פאנל הנדסה חלק ב'

פאנל מפקדי הנדסה של פיקוד צפון, חלק ב': דברי קציני גדוד 801 וקצין הנדסה של אוגדה 36 * "סך הכל היחידה עשתה תנועה של מעל 3,000 טון של חומרי ביצורים, גישור, ציוד הנדסי, מה שהיתה צריכה לנפק לכוחות או ליחידות במרחב הפיקוד. קשר עם היחידות: לא היה בכלל שום קשר טלפוני"

זחלם בפיקוד צפון

במסגרת הפקת לקחים ממלחמת ששת הימים התקיים זמן קצר לאחריה פאנל של קציני ההנדסה לסיכומי הלחימה ברמה הסורית וצפון השומרון. הפאנל נערך במחנה נשר לקראת אמצע יולי 1967.

מסמך זה שופך אור על מאחורי הקלעים של אותה מלחמה ביחידות ההנדסה ובכלל. לאורך עשרות דפי הפרוטוקול עולות טענות למחדלים, כשלים, לחוסרים משוועים בציוד בסיסי, בעיות פיקוד, שליטה, קשר, היעדר מודיעין או מידע על הפעולות המתוכננות ועוד.

הפרוטוקול המלא מפאנל מפקדי הנדסה שפעלו בפיקוד צפון במאי-יוני 1967 יתפרסם כאן במספר חלקים. פוסט זה הוא חלק ב' של הפאנל. בחלק א' התפרסמו דבריו של קצין אג"מ של פיקוד צפון [לקריאה לחצו כאן].

להלן חלק ב' של פאנל הנדסה. מקור: ארכיון צה"ל.

———————————————————————————————————————————————————————–

תג הנדסההקדמה לפאנל מאת סא"ל אריה גולן, מפקד הנדסה פיקוד צפון:

"אנחנו גמרנו את המלחמה, את המלחמה הזו לפחות, היא אומנם לא נסתיימה, אבל לפחות נגמרה כי עבודה עוד נשארה לנו. וכמו אחרי כל מלחמה הגיע שלב סיכומים והוצאת מסקנות. אנחנו תמיד אומרים ששום מלחמה איננה דומה למלחמה קודמת ואם מתכוננים למלחמה נוספת אסור להתכונן אליה לפי הלקחים של המלחמה הקודמת או לפי התוצאות, אבל בכל זאת ביצועים ולקחים ומסקנות הם תמיד קרש קפיצה לשיפור המחשבה, להוצאת מסקנות הן מבחינה טקטית והם מבחינה ארגונית, והן מכל הבחינות, ואחרי כל מלחמה מגיע שלב הסיכומים.

אנחנו עושים כאן היום את הסיכום המקצועי הפיקודי. בסיכום מופיעים שלוש נקודות. בדרך כלל תיאור הביצועים, אחר כך מחשבות, לקחים, רעיונות, על סמך מה שקרה והוצאת מסקנות שהן צריכות לשמש בסיס לפיתוח מחשבות צבאיות לאחר כך, לאימון, להכשרה, לארגון.

אני רואה היום שנעסוק בשני הדברים הראשונים בלבד. אנחנו לא נוציא היום שום מסקנות. זה דבר שייקח עוד הרבה חודשים במטכ"ל, בפיקוד, בכל מיני מקומות. אני רוצה שנתרכז היום בשני דברים בלבד: תיאור קצר במסגרת הזמן שהוקצב של הפקודות שהתקבלו והביצועים שבוצעו במסגרת הזמן שניתן ובמסגרת הדיון החופשי אחר כך.

את הלקחים, את הרעיונות, בעיות שנתקלו בהם, מחשבות לפיתרון, כאשר תשובות לדברים האלה בוודאי שאנחנו לא נעשה כאן.

ולפני שאנחנו ניגשים לסיכום עצמו אני מבקש לכבודם ולזכרם של אלה שנפלו, את כל הפורום לעמוד דום למשך דקה (עמידת דום).

רס"ן ברוך דיליאון, קצין אג"מ גדוד חה"ן 801:

אני במשך עשר הדקות הבאות אשתדל להציג את עיקר האירועים, את לוח הזמנים הבסיסי של הפעילות במסגרת הפיקוד על מנת שישמש רקע משותך להמשך הדברים. אני אשתדל לשמש דוגמה בשמירה על לוח הזמנים. השארנו זמן לדיון חופשי כך שכל מה שנוגע למסקנות ראשוניות או ללקחים ראשוניים ולא דברים מגובשים, כי אי אפשר להגיע אליהם, אפשר יהיה להזכיר לאלה שלא הספיקו במסגרת הדיון החופשי.

את זמן המלחמה חילקנו באופן כללי לשלוש תקופות, כאשר התקופה הראשונה היתה התקופה שלפני הגיוס, המערך ההנדסי של הפיקוד שזה בין 16 ל-23 למאי. תקופה שנייה מ-24 למאי עד לתחילת המלחמה ממש ותקופה שלישית היא תקופת הלחימה.

אני אעבור באופן רץ על עיקרי הדברים על מנת שהדברים יישמעו ולא רק ייראו. אני מתחיל בתקופה הראשונה, זו התקופה בה הוכרז מצב כוננות בהדרגה מ-ב' ל-ג'. בתקופה זו היתה פעילות ענפה מאוד של כל היחידה בכל מה שקשור בהשתתפות מטה מקצועי בקבוצות תכנון ופקודות. ציינתי כאן רק לשם המחשה חמש קבוצות פקודות בתקופה זו. בוצעו השלמות ציוד הנדסי וצמ"ה ליחידות המגוייסות כאשר בשלב זה היחידות שהיו מגוייסות היו חטיבה 37, חטמ"ר 3 והגש"פ [גדוד שריון של הפיקוד].

עדכון כל מערכת הנתונים, בדיקת כשירות וכוננות מערכת הקריאה, הימ"חים והמצבורים, קריאה של מפקדי יחידות לצורך התראות והכנסתם לתמונה המעורפלת שהיתה בידי כולם באותם הזמנים. המשכנו באותה תקופה, לא כל כך לטובת המלחמה, כי אם עדיין לטובת ביטחון שוטף עם פלוגה מ-601 לבניית עמדות וחפ"קים מקוביות, סייענו לכוח המתגייס באימון בנושא הנדסה ולמערך שהתגייס ניתנו שירותים, זה בעיקר מים וחשמל.

ב-23 לחודש ניתנה פקודת התראה בבוקר להפעלת 'צריח' וגיוס כל המערך. במסגרת ההתראה קיבלנו אישור והזעקנו מפקדים וצוות גיוס ראשון. פקודת הגיוס ניתנה למעשה בשעה 1600 ובזה נגמרה התקופה הראשונה. התקופה השנייה כללה את גיוס המערך. אני לא אעמוד על הפרטים, חבריי ימשיכו בזה, מתן תדריך מרוכז למפקדים.

התארגנות היחידות בשטחי התארגנות כאשר גדוד 602 במתוכנן התארגן באיזור המחנה, היה הכרח לדלג אותו לאיזור החירבה למעלה במעלה מנשר כלפי הכרמל למעלה. בעת זמן ההתארגנות שנמשך הפעם יותר מאשר המתוכנן ב-24 שעות, שזו בעיה בפני עצמה, ביצעו היחידות אימון בנק"ל ללא ירי ואימון בנושא הנדסה.

באותו יום בערב קיימנו קבוצות פקודות בחמ"ל. למחרת ניתנה התראה לביצוע 'סדן'. למעשה מיד אחרי זה בשעה ניתנה הוראה לדילוג כאשר באה פקודה של הפעלת 'צריח' פיקודי עם מגבלה לא להיכנס לשטחים המפורזים.

הדילוג והכפפת הכוחות לפי פקודות הפיקוד היו כדלקמן: גדוד 602 לחטמ"ר 3 ת"פ, משום-מה התמקם בחורשת חצור. גדוד 261 לחטמ"ר 2, התמקם בחורשת יבנאל. גדוד 251 לגוש כרמל, בסיכומו של דבר ישב בניר יפה. פלוגת הצמ"ה וסולל בונה במפרץ במוסך סולל בונה. יחידת ההספקה במצבורים, סילוק הפצצות כאן במחנה נשר.

במסגרת השלב הזה והמשכה בשלב השני, אם כי מעט יחסית, הניחו הכוחות בעיקר היחידות שלנו ממקש"י הגמ"ר יחסית מעט מאוד: כ-25 אלף מוקשים, כאשר בגזרת חטמ"ר 2 הכמות הגדולה – כ-12,500 ובגזרת חטמ"ר 3 – 7,150. גוש כרמל כ-4,700, גוש עכו – כ-900.

בשלב זה בוצע כל נושא גיוס צמ"ה והקצאת צמ"ה לתקנים והתבצרות. הורדנו כ-19 כלים לפיקוד דרום כולל מפעילים במרוכז לדרום. הפעלנו באופן עצמאי סיוע למתקנים חיוניים, סיוע למע"צ וכדומה. כנושא אחד כללי סיוע מרוכז לנושא ההתבצרות לכלל הכוחות.

בממוצע יומי הפעלנו במסגרת התקופה הזו כ-140 כלי צמ"ה לעבודות עפר, לא כולל משאבות מים, לא כולל מסורים מכניים, לא כולל עוקבים וכדומה וכדומה, שהעלו את מספר הכלים המגוייסים מעל 200, לא כולל את הכלים שהורדו לפיקוד דרום, ושסייעו לעבודת בח"ן ומכון 3, 140 כלים שפעלו פיזית במרחב הפיקוד לסיוע להתבצרות זה ממוצע יומי.

במסגרת שלב זה החל בתחילת יוני לצורך הכנת מקלטים, ארגנו נגרייה מרכזית בכפר בלום עם כל נושא של ארגון ומשיכת העצים והאדנים והכנתם למסגרות.

היה הכרח בהפעלת מרכזי צמ"ה לשליטה, ולמעשה פעלו משלב מוקדם בחטמ"ר 2 בעמק הירדן, במוסך, בחטמ"ר 3 במשולב עם 602, למעשה בשלב ראשון בראש פינה, אחר כך בכפר גלעדי, גוש כרמל בשלב יותר מאוחר ע"י עוזי פיינרמן כן או לא בעזרה של אל"מ עצמון, עסקנו בארגון ייצור רשתות הסוואה שהחל בבית ספר לדיג במכמורת וכלה בנשים שעשו את זה בבתי ספר בחיפה.

גם בשלב זה השתלבנו יותר מדי בעבודת המטה כמטה מקצועי פשוט, עקב קצב התכנון שהפיקוד לקח על עצמו. ביצענו פעולה ארגונית לבדיקה ולימוד מה מערך ההג"א בישובים הגדולים, בעיירות בוערים מסוגלים לעשות ולמדנו בנושא זה כמה דברים מעניינים. עשינו פעולה של איתור מפעילים ומכונאים על מנת להיות מסוגלים לנצל את 140 הכלים. ריכוז ציוד להונאה בגזרת אלמגור, ציוד הנדסי שכלל זיידמנים ודברים דומים שבסיכומו של דבר לא באו לידי ביטוי.

כוחות צה"ל ת"פ פיקוד צפון בדרך לכיבוש ג'נין [צילון: ארכיון צה"ל]

כוחות צה"ל ת"פ פיקוד צפון בדרך לכיבוש ג'נין [צילון: ארכיון צה"ל]

תקופת הלחימה: בשביל להבין כללית את הרקע המלחמתי פירטנו פה מספר פעילויות כלליות. למעשה, ב-5.6 בבוקר היתה הפגזת הישובים בגדה הירדנית, מיגים תקפו את איזור מגידו. בשעה 1715 חטיבה 45 יצאה לתקוף, למעשה זה השעה שהיא חצתה את הגבול. בערך באותה תקופה היה טיווח על ראש פינה. בלילה קידום חטיבה 37 לאיזור ירדן ושליפת חטיבה 9 שהיתה בקרקע מהמערך בשביל להכניס אותה לתקיפה.

למחרת מעבר חטיבה 37 לתקיפה בגזרה הירדנית, מעבר חטיבה 9 לתקיפה על-ידי חטיבה 45, המשך תקיפה, טיהור ג'נין והתקדמות. בגזרה הסורית הפגזות ודואט של ארטילריה, תקיפת חי"ר ושריון סורי והתקפת נפל בגזרת דן ושאר ישוב. כיבוש ג'נין, יעבד, טובאס, קבטיה, שכם על ידי הכוחות שעברו 37, 45, 9 וטיהור ג'נין.

ב-7 המשך הכיבוש בגזרה, הג'יפטליק, לחץ באיזור הברך על-ידי חטמ"ר 2, פעילות חיל אוויר. ב-8 פיצוץ גשרי הדמיה, הפגזות ישובים בגזרה הסורית, פעילות חיל אוויר. ב-9 למעשה, יום שישי, זה התאריך שבו המתקפה עברה לגזרה הסורית, וזה כלל מחצות דילוג כוחות לגזרה הצפונית.

תחילת תקיפה על-ידי חטיבה 8, חטיבה 1 בהמשך בגזרה הצפונית, חטיבה 3 בסיוע של כוחות מגולני בגזרה המרכזית. חטיבה 37 יותר מאוחר בגזרה המרכזית דרך חטמ"ר 3 והמעברים שהוכשרו על-ידינו. המשך כיבוש הרמה, למעשה 45 נכנסה גם היא לגזרה הצפונית, וזה בתחילה באיזור בניאס, לאחר מכן חזרה ונכנסה דרך גבעת האם.

למחרת הכנסת חטיבה 80 ואוגדה 36, בגזרה הדרומית כיבוש תאופיק והתקדמות עד בוטמיה. זה לרקע הכללי כאשר הפעילות שלנו בתקופה הזו היתה השתלבות בנוהל הקרב, איוש קבוע של המיפקדות, חמ"ל וחפ"ק, הכנת ריכוזי צמ"ה באיזור כפר סאלד, גונן והתענכים. כאשר אלה לצורך עליות וזה לצורך התקדמות, הכפפת פלוגה מ-602 לחטיבה 1 ופלוגה כנ"ל לחטמ"ר 2., סיוע מטה לחטיבה 8, הכשרת עליות באיזור גונן-דרבשיה ופתיחת ציר גבעת האם-קלע. בציר הבניאס בשלב קצת יותר מאוחר.

הכשרת העלייה בתאופיק ופתיחת ציר אל חמה ופתיחת ציר עין גב-סקופיה, פינוי צירים ממכשולים, סימון שדות מוקשים, פינוי וסילוק נפלים, תגבור פלוגת ההנדסה של 45. ג'וני [סרן אהרון טנא, מ"פ הנדסה של חטיבה 45] ציין בדו"ח לפי מיטב ידיעתו זה התגבור היחידי שניתן תוך כדי הלחימה. ארגון גדוד נוסף על בסיס 276 לתקופה קצרה מאוד.

דילוג למעשה מיד ב-12 לחודש בגמר הכיבוש. למעשה ב-11 לפנה"צ המפקד ואנחנו דילגנו למעשה לקונייטרה ועברנו ת"פ מיפקדת האוגדה. זה מה שרציתי לציין בשביל ליצור את הרקע המשותף.

דברי רס"ן צבי לזר, קצין אפסנאות גדוד 801

ציידנו את כל מערך חה"ן לפי תיק 'בזלת' באמצעים של בזלת וסדן ברור שההצטיידות התבססה על הימ"ח עם כל המגבלות שהיה ושלא היה. בעיקר כל מה שנגע לחימוש, נזק, תחמושת, נתנו לנו ממש ביום שישי הזה המפורסם מאוד [9 ביוני] ממש 8 שעות לפני שנכנסו לפריצות הדרך לכוחות.

נשק: עד היום עדיין לא קיבלנו השלמה. שום יחידה לא נתנה לנו את הציוד. ואם קיבלנו מאלתורים מכל מיני יחידות חדשות מה שהמטכ"ל תפס מפה ומשם. טוב שזה היה עשרה ימים לפני שהצטרכנו את הנשק הזה והיה לנו זמן ללכת לחפש מאיפה שנותנים לנו ציוד מיחידות שאפילו לא ידענו עליהן.

בכל אופן מה שכתוב בתוכנית המטכ"לית לא קיבלנו. לא של אג"מ, מת"מ ולא של אפסנאות פיקוד. אותו דבר בענייני הספקה בכל היחידות. בכל הגדודים שלנו לא היה לנו ציוד, בית מלאכה, ציוד טכני, כלי עבודה. היינו רחוקים בכדי להשלים את הגדודים להוצאה.

במשך הזמן, בעשרת הימים האלה, התחלנו ממש מאיפה שהיה כלי עבודה שלחו אותנו פליירים לקבל בלילה. אני לא יודע מאיפה או כל מיני דברים אחרים. אבל כמו שאמרנו היו לנו עשרה ימים אז השלמנו את ציוד המלאכה, כלי עבודה רגילים לכוחות, ממש יום-יום, קיבלנו אסמכתות למשוך ציוד ולהשלים תקנים.

בעיה נפרדת היתה שזה היה כללי, לא לחה"ן. זה היה כללי לכל הפיקוד זה היה הביגוד, ואחרי עשרה ימים חיילים הלכו בבגדי עבודה ובקושי מצאו איזה פיתרון, בגד שני, כדי שיוכלו לכבס את הבגד הראשון.

ענייני קשר: קשר לא היה. מה שיש לנו בתקנים קיבלנו. החטיבות התחילו אומנם לתת קשר לגדודים, אבל זה גם כן היה עם ריצות והתרוצצויות במיפקדת הפיקוד שיקבלו קשר לפחות מהחטיבה, כמו שכתוב שהחטיבה צריכה לדאוג לקשר.

ארגון 574 ו-570: 574 חילקנו שתי מחלקות לקצין הנדסה איזורי בראש פינה, מחלקה אחת למיפקדה בנשר, מחלקה אחת בכפר ילדים, לא הפרדנו בין היחידות האפסנאיות שלא הקמנו, יחידות אפסנאיות עצמאיות, אלא הסתמכנו על מה שיש במחסנים האיזוריים על אותה יחידה אפסנאית המשכנו לנפק ציוד ולנהל את כל 574 מאותם המקומות. היחידה גם דחפה ציוד לכוחות בגזרה, רוב החומר באו לקחת מהמקומות עם רכב. היו כמו חטיבה 9 או מיפקדת האוגדה שהפיקוד נתן רכב להעמיס ולדלג לאן שצריכים את החומר וזה היו שני מקרים: אוגדה 36 וחטיבה 9.

סך הכל היחידה עשתה תנועה של מעל 3,000 טון של חומרי ביצורים, גישור, כל ציוד הנדסי, מה שהיתה צריכה לנפק לכוחות או ליחידות במרחב הפיקוד. קשר עם היחידות: לא היה בכלל שום קשר טלפוני.

איזור בנוי ראש פינה היה מנותק יותר משלושה שבועות. תקנו ולא הצליחו. בזמן הקריטי לא היה שום קשר עם המחסן האיזורי. עם כפר הילדים לא היה שום טלפון. פה ישבה המיפקדה וגם כן לא היה טלפון.

570: כמו שציין אג"מ כבר הסביר, היחידה דילגה מיד לפני שהסגל הגיע. דילגנו את היחידה לפני קבלת הפקודה מפני שאנחנו כבר ידענו מהפקודה במשך היום, דילגנו ישר את כל התיקים וכל הציוד המכני ודילגנו לסולל בונה וזה מזלנו. לפחות היה לנו טלפון איתם. לו היה הפוך, לא היה גם טלפון. כך ששם קיבלנו שני טלפונים, יותר מאוחר השתלטנו על… לא היה אישור, קיבלנו את האישור, אני לא יודע למה עד היום קיבלנו אותו דרך חימוש פיקוד להשתמש עם המוסכים של עמק הירדן וכפר גלעדי.

אבל זה היה טוב שעל חשבון זה הרווחנו את חלקי החילוף של המוסכים. זה מוסכים גדולים שמתקנים כל השנה צמ"ה. והם גם בעלי מקצוע, אומנם לא היו אנשים ומפקד 570 הוא נתן לאנשים שלו עבודות בית מלאכה, למרות כל השנים שאנחנו פועלים שריתקו למפעלים האלה את האנשים. את מנהל המוסך של ציוד מכני בכפר גלעדי נמצא רב טוראי מכונאי מסדנא בת גלים, בסך הכל הוא מכונאי רכב, אבל הוא מנהל בית המלאכה של כפר גלעדי של ציוד מכני. צריכים לאתר זאת באיזה צורה שהיא שאחרת פשוט 570 הוא ניהל את כל המקומות, הוא נתן את המכונאים והוא מפעיל את בתי המלאכה.

היר"מ, היו לנו 305 תיקים לגיוס רכב. התחלנו עם חוסר של 38 משאיות, תיקים לגיוס שחסר לנו, התרענו כל הזמן לפיקוד והוא אמר לא רק אתה, גם לחטיבות חסר רכב. ומצא פיתרון את האחוזים שהוא נותן לרכב לגיוס הוא הוריד. אבל לנו בנוסף לזה היה חסר 18 משאיות חוץ מהאחוזים הרזרביים שנתן. בנוסף לזה למרות כל הדיונים שהיו במשך שנתיים לפני זה יש לנו היום משאיות מגוייסות עוד משנתונים 48, 49, 50, 52, אינני צריך להסביר איזה מכוניות משא אלה. אותו הדבר בעיקר ג'יפים. הג'יפים, כל מה שיש לנו, אף אחד לא מגיע לשנתן 55. הכל זה ב-48 נעצר באיזה מקום שנתון 50.

בנוסף לזה עם הטנדרים שיש לנו בתקנים בשום חטיבה ובשום יחידה אין רכב פולקסווגנים שלא יורדים מהכביש לשנייה ואנחנו יודעים תוצאות שפולקסווגנים כמו שהיה לנו 80% מהם הסדנא כבר השביתה אותם. והמוריסים הקטנים שהם לא יכולים לרדת מטר מהכביש וזה בשום יחידה במרחב צפון לא נתקלתי ברכב כזה, וזה אחוז די ניכר של רכב קטן.

פעם הראשונה הפעיל היר"מ גם כן דילוג למשרד המסחר והתעשייה שזה לא רחוק מאיתנו, שגם כן היה למזלנו שלפחות היה לו טלפון אזרחי.

דברי סרן דוד שטיין, קצין שלישות, גדוד 801

התראה ופקודה לגיוס מפיצים ראשיים ב-23 במאי. בשעה 0900 עד שעה 1200 התייצבו לנו 62 מפיצים במקום 44 נדרשים. כל המפיצים הוזעקו בטלפונים ורכבם, ולא היה נחוץ להוציא שום רכב מהיחידה. פקודת הגיוס בשעה 1625, יציאת המפיצים הראשונים בשעה 1650. הקריאה היא רב יחידתית מאורגנת בשתי רשתות. עד שעה 0100 התייצבו 97% מהחלוץ. כל החלוץ התייצב עד הבוקר. עם התייצבות החלוץ מויינו לפי גופים ויחידות מפקדים וסגל אפסנאי שהופנה למחסני החירום.

סך כל ההתייצבות לגדודים וליחידות השונות עמד על 91%. החיילים שהובאו ממקומות המפגש למחנה נשר מוינו כאן לפי יחידות והועברו למקומות ההתארגנות ושם נקלטו ע"י צוות מהחלוץ של פקידים יחידתיים בתדרוך של קציני הקישור. בליל 25 למאי נערך חיפוש נפקדים ע"י חיילים מ-801. הנפקדים שהובאו נשפטו ומיד נשלחו לגדודים וליחידות.

תגבורות כוח אדם: ע"י מקהנ"ר קיבלנו 8 קצינים מתוכם שני סמג"דים שפוזרו ליחידות, 3 מ"מים ושניים ברמה של סרנים ואחד לעזרה למחנה לשלישות. ע"י הפיקוד קיבלנו 9 קשרים לגדוד 602, עשרה נהגים ל-801 ו-19 מפעילים ומכונאי צמ"ה עבור פלוגת צמ"ה 570.

קשר: הוקם קשר דואר צבאי ואזרחי עם כל היחידות לפי תנועתם. הוקמו מיד שק"מים בכל יחידות השדה.

דת: קיבלנו הקצבות מהרבנות הצבאית והועברו כל שבת ליחידות יין וכיבוד.

בידור ועיתונות: סופקו עיתונים יומיים ושבועונים וכן ספרים בהתחלה. שוגרו גם להקות בידור וסרטים בהתאם ליכולות הפיקוד. היו איחורים לפעמים בשיגור עיתונים וזה מתוך סיבה שהיחידות לא תמיד דיווחו במועד על שינויי איכון.

נפגעים: מגדוד 251 – חייל שנפצע בתאונת דרכים ונפטר אחר כך בבית החולים. מיר"מ 755 – חייל שנפטר כתוצאה מהתקפת לב. מגדוד 261 חייל נפצע בעלותו עם טרקטור על מוקש בעין גב (הוא החלים בינתיים) ושבעה חיילים שנפצעו קל בתאונת דרכים, כולם החלימו.

שחרורים: גדוד 801 – 60 איש ב-16 ליוני, 70 איש ב-2 ליולי. גדוד 251 – ב-26 ליוני. גדוד 261 – ב-3 ליולי. יחידה לסילוק פצצות 642 – שתי כיתות ב-26 ליוני.

עדיין בשירות: גדוד 602, צמ"ה 570, 574, סילוק פצצות 642 – כיתה אחת וחלק קטן מהשלמה, כ-20 איש.

עד 30 למאי הוכנו מחדש רשתות הקריאה והותרו לכוננות.

דברי קצין הנדסה אוגדה 36, סא"ל פישל גרשוביץ:

אני הצטרפתי לאוגדה ב-21 למאי. אז האוגדה התחילה להתארגן והפעילות הראשונה של האוגדה זה היה תכנוני בלבד. אנחנו תכננו בעיקר את ההתקפה על בניאס, זאת אומרת החלק הצפוני, כאשר כבר החליטו להוריד אותנו לתכנון של ג'נין זה התקרב למלחמה והשלב הבא שלנו היה תכנון, כמעט מיידי, אפשר להגיד תוך מספר שעות בבוקר, ופקודה לחטיבה 45 להתחיל לנוע. השלב השלישי היה שלב העלייה לתאופיק [מוצב וכפר מעל קיבוץ תל קציר].

בשלב הראשון אצלנו לא היו כוחות הנדסיים תחת פיקוד, אלא השתמשנו באותם הכוחות שהם היו בעצם פיקודיות כמו גדוד 602 לצורך התכנון בלבד. בשלב הבא זה ההתקפה על ג'נין, לאוגדה גם כן לא היו כוחות הנדסיים תחת פיקוד אלא היו שלוש פלוגת חטיבתיות. חטיבה 45, חטיבה 37 ו-9. כאשר הציוד ההנדסי וציוד מכני הנדסי היה: טרקטורים קיבלתי כתגבורת מ-801 שצופרו לפלוגה של חטיבה 9 ונשארו שמה כל הזמן מכל מיני סיבות. אני חושב שכל זה יצא טוב כי לי פשוט לא היתה אפשרות לשלוט עליהם.

בעלייה על תאופיק היה לנו כבר גדוד ת"פ 261 ופלוגה של חטיבה 80, מכיוון שכאן אנשי חטיבה 80 אינם אז אולי זו הפעילות היחידה שאני אדבר עליה, מכיוון שאני מבין שהמ"פים והמג"דים יספרו על הפעילות שלהם ולכן אין טעם לחזור.

חטיבה 80 שהיתה לה פלוגה והיא חטיבת צנחנים, כל הפלוגה חולקה לגדודים. זאת אומרת, כל גדוד קיבל מחלקה כאשר למ"פ לא היתה אפשרות של שליטה בכלל, הוא עלה עם הגדוד שעלה ברגל לתאופיק. הפעולות שהם עשו, כפי שהוסבר לי ע"י המ"פ, הם בעיקר התעסקו בפריצת גדרות מסביב לאותם המוצבים שהם נכנסו בהם, ונוסף לזה הם פירקו מספר תאי פיצוץ או יותר נכון ניטרלו אותם, שהיו על כביש אל חמה.

הם גם טוענים שכאשר ירדו מתאופיק למוצבי אל חמה פגשו בשתי חוליות שעמדו לפוצץ את הכביש. שניים נלקחו בשבי [כאן נמחקו 3-2 מילים], אולי זו הסיבה שרק במקום אחד הכביש פוצץ. הם גם הצליחו בשעה 4 לדווח לנו על הכביש הזה המפוצץ למרות שראינו אותו, יותר נכון שמענו אותו. דיווחו גם שהציר פתוח ואפשר להתחיל לעבוד ואז העברנו דרך אג"מ שלנו הוראה למג"ד להתחיל בטיפול בכביש הזה.

כמו שאמרתי, כל יתר הדברים יספרו האנשים שהתעסקו בזה. אני בכל אופן למרות שדיברנו על זה שלא נדבר על לקחים, בכל אופן יש כאן שני דברים עיקריים שהייתי רוצה לעמוד שהם קצת הקשר על החיים של הנדסה באוגדה.

ראשית כל, כאשר אני באתי לאוגדה התברר לי שאומנם תקן יש, אבל האוגדה אינה מתחשבת בתקן זה מכיוון שהם חושבים שהוא תקן יותר מדי גדול ואני נשארתי עם שני אנשים ורכב אחד. זה פשוט אי אפשר להגיע ל-801 לרכז את המודיעין ומגאן בצורה סדירה אנחנו במשך הזמן כן הגענו וקיבלנו כל מיני דברים. אבל השלבים הקריטיים לא תמיד אפשרו לנו את זה. זה גם פגע ביכולת של הכרת השטח על-ידי סיורים. אני חושב שאחת מהנקודות העיקריות זה נחוץ לקבוע ולדאוג שהתקן של קצין הנדסה יהיה באוגדה כפי שצריך להיות.

שנית, למרות שקיבלנו מ-801 את כל אותו המודיעין שהצטרכנו, אבל כפי שאמרתי מקודם לא תמיד בצורה סדירה כי לא תמיד יכולנו להגיע בזמן. גם הקשר לא היה קשר טוב, כי הם ישבו ביחידה ואנחנו ישבנו בשטח. הקשר היחידי היה דרך הפיקוד, ובפיקוד היו עסוקים אז לא תמיד קיבלנו מה שרצינו בזמן. אני חושב שמן הרצוי שבפיקוד יהיה תיק שטח מבחינה הנדסית מוכן לאוגדה, או לאותן מספרי אוגדות שמתוכננות בפיקוד.

אני יודע שזה דבר די קשה מכיוון שאני יודע שבפיקוד שאני פעם הייתי לא הצלחתי להגיע לזה, אבל אני חושב שלהתארגנות הבאה צריכים לחשוב על זה ולעשות משהו בנדון מכיוון שבייחוד אדם כמוני שבא לצפון, המודיעין הזה או תיק השטח הזה היה מאוד חשוב לקבל אותו באוגדה. קיבלתי מודיעין, אבל לא כל כך הנדסי ולהגיע לפיקוד היה לי קשה.

————————————————————————————————————————————————————–

לחלק א' של הפאנל (דברי קצין אג"מ פיקוד צפון) לחצו כאן

2 מחשבות על “פאנל הנדסה חלק ב'

  1. האנדרטה לזכרו של סא"ל ברוך דיליאון ז"ל הוקמה ביוזמת חיילי מילואים ששירתו בפיקודו בגדוד 276, בראשותם של החובש הגדודי גולדנברג פסי והקשר הגדודי אלי כהן. המילואימניקים אספו תרומות לרכישת חורשה מקק"ל באזור היישוב אלעד לאחר מלחמת יום הכיפורים.

    אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s