוצר בזמנו בין הנוסח הכחול לנוסח האדום נמצא שילוב שבעיני הוא ראוי בהחלט.

  נותן פתרון גם לבקשות מצד גורמים המביאים תיירים לתל כי יהיה נוסח גם באנגלית.

  את הקריינות הייתי נותן לביצוע של קריין מקצועי עם לב ונשמה , תוך שילוב של קולות לוחמים אותנטיים כשברקע נשמעים קולות ירי רעמי פגזים וכו'

  מצדיע ומוקיר את מאמצי הפעילים לקידום הפרוייקט

  ורדי מוראד איציק זמיר וטובים אחרים.

  אהבתי

 5. כל הכבוד על האנדרטה החדשה, היה חשוב ומתבקש שנופלי תל פאחר יבדלו ויזכו להנצחה נפרדת באתר בו שילמו בחייהם. יתר חללי החטיבה מקומם שמור בהנצחה חדשה שהוקמה ליד הזחלם. כבוד לכולם ובמיוחד לעוסקים במלאכה ואחרי שהפרויקט יושלם כולו במהרה בימנו ראויים כולם לפרס מיוחד על חקר הקרב בשנים האחרונות וההגעה לאמת והנצחה ראויה לכל הנופלים אם באנדרטה ואם בפרויקט ההסברים. כה לחי!

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s