ורדי מבהיר

אהרון ורדי, מרכז פרויקט ההנצחה באתר תל פאחר, מבהיר עניינים ומתייחס לטענות שהושמעו על ניסוח הכתובים בסלעי ההסבר * עדכון דצמבר 2020: סיקור פגישת צוות ההיגוי לסימון מיקומי סלעי ההסבר וזחל"מים

כנס תל פאחר 2019

מאת אהרון ורדי

שלום רב,

דברים שרציתי למסור לחבריי

אני עוקב אחר השיח המתנהל כיום בבלוג, למדתי את סיפוריהם ופעולתם בקרב של הלוחמים באמצעות ספר "תל התעלות" של שלמה מן. עם חלקם קיימתי שיחות הבהרה רבות בטלפון, אצל חלקם האחר ביקרתי בבתיהם כדי להעמיק את הידע שלי בחוויות שעברו בקרב ועוד. עם המשפחות השכולות עמדתי בקשר וכל אשר נכתב בשלטים אושר על ידן.

אף כי נעתרתי לבקשת לוחמים רבים ומשפחות שכולות לרכז את פרויקט התחדשות ההנצחה והמורשת בתל פאחר, כאחד הלוחמים בקרב, לא התכוונתי ואף מייסרת אותי העובדה שיש אנשים בין חברינו הלוחמים הכועסים על מהלך כזה או אחר שנעשה. מכיוון שבבלוג הועלו טענות של לוחמים (וגם אם הם אחדים) לעניין – למי הזכות להחליט מה יהיה כתוב בשלטים ומה לא? אני מוצא לנכון להבהיר את הדברים הבאים, על אף ששלב הביצוע החל.

ב-2017, ימים ספורים לפני קיום טקס ההתייחדות במלאות 50 שנה לקרב תל פאחר, התגלו שגיאות רבות בשמות החללים ובטקסטים החרוטים על הסלעים. נתבקשתי על ידי משפחות שכולות ולוחמים לטפל בדחיפות בתיקון השגיאות בטרם התקיים הכנס.

הפעלתי את קבלני האבן, עמותת גולני ומשרד הביטחון, ויומיים לפני הטקס תוקנו חלק מהשגיאות. לאחר הטקס שוב פנו אליי משפחות ולוחמים וביקשו שארכז את שיקומו מחדש של תל פאחר, לרבות חידוש התחדשות האנדרטאות ומורשת הקרב.

לא מוניתי באופן פורמלי על ידי גוף כלשהו שמתפקידו למנות בעלי תפקידים (גם לא קם כזה). פעלתי על פי בקשה של לוחמים ומשפחות שכולות, כאמור. לאחר תקופת פעילות מסוימת התחלתי לדרוש תקציבים ממשרד הביטחון ומעמותת גולני שהתגייסה לסייע לנו. בהמשך מוניתי עלי ידי עמותת גולני לנהל את הפרויקט מטעמה. אומר כבר כאן, אף כי השגנו תקציבים והפרויקט יצא לביצוע, אם לחברינו הלוחמים יש הסתייגות לגבי "מוביל הפרויקט", אעביר לו את התפקיד לפי רצון הציבור, גם אם מקצתו יבקש זאת.

תהליך קבלת ההחלטות ואישור הפרוגרמה: לפני שנתיים הקמתי פורום "צוות חשיבה", 25 נציגים מכל היחידות שהשתתפו בקרב תל פאחר, כולל נציגות החטיבה ונציג עמותת גולני. כינסתי את הפורום לדיון בביתי לצורך קביעת קווים ועקרונות לפרוגרמה של ההתחדשות בתל פאחר.

עיבוד הפרוגרמה בפועל וקידום העקרונות עליהם החליט צוות החשיבה נעשה על ידי חמישה אנשים, שהיוו את הצוות הפעיל. ההצעה לפרוגרמה נשלחה במייל לצוות החשיבה. ההתייחסויות שקיבלנו מאנשי צוות החשיבה יושמו. עיקרי הפרוגרמה הוצגה למוסדות הרשמיים – חטיבת גולני, עמותת גולני, המועצה האזורית גולן, משרד הביטחון וגורמים נוספים הקשורים לתהליכי קבלת ההחלטות ומתן האישורים. מעת לעת שלחנו עדכונים, גם בבלוג, להתייחסות כולם. קיבלנו הערות ועדכנו את הפרוגרמה. כל דרך עבודת המטה נעשתה בשקיפות מלאה.

ניסוח הטקסטים על גבי השלטים: הנקודה הרגישה ביותר היא סוגיית הטקסטים שייחרטו על גבי סלעי הבזלת, שמתמקדים בעיקר בסיפור מהלך הקרב בכל כוח ובאזכור שמות הלוחמים בסיפור הקרב. קיימות שתי אסכולות בנושא זה: זו המאזכרת את שמות כל הלוחמים ומה עשו בכל כוח (או לפחות אלה שהצטיינו בלחימה, כפי שידוע לנו באותה עת), וזו שלא מציינת את שמות הלוחמים' אלא רק את שם מפקד הכוח לצורכי זיהוי משימתו ומתרכזת בתיאור מהלך הקרב של הכוח, כמופיע בספר "תל התעלות".

פתחתי את הנושא לדיון בבלוג. במשך למעלה מחודש וחצי התייחסו לוחמים, משפחות שכולות ואחרים, והביעו את דעתם פעם ועוד פעם. השיח היה לעיתים סוער. היו דעות לכאן ולכאן. בסיכומו של הדיון הפתוח הצעתי פיתרון של פשרה. בכל שלט המייצג כוח מסוים, המוגדר גם בספר "תל התעלות", יוזכר שמו של מפקד הכוח וכן שמותיהם של החללים שנפלו באותו כוח. הפשרה לא כללה שמות של כל הלוחמים שהשתתפו בקרב, והיו כאלה קרוב ל-200, כאשר רק שמותיהם של כ-100 לוחמים היו ידועים לנו.

הייתה גם הצעה לציין את שמות הלוחמים שעשו פעולות מיוחדות, אך גם הם היו רבים ומי מאיתנו יכול לשפוט מהי פעולה מיוחדת. ריבוי השמות בכל שלט היה מקשה למבקר להבין את סיפור הקרב עצמו. הואיל ואחרי המלחמה פעלה ועדת צל"שים בראשות האלוף גנדי, ששפטה את פעולות הלוחמים המצטיינים והעניקה להם את העיטורים המתאימים, סברתי שראוי ומכובד יהיה ששמותיהם של 20 הלוחמים המעוטרים יצוינו בשלט מיוחד שיוקדש לכך.

הטקסטים שנוסחו על בסיס הצעת הפשרה הופצו שוב בבלוג, קיבלנו התייחסויות ותיקנו את אשר היה ניתן לתיקון. הטקסטים עברו אישור מחלקת היסטוריה של צה"ל, לאחר שתיקנו מספר הערות שנדרשנו לתקן. את העריכה הלשונית ביצע הסופר מאיר שלו.

הערות לסיכום: מצפה גולני – תל פאחר מהווה אתר מרכזי להנצחת חללי מלחמת ששת הימים של חטיבת גולני והכוחות החבירים (ארטילריה, שריון, הנדסה וכד'). הוא לא אתר הנצחה ספציפי של השריון, אלא של חטיבת גולני, אף כי כוח השריון שהשתתף בקרב תל פאחר מקבל ביטוי מפורט על פעילותו בשלט מס' 9 ומודגש במרשם הקרב בצורה ראויה (שלט מס' 4).

ציון שמותיהם של הלוחמים מקבלי הצל"שים בשלט ייעודי מס' 19 – "ערכי לחימה", מביא לידי ביטוי את הקרבתם ועוז רוחם של אותם לוחמים.

אחרית דבר: אינני בא להתנצח עם איש. כל אחד וטיעוניו ראוי להישמע. אלא שצריך היה לנווט בין הבקשות ויחד עם זאת לשמור על העקרונות שנקבעו בפרוגרמה. ברור לי שגם אחרי הבהרות אלה, יהיו כאלה מבין חברינו שדעתם לא תהיה נוחה. אני משתדל לפעול ברגישות, בשקיפות ובאמות מידה שוות.

ולשאלה "מי שמך?", אומר מיד – "אף אחד". זו בסה"כ התנדבות שלקחתי על עצמי לאור בקשות של לוחמים ומשפחות שכולות. אין לי שום רצון לפגוע ברגשות של אף לוחם או משפחה שכולה. במידה שיימצא אדם שיוכל להיענות לכל דרישות הלוחמים והמשפחות ויהיה מקובל עליהם (ולא חסרים כאלה), אמסור לו את "המושכות" ואהיה אסיר תודה לאלה שכן נתנו בי אמון.

ורדי

—————————————————————————————————————————————————

עדכון: פעילות יום על תל פאחר 7.12.2020

כתב ישראל הוברמן

מקדמים את פרויקט הסלעים בתל פאחר. מימין: הוברמן, ורדי, מוראד, זמיר והדר [צילום: חמאווי]

נוכחים: אהרון ורדי, הפועל מטעם המשפחות השכולות והלוחמים בקרב תל פאחר ובסיוע של שמוליק מוראד ואיציק זמיר, הפועל ומלווה מטעם עמותת גולני, שדוחפים כבר שלוש שנים את פרויקט ההתחדשות בתל פאחר. אליהם הצטרפו הדר דור-און, איציק חמאווי ואנוכי ישראל הוברמן. במפגש השתתפו קציני הנדסה מפיקוד צפון ובראשם סגן מפקד הנדסה פיקודי.

על התל. מימין: חמאווי, ורדי, מוראד, הדר, זמיר [צילום: ישראל הוברמן]

מטרות היום:

 • בדיקת האפשרויות לניקוי הכיפה הדרומית או חלקה ממיקוש, כדי לאפשר גישה למקום שבו נלחמו שלושה כוחות ביום הקרב ב-9.6.1967.
 • מיקום הנחת השילוט של כל כוח בחלק הצפוני. כאשר המגמה היא בכל מקום שאפשר להניחו במקום שבו פעל אותו הכוח על התל.
 • מיקום הצבת דמויות לוחמים, המדמים את הכוחות המסתערים, שהוכנו כבר במפעל מרכבים.
 • הצבת מספר זחל"מים במקומות מפתח, שאותם ניתן יהיה לראות מהתצפית בתל. זחל"ם המג"ד, זחל"ם בגיא ההריגה. נשתמש בשרידי זחל"ם המרגמה של פלוגת השריון כזחל"ם אותנטי. וכן זחל"ם על תוואי ההטיה שישקף את נתיב הנסיעה של הכוחות אל היעד. אחרון – זחל"ם המוות, המשותף לשריונרים מגדוד 377 ולחבלני גדוד 12. זחל"ם אותנטי זה יובא אל מיקומו המקורי בדרך ההטיה ממיקומו הנוכחי מתחת לגבעת האם. במקומו יוצב בגבעת האם זחל"ם אחר, שייצג את תחילת נתיב העלייה של כוחות חטיבה 8 וחטיבה 1 בכיבוש הרמה.
 • במקביל יובאו מספר חלקים של טנק שרמן (באדיבות מנכ"ל יד לשריון בלטרון) כולל תרמיל פגז טנק שתרם עזרא ברוש, מפקד הטנק המוביל שנפגע מתחת לתל פאחר. כל אלה יצטרפו לגלגל המניע האותנטי שנמצא בשטח עד היום.

  שמואל מוראד מסמן את המיקום לשלט כוח אלכס

ביצוע:

הצוות המוביל נפגש עם צוות ההנדסה, וכשהגענו חמאווי, הדר ואנוכי, הצטרפנו לדיון. הבענו את דעתנו לגבי החשיבות של פתיחת הכיפה הדרומית ושאר המשימות שתוכננו לאותו יום. התחושה שלי שקיבלנו אוזן קשבת וכי הגעתנו, לוחמים מן השורה מקרב תל פאחר, הרשימה מאוד את צוות ההנדסה שלפתע הומחש לו כי לא מדובר בסיפורים, אלא מעורבים כאן אנשים שחוו את המלחמה על התל ובוער בהם הרצון להנציחו בצורה הטובה ביותר.

התחושות הללו התחזקו אצלם משיחות שהתקיימו כשירדנו למקם את דמויות הלוחמים המסתערות, וקיפצנו כאיילות שלוחות בשטח הסלעי, כמו פעם במורדות התל.

כאן יוצב שלט כוח תשבי

כאן יוצב שלט כוח רובקה [הסיירת]

כאן יוצב שלט כוח סולוביץ

אני משוכנע כי אנשי פיקוד צפון יעשו עתה מאמצים מוגברים כדי להתגבר על המכשלות הטכניות בכלל ועל הכנת תיק לאישור אלוף הפיקוד לכל בקשותינו.

חזרנו לתל, נפרדנו מצוות ההנדסה וישבנו לאכול. במהלך הארוחה עלו התחושות והרגשות איך היינו רוצים שייראה התל בעתיד היותר רחוק לאחר ההתחדשות הנוכחית.

שוב ירידה מהתל עד לגבעת האם, שבמהלכה סוכמו הנקודות שבהן ימוקמו הזחל"מים בשטח המייצגים את שדה הקרב.

מזג האויר היה נפלא, האוירה היתה בהתאם ואני רוצה להודות לורדי על הזימון, ולכולם על היום הזה, ואיך לא – לרכב של חמאווי שהוביל אותנו בגאון הלוך ושוב וצלח את הדרך מהתל ועד גבעת האם.

אישית שמחתי להיות חזרה על התל אחרי ניתוח שעברתי, וכפי שהבטחתי לאחיי גיבורי התהילה.

חג אורים שמח

ישראל

19 מחשבות על “ורדי מבהיר

 1. יישר כח,ורדי תמיד יהיו מקטרגים,רובנו ואני בתוכם,מעריכים את ההשקעה שלך,תרתי משמע,וכל הצוות שלידך..תודה ענקית וכולי תקווה שבמהרה יושלם הפרויקט,והמשימה הקשה שאתה עומד בראשה….

  אהבתי

   • תגובה לחברים על על מאמר של יהונתן גפן במעריב מ 1999
    שלום ארמנדו 20.11.19

    קראתי את תגובתך ואת התגובות של יתר חיילי גדוד 12 למאמר של יהונתן גפן במעריב משנת 1999.
    אני מגיב לתגובה שלך מפני הזכרת אותי וכן מפני שאנחנו בני מחזור, שנינו הכרנו את גפן אישית למרות שאני בשונה מימך לא הייתי במחלקתו, שנינו עלינו יחד לתל פאחר, אני עם מקלעון וטרנזיסטור, לי לא היה לי קל, אתה עלית עם מנשא של ארגזי פעולה למא"ג, לך זה היה הכי קשה, בעיני אתה ראוי מאד לכל הערכה.
    שנינו השתייכנו לגדוד 12 מפברואר 1967 כל שרותנו, שלוש שנים תמימות מתוכם שנתיים וחצי של מלחמת התשה קשה וקטלנית בכל הגבולות.
    לעצם הענין, כמעט כל העובדות בכתבה של יהונתן גפן במעריב משנת 1999 מופרכות מיסודן, מאז היה לו עוד פרסום כיד דמיונו היצירתי בהקשר של תל פאחר.
    זה מאד מרגיז גם אותי, עם זאת, הויכוח הקונקרטי עם עובדה כלשהי בפרסום הישן הזה הוא מיותר, משום שנובלמן, ואני זוכרים היטב שגפן הופרד מפלוגה ד' עם "הדרדסים" לפי הבטוי הלא קורקטי של נובלמן, אני זוכר שמחלקה זו בפקוד גפן עברה ת"פ פלוגת המיפקדה ולא עלתה עם פלוגה ד' לתל פאחר בליל הקרב שעות אחרי סיומו. אני מביא להלן את הקישורים הנכונים לנעמוש, (הקשור שהבאת שייך לפלוגה ד' של השריון)
    מלבד העדויות בקשורים הללו קיימת עדות נוספת של חברו היקר של גפן, אחיקם שפירא שקושר לעצמו מעשים ופעולות שנתקלו בביקורות קשות על אמינותם מצד חיילי גדוד 12 מאז.
    באותו מאמר בנעמוש מעיד אחיקם שפירא שבא למחרת הקרב עם גפן ידיד נפשו עם ג'יפ לתל פאחר לחפש את גופת תשבי. אתה זוכר כמוני כי הגענו לתל פאחר כ 5 שעות לאחר סיום הקרב בשעה 23:00 ועד למחרת שעות אחרי הצהרים פלוגה ד' נישארה בתל פאחר. מיד עם הגיענו לתל פאחר הגדוד ירד לחורשת טל.( הם חיכו לנו ואז ירדו) אם גפן היה אתנו עם מחלקתו בתל פאחר, כיצד בא למחרת בבוקר עם אחיקם שפירא?!!!
    אני זוכר גם שהוא הגיע לשם רק למחרת, בעתוי סמוך ליום טוב.
    בקישור לספור פלוגה ד' בנעמוש אני מתאר את התקרית של יום טוב עם אחד מחברינו לפלוגה, יום טוב נזף השתלח אך לא היכה אף אחד, אני אומר בוודאות, עוד אומר כי לא ראיתי בעין יפה גם אמירות של יום טוב המנוח בארועים שונים לגבי חלקו בארועי גדוד 12 במלחמת ששת הימים, אבל הוא לא היכה את חברנו הטירון לפלוגה.
    לפני זמן מה קראתי את ספרו האוטוביוגרפי של יהונתן גפן "אישה יקרה" יצא לאור בשנת 1999 , ספר קשה לקריאה הכוללים גילויי כנים, נוראיים, מכאיבים, ילד רגיש, נער וצעיר מיוסר חסר אהבת אם ואב, אם מיוסרת עם לקויות נפשיות ואב קר ומנוכר. ילדות איומה.
    בסייפא של עמוד 192 כותב גפן:
    "באופן פרדוקסלי שלחו אותי לקורס הזה ( קורס קצינים) כדי למלא את מכסת הגדוד בקצונה, למרות שהתאים לי להיות קצין כמו שלפרפר מתאים להיות מטוס קרב"…
    השאלה שעולה מהעדות העצמית הזו בהתקף של כנות בלתי אופיינית, הכיצד מפקדיו בצנחנים לא מאבחנים את חוסר כשירותו הנפשית של גפן לתפקיד קרבי ופיקודי? איך המאבחן במבדקי הקצונה לא מאבחן? איך מדריכיו בקורס קצינים מאפשרים לו לסיים את הקורס? אח ממפקדיו בצנחנים היה אלוף בכיר מתן וילנאי , נערץ, גם על ידי גפן, רב תהילה, למה הוא והאחרים לא גילו אחריות על חיי החיילים שעתידים לשרת בפקודו כשהוא עצמו יודע שהוא לא כשיר? התשובה היא שגם אנשי צבא טובים נוהגים כפוליטיקאים אינטרסנטיים, מעדיפים להתנחמד לאחיינו של משה דיין רמטכ"ל מהולל לשעבר, ראש משפחה של אצולת המדינה.
    בכל הספור הזה יש צדיק אחד, שאבחן את חוסר ההתאמה או חוסר הכשירות תוך חודש. מפקדיו הקודמים בצנחנים ובקורס קציני חי"ר לא אבחנו את אי התאמתו במשך שנה וחצי. יותר נכון מפקד הגון אחד שאחריותו לחייליו גברה על שאיפותיו לקדום ולקריירה, שמו סגן דוד נובלמן המ"פ שלי ושלך, באשורו של מוסה קליין הוא מפריד אותו מהפלוגה עוד לפני תחילת המלחמה לאחר תרגיל הפשיטה הכושל של הפלוגה שלנו על רמות נפתלי.
    מכאן אפשר להבין אולי מדוע הוא מתאר במאמר במעריב באופן לא מחמיא את מוסה קליין שגיבה את נובלמן.
    ועוד צטוט מצמרר המדבר בעד עצמו:
    " זיכרונות מבית אבא מעריב
    יהונתן גפן נזכר שאף פעם לא היה לו אבא, אבל עכשיו הוא מת
    יהונתן גפן | 8/3/2008 10:46
    …בשנים האחרונות, ולו כדי לסלוח לאיש הזה שהפקיר אותנו, ניסינו אחיותיי ואני לפתח תזה שלפיה אולי אבינו סבל מהלם קרב (למרות שאין שום תיעוד מדויק על גבורתו חוץ מזיכרונותיו שלצערנו תמיד היו קוקטייל של שקרים וסודות)…
    …אבא שלי מת ביום הולדתי. הוא דחף אותי להיות חייל קרבי. הפעם היחידה שבה אמר לי ברפרוף שהוא אוהב אותי היתה אחרי הצניחה הראשונה, ואני מניח שאם הייתי נופל באחד ממבצעי הטיפשות של ישראל אז אבא ישראל אולי היה גאה בי קצת, אולי אפילו אוהב אותי קצת. קל לאהוב את המתים…"

    מה שאומר כאן יהונתן גפן על ספורי הגבורה של אביו אפשר לומר עליו, כמה אופייני לילדים שחווים ילדות קשה.
    לסכום, הצורך הנפשי של חברי משפחת דיין בפרסום עובר בין הדורות, רבים מהם היו מוכשרים מאד, ומוחצנים מאד, יהונתן משורר נפלא, כתב כמה מהשירים היפים בשפה העברית.
    ניראה לי כי עלינו להתעלות על כעסים מוצדקים ולנהוג בסלחנות ובהתחשבות בכל אחד עם משפחה כזו וספור ילדות כזה.

    הקשורים לנעמוש
    ספורה של פלוגה ד' מאת צבי פרל
    https://naamoush.wordpress.com/2019/07/06/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%94-%d7%93-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%95%d7%93-12/

    ראיון עם דוד נובלמן
    https://naamoush.wordpress.com/2016/11/28/%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%96%d7%a8%d7%a7%d7%95-%d7%a2%d7%a9%d7%9f/
    הגירסה של אחיקם שפירא
    https://naamoush.wordpress.com/2018/10/04/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A/

    אהבתי

  • וורדי. וכל אחי גיבורי התהילה לוחמי תל פאחר. עברו יותר מ50 שנה… וההנצחה והמורשת לא הושלמו. והנה קם מפקדנו . אהרון וורדי, אחריו הלכנו באותו קרב דמים – וקידם את ההנצחה ואת סיפור המורשת. העבודה היא מפעל חיים שלו שלנו ובעיקר של אלו שנשארו שם בני 19! אין שום סיכוי שנספיק לברך על המוגמר עוד בחיינו אם וורדי לא יוביל את המעשה הקדוש עד סופו ובמהרה. ניתן לוורדי את כל הגיבוי והעזרה ונשלים את כיבוש תל פאחר שיהיה לאתר הלימוד וההנצחה הכי משמעותי בארץ. המפקד כולנו אחריך גם בהסתערות האחרונה הזאת…

   אהבתי

 2. מתוסכלים תמיד יהיו שיביעו דעה הפוכה או יחפשו את טובת עצמם
  אתה לא צריך להתנצל רק אתה מסוגל להוביל את הפרוייקט המכובד שאני מקוה שייהיה מוכן לשנה הבאה
  חזק ואמץ ורדי !!

  אהבתי

 3. ורדי היקר כמי שנגזר עליו להוביל לוחמים ולגרום להם להסתער באור יום אל מול פני האויב תוך חירוף נפש כמי שנגזר עליו להיות שופר אמיתי בתוך מבוך הבירוקרטיה ולהוביל מהלכים תודעתיים עמ לגייס כספים רבים להנצחה ושימור המורשת מתוך התנדבות ומתוך רגישות אמיתית אנושית שמאפיינת אך ורק את אנשי גולני בשם שוורצי ומשפחת שחר אני רוצה להגיד לך מילה קטנה אבל עם המון משמעות תודה.

  אהבתי

 4. לורדי היקר אל ירפו ידיך,מי עוד כמוך תת אלוף במילואים ואיש עשיר בעשיה ציבורית שמכיר את המנגנונים והבירקוריטיה בישראל שיכול להרים משימה כל כך כבדה ולהביא אותה לסיום. לא חושב שיש מי שמסוגל להחליף אותך ולדעתי אף אחד לא רוצה בזאת. אתה לקחתה והובלתה מההתחלה ואתה תסיים.

  אהבתי

 5. ורדי יקירי,
  מרגשת אותי הירתמותך למיזם חשוב בתל שעיצב (בכל היבטי הביטוי) חייהם של רבים
  כל אשר עשית ותעשה מבוסס על יושרתך המוכרת ומחוייבותך הידועהחיבוק אוהב ממני,
  יורי הירשפלד

  אהבתי

 6. למפקדי ורדי (למשפחות השכולות ולחברי הלוחמים מכל הזרועות ) שלומות.

  כפי שהובלת בנחישות ובמקצועיות את חייליך במעלה תל פאחר, כך הובלת את התהליך של שיפור פני התל.
  כמי שלקח על עצמו את המשימה , ניסית לשתף את הקהל בכמה רמות:
  רמת כולם – משפחות החללים והלוחמים.
  רמת צוות החשיבה – נבחרו על ידך 23 אנשים שהיו אמורים לשקף את מגוון הכוחות.
  רמת הצוות הפעיל – לניהול התהליך בעבודה הממושכת מול כל הגורמים שהיו אמורים לאשר, לתקצב, וללוות את תהליך שיפור פני התל , בחרת כמוביל התהליך, בצוות מצומצם, עליהן נמנו בנוסף עליך שמיל מוראד דני ושלמה.
  בחירות שאני אישית מעריך כמקצועיות לעילא ועילא.
  אין חולק כי עליכם להמשיך בהובלה עד לסיומו המוצלח של שיפור פני התל וסביבתו.
  מי שחושב אחרת עליו הנטל להציע אלטרנטיבה ולהעמידה למבחן הבוחר של משפחות החללים והלוחמים.
  אין לי ספק קל מה תהיינה תוצאות הבחירות הללו.

  ואחרי כל הדברים הללו הועלו מחשבות שונות על הכיתוב שיחקק עלי סלע.
  בזמנו התקיים דיון סוער , לדעתי אפילו סוער מדי, על הכיתוב ואיזכור שמות על הסלעים.
  פתרת זאת בהצעת נוסח פשרה , נוסח שהשתנה אח"כ עם הערות מחלקת ההיסטוריה והעריכה הלשונית של הסופר מאיר שלו.
  נוסח זה הועלה לבלוג נעמוש בתוכנית התחדשות תל פאחר (4).
  לנוסח זה הועלו מספר הערות שיש להתייחס אליהן גם באופן פרטני ולא רק כאן בתגובה כוללנית.
  רק לאחרונה התגלו עדויות חדשות על נתיב העליה של כח הסמ"פים . מה הוחלט בסופו של יום בנדון?

  ואומר בקול צלול שיחדור גם את שריונו של הטנק , שום ביקורת גם אם היא חריפה ביותר לא צריכה להביא אותך לכלל מחשבה של להניח את המפתחות, להתייחסות פרטנית כן.

  בהצדעה
  ישראל הוברמן

  אהבתי

 7. כמספר המעורבים באירוע, כל אירוע, כך מספר הגרסאות, ולפעמים יותר – עם חלוף השנים. מן הסתם, אתר הנצחה אינו עבודת דוקטורט מדוייקת להפליא, עם מראי מקומות ומקורות והקלטות… מדובר על הנצחת הקרב, עיקרי מהלכיו וכמובן שמות הנופלים והאירועים העיקריים בו. משכך, ברור שיהיו מי שייעלבו – כי חלקם במעשה נראה פחות, ויהיו מי שייהנו – כי חלקם יואדר, לעתים ללא הצדקה אמיתית ביחס לאירועים אחרים, שלא זכו. אבל העיקר הוא שהמקום ייראה מכובד, שיהיה אכסניה נאותה למשפחות ולחברים, ואתר מידע מורשת וחינוך לדורות הבאים. משכך אין טעם להתמקח ולהתנצח – צריך לעשות, גם אם לא הכל מסכימים לכל דבר.

  אהבתי

 8. כמי שקורא פה מידי פעם וגם בספר תל התעלות התרשמתי ואני חושב שאני לא לבד שהשריון היו החוליה החלשה בקרב תל פאחר, מגוחך שבגלל איש ממורמר יתחיל כל הפרויקט מהתחלה, צריך להיות דבקים בעקרונות ולא לשנות בגלל גחמה או טענה. ורדי אם אתה תעזוב עכשיו יצטרכו להתחיל הכל מחדש והפרויקט לא יקום במהרה. מקווה שלא תפול רוחך בשלב מכריע ותוביל הלאה.

  אהבתי

  • בשם עודד גולן
   27.08.19

   תל פאחר

   אספר בקיצור את שעבר עלינו לוחמי פלוגה ז ובמיוחד מחלקה 3 בפיקודו של ברוש .
   זו מחלקה ותיקה שלחמה בסדיר במבצע קדש במוצבי אבו עגילה ועד למבואות רפיח..
   מחלקה 3 נבחרה להוביל את גדוד 12 מגולני לפריצת הדרך לצפון רמת הגולן . מגבעת האם אל קו המוצבים הסורי – נעמוש תל פאחר עין סודה עין פית בניאס וזעורה.
   פלוגה ז ופלוגה ו מגדוד 377 היו שתי פלוגות השריון היחידות שהיו בצפון כל זמן המלחמה בגדה ובסיני. אנחנו ישבנו בחורשות בין תל חי וקרית שמונה וכך שאם פרוץ המלחמה ב 5 ליוני נקראנו למטולה מכיוון שהיה חשש שתותקף ולאחר מכן עברנו בלילה לחורשת טל ומשם הוזעקנו לדן דפנה ושאר ישוב כיוון שכח שריון סורי שלא ידענו את גודלו ירד מכיוון תל חמרה ותקף את הישובים ולאחר קרב קצר ומספר טנקים סורים שהושמדו חזרנו לחורשת טל וכאן בין משחקי כדורגל ופצצות מרגמה 120 מ"מ שכאשר שמענו את שריקתם מצאנו מפלט מתחת לטנקים . שמענו על כיבוש סיני שחרור ירושלים והגדה המערבית ורק בצפון נראה היה שהמצב יישאר ללא שינוי.
   ואז ב 9 ביוני בשעות הבוקר המאוחרות הגיעה פקודת העליה לרמה גם אלינו ובשעה 1.30 בצהרים ביום חם במיוחד יצאנו בראש הכוח של גדוד 12 לעבר גבעת האם מעל כפר סאלד.
   פקודת הלחימה הייתה ברורה : לנוע על דרך ההטיה "ציר קדחת " ומכאן לעלות לרתק לעין עדסה ולירות על תל פאחר כחיפוי לגולני .שאר הפלוגה הייתה אמורה לעלות על דרך הנפט מזרחה .
   כשעברנו בגבעת האם נגלה לעיננו מראה זוועות שעד היום קשה לי . מספר זחלמים מכוח שנע לפנינו מחטיבה 8 נפגעו ובתוכם וסביבם חיילים הרוגים ומרוטשים . ההלם היה נוראי אבל המשכנו על דרך ההטיה כשפצצות מרגמה מלוות אותנו ופוגעות גם כן במספר כלי רכב וזחלמים שלנו ושל גולני .
   המחלקה שלנו עלתה לעין עדסה בדרך סלעית וקשה . טנק אחד נשאר מאחור ואנחנו טפסנו עמדות ירי לעבר חלקו הדרומי של תל-פאחר. זיהיתי עמדה מבוצרת -בונקר מולי ופגעתי בו ממרחק של 800 מטר . אז התחילו גם ליפול גם עלינו כמויות אש ומרגמות ושאר הטנקים לא הצליחו למצוא את הדרך לכיוון מזרח אל דרך הנפט ולעלות על התל ממזרח כפי שתוכנן . בהתייעצות עם המגד ועוד כמה מפקדים הוחלט על שינוי המגמה ולנסות לעלות על התל ממערב.
   זו הייתה לדעתי החלטה גורלית שהכניסה את כל הכוח של גולני ושלנו לשטח חשוף בפני הכוח הסורי כולל יחידת טנקים סורית שלא ידענו על קיומה בעין סודה כ 1 קמ צפונה ממקומנו.
   בשלב זה נפגע זחלם המ"פ בפיקודו של אפרים אפשטין חברי הטוב מפגז של 54 T ורוב לוחמיו מגולני והשריון נהרגו. או נפצעו..
   כל הכח היה נתון לירי כבד של תותחים ומרגמות (כנראה גם של אש ידידותית )ובהתאם לפקודה החדשה כשסגל נמצא על הטנק שלנו שבנו להוביל את הגדוד מערבה וצפונה על דרך ההטיה .הגענו לצומת נוספת וכאשר הטנק פנה שמאלה והבחנתי מימיני 20 מטר בטנק סורי MX יריתי עליו עם המקלע וסגל השחיל לתוכו רימון .
   כאן נפרדו מאיתנו לוחמי גולני שיצאו להסתער על הגבעה במעלה התל הקטלני וכאן גם נפגע זחלם המרגמות שלנו .
   הטנק שלנו המשיך על הדרך כשהוא מוסתר מהתל ובזמני החופשי כיוונתי את התותח אל תל עזזית שנמצא כ 1.5 ק"מ מזרחה והיה נמוך מאיתנו .זיהיתי שם טנק והשמדתי אותו ואחר כך התברר שזה היה פנצר גרמני . אחד מלוחמי גולני שתקפו את התל סיפר שבהתנגדות והלחימה מתל עזזית לאחר שהטנק נפגע פסקה . עברנו את השלוחה וגולני הסתערו על התל ולמעשה נכנסנו גם אנחנו אל שטח ההריגה של האויב .
   הבעיה שלי הייתה שבגלל גובה התל מעלינו לא יכולתי לירות עליו עם התותח . השארתי לדנגור הנהג המיומן לפנות ולעלות לכיוון התל וכאשר הטנק עלה בשיפוע הצלחתי לפגוע בעמדה המרכזית שהייתה כ 40 -50 מטר מעלינו . ובאותו הרגע הטנק הזדעזע מפגיעת פגז טנק מעין סודה שקרע לנו את הגלגל המניע ומיד אחריו ממטען חלול שירה תותח מהתל . הטנק שלנו הושבת ברוש ומולכו נפצעו קשה ואני פחות. מצאתי את עצמי על הקרקע עם יד שבורה ובתוכה ידית הצידוד של הטנק . ברוש ואני זחלנו אל מתחת לטנק שהמשיך ליהיות מטרה לסורים ואילו מולכו שקפץ לצד השני נפגע שוב ונהרג מהאש הסורית . שנמשכה עוד שעות עד לכיבוש התל ומנעה מכח החילוץ להגיע אלינו .
   בהזדמנות זו ברצוני לציין את דנגור הגיבור! שבאומץ לב לא יאמו עלה תחת אש עזה על הטנק מספר פעמים והוריד לנו נשק אישי חומרי חבישה מים ומכשירי קשר (שכמובן לא פעל ) ולאחר מכן רץ לעבר הכוח שאחרינו להזעיק עזרה וכח חילוץ שלא צלח . מסלול זה הוא עבר פעמים ורק כשהתל נכבש והחלה לרדת החשכה הגיע אלינו פעם שלישית עם החובשים .
   דנגור עצמו נפטר לפני שנים אחדות . יהיה זכרו ברוך .

   עודד גולן

   אהבתי

   • סיפור מרגש שאני רואה כעת לראשונה (לא מבין איך פספסתי).
    גם סיפור העליה לעין עדיסה נראה לי מדוייק בניגוד לנרטיב הידוע.
    רק תיקון קטן אחד: כל גדוד 377 היה בצפון, כאשר הפלוגות האחרות פעלו במסגרת חטיבה 8.

    אהבתי

 9. עדכון לרשימה זו: פגישת צוות היגוי 7.12.2020 לקביעת סלעי ההסבר וזחלמים, וכן עם אנשי הנדסה של פיקוד צפון לסילוק חשד למיקוש בחלק הדרומי של התל לצורך פתיחתו למבקרים.

  אהבתי

 10. כאחד מחיילי הגדוד בקרב הקשה שכל השתתפותו היתה ״רק״ לפנות פצועים מהשטח. שמרגיש בכל ביקור על התל את ריח הדם.
  חייב אני לציין כי אחד המשפטים שנחרטו במוחי הוא משפט שאמר ידידי ישראל הוברמן:”הקרב החל עוד בחורשת טל כאשר כל חייל נלחם על זכותו ומיקומו על הזחלם”
  ועכשיו כולם נלחמים על זכותם להישאר ולשמור על התל.
  כעת כשזו מלחמה של זכרון לעתיד הדורות הבאים נקווה ונאחל לכולנו שזו תיהיה מלחמתנו האחרונה.
  לורדי ויתר הנושאים בנטל המשימה. יישר כח.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s