מקום נפילתם ופציעתם בתל פאחר

מסמך מיוחד: היכן נהרגו 34 הלוחמים בכיבוש תל פאחר – בתנועה אל התל, למרגלותיו ובתעלות * גרסה ראשונה: מרץ 2014. גרסה מעודכנת אחרונה הכוללת את מיקום פציעתם של הלוחמים: אוגוסט 2016

מראה כללי של איזור תל פאחר והמוצב עצמו. איפה נהרג כל אחד ואחד מהלוחמים [שמותיהם בצבע לבן], ואיפה נפצעו חלק מהפצועים [בצהוב]. מבט מצפון לדרום. להגדלה: לחצו על הצילום

מאת דני ביזר

להלן הרשימה הלא מלאה של הנופלים והפצועים בקרב תל פאחר, כולל המיקום המדויק או המשוער שבו נפגעו. לאחר התקדמות המחקר על הקרב, יעודכנו הפרטים ויתוקנו מספר טעויות.

כל מי שיש ברשותו מידע בדוק לגבי אחד החיילים – מוזמן להוסיף בתגובות בתחתית הפוסט.

בתל הדרומי

 כוח ורדי

1. דב רוזנבלום – ליד גדר האבנים, מערבית לסככה.

2. דוד שירזי – בקצה התעלה של ורדי.

כוח שמיל

3. אלימלך הרטמן – לוחם בפלוגה ב', נהרג בזחל"ם בעת איגוף של התל מצפון.

4. אפרים יצחקיאן – לוחם בפלוגה ב', בוואדיון בין התל הדרומי לצפוני, קרוב לדרומי.

כוח עזרא זכריה

5. משה דרימר – המחלקה המיוחדת. נפגע בזחל"ם ליד עין א-דייסה, כ-800 מטר דרומית לתל, בזחל"ם של מ"פ השריון שעליו היו חבלנים מהמחלקה המסייעת.

6. אמנון שוקרון – נהג מילואים בזחל"ם של מ"מ המיוחדת (עזרא זכריה). ע"פ עדויות יוסי פרידמן ועזרא סלע, מרקי אסף וזאב באום – נהרג למרגלות התל הצפוני.

7. ברוך צוקרמן – המחלקה המיוחדת. ע"פ מרקי אסף, נהרג באיגוף מצפון של התל. באתר "יזכור" נכתב עליו כי נהרג בעת שחיפה על חבריו מתוך זחל"ם.

8. ברוך יוסף – המחלקה המיוחדת. היה בזחל"ם של מ"מ המיוחדת, נפגע מצפון לסככה.

בתל הצפוני

כוח קרינסקי

9. יעקב אביטן – חייל בפלוגה א'. על כיפת התל הצפוני. כיוון שקרינסקי, פינקס ואביטן נעלמו מעיניו של המ"כ יצחק חמווי, היחיד מהכוח שיצא ללא פגע, וכיוון שקרינסקי נמצא בתעלה המחופה הצפונית היורדת ממערב למזרח, שם גם סימנתי את מיקומם של אביטן ופינקס.

10. אליהו שטיגליץ – חייל בפלוגה א'. על הגדרות של התל הצפוני בעת ההסתערות, כשנשא על גבו להביור.

11. משה פינקס – חייל בפלוגה א'. על כיפת התל הצפוני (ראו ההערה אצל אביטן).

12. אלכס קרינסקי – בתל הצפוני בתעלה השנייה (כשמסתכלים מדרום) היורדת מהכיפה מזרחה. מיקום זה ע"פ עדותו של יאיר ישי, שהיה בכוח סולוביץ' ומצא אותו שם.

כוח דני

13. יוסי קילמן – חייל בפלוגה א'. בתעלה הראשונה היורדת מהכיפה של התל הצפוני לכיוון מזרח. ע"פ עדותו של יוסי רימר.

14. יואל זבדי – חייל בפלוגה א'. בתל הצפוני, בפתח התעלה בגאיון שבין המוצב הצפוני לדרומי שכיוונה צפון דרום. ע"פ עדות של דני ביזר ודוד פופוביץ'.

מג"ד 12

15. מוסא קליין – על כיפת המוצב בצידו המערבי. ע"פ עדויות חמווי, גינצבורג שקרוקה, ישי, מוקי פלג מהסיירת). מנחם רובינשטיין מסר מיקום אחר שיש לוודא).

כוח סולוביץ'

16. אברהם סולוביץ–סמ"פ ב'. בהסתעפות מהתעלה שכיוונה מזרח מערב, המתחילה בפתח המוצב הצפוני. ע"פ עדות של יאיר ישי וצבי אייזנברג.

17. יוסף לייבו – פלוגה ב'. כנ"ל.

18. יגאל כהנא – פלוגה ב'. כנ"ל.

19. שלמה דוד זדה – פלוגה ב'. כנ"ל.

20. משה נחמיאס – פלוגה ב'. עודכן ע"פ עדות אפרים עמדי שהיה יחד עם נחמיאס.

21. ששון קרקוקלי – מ"כ מהבא"ח, הגיע עם צבי פז והצטרף לכוח סולוביץ'. עודכן ע"פ עדות שנמצאה בארכיון צה"ל ושנמסרה בשעתו ע"י צבי אייזנברג.

ע"פ עדויות כי נמצאו חמש גופות של לוחמים, סברנו שייתכן שחסר חייל נוסף לרשימה הזו. עכשיו נוספו השמות של נחמיאס וקרקוקלי.

כוח הסיירת

22. יעל ירון – בתעלה הצפונית במוצב הצפוני לפני התעלה הפונה דרומה (כנראה קצת לפני המקום בו נהרג רימון). ע"פ עדות מוקי פלג, שוקי קוב וצביקה פרגמין.

23. אברהם רימון – תעלה צפונית במוצב הצפוני, לפני התעלה הפונה דרומה. ע"פ עדויות הנ"ל.

כוח פז (גולדה)

24. צבי פז (גולדה) – שער המוצב הצפוני (סמוך לאיזור החניה כיום). ע"פ יאיר ישי, פרגמין, עמדי ואייזנברג.

גיא ההריגה (למרגלות המערביים)

25. שלמה סגל – מ"פ ב' והנווט של הגדוד. נפגע ליד טנק ה-AMX על הדרך העולה מזרחה מתוואי ההטיה.

26. מיכאל תשבי – מ"פ ג'. נהרג על גדר המוצב הצפוני ממערב.

על דרך ההטיה מתחת לתל

27. מיכאל סייג – חייל בפלוגה א'. נפצע בעינו מרסיסי פגז ונפטר בעקבות כך שנה וחצי לאחר הקרב. ע"פ עדותו של הלוחם יגאל צינדר, נפגע לידו בגיא ההריגה למרגלות התל הצפוני.

28. יוסף גבריאל – חייל בפלוגה א'. על תוואי ההטיה, סמוך לזחל"ם המרגמה שנפגע והתפוצץ.

פלוגת השריון מגדוד 377

29. יוסף מולכו – טען-קשר בטנק שהוביל את גדוד 12 בפיקודו של עזרא ברוש. נפגע בדרך האוגפת את התל הצפוני מתחת למוצב.

30. אפרים אפשטיין – סמל קשר, נהרג בדרך לתל פאחר ליד עין א-דייסה בזחל"ם של מ"פ השריון שעליו היו חבלנים מהמחלקה המסייעת (ע"ע משה דרימר).

31. אלברט אמר – כנ"ל, היה נהג זחל"ם מ"פ השריון.

32. יצחק רביבו –  כנ"ל, היה טכנאי קשר בזחל"ם מ"פ השריון.

33. מישאל לוי – כ-300 מ' מאחורי הטנק המוביל שנפגע לרגלי החלק המערבי של התל הצפוני. היה נהג בטנק בפיקודו של המ"מ מאיר צוק.

34. רחמים משיח – היה בזחל"ם מרגמה של השריון שספג פגיעה ישירה והתפוצץ בצומת תוואי ההטיה והדרך העולה מזרחה לחלק הצפוני של תל פאחר. באתר יזכור נכתב בטעות כי נהרג בזעורה.

לסיכום:

בתנועה אל תל פאחר ומתחתיו בגיא ההריגה נהרגו סה"כ 14 חיילים

4 בזחל"ם מ"פ השריון ליד עין א-דייסה, מהם 3 אנשי פלוגה ז' ואחד מהמחלקה המיוחדת של גדוד 12.

9 בגיא ההריגה, מהם 3 מפלוגה ז', 2 מהמחלקה המיוחדת, מ"פ ג', מ"פ ב' וחייל מפלוגה ב' ושני חיילים מפלוגה א'.

במוצב הדרומי נהרגו 4 חיילים

2 מפלוגה א' מכוח ורדי

1 מפלוגה ב' מכוח שמיל

1 מהמחלקה המיוחדת

במוצב הצפוני נהרגו 16 חיילים

4 מכוח קרינסקי 3 מהם מפלוגה א'

2 מכוח דני מפלוגה א'

המג"ד משה קליין

6 מכוח סולוביץ' מהם 5 מפלוגה ב' ואחד מהבא"ח

צבי פז סגן מפקד הבא"ח

2 מהסיירת

עדכון אחרון לכתבה – אוקטובר 2015: הוספנו לתרשים שלמעלה את שמות הפצועים

כדי להשלים את תמונת הנפגעים בקרב, הוספתי את מיקום הפציעה של כל מי שיש לי ידע עליו. רשימת הנפגעים כפי שאולי נרשמה ביום הקרב אינה נמצאת בידינו. ייתכן שאבדה, ואולי היא שוכבת בארכיון צה"ל או מוזיאון גולני.

ע"פ הערכתי מספר הפצועים היה גדול מ-100, אבל מספר הפצועים שסימנתי עומד כרגע על 42. בדרך אל היעד ובגיא ההריגה: 16 פצועים, במוצב הדרומי: 15 פצועים. במוצב הצפוני: 11 פצועים.

אשמח לעדכן את המפה בעזרת הקוראים. המפה מאפשרת למי שמעוניין להעמיק ולנתח את הקרב, או אף לשער מה היה קורה אילו פעל גדוד 12 אחרת ממה שפעל במציאות.

קוראנו היקר שמואל'ק העלה בעבר השערה, לפיה גם אם התוכנית המקורית היתה מבוצעת ייתכן ומספר הנפגעים לא היה יותר קטן. כדי לבדוק את השערתו ביקש ממני להכין את המפות הללו וכך הן נולדו.

לא אוסיף כאן את פרשנותי כדי לאפשר לקוראים לחשוב ולהגיב מבלי שדעתם תושפע.

תצלומי 34 הרוגי תל פאחר

מימין קילמן דב יוסף ברוך גבריאל ויצחקיאן

מימין: יוסי קילמן, יואל זבדי, יוסף ברוך, יוסף גבריאל ואפרים יצחקיאן

מימין סולו דוד זאדה כהנא צוקרמן לייבו

מימין: אברהם סולוביץ', שלמה דוד זאדה, יגאל כהנא, ברוך צוקרמן ויוסי לייבו

מימין שוקרון דרימר קרקוקלי פז סייג

מימין: אמנון שוקרון, משה דרימר, ששון קרקוקלי, צבי פז (גולדה) ומיכאל סייג

מימין סגל תשבי שירזי דוב נחמיאס

מימין: מיכאל תשבי, שלמה סגל, דוד שירזי, דב רוזנבלום ומשה נחמיאס

מוסא פינקס קרינסקי שטיגליץ אביטן

מימין: מוסא קליין, משה פינקס, אלכס קרינסקי, אליהו שטיגליץ ויעקב אביטן

מימין אפשטיין אמר מישאל רביבו מולכו

מימין: אפרים אפשטיין, אברהם אמר, מישאל לוי, יצחק רביבו ויוסף מולכו

מימין: יעל ירון, אברהם רימון, אלימלך הרטמן ורחמים משיח

מימין: יעל ירון, אברהם רימון, אלימלך הרטמן ורחמים משיח

57 מחשבות על “מקום נפילתם ופציעתם בתל פאחר

  • עפ"י ספר חטיבה 37 שפלוגה ז' היתה שייכת אליה, משיח רחמים נהרג בזחל המרגמה למרגלות התל הצפוני.
   כ"כ רביבו, אפשטיין ואמר נהרגו בזחל מפקד פלוגת השיריון ז', שבו היו גם לוחמי המחלקה של עזרא סלע ובינהם דרימר.
   גם ישראל הוברמן ציין בפני שעוד שני אנשי שיריון נהרגו בזחל של דרימר.
   לפיכך מספר ההרוגים הכולל עכשיו 34.
   משיח רחמים לא היה ידוע לי ולא נזכר במקום אחר.המציין את הנופלים בתל פאחר. יש לציין שבאתר יזכור שמו מופיע כמי שלחם בזעורה.
   אני מקבל את עדות חטיבה 37 ואשנה את מיקום הנופלים ומספרם.

   אהבתי

  • שתי התמונות לעיל אינן מעודכנות ואין להתיחס אליהן אלא רק למפה החדשה בראש הכתבה!
   במיוחד:
   1. המקום המסומן של ששון קרקוקלי נמצא עכשיו יחד עם הרוגי כוח סולוביץ
   2. המקום המעודכן בו נהרג משה נחמיאס גם הוא עם הרוגי כוח סולוביץ
   3. המקום המעודכן של מיכאל סייג הוא בגיא ההריגה
   4. המקום המעודכן של צוקרמן על דרך הנפט מצפון לתל פאחר
   5. המקום של הרטמן הועתק על הדרך האוגפת את התל מצפון מזרחה
   6. מקומו של יוסי גבריאל עודכן לגיא ההריגה
   7. מיקומם של אמר, אפשטיין ורביבו הועתק לעין א'דיסה

   אהבתי

   • אני הצטרפתי לזחלם שכלל סגל גדוד 12 ו4 חיילים רגילים עם נשק כבד. לי היה מג. אני זוכר שהמפ שלנו נהרג. איך קראו לקבוצה זו?

    אהבתי

 1. שבוע טוב.

  אברך על ההתחלה.

  נראה שרצית לסדר את הרשימה לפי סדר המאורעות ולכן פתחת בדרימר. כנראה שפרח מזכרונך שכבר הסכמת שבאותו זחל"ם נהרגו עוד
  https://naamoush.wordpress.com/2014/02/11/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C/comment-page-1/#comment-556
  אך כאן שייכת אותם לזחל"ם המרגמה.
  ולגבי הסדר: דרימר הוא זה שהתפרסם (בגלל עיטור הגבורה), אך הוא נפח נשמתו אחרון בזחל"ם זה.

  עדיין לא ברורה זהותו של ההרוג הרביעי בזחל"ם הזה. ידוע רק שהיה חובש. האמנם היה מהשריון? הרי חמשת חללי השריון ידועים. האם היה מגולני? (אפשרות שהזכרתי ב-
  https://naamoush.wordpress.com/2014/02/11/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C/comment-page-1/#comment-561
  ), ואולי יש לבחון שוב את העובדות, ובאותו זחל"ם נהרגו רק שלושה?

  מה המקור לכך שסגל נפל "ליד טנק ה-AMX"? – אזכירך שפליקס סיפר
  https://naamoush.wordpress.com/2013/12/28/%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A6%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94/
  "ואז מוסא ממשיך בנסיעה, הזחל"ם נפגע והזחל"ם הבא שמגיע הוא של מיכאל תשבי (מ"פ ג'). עולים על הזחל"ם של תשבי … הזחל"ם מתקדם טיפה …ואז נורה לעברנו צרור ומי שחטף את הצרור זה סגל ואני … דיברנו קצת אחרי שנפצענו, לא זוכר על מה, וסגל הלך ודעך שם עד שנעלם". ה-AMX לא הוזכר. ולפי התיאור, הרי שנפגע אחרי שכבר עברו את הצד הצפוני של הטרשית, לא רחוק מהטנק של ברוש. לי עוד לא ברור איפה היה ה-AMX והיכן צולמה התמונה שנדפסה בספר 'אל מול גולן'.

  מה המקור לכך שיוסף גבריאל נהרג "בעת ההתארגנות להסתערות"? אגב, בשרטוט על מפת גוגל נראה לי שהארכת (לכיוון מערב) בתחומו של המוצב הדרומי.

  המיקום על התצ"א של נפילת המג"ד, אינו תואם לעדות חמאווי. החץ צריך להורות אל ליד הבונקר האמצעי. לגבי קילמן, החץ אינו מורה על המקום עליו הצביע רימר [סיום הכיתוב של השם אינו רחוק מן המקום שבו, לפי הערכתי, הוא נפל).

  צריך להוסיף את שמו של סולו למפה. אגב, מיקום נפילת הכוח שלו על התצ"א (שעדיין צריך בירור אם אכן זה שם!) אינו תואם למיקום השמות שעל המפה (שבה הם רשומים קרוב לצד צפון).

  כך גם לגבי זבדי ויצחקיאן, שהרישום שעל המפה שונה מזה שעל התצ"א (ששם, לפחות לגבי זבדי, הרישום מדוייק). אגב, לא הבנתי למה תיחום המפה של צדו הדרומי של המוצב הצפוני נעשה בצורה מוזרה כזו, שהוא נכנס לתוך המוצב הדרומי.

  לגבי אברהם רימון, כלל לא ברור שנפל בתוך תעלה. ראה הנכתב בסוף תגובה
  https://naamoush.wordpress.com/2013/08/29/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97/comment-page-1/#comment-484

  לגבי יעל ירון, התיאור "בתעלה הצפונית במוצב הצפוני לפני התעלה הפונה דרומה" אינו מתאים לסימון על התצ"א.

  לכותבך: "יוסף מולכו – נהג הטנק המוביל של גדוד 12. ע"פ מפקד הטנק עזרא ברוש" – אציע לברר זאת שוב, שכן בראיון עם ברוש ('במחנה' שנת 79') מסופר שיוסף מולכו היה הטען-קשר (בטנק של ברוש, שהיה הטנק המוביל) והנהג היה ראובן דנגור. עוד נאמר שם: "יוסף, הטען-קשר, נעלם. מאוחר יותר, יאתר אותו ראובן, הנהג, הרוג ליד גדרות המוצב"
  http://www.gvura.org/a304431-%D7%98%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA
  אך בספרו של העליון [המספר את ששמע משניים שביקרוהו אחרי המלחמה, ביניהם ראובן דנגור]: "מולכו, קפץ מן הטנק, אחרי שנפגע, והחל לרוץ. צרור כדורים מתל-פאחר ניקב את גופו. הוא הספיק לחזור לטנק, ונפל".

  "יצחק רביבו – ליד הטנק של ברוש. דרוש וידוא." – ראה בסוף תגובה
  http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=542422#post4433535
  שכנראה הוא מזחל המרגמה. לגבי מספר החללים בזחל המרגמה הערתי ב-
  https://naamoush.wordpress.com/2013/12/28/%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A6%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94/comment-page-1/#comment-422

  "מישאל לוי – ליד הטנק של ברוש. דרוש וידוא." – מישאל היה בטנק אחר, לא זה של ברוש. בספרו של העליון מספר עליו: "מישאל, גם הטנק שלו נפגע. יצא מתאו, המום מעט ופלט חלושות: "שום דבר לא קרה לי, חבר'ה." ובאחת – צנח ומת".

  לסיכום ביניים, אציין: מתוך 33 החללים, רק שמונה נפלו בשטח שלא תוכנן להגיע אליו מלכתחילה, כלומר, כתוצאה מההמשך צפונה, ואי-עליה מזרחה אל ציר הנפט.

  ובמעבר אל החיים:
  "חמווי, היחיד מהכוח שיצא ללא פגע" – האם כבר השגת את ביבר ווידאת שהוא נפגע? (ראה
  https://naamoush.wordpress.com/2013/11/11/%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94/comment-page-1/#comment-222
  "עד שנגמרה לו התחמושת (היה מקלען) או שנפגע").

  אהבתי

   • שמואל"ק תודה רבה על התגובה המפורטת. רק כך נעשית עבודה איכותית.

    כתבת> כנראה שפרח מזכרונך שכבר הסכמת שבאותו זחל"ם נהרגו עוד אך כאן שייכת אותם לזחל"ם המרגמה.
    דני> נכון יתוקן ועפ"י ספר הזכרון של חטיבה 37 נהרגו שלושה אנשי שריון בזחל הזה: אפשטיין, אמר ורביבו.

    ואולי יש לבחון שוב את העובדות, ובאותו זחל"ם נהרגו רק שלושה?
    דני> עכשיו זה מסתדר ויש 4 הרוגים.

    מה המקור לכך שסגל נפל "ליד טנק ה-AMX"?
    דני> שמיל גולן

    [סגל] הרי שנפגע אחרי שכבר עברו את הצד הצפוני של הטרשית, לא רחוק מהטנק של ברוש.
    דני> ואמנם ה-AMX היה מצפון לטרשית במקום שסימנתי.

    מה המקור לכך שיוסף גבריאל נהרג "בעת ההתארגנות להסתערות"?
    דני> האלבום של זמיר

    שהארכת (לכיוון מערב) בתחומו של המוצב הדרומי.
    דני> ברור שהמקום של גבריאל מחוץ למוצב הדרומי מצידו המערבי. הכוונה שלי לשייך אותו לכוח שעלה לדרומי.

    המיקום על התצ"א של נפילת המג"ד, אינו תואם לעדות חמאווי. החץ צריך להורות אל ליד הבונקר האמצעי.
    דני> זה המקום שמסרו אנשי הסיירת ויאיר ישי. המרחק הוא שני מטרים. אם יתקיים דיון בין חמווי ואחרים שבו יחליטו להזיז את הסימון, אזיז.

    לגבי קילמן, החץ אינו מורה על המקום עליו הצביע רימר.
    דני> רימר הצביע על הפניה ימינה מהתעלה העולה מערבה, כשנעלי הצנחנים שלו בולטות לתעלה. לכן סימנתי שם.

    [סיום הכיתוב של השם אינו רחוק מן המקום שבו, לפי הערכתי, הוא נפל).
    דני> זו גירסתך האומרת שנפל בתעלה שכיוונה דרום צפון ולא גירסתו של רימר.

    צריך להוסיף את שמו של סולו למפה. אגב, מיקום נפילת הכוח שלו על התצ"א (שעדיין צריך בירור אם אכן זה שם!) אינו תואם למיקום השמות שעל המפה (שבה הם רשומים קרוב לצד צפון).
    דני> יש בעיה עם השיטה של google earth שבה סימון של שם אחד עלול להסתיר שם אחר. כך קרה לשמו של סולו למרות שסומן. אני מקווה שעד הערב יראו כל השמות.

    כך גם לגבי זבדי ויצחקיאן, שהרישום שעל המפה שונה מזה שעל התצ"א (ששם, לפחות לגבי זבדי, הרישום מדוייק).
    דני> על המפה קשה לדייק ויש גם אילוץ להרחיק את הסימונים כדי לא להסתיר את הכיתוב. זו הסיבה להוספת התצ"א המאפשר דיוק רב יותר. אנסה לסמן על המפה בהמשך בשיטה אחרת.

    לגבי אברהם רימון, כלל לא ברור שנפל בתוך תעלה.
    דני> בתצ"א סימנתי בראשית התעלה שכיוונה צפון דרום שסמוכה מאד למקום ההתקלות של רובקה. כך אמר לי מוקי פלג.

    לגבי יעל ירון, התיאור "בתעלה הצפונית במוצב הצפוני לפני התעלה הפונה דרומה" אינו מתאים לסימון על התצ"א.
    דני> איש לא ידע לומר בדיוק את המקום אלא רק שזה קרה לפני ההתקלות של רובקה כשעוד היו בתעלה שכיוונה מזרח מערב. שערתי שלא ירדו שם כלפי מטה ולכן סימנתי היכן שסימנתי.

    יוסף מולכו – נהג הטנק המוביל של גדוד 12. ע"פ מפקד הטנק עזרא ברוש" – אציע לברר זאת שוב, שכן בראיון עם ברוש ('במחנה' שנת 79') מסופר שיוסף מולכו היה הטען-קשר
    דני> צודק, יתוקן.

    "יצחק רביבו – ליד הטנק של ברוש. דרוש וידוא."
    דני> שיניתי את מיקומו לזחל של דרימר עפ"י דברי ברוש שמסתמך על ספר הזיכרון של חטיבה 37.

    "מישאל לוי – ליד הטנק של ברוש. דרוש וידוא." – מישאל היה בטנק אחר, לא זה של ברוש. בספרו של העליון מספר עליו: "מישאל, גם הטנק שלו נפגע. יצא מתאו, המום מעט ופלט חלושות: "שום דבר לא קרה לי, חבר'ה." ובאחת – צנח ומת".
    דני> נכון, גם ברוש תיקן אותי.

    האם כבר השגת את ביבר ווידאת שהוא נפגע?
    דני> טרם.

    אהבתי

    • ציטוט: "לגבי קילמן, החץ אינו מורה על המקום עליו הצביע רימר.
     דני> רימר הצביע על הפניה ימינה מהתעלה העולה מערבה, כשנעלי הצנחנים שלו בולטות לתעלה. לכן סימנתי שם.
     [סיום הכיתוב של השם אינו רחוק מן המקום שבו, לפי הערכתי, הוא נפל).
     דני> זו גירסתך האומרת שנפל בתעלה שכיוונה דרום צפון ולא גירסתו של רימר."

     ובכן, בדיוק על זה הערתי, שהחץ אינו מראה על הפניה ימינה (צומת שאינה מחופה, לתעלה קצרה שאינה מחופה), אלא מראה על כמה מטרים מערבה משם, על החיפוי של אותה תעלה העולה *מזרחה*. זה רק עניין של דיוק, לא יותר.

     דייקתי לכתוב "הערכתי" (ולא גירסתי, כי אין לי בדיוק "גירסה" בנושא. רק הערכה על פי הדברים שאמר רימר, ולא אפרט כאן, כדי לא להלאות את הקוראים בפרטים מעייפים), שלפיה, קילמן נפר בתעלה שכיוונה *מזרח-מערב*, כשרגליו לתוך תעלה שכיוונה דרום-צפון.

     אהבתי

    • לגבי מיקום נפילת המג"ד כתבת: "זה המקום שמסרו אנשי הסיירת ויאיר ישי. המרחק הוא שני מטרים. אם יתקיים דיון בין חמווי ואחרים שבו יחליטו להזיז את הסימון, אזיז." — הדיון הזה יתקיים אחרי שיתקיים דיון בין אנשי הסיירת ויאיר ישי לישוב הסתירה באופן בו נהרג צ"פ.

     זה באמת לא קריטי אם תזיז את את הסימן או לא. בכל זאת, בוודאי לא תקפיד אם אחזור ואביע את דעתי, שעדיפה בעיניי עדות שנמסרה בתקופה שאחרי המלחמה (ומתועדת היטב באלבום של זמיר, ובכתבות בעיתונים ובספרים), של זה שראה את נפילת המג"ד (ואף ניגש אליו וגרר אותו מעט), כאשר עדותו (בעיקרה) מתאשרת בעדות שני פצועים הטוענים שגם הם ראו את המג"ד נופל בקרבתם. זאת לעומת עדות הניתנת אחרי 46 שנה, של מי שראוהו הרוג בתום הקרב (ואשר אחד המעידים אף "זוכר בקרבת המג"ד ההרוג שני לוחמים פצועים שכבר היו חבושים", ובדומה לזה יש עדות נוספת על גופת המג"ד בקירבת אחד הפצועים).

     אהבתי

 2. "33. רחמים משיח. בזחל"ם מרגמה של השריון שספג פגיעה ישירה בצומת תוואי ההטיה והדרך העולה מזרחה לתל הצפוני. סימוכין: ספר זיכרון של חטיבה 37. באתר יזכור נכתב כי נהרג בזעורה." — באתר יזכור
  http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=45779
  נכתב עוד: "כשהוא משמש בפלוגתו כתותחן טנק. בעת שניסה לצאת מן הטנק נפל כתוצאה מפגיעה ישירה." — וקצת מוזר שהוטעו לא רק בשם המקום אלא גם בתיאור הנפילה (נסיון לצאת מטנק, מול פגיעה כשהוא בזחל"ם).

  אהבתי

 3. יהושע ישי שהיה בזחל"ם של שמיל סיפר לא מכבר:
  https://naamoush.wordpress.com/2014/03/24/%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%95/
  "ג'מיל הביא את המים האלה ואז אני לא זוכר בדיוק מה קרה, אבל הנהג של הזחל נשאר בזחל, הוא לא ירד איתנו, הוא נשאר בזחל"ם והוא נהרג מכדור סורי שנכנס דרך חרך הירי. בפעם השנייה שג'מיל הלך להביא את המים, הוא אומר לי הנהג מת." — מיהו הנהג? (על ברוך יוסף רשמת שהיה בזחל"ם עזרא זכריה, ולגבי צוקרמן – שאמנם מתאים עם הנרשם ביזכור – הצעת ליחסו לכח סולוביץ' שנפל בצפוני).

  אהבתי

 4. למיטב זכרוני
  היו בזחלם 3 אנשי שריון
  הנהג ,החובש שישב לידו, באמצע בינו לבין דרימר ומאחור הקשר שישב לידי בדופן ימין ליד מכשיר הקשר
  לא זכור לי שאנחנו אוספים איש מהזחלם שלפנינו.
  פער הזמנים הוא מזערי

  מה שאני יודע בוודאות לגבי הנהג שהוא גר ברחוב שרה בעיר התחתית בחיפה שם היה לאבי עסק. והוא זיהה אותי כאשר חברנו אליהם בחורשת טל.
  לגבי הזיהוי על פי התמונות . לצערי לא יכול לאשר.

  ישראל

  אהבתי

  • ישראל,
   ד"ש קריר מהזחל"ם שלך.
   מדדנו את זוית הכניסה של הפגז.
   אח"כ נסענו למקום שהזחל"ם עמד לפני עין א'דיסה ושם נמצא פריט מענין ביותר.
   מסקנות יתפרסמו בקרוב.

   אהבתי

 5. המפה של מקום נפילתם של חללי הקרב תוקנה.
  1. מקום נפילתו של יוסף גבריאל נמצא עכשיו על תוואי ההטיה סמוך לשלד זחל"ם המרגמה.
  התיקון בוצע בעקבות דבריו של יגאל צינדר שהעיד שיוסי נהרג לידו באזור הזה.
  2. מקום נפילתו של אלימלך הרטמן הועתק יותר מזרחה על הדרך האוגפת את תל פאחר מצפון.
  התיקון בוצע בעקבות דבריו של אורי נאמן (גרונר) שהיה מפקד הזחל"ם בו נהרג אלימלך.

  בכנס שיערך בתל בספטמבר, יוצבו שלטים עם שמות הנופלים במקומות המסומנים במפה.
  יתכן ובעקבות הכנס יהיה צורך בתיקונים נוספים.

  אהבתי

  • טוב שיש עדכון.

   זכור לך מהי העדות החדשה לגבי מקום נפילתו של צוקרמן?

   העדויות הזכורות לי (שהתפרסמו) לא כ"כ מסתדרות עם עיטור המופת (מוזכר בתגובה למעלה). יש מקום לומר גם שהיה בכניסה לתל הצפוני, לא רחוק מגולדה.

   אהבתי

    • יש גם את הדברים הבאים שהתפרסמו בבלוג:
     "זאב באום, שהיה בזחל"ם של עזרא סלע, מצטרף כאן לסיפור … בהמשך הוא זוכר קטע דרך שבו הזחל"ם חוטף אש מאסיבית. "ברוך צוקרמן שהיה איתנו חטף כדור בראש ונשאר יושב עם הכובע פלדה, עד שמישהו נתן לו מכה וראינו שהוא נהרג". נראה שצוקרמן נהרג בעת הנסיעה על השביל הצמוד לתל פאחר מצד צפון-מערב."
     הזחל"ם של סלע ופרידמן עשה עיקוף גדול יותר מאשר הזחל"מים שאיגפו מאוחר יותר, ולא נסע על השביל הצמוד. לפי התיאור של באום, לא ברור מתי ארעה הפגיעה וכמה זמן עבר עד שהחברים הבחינו בזה. אמנם, לפי הציון העכשווי על המפה, הפגיעה מסומנת במקום די קרוב לכניסה לתל (מצדו המזרחי). אולי ימצאו עדויות נוספות, כמו זו שעל פיה ניתן לו עיטור המופת.

     אהבתי

   • את המיקום הנוכחי מסר לי מרקי אסף שהיה בזחל"ם של עזרא סלע בו נהרג צוקרמן כאשר התקרבו לתל הצפוני על דרך הנפט.

    אהבתי

 6. שלום לכם,
  לא אוכל להתייחס למרבית ההרוגים, אך לשלושה מהם אוכל לומר בוודאות היכן נהרגו:
  1. יוסף מולכו – לכותבך: "יוסף מולכו – נהג הטנק המוביל של גדוד 12. ע"פ מפקד הטנק עזרא ברוש" – אציע לברר זאת שוב, שכן בראיון עם ברוש ('במחנה' שנת 79') מסופר שיוסף מולכו היה הטען-קשר (בטנק של ברוש, שהיה הטנק המוביל) והנהג היה ראובן דנגור. עוד נאמר שם: "יוסף, הטען-קשר, נעלם. מאוחר יותר, יאתר אותו ראובן, הנהג, הרוג ליד גדרות המוצב"
  אך בספרו של העליון [המספר את ששמע משניים שביקרוהו אחרי המלחמה, ביניהם ראובן דנגור]: "מולכו, קפץ מן הטנק, אחרי שנפגע, והחל לרוץ. צרור כדורים מתל-פאחר ניקב את גופו. הוא הספיק לחזור לטנק, ונפל".

  איזי – משירדתי מהתל ביחד עם הקש"א, פגשנו שם את נמיר, עודד, עזרא ויוסף מולכו. יוסף היה היחיד שהיה כבר הרוג. פציעתו לא היתה מכדורים. איני רוצה להיכנס לפירוט נוסף. הוא שכב מחוץ לטנק של עזרא,בין הטנק לבין תחילת ההתרוממות של התל.

  2. אליהו שטיגליץ – צריך לתקן את הסימון. הוא נהרג למרגלות התל, עוד לפני שהגענו לגדרות. זה היה בשלב ההתפרשות לפני ההסתערות. הוא נהרג עוד לפני שנפלה פצצת מרגמת הזרחן לשמאלי. בערך ליד העץ הבודד (כיום) למטה.

  3. המג"ד מוסא קליין. אני יודע בוודאות על מיקום נפילתו מאחר והייתי כ- 6 מטרים מאחוריו. הוא נפגע למעלה על יד הבונקר שבמרכז החלק הדרומי של התל הצפוני. קצת אחרי שעבר את שקרוקה.

  אהבתי

 7. איזי תודה רבה:
  1. אתקן את תפקידו של יוף מולכו. האם המיקום של מקום הפגיעה שגוי?
  2. המיקום יתוקן.
  3. האם יש צורך בתיקון?

  אהבתי

  • נראה לי שגם בשרטוט החדש, הגבול הדרומי של התל הצפוני גולש דרומה ועולה על התל הדרומי. כוונתי לכך שבכיפת התל הדרומי יש עצים, שכעת הם תחומים בגבול התל הצפוני. וגם העצים שבגאיון (באזור הבור אליו נכנסתם בעלייתכם) נכללים בשרטוט הזה בתוך התל הדרומי, ושם סומנו מקומות הנפילה, כולל של המג"ד.

   יתכן ולזה התכוון איזי בדבריו למעלה.

   תבדוק איך זה נראה לך, ואם כבר אתה מתקן, נראה לי שסימון מיקום הנפילה של שירזי, כעת הוא בסטיה גדולה יותר מהמיקום שנכתב למעלה ("בקצה התעלה של ורדי", ולפי הנ"ל צריך להיות יותר מזרחה וצפונה).

   אהבתי

 8. "מיכאל סייג – … ע"פ עדותו של הלוחם יגאל צינדר, נפגע לידו בגיא ההריגה למרגלות התל הצפוני."

  – – – בכנס שנערך ב9 ליוני 2015 סיפר החובש זמיר כהן:
  https://naamoush.wordpress.com/2015/06/13/%D7%94-9-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%A4%D7%90%D7%97%D7%A8-2015/
  "ברגע שהגדוד התחיל להסתער ולעלות לדרך ההטיה, הפצועים הראשונים שראיתי היה סייג מיכאל. הוא קיבל רסיס בעין. חבשתי והעברתי לדוד אברהם [חובש] ולרופא שטיפל בו, ד"ר ג'ק.
  "אחר כך הגעתי לגיא ההריגה, היו שם 40-30 פצועים. היה גיא הריגה אחד וגיא הריגה שתיים …
  "אני ממשיך הלאה, מגיע לגיא ההריגה השני. כרגיל, שרופים והרוגים. אני ממשיך, אני רואה את שמיל מכבה את ישראל [הוברמן] ועוד מישהו היה. כיבה אותם על ידי גלגול בעפר".

  כדאי לברר עם זמיר למה הוא קורא "גיא הריגה אחד" ומהו "גיא הריגה שתיים", וכן, האם משמעות דבריו היא שמיכאל סייג נפגע כשהיו ליד עין א-דיסה ("ברגע שהגדוד התחיל להסתער ולעלות לדרך ההטיה". לכאורה צ"ל: "ולהמשיך על דרך ההטיה"), לפני "גיא ההריגה".

  עד כה ידעתי שהסיפור עם שמיל שכיבה את הוברמן היה באזור עין א-דיסה, ולא כפי שמשתמע מהמועתק כאן. וצריך ברור.

  אהבתי

  • דני, תודה על ההשקעה במחשבה ובמלאכה.

   טוב עשית שמצאת לנכון לסמן גם את אלה שנפצעו בני מקומות (פציעה ראשונה1, פציעה שניה2 – וגם את מי שקודם נפצע ואח"כ נהרג, כמו קילמן. אך אם הזכרת גם הפציעה שלו, שלא הייתה כ"כ רצינית, הרי שצריך להזכיר שגם ורדי נפצע מרסיסים. אגב, גם נחום יעקב נפצע פעמיים, כמובא בבלוג בשמו: "נפצעתי כשהיינו בתוך התעלות האלה. בהמשך התקרבנו לכיוון הסככה … ואז קיבלתי כדור בצוואר ששיתק אותי").

   למעלה הערתי (על השרטוט הקודם) שנראה כי הגבול הדרומי של התל הצפוני גולש דרומה ועולה על התל הדרומי (היינו שגם העצים שבכיפת התל הדרומי תחומים כעת בגבול התל הצפוני, כולל גם העצים שבגאיון). זה עדיין לא תוקן, אך אני מודע לכך שבתוכנה הגרפית שאתה משתמש בה כנראה שלא קל לדייק בכגון זה. בכל אופן, לגבי רישום מקום פציעתו (מריקושטים) בידיים של שמואל מוראד (הוא גם סיפר על פציעה קלה מאחור, ואולי זו קרתה מאוחר יותר), הרי שמיקום הבונקר לידו הוא נפצע בידיו, נראה בתצ"א שלמעלה קצת מתחת לאות ד' של שמך (כאמור, השם שלך ושל יואל נמצא דרומית למקום בו זה קרה), ולא כמסומן כעת באזור שמערבה משם.

   אגב, כבר ציינתי
   https://naamoush.wordpress.com/2014/08/18/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%9F-1-%D7%93%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A8/comment-page-1/#comment-1164
   שבשעתו נקבו במס' של 113 פצועים. וראה שם. עדיין לא יצא לי לחפש ולוודא, אך אם השערתי שם נכונה הרי שמסתבר שיונה אפרת מסר את הנתון הזה.

   אהבתי

 9. דני , שלמה וכל מי שעוסק במלאכת הקודש של תיעוד ואיזכור יקירנו , אני באופן איש לא מוצאת את המילים להודות לכם, לא הכרתי את גיסי מיכאל סייג ז"ל התמונה שתלויה על הקיר קרמה עור וגידים והיום אני מרגישה שאני הכי…. מכירה אותו וזאת תודות לחשיפה, למפגשים , לתחקיר , הכתבות טלפונים היכרות עם הלוחמים ששרדו את הקרב הנורא ואני ממש מרגישה חלק מהפלוגה. המפה המוצגת עם שמות ההרוגים והפצועים השלימה לי יותר את תמונת הקרב. תודה גדולה לנעמוש .

  אהבתי

  • במפגש תל פאחר 2014 היה דבר כזה הודות לתחקיר והפקה של המ"מ דני ביזר. מרבית שלטי הקרטון לא שרדו מעבר לכמה ימים.
   https://naamoush.wordpress.com/2014/10/19/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%95-%D7%9C-1967/

   מעבר לכך, כמעט מחצית מהנופלים נהרגו מחוץ ליעד – בדרך ההטיה וסביבותיה, מקומות שאליהם לא מגיעים רבים, כמו כן היו הרוגים בתל הדרומי הסגור לציבור.

   בכל מקרה, הנצחה כזו מחייבת ארגון ותקציב וצריכה להתבצע ע"י המועצה האזורית גולן.

   אהבתי

   • זה אמנם רעיון מצויין, אך קודם לקביעת השלטים צריך להיות בטוחים במקום המיוחס לכל נופל. לפי הידוע לי, המקומות שסומנו בעבר לא כולם היו מדוייקים.

    אגב, גם באתר 'גבעת התחמושת' – שמנוהל ע"י עמותה מסודרת עם תורמים וכו' ובתוספת תקציב ממשלתי מכובד (ולכן, בהשוואה למקומות אחרים, זהו אתר הקרב הכי מסודר שיש, עם מוזיאון וכו' וכו') – לא הוצבו שלטים במקום הנפילות.

    אהבתי

    • אין ידיעה לגבי מקום נפילתו של יוסף גבריאל ופציעתו של סייג, ועוד אחרים שלגביהם אין מיקום לגמרי מדויק, רק משוער. תשבי וסגל, הרטמן וצוקרמן, יצחקיאן, אביטן ויעל ירון ועוד. אבל אפשר להקים בכניסה סמוך לזחל"ם לוח שעליו יסומנו תל פאחר וסביבותיו ועליו המיקומים המשוערים והמדוייקים של ההרוגים. בכך יושג מצב שבו רק הרוגי תל פאחר – גולני ושריון כאחד – יקבלו ביטוי. כיום יש רבים שחושבים על סמך שמות החללים החקוקים באנדרטה בתל פאחר – שבקרב הזה נהרגו כ-60 איש. זו יכולה להיות תוספת מעניינת לאתר ביום השנה ה-50 לקרב, ביוני 2017.

     אהבתי

     • מלבד אלו שהזכרת, יש גם כאלה שלאחר זמן התברר שמקום נפילתם שונה.

      אמנם על האנדרטה המרכזית רשומים 62 שמות של חללי גולני (בתוכם גם שם אחד מששת חללי השריון שנפלו באזור תל-פאחר), אך ספק אם שלטים נוספים יעזרו לאותם "רבים שחושבים … שבקרב הזה נהרגו כ-60 איש", אם הם פשוט לא קוראים את הכתוב על האנדרטה הזו, שאינה מתייחסת רק ל"קרב הזה", וכנראה שגם לא את השלט המוצב בכניסה שבמזרח (בו הוזכרו אמנם רק "שלושים ושניים לוחמים") ואת שלט הברזל שבמערב שעליו הכותרת "אנדרטת הנופלים בקרב" עם השמות (ג"כ, רק 32 שמות. על מס' הנופלים כתבתי בתגובה אחרת, 12 ביולי 2016 בשעה 20:52).

      אהבתי

     • הרעיון להקים לוח – מפה של כל אזור הקרב עם מקום נפילה משוער של כל אחד מהלוחמים
      הוא רעיון טוב.
      אפשר לציין על המפה גם את כל האתרים שמהם נפתחה אש אל הלוחמים בעת תנועתם אל היעד.
      כך יובן שלא כל הלוחמים נהרגו בתל עצמו אלא רבים שנהרגו בדרך אליו.

      אולי אפשר לפתוח ח-ן בנק שאליו יופקדו כספים שייתרמו למען מטרה זאת על ידי הגולשים .
      נראה שרק כך הרעיון יהפוך למציאות.

      מפה כזאת תתן הבנה לכל המבקרים של תמונת הקרב ורוח הגבורה של הלוחמים.

      אהבתי

 10. 29 בספטמבר 2013: מחפשת מי שהכיר את אפרים אפשטיין ז"ל שנפל בתל פאחר במלחמת ששת הימים
  בעלי אפרים אפשטיין ז"ל שירת בשירות חובה בגדוד 82 ובמלחמת ששת הימים נפל ברמת הגולן בקרב תל פאחר. אני מחפשת מי שהכירו ביחידת המילואים שבה נפל או בשירות החובה.

  פרידה אפשטיין
  טלפון (בהולנד): 0031592357149, 0031646204724
  דוא"ל: friedejet@gmail.com

  הועתק מאתר יד לשריון.

  אהבתי

 11. להוסיף לרשימת הפצועים: רוברט מהטנק של יוסי [כהן?]. כך ע"פ עדות ראובן דנגור שמילא את מקומו של הפצוע.

  אהבתי

 12. התמונה של הגדוד צולמה כשבועיים לפני הקרב ליד מושב שדה תרומות ונמסרה למשפחתו של יוסף גבריאל מיד לאחר הנפילה.

  כל תמונות הפורטרט עושות עוול עם הנופלים, בעוד בתמונה שבידנו מיוני 1967, כל החיילים נראים צעירם ויפים. כך גם זכרתי את בן דודתי יוסף גבריאל , בקצה השמאלי עם הבלורית השופעת (מתחת לבחור עם כובע וסיגריה בפה)
  צער עולמים

  אהבתי

 13. נכנסתי לכתבה זאת היום, בפעם הראשונה. הזדעזעתי מכך ששמי אינו מוזכר בין הפצועים.

  האם לא די בכך שנפצעתי בקרב על תל-פאחר, שצריך לפצוע אותי שוב כאן?

  יעקב שקד (שכטר)

  אהבתי

  • יש עוד מספר פצועים שלא הוזכרו כאן, מלבדך, נשתדל לעדכן בהקדם.
   אין צורך להזדעזע – מקומך ברשימת פצועי תל פאחר מובטח.

   אהבתי

   • עכשיו אני רואה ששמך דווקא מוזכר. שכטר! לא שקד. מתחת לשטיגליץ. מי שלא מוזכר הוא ביבר. כן צריך להוסיף את הסמג"ד זוהר נוי.

    אהבתי

 14. ועכשיו אני רואה מפה זאת בפעם הראשונה. מאשר את המיקום של נפילתו של מיכה תישבי – שני מטר על ידי, על הגדר ממש. בדיוק באותו מיקום אני נפצעתי בחזה ובגב ויצאתי מכלל פעולה -יש לציין במפה את שמי ומיקום הפגיעה בי. איתן תגר

  אהבתי

 15. ביצעתי כמה תיקונים במפת הנפגעים, הוספתי שניים שהיו חסרים, שיניתי קצת מיקומי פצועים שנודע לנו עליהם לאחר פרסום הכתבה.
  הערות יתקבלו וגו'.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s